Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidad Austral
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 16/17

Innan avresa

En av anledningarna till att jag valde just KI var just deras generösa utbud avseende möjligheter för utbytesstudier. Med andra ord, sedan termin 1 så hade jag tänkt på att jag någon gång under min studietid ska ta chansen och åka till ett annat universitet, ett annat land med annan kultur och språk.
Termin 11 är ett ypperligt tillfälle att fördjupa sig i just de medicinska områden som intresserar en mest! Man hade vid denna tidpunkt genomgått all grundutbildning och det var upp till en själv att fördjupa sig ytterligare -  och då varför inte på ett annat sjukhus i ett annat land?

I mitt fall så valde jag Argentina för språket och också för mina relationer till landet. Jag hade varit där x antal gånger förut, men som turist. Jag hade inte fått testa att "bo och leva" där som en argentinare. 
Idag finns det två universitet att välja emellan, Universidad Austal som ligger ca 50 km utanför huvudstaden Buenos Aires och ett annat universitet som ligger i Mendoza, staden i väst som ligger precis nedanför Anderna och som är landets viktigaste vindistrikt. Jag valde Universidad Austral då deras universitetssjukhus, Hospital Universitario Austral, är ett högspecialiserat universitetssjukhus med alla resurser, men också p g a läget, d v s nära huvudstaden Buenos Aires.

Vad gäller informationen om utbytesstudierna och ens möjligheter, så var den god från båda parterna. Mitt främsta tips är att i god tid ta kontakt via e-post med deras internationella handläggare som var väldigt hjälpsamma och svarade snabbt på mina funderingar och frågor. Jag kommunicerade på spanska, vilket de föredrar.

Ankomst och registrering

Jag landade i Buenos Aires mitt i veckan p g a att IST (integrerad sluttentamen)-kursen avslutades i slutet av den föregående veckan. Jag ankom till Buenos Aires största flygplats (Ezeiza) och hade i förväg beställt en privat transport (från dörr till dörr), d v s direkt från flygplatsen till mitt första boende i Pilar. Det är ett dyrare alternativ än att ta bussar, men är mer tidseffektivt och underlättar med tanke på resväskan som vägde en del.

Universidad Austral har ingen typ av fadderorganisation vilket jag kan tycka är lite synd. Man ska komma ihåg att universitetet ligger utanför Buenos Aires (ca 50 km) och att Pilar inte är sig likt storstaden Buenos Aires. En fadderorganisation tror jag skulle kunna hjälpa oss som kommer utifrån att adaptera oss och få tips på t ex transport och boende.

Med facit i hand så skulle det optimala ha varit att ankomma minst ett par dagar innan för att installera sig o s v, men det gick relativt smidigt för min del ändå eftersom jag till en början valde att bo ca 100 meter från sjukhuset. 

Ekonomi

Generellt sätt så är den Argentinska ekonomin ostabil. Argentina är drabbade av stor inflation och priserna ändras snabbt och har stigit relativt kraftigt under den senaste tiden. Fortfarande så är transporten liksom restauranger billigare, men avseende t ex livsmedel i butiker så är det inte mycket billigare. Elektronik och kläder är betydligt dyrare.
Man kan givetvis hålla kostnaderna nere, genom att välja vart man äter och hur man transporterar sig. Ett annat tips är att äta på sjukhuset med sina kollegor, vilket alla läkare gör (de får t o m betald mat/fika varje dag från arbetsgivaren).

Vid ankomst till sjukhuset betalade jag ca 200 pesos (120 kr) för att erhålla mitt passerkort. I övrigt fanns inga som helst andra avgifter.

Boende

Det första jag gjorde från Sveirge var att fråga de internationella handläggarna i Austral om de hade några tips om boende. Jag fick en lång lista på boendealternativ runt om Pilar, dock var universitetet tydliga med att de ej administrerar dessa boenden utan det enbart är tips som de har fått in och sammanställt. Listan innefattade kontaktuppgifter till privatpersoner, liksom till hotell och boendealternativ knutna till campus. Jag googlade även på egen hand och fann olika "hostel" runt om sjukhuset. Om man kan tänka sig att betala lite mer fanns relativt bra hotell inom 50-100 meters avstånd till sjukhuset. Det fanns även mer budgetvänliga alternativ med lägre standard.

Jag valde att bo nära sjukhuset till en början, för att sedan bo resterande tid i huvustaden Buenos Aires.
Vad gäller boendealternativ så är det relativt dyrt att bo i Pilar jämfört med Buenos Aires, detta troligen p g a mindre utbud i Pilar. Jag valde som sagt att testa bo i vardera stad. De första 4 veckorna bodde jag i ett "hostel" 100 meter från sjukhuset, vilket hade en lägre standard och relativt dyrt. De resterade veckorna bodde jag i Buenos Aires, i stadsdelen Palermo. Där hyrde jag en lägenhet via Airbnb. Det man inte får glömma är att om man bor i Buenos Aires tillkommer kostnader för att pendla, som är ca 80 pesos/dag (45-50 kr/dag).

Med facit i hand så rekommenderar jag att bo i Buenos Aires; Pilar är litet och utan bil är man ganska isolerad.

Studier allmänt

Jag valde som sagt att åka under SVK-perioden termin 11, med andra ord så har man valfriheten att önska sina kliniska placeringar där man vill. Universidad Austral var mycket tillmötesgående och erbjöd placeringar inom princip vilken klinik som helst. Du som läkarstudent önskar dina placeringar och Universidad Austral kontaktar respektive klinik och bekräftar sedan om det är ok.

Universidad Austral är ett universitetessjukhus, det ligger alltså inuti Australs campus. På sjukhuset finns många läkarstudenter från olika terminer.

På mina kliniska placeringar så var jag ensam läkarstudent, de argentinska läkarstudenterna var placerade på andra diverse kliniker. Det jag gjorde var att jag var med på föreläsningar e t c som hölls inom kliniken, vilket var väldigt intressant. Det kunde vara utbildning för ST-läkarna eller presentationer av ny forskning. En dag fick t o m jag läsa en nykommen studie och presentera den för ST-läkarna på akutkliniken.
Som läkarstudent i Hospital Universitario Austral så är man ganska mer passiv jämfört med vad man är hemma på dem svenska sjukhusen, i princip så följer man alltid en läkare/handledare.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Akutkliniken

Verksamhetschefen introducerade hela akutkliniken på en halvtimme och sammanfattningsvis så arbetar de under ett annorlunda upplägg jämfört med här i Sverige. För det första arbetar bara akutläkare på akuten, vilket gör att de handlägger kirurgiska och medicinska fall initialt för att sedan kontakta respektive specialitet som kommer ner och rondar "sina patienter". De ortopediska fallen tar en traumatolog hand om. De använder sig också av triage vilket innebär att sjuksköterskorna triagerar och tar alla vitalparametrar på patienterna.
Kl 8 hade dem morgonrond och då rapporterar nattjouren över samtliga patienter som är på akuten. Dagarna slutade runt 14-15 tiden då eftermiddagsrapporten till kvällspersonalen gick. 
Som läkarstudent gick jag med dagspersonalen och fick gå med olika akutläkare. Jag var med och såg medicinska och kirugiska fall, inklusive deras akutrum "shock room" där alla patienter som inkom med ambulans hamnade. Det var samma typ av sjukdomspanorama som på svenska akutmottagningar; d v s buksmärtor, bröstsmärtor, andningsbesvär och infektioner (fick träffa en patient med Dengue!). 
Vad jag främst tar med mig är hur man organiserar teamarbetet, något som jag ständigt påmindes om under min tid på Austral. Här fanns tendensen att många läkare var inblandade i de akutare fallen av ren nyfikenhet och jag undrade ofta över vem som hade huvudansvaret. Det skulle också ha varit intressant att få uppleva akutsjukvården på ett offentligt sjukhus, då kontrasterna generellt sätt är väldigt stora i Argentina. 

Förlossningen

Här började man 7:30 för att vara med på morgonronden där nattpersonalen rapporterade över patienterna som var inneliggande på förlossningen. Sedan började dagsarbetet genom att ronda postpartum kvinnorna som ligger kvar 48 h efter förlossningen samt kvinnorna som var i aktivt förlossningsarbete. Det var en bra placering på så sätt att det fanns många gravida kvinnor och man fick se och vara med på massa förlossningar och kejsarsnitt. På det här sjukhuset använder man Forceps och inte sugklocka, vilket var intressant att se! Barnmorskorna var även väldigt kunniga och man fick även en god kontakt med dem. De har dock på detta sjukhus en mer passiv roll i den bemärkelse att obstetrikern alltid är med under förlossningen, inklusive en neonatolog som undersöker barnet postpartum, det som en barnmorska sköter på egen hand här i Sverige. Med andra ord så var det verkligen inte brist på resurser, utan tvärtom, lite i överkant kan man tycka. Det bör dock påpekas att detta gäller på detta privata sjukhus, på andra offentliga förlossningar så är det precis som här i Sverige att barnmorskan sköter alla okomplicerade förlossningar utan tillgång till smärtlindring, då det är verkligen natt och dag jämfört med Austral.

Obstetriken i Austral har ett samarbete med ett mindre medicinskt institut där personer med lägre socioekonomisk bakgrund får vård. Dit fick man åka ut varje fredag och möta dessa gravida kvinnor för att undersöka dem. Det var väldigt lärorikt att med små medel undersöka dem. 

Språk och kultur

Att kunna spanska skulle jag säga är ett måste. Läkarna kan begränsad engelska, liksom patienterna. All kommunikation sker på spanska. 

Avseende kulturen så var det inga större överraskningar för min del, med tanke på att jag kan språket flytande och känner till kulturen sedan innan. Det argentinska folket hälsar med kindpussar och är över lag mer pratglada och skämtsamma. 
Vad gäller arbetsmiljön och seriositeten i arbetet så är det mer avslappnat i Argentina; vilket jag ser har sina positiva som negativa sidor. Folket i Argentina blir mycket intresserade och nyfikna när de får höra om att man kommer från ett annat land vilket gör att man känner sig välkommen.

Fritid och sociala aktivteter

Eftersom jag var ensam läkarstudent på mina placeringar så kom jag till en början inte kontakt med några argentinska studenter. Jag fick på egen hand kontakta de internationella handläggarna för att etablera kontakt med studenterna. Det är relativt få argentinska studenter som bor i Pilar, många bor i områden runt om, liksom i Buenos Aires, och använder bilen för att komma till universitetet/sjukhuset. Så i Pilar finns inte mycket att göra..

Men i Buenos Aires vaknar man till liv! En ganska stressig stad med massa människor och aktivitet! Ta dig tiden att besöka Buenos Aires olika områden, det finns så mycket att se och så mycket gott att äta!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så var min tid i Hospital Universidad Austral lärorik och min tid i landet Argentina underbart! Det var kul och intressant att använda sin teoretiska kunskap i nytt sammanhang; på ett nytt sjukhus, med annat språk och kultur. Utbytet har verkligen fått mig att vidga mina vyer över sjukvårdssystemen liksom hur man praktiserar samma vård på olika sätt. Jag ser detta utbyte som startskottet på kommande resor inom yrket där man kan använda sina medicinska kunskaper och språkkunskaper på en och samma gång!