Reserapport - utresande lärare
En sann patriot på St Patrick's Day
Lärosäte: Arteveldehogeschool
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 7

Boende

Jag fick instruktioner om hur jag skulle resa och förslag på boende (hotell) från värduniversitetet.

Språk och kultur

Undervisning på engelska och även alla diskussioner och informella samtal på detta språk. Kunde föras utan problem. Enbart positiva möten med den Belgiska kulturen - var inspirerande.

Fritid

Mina kontaktlärare tog väl hand om mig för avkoppling och informella samtal på kvällar och även en utfykt på helgen. 

Övrigt

inga övriga kommentarer

Annan verksamhet

Många informella diskussioner fördes med värduniversitetets lärare kring ämnes- och forskningsfrågor. Bedömer det som att vi har ett mycket bra diskussionssamarbete som har stor utvecklingspotential såväl pedagogiskt, ämnesmässigt och vad gäller forskning.

Förberedelser

Lärarutbytet förbereddes genom kontakter med institutionen där vi diskuterade kring vilka områden som lärarutbytet skulle gälla och hur mina kunskaper och erfarenheter kunde utnyttjas på bästa sätt. Jag diskuterade också utbytet med vår sektionsansvarig och kunde justera min egen undervisning så att det passade utbytet tidsmässigt.

Reflektioner

I huvudsak väldigt positivt med ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Potential för fortsättning och utveckling av samarbetet.

Undervisning

Då jag endast var inne i en av kurserna är det svårt att säga något generellt. Men jag upplevde att kursen var ganska traditionellt upplagd med mycket föreläsningar och ganska lite tid för kursens studenter att diskutera. Eftersom kursen fortsatte och planeringen var mer diskussioner i kursens andra del (det var två samlingar med en tid mellan för eget projektarbete) så är detta svårt att generalisera.

Undervisningstimmar

Jag undervisade 12 timmar och av dessa var 7 timmar föreläsningar, 3 seminarier och 2 timmar handledning. Övrig tid ca 12 timmar.