Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università di Bologna
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 5

Boende

Professorn mötte upp mig på flyget och körde mig till hotellet som låg i nära anslutning till universitetet.

Språk och kultur

All undervisning skedde på engelska. Det funkade bra. 
Studenterna har ingen vana av att lyssna på engelska. Det var med blandade känslor som de skulle lyssna på engelska i två dagar. Detta blev dock inget problem alls. Jag talade tydligt och på en så enkel engelska att majoriteten kunde hänga med utan problem. 

Fritid

Vi åt lunch och hade gemensamma fikaraster. Vi tog promenader i Cesena vilket var en liten trevlig stad med många butiker och restauranger. Området kring universitetet var ingen hit på kvällarna utan då skulle man hålla sig därifrån. Hotellet låg dock bra till i stan och i förhållande till universitetet.  

Övrigt

Jag är mycket nöjd med veckan och kommer säkerligen att göra fler utbyten om det finns möjlighet och stöd till det. 

Annan verksamhet

Många diskussioner om undervisning och forskning. Sannolikt kommer vi att starta en ny forskningsstudie där vi ska studera ögonrörelser och rörelseperception. Professor Bolzani kommer till Stockholm i november -11 och professor Benassi kommer i januari -12. 

Förberedelser

Jag pratade med den ansvariga på universitetet i Bologna och förhörde mig om vilken bakgrund studenterna hade och deras nivå engelskaförståelse. Detta hjälpte mig i förberedelserna av föreläsningarna.   

Reflektioner

Resultatet av veckan är över förväntan. Jag slås av skillnaderna mellan våra universitet vad gäller organisation samt relationen mellan lärare och studenter. Sverige har plattare organisationer med snabba beslutsvägar vilket är fantastiskt. Jag skulle få nätverksuppkoppling till min dator för att nå internet, detta tog en hel dag efter 4 promenader till IT-avdelningen eftersom alla måste fråga någon först. Alla vänder sig till nivån ovanför vilket tar en enorm tid. Vad gäller själva undervisningsmomentet så är det inte så stor skillnad, det kändes som att undervisa hemma i Stockholm.

 

Mervärdet av veckan är (förutom den fantastiska cappucinon) planerna för att fortsätta utbytet och även intensifiera studentutbytet med start av italienska studenter som kommer till KI och skriver sin magisteruppsats.

Undervisning

Jag undervisade studenter på masterprogrammet i psykologi. Ämnet för mina föreläsningar var "vad spelar ögonrörelserna för roll för synupplevelsen?". Det var 60 studenter som närvarade, de var 70 på programmet så några valde att inte dyka upp. Föreläsningssalen var ganska bullrig och jag föreläste med mikrofon vilket var bra. Jag var tydlig med att studenterna gärna fick avbryta mig ifall de inte förstod eller om de hade några frågor. Jag hade blivit informerad om att studenterna var dåliga på att prata engelska men att de förstod relativt bra. Detta blev ganska tydligt vid föreläsningarna då några studenter vågade prata medan de flesta var tysta. De hade dock inga större problem med att hänga med i undervisningen. Efter varje timma fick studenterna möjlighet att ställa frågor på italienska via någon av lärarkollegorna. De hade dock inga frågor. 
'
I övrigt tycker jag att det var relativt lika att undervisa i Italien och i Sverige. Studenterna är lika och typen av diskussioner som förs är samma som hemma. Studenterna har dock en annan respekt för läraren i Italien, det är organisatoriskt ett större avstånd mellan de olika lärarna och lärare-student.

Undervisningstimmar

Måndag: resa och guidad visning av universitetet, träffat personalen. Diskussion om min undervisning vilket ledde till några planerade justeringar för att passa studenterna bättre.

 

Tisdag: planering av egen undervisning och diskussion med teamet om svårigheterna för italienska studenter att ifrågasätta forskning. De tar forksningsresultat som absoluta sanningar och behöver träning i att ifrågasätta. Diskussion om hur jag kan integrera detta mål i min undervisning och hur de angriper detta problem generellt.

 

Onsdag: fyra timmar katederundervisning med avbrott för mikrolaborationer där studenterna testar ögonrörelsekontroll på varandra. Onsdag em diskussion och utvärdering av första dagen.

 

Torsdag: två timmar katederundervisning med avslutande seminarium om klinisk testning av ögonrörelsefunktion hos patienter med neurologisk skada

 

Fredag: utvärdering och diskussion med lärarteamet om möjligheten till fortsatt samarbete. Planering av att sända italienska magisterstudenter till Stockholm via Erasmusprogrammet för att göra sin uppsats.  


4 tim föreläsning onsdag 12 okt
2 tim föreläsning torsdag 13 okt