Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Saint Petersburg State University
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 11
Namn: Miriam Mints
E-postadress: miriam.mints@ki.se

Boende

Resan till St: Petersburg gick bra och tog knappt en timme med flyg. SAS har direktflyg dit. Väl på plats vi blev mottagna av en representant från universitetet som körde oss till hotellet. Vi bokade själva hotell från Sverige och bodde på Petro Palace Hotel. Priset för ett dubbelrum var runt 1600 SEK men vi sparade på kostnaderna genom att dela rum med en kollega från samma institution. Hotellet ligger centralt, rummet var bekvämt och personalen var trevlig.  Saint-Petersburg State University ligger på ca 45 minuters gångavstånd från hotellet . Våra värdar hämtade oss med bil på morgonen, och vi promenerade ofta till hotellet efter avslutad arbetsdag. Prisläget i St: Petersburg är mycket högt, speciellt i centrala delar av staden.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på ryska men jag hade mina presentationer på engelska. Studenterna talar god engelska, dock talade professorerna som vi träffade endast ryska. Studenterna var intresserade och pålästa inom ämnena och väl förberedda inför seminarier.

Fritid

Värduniversitetet ordnade inte några sociala aktiviteter. Det var synd och förvånande, då det i Ryssland som jag lämnade för 22 år sedan skulle ha varit omöjligt att inte bjuda ut sina gäster. Det är alltid givande att träffa kollegor utanför sitt ordinarie jobb. I St Petersburg är det lätt att ta sig runt till otaliga museer, teatrar och utställningar. Jag har upplevt att det är en säker stad i de delar jag vistades.

Övrigt

Jag har upplevt utbytet som mycket positivt och intressant. Jag har redan etablerat regelbunden kontakt med två av lärarna och ser fram emot att fortsätta samarbete.

Annan verksamhet

Vi besökte även en av de ledande mödravårdscentralerna, och var på en poliklinik för HIV-positiva. Där träffade vi ett antal kollegor som gör ett forskningsprojekt beträffande HIV och cervixdysplasier. Där finns gemensamma beröringspunkter inom ett eventuellt framtida samarbete.

Värdlärosätet var intresserat av att samarbeta på flera punkter. Dels är de intresserade av studentutbyte, och det är möjligt för våra KI-studenter att komma dit för klinisk rotation. Det är tydligen möjligt att göra ett speciellt schema där man kan rikta in sig mot den operativa verksamheten och klinisk praktik. Många studenter kom fram till oss och frågade angående att komma för klinisk rotation till KI. Även lärare anmälde sitt intresse för utbyte. Vi har träffat den ansvarige för forskning och undervisning vid universitetet och diskuterat eventuella forskningsprojekt som cervixdysplasier och forskning på stamceller från endometriet. Jag bedömer möjligheterna till samarbete som ypperliga, har hållit e-mail- och telefonkontakt med lärare från universitetet och planerar ytterligare en resa i december i år.

Förberedelser

           Jag blev kontaktad av Tommy Linné, docent och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Tommy Linné är ansvarig för Östeuropasamarbete. Tommy berättade om KI:s samarbete med St: Petersburg och hur mycket man har åstadkommit. Eftersom jag är född och utbildad i f.d. Sovjet och har erfarenhet av hur det var i Ryssland på 80-talet kändes det spännande att åka till Ryssland efter 22 år i Sverige.  Jag behövde självklart inga språkförberedelser; däremot visum. Visum kan beställas via resebyrå eller direkt via hotellet. Hotell går att boka via internet, exempelvis: http://sv.hotels.com/de1635711/hotell-i-st-petersburg-yssland/?gclid=CL6s7rGBhKwCFcMXzQodvX2BMA

Reflektioner

Jag har upplevt utbytet som mycket positivt och intressant. Såväl lärare som studenter från värduniversitetet var intresserade av utbyte. Lärarna ville veta hur vi lägger upp våra seminarier och bedsideundervisning. Jag har redan etablerat regelbunden kontakt med två av lärarna och har skickat dem vårt kursprogram och även våra fall för s.k. ”caseseminarier”. Studenterna var nyfikna på utbildningen i Sverige och möjligheterna till klinisk rotation.

Undervisning

Läkarutbildningen inom obstetrik och gynekologi är uppbyggd på ett annat sätt än i Sverige.  Man läser obstetrik och gynekologi under fjärde till sjätte åren av läkarutbildningen. Utbildningen tar sex år. Under fjärde året ingår gynekologi och obstetrik i grundkurser som anatomi, histologi, etc., medan mer kliniskt inriktade kurser återfinns under de senare terminerna. Man läser flera ämnen samtidigt och har flera kurser samtidigt. Undervisningen är uppdelad i föreläsningar och seminarier, dock är föreläsningar dominerande. Relationen mellan lärare och elev är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt. Exempelvis stiger alla studenter upp när läraren kommer in i rummet. Man kontrollerar närvaro vid varje föreläsning och seminarium. Kurslitteratur inkluderar böcker i obstetrik och gynekologi på ryska, handouts delas inte ut. Undervisningen är mer inriktad på teori än på praktik. Jag hade både föreläsningar, seminarier och bedside undervisningen.

Föreläsningarna var på följande ämnen:

·         Akut buk

·         Blödningsrubbningar hos fertila kvinnor

·         Minimalinvasiv behandling inom gynekologi

·         Cervixdysplasier

·         Mola hydatosa

·         Uterus cancer

Seminarier:

·         Resistenser i lilla bäckenet

·         Blödningsrubbningar

·         Blödning under tidig graviditet

·         STD

·         Preeklampsi

  • Uterus myom       

Bedside

  • Induktion av förlossningen
  • Postoperativa infektioner
  • Tubo-ovarial abscess
  • Ovariala Cystor

Undervisningstimmar

Vi befann sig vid lärarsätet mellan kl. 9.00 och 16.00 alla arbetsdagar. Jag föreläste varje dag minst 2 timmar och hade ett seminarium. Det var  ca 60 % av undervisningen i föreläsningar och 40 % i seminarier. Övrig tid hade vi föreläsningar för läkare under utbildning och specialister.