Reserapport - KI-student
Lärosäte: University College Dublin
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Emma Sofie Holmstedt
E-postadress: emma.holmstedt@stud.ki.se

Innan avresa

Redan innan jag började min utbildning på KI visste jag att jag ville söka utbyte, jag ville studera på engelska och i ett annat land. Sjuksköterskeyrket är ett yrke som ger en möjlighet att arbeta i många olika länder och därför kändes det viktigt för mig att även en del av min utbildning var förlagd i ett annat land. 

Jag valde University College Dublin (UCD), då jag ville studera i ett engelsktalande land och UCD rankas högt i olika univeristetsrankningar. UCD var faktiskt mitt andrahandsval, då jag sökte till Monash i Melbourne i första hand. Terminen i Melbourne började dock i mitten på juli oich jag hade inte möjlighet att åka så tidigt på sommaren.

Informationen om utbyte från KI var ganska bristfällig och det var mycket information som jag fick söka rätt på själv. Det är viktigt att veta att vid utbytesstudier krävs det en hel del förarbete med ansökning och andra administrativa uppgifter runt omkring. För att få ha VFU i Irland krävs att gå igenom deras National Vetting Bureau och det är en lång och ganska krånglig process. Det gäller alltså att vara ute i god tid med ansökan och ha tålamod med allt administrativt.

Ankomst och registrering

Det är bra att vara på plats några dagar/ en vecka innan skolan börjar, för att ordna med administrativa uppgifter och söka boende. Höstterminen i Dublin började något senare än hemma, vi började andra veckan i september. Jag hade då varit i kontakt med ansvariga för Erasmus-studenter samt den som var ansvarig för min VFU-placering. Det erbjöds ingen introduktionskurs men UCD anordnar välkomstdagar och har fester/arrangemang för alla internationella studenter. 

Bild från Baggot Street Lower:

Ekonomi

När det kommer till budget går det bra att klara sig på CSN, det som är viktigt att veta dock är att boendekostnaden är dyrare än i Svergie, jag hyrde ett rum i en lägenhet och betalade 500 euro i månaden. 

Boende

UCD har studentlägenheter i anslutning till campus, det är lång väntetid på dessa lägenheter och de är även väldigt dyra. Jag rekommenderar att vara ute i god tid och leta boende. De flesta rum som hyrs ut går väldigt fort så det kan vara en idé att boka upp några visningar de första dagarna vid ankomst. De största hemsidorna för att hitta boende är daft.ie, gumtree.ie och rent.ie. Det finns även många grupper på Facebook för boende i Dublin. Det kan vara bra att lägga ut en egen annons för att öka sina chanser att hitta boende.  

Studier allmänt

Sjuksköterskeprogrammet i Irland är fyra år istället för tre år som i Sverige. De läser tre år teori varvat med praktik och sedan har de en nio månader lång internship-period som sista led i utbildningen. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI
De kurser jag läste på UCD var:

NMHS30290: Management and Quality Improvement
Kursen fokuserade på ledarskap och hur vi som sjuksköterskor kunde förbättra kvaliteén på vården. Kursen examinerades med en inlämningsuppgift som hela betyget sedan baserades på.

NMHS30020: Nursing in Diverse Settings
Kursen handlade om att arbeta som sjuksköterska i olika vårdmiljöer och med olika patientgrupper. Kursen examinerades med en salstenta, en muntlig examination samt en inlämning.

NMHS30280: Teaching and Assess in Practicum
Kursen fokuserade på hur vi som sjuksköterskor kan agera som preceptors (studentansvariga) och hur vi kan lära ut, både lära ut till studenter samt till patienter. Även den här kursen examinerades med en skriftlig inlämning.

NMHS31980: Erasmus Clinical Placement 3A

NMHS31990: Erasmus Clinical Placement 3B

Dessa två kurser var mina två VFU-perioder. Jag läste alla kurser paralellt, så jag hade VFU två dagar i veckan under hela perioden, jag hade en period på en medicinavdelning och en period på en kirurgavdelning. Det var mycket intressant att se hur sjukvården fungerade på Irland och att få se en annan arbetskultur. Som student fick jag mest bara gå bredvid och jag fick inte ansvar för några egna patienter. Sjuksköterskestudenter i Irland har inte lika stort ansvar som i Svergie, vi var inte tillåtna att dela några mediciner eller göra några medicintekniska uppgifter. Sjuksköterskestudenterna skötte den basala omvårdnaden. 

Bild från The Mater Hopsital:

Språk och kultur

Utbildningen ges på engelska och det var lätt att följa med i undervisningen. Det som ibland kunde vara lite knepigt var på praktiken på sjukhuset, om det var äldre patienter med bred irländsk dialekt, annars var det lätt att förstå. 

Irland och Sverige är relativt lika varandra kulturellt, de största skillanderna jag upplevde var hierarkin på sjukhuset. Läkarna stod högst upp och undersköterskorna längst ner. Det var väldigt tydligt att läkarna var de som hade mest makt och sjuksköterskorna fick ofta agera medlare mellan patient och läkare. I Sverige arbetas det mer teambaserat på sjukhusen. 

Fritid och sociala aktivteter

UCD är ett stort universitet och jag upplevde det som lite svårt att få kontakt med andra studenter, det är stora klasser och då blir det ganska anonymt. 

Det arrangerades dock många utflykter för internationella studenter, olika bussresor till kusten samt fester och tillställningar. Jag rekommenderar verkligen att åka runt på Irland och se olika delar av landet, kusterna är magiskt vackra och naturen är väldigt dramatisk.

På campus fanns det även ett gym med klasser som är gratis för studenter och en pool som studenter fick använda mot en avgift. 

Bild från Cliffs of Moher: 

Sammanfattning

Jag är mycket glad att jag tog chansen att åka på utbytet då detta är något jag verkligen alltid velat göra. Jag tror dock inte att utbytet egentligen lämpar som för termin 5. Då jag som sjuksköterskestudent inte tilläts göra de medicintekniska momenten eller hantera några läkemedel. Jag tror kanske att det här utbytet lämpar sig bättre i Termin 3 på sjuksköterskeprogrammet.