Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 9
Namn: Gustaf Ahlén
E-postadress: gustaf.ahlen@ki.se

Boende

Mottagandet vid värduniversitetet var mycket bra. Jag blev upphämtad i Bangkok och väl mottagen vid ankomst till universitetet. Även organisationen kring undervisningen var mycket bra. Bra undervisningslokal med tillgång till nödvändiga hjälpmedel. Däremot var laboratorielokaler och utrustning begränsat. Lunch serverades på universitetet, lärare åt tillsammans. Under hela vistelsen skedde transporter mellan universitetet och hotell med minibuss från universitetet. 


Boende ordnades av universitetet och var ett hotell (The Tide Resort http://www.thetide-resort.com) beläget ca 5 minuter från universitetet. Standard och läge på hotellet var bra och priset överkomligt. 

Språk och kultur

All undervisning av alla lärare var på engelska under min vistelse. I stort fungerade det bra men man märker att det inte är lika naturligt för studenterna att uttrycka sig i engelska som det är för oss européer. Jag fick även uppfattningen att det inte är så vanligt att ställa frågor till lärare under föreläsningar.

 

Eftersom det inte var första gången jag besökte Thailand var jag väl förberedd på de kulturella skillnaderna som råder. En skillnad är en tydlig respekt som studenten har till sin lärare. En annan skillnad är deras professionella sätt att bemöta och ta hand om sina gäster, där finns det mycket vi kan ta lärdom av. Att kulturella skillnader föreligger kan givetvis medföra att problem uppstår men gör även mötet än mer intressant och lärorikt. 

Fritid

Lärarkollegorna vid värduniversitetet ordnade i samband med ett studiebesök även ett besök vid ett buddistiskt tempel i området. Ansvariga hade även ordnat så att vi fick besöka restauranger som serverade traditionell thailändsk mat.  


Burapha University (http://www.buu.ac.th/en/index.php) är beläget i Bangsaen, Chon Buri som ligger ca 80km från Thailands huvudstad Bangkok. Skolan grundades 1955 och är sedan 1990 ett universitet med mer än 30.000 studenter och upp emot 1000 lärare.

Övrigt

Detta lärarutbyte var positivt på många sätt. Som lärare har jag lärt mig mycket när det gäller undervisning för nya målgrupper, att använda olika undervisningsformer samt stärkt min lärarförmåga. Att göra lärarutbytet har även gjort det möjligt för mig att möta studenter samt lärare från en helt annan del av världen. Jag tycker att jag har fått feedback på vad jag som lärare och vad KI är bra på samt vad som kan förbättras. Förhoppningsvis har även värduniversitetet lärt sig en del kring om hur olika undervisningsformer kan stimulera lärande. Lärarutbytet gjorde det även möjligt för mig att få uppleva Thailand.  

Annan verksamhet

Både framtida lärarutbyte samt forskningssamarbete diskuterades under besöket. KI har sedan flera år tillbaka hållit enstaka föreläsningar på kurser vid Burapha University. Även lärare från Burapha har besökt Sverige och föreläst. Detta lärarutbyte tog undervisningen ett steg till och förutsättningarna för framtida lärarutbyte känns lovande. Gällande forskningssamarbete finns goda förutsättningar med samarbete mellan universiteten och Chon Buri sjukhus. Både hepatit B och hepatit C virus infektioner är stora problem i Thailand och forskning kring detta gynnar båda universiteten. 

Förberedelser

Det finns flera anledningar till att jag valde att delta i ett lärarutbyte. Den främsta orsaken var utmaningen att undervisa i ett annat land. Jag hade även en förväntan om att ett lärarutbyte skulle vara lärorikt och utvecklande för mig och min undervisning. Att undervisningen skedde i Asien gjorde det till en extra utmaning eftersom det finns stora kulturella skillnader jämfört med Europa.

 

Ändamålet med lärarutbytet i Thailand var att undervisa virusorsakad hepatit vid Burapha University i Chon Buri. Målgruppen för undervisningen var framför allt läkarstudenter men även andra studenter och forskare deltog vid undervisningen.

 

Under förberedelsefasen hade jag en dialog med värduniversitet gällande innehåll, format etc för undervisningen. Detta var viktigt för att vara väl förberedd med föreläsningar samt laborativa moment i god tid innan resan. Dessutom bidrog denna dialog till att jag fick en bättre överblick av vad som förväntades av mig och min undervisning under besöket.

 

Vaccination mot hepatit A och B rekommenderas för resa till Thailand. Eftersom skydd mot hepatit B kräver flera doser vaccin bör man påbörja vaccination i god tid före resa.

Reflektioner

Efter hemkomsten från lärarutbytet har vi varit i träffat Karl Bodell (Vid BMA programmet) och berättat om våra erfarenheter från utbytet. Vi diskuterade även vilka möjligheter det finns för att göra framtida lärar- samt studentutbyten med Burapha. Våra erfarenheter från lärarutbyte samt besök vid kliniska laboratorium har även förmedlats till klinisk mikrobiologi i Huddinge samt i Solna. Dessa presentationer som utfördes av min kollega (Lars Frelin) var väldigt uppskattade. Jag har även haft möjligheten att utbyta erfarenheter kring lärarutbytet med andra lärare från KI.

 

Jag har framför allt positiva erfarenheter från lärarutbytet. Väl organiserat och bra omhändertagande vid värduniversitetet. För personlig del kändes det som en stor utmaning att ta sig an undervisning i en helt ny miljö. Jag har fått en mängd ny erfarenhet som definitivt har bidragit till att jag även har utvecklats som lärare. 

Undervisning

Den undervisning jag deltog i var en kurs i mikrobiologi för läkarstudenter vid Burapha University i provinsen Chon Buri. Det fanns tydliga skillnader i undervisningen mellan Karolinska Institutet och Burapha University. Jag fick uppfattningen att undervisningen domineras av katedrala föreläsningar där lite om inget utrymme gavs för frågor och diskussion. En bidragande orsak till detta tror jag beror på den hierarki som råder mellan student och lärare. Min undervisning under besöket bestod i katedrala föreläsningar, laborationer samt moment med poster presentationer/diskussioner. Den del i examination som jag deltog i var främst analysering och diskussion kring resultat från laborativa moment.  

 

Jag tror att den undervisning jag bidrog med var mycket uppskattad. Jag upplevde en tydlig förändring hos studenterna under perioden. Till en början var studenterna inte alls aktiva med frågor men med tiden och de olika undervisningsformerna som användes blev aktiviteten hos studenterna mer och mer aktiv och man märkte att ett tydligt intresse fanns. Orsaken till studenternas agerande tror jag dels beror på att de inte är vana med så mycket aktivt deltagande under föreläsningar men även språket kan vara en orsak då det är vanligt att undervisning sker på Thailändska. Sammanfattningsvis upplevde jag att det fanns ett stort intresse för ämnet (hepatit) samt de undervisningsformer jag använde. Personligen lärde jag mig mycket och tycker jag blivit en bättre lärare samt stärkt min pedagogiska förmåga. Med positiv feedback ökar självklart intresset och man får ökad inspiration att fortsätta undervisa.

Undervisningstimmar

10 undervisningstimmar genomfördes under besöket vid Burapha University. Föreläsningar/seminarier 75%, laborationer/gruppövningar 25%. Utöver detta hade vi diskussioner kring vetenskapligt samarbete mellan universiteten motsvarande 4 timmar. Jag deltog även vid föreläsningar av andra lärare samt vid diverse studiebesök bl a på kliniskt laboratorium vid Chon Buri hospital.