Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Tufts University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 7
Namn: Hélène Fitinghoff
E-postadress: helene.fitinghoff@ki.se

Boende

Resa, och bostad ordnades genom Ticket, helt ok. Från flygplatsen och in till hotellet tog vi taxi. Sedan åkte vi tunnelbana för resten vilket fungerade väldigt bra. Mottagandet på universitetet var positivt, jag hade varit där flera gånger tidigare så igenkännande faktorn var stor.

Språk och kultur

All undervinsing skedde på engelska vilket fungerade väldigt bra. Kulturskillnaderna var marginala och likaså kulturkrockarna. Boston som stad är ju väldigt europeisk.

Fritid

Värduniversitet ordnade så att vi kunde besöka Bostons mest berömda hummerrestaurang, vilket var väldigt trevligt. Att promenera längs floden och att besöka en del av de turistställen som fanns räckte och blev över se gärna länken.

 

http://www.cityofboston.gov/visitors/

Övrigt

Samanfattnigsvis så fungerade allt väldigt bra, de lärare och studenter som vi mötte var väldigt trevliga och vår student som var där var väldigt nöjd med allting.

Annan verksamhet

Det fanns samarbetsmöjlighet inom Sofias forskningsområde och hon åker ju tillbaks senare under denna termin för att utveckla detta. Det skulle finnas stor potential för att fortsätta det kliniska samarbetet gällande behandling av handskador.

Förberedelser

Vi har haft utbyte med Tufts University under ett antal år, nu var det dags att utvärdera detta och samtidigt se om det var värt att fortsätta med det och att ev utöka det med ett forskningssamarbete. Därför åkte jag och Sofia Vikström dit för att undersöka detta. Samtidigt så träffade vi vår student som var där på terminsutbyte.

Reflektioner

Jag har enbart positiva erfarenheter av Boston som värduniversitet för lärarutbye såväl som studentutbyte. Absolut att vi ska fortsätta med utbyte med universitetet. Resten av kollegiet har fått information av det lyckade utbytet och är intresserade av att åka dit.

Undervisning

Utbildningsprogrammet vid Tufts ligger på master-nivå, man har även en klinisk master som man kan ta. Programmet är upplagt med parallella kurser under hela terminer därför är utbytesstudenterna där under en hel termin. Studenterna och lärarna umgicks väldigt otvunget och det var många aktiva diskussioner som vi åhörde. Sofia höll en föreläsning om sin forskning för de kliniska masterstudenterna. Vi besökte ett Veterans Hospital där Sofia fick kontakt med en kollega med samma forskningsintresse som Sofia. Jag hade möte med deras international office för att få klarhet i den extra försäkring som Tufts University tar ut på de utbytesstudenter som besöker universitetet. Tyvärr så finns det en lag i just denna delstat som gör det möjligt att ta ut extra försäkring för utbytesstudenter. Förklaringen var att det var så populärt att söka sig till Boston och de världsberömda universiteten där så att man måste ta ut denna avgift. Eftersom mitt område är handskador och behandling av dessa så tillbringade vi en eftermiddag på en privat handklinik där vi fick vara med om det senaste gällande arbetsterapi ioch handskadebehandling.

Undervisningstimmar

Föreläsning 3 tim + seminarier 3 timmar

Handledning 3 timmar.

Totalt tid vid lärosätet 3 dagar