Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 7
Namn: Conny Abrahamsson
E-postadress: conny.abrahamsson@ki.se

Boende

Vid ankomsten till Entebbe flygplatsen togs jag emot av en större minibuss som skulle ta mig till Makerere University Guest House. Från Addis Abeba till Entebbe flög jag med Emerat och min väska med Kenya Airways men det löste sig. 40km resa in till Kampala tog ungefär 3 timmar på grund av trafiken och många hemvändande pilgrimmer från Mekka.

Jag hade bokat rum på MUGH redan i Sverige och tipset hade jag fått från en annan svensk som bott där många gånger tidigare. Hotellet ligger på en kulle på universitetsområdet och sjukhuset ligger på en annan kulle några kilometer därifrån. Ett rum kostar 45US$ per natt  alternativt 100.000 USh och frukost ingår. Standard något under medel men trevlig omgivning och oftast bor det andra svenskar där.

Språk och kultur

I Uganda är det engelska som är det officiella språket vilket gjorde det lätt att kommunicera och undervisa. För ett ovant öra är det en tyngre dialekt än brittisk engelska men det vänjer man sig fort med.

Har lite svårt att beskriva kulturskillnader och krockar då jag genom mångårigt arbete i olika länder i Afrika är så van vid att umgås med befolkningen att jag omedvetet anpassar mig till situationen. Rent generellt kan man säga att den akademiska standarden bland lärare på skolan är hög.

Fritid

Det fullspäckade programmet gjorde att fritidsaktiviteter nästan helt uteblev.  Då det blev några återbud på torsdagen vad gäller personer som vi skulle möta fick jag chansen att åka runt i Kampala och se lite på staden.  Den är byggd på kullar, från början var de sju,  då marken är vulkanisk. Trafiken är kaotisk med mycket trafik och speciella små motorcyklar som kör passagerare mellan bilarna. De är som egyptens gräshoppor -  väldigt många.

Övrigt

Uganda är ett vid den norra stranden av Victoriasjön med intensiv mörkgrön grönska. Jorden är oerhört bördig och det finns många naturtillgångar i landet och alldeles nyligen har man upptäckt olja i landet.

Tyvärr finns det mörka moln på horisonten. Hög arbetslöshet (30%) men den är förmodligen högre, stor och okontrollerad informell sektor, inflation på 35%, inget förtroende för banksektorn, en president Museveni som har suttit sedan1986-87 och som ändrat lagarna så han kan sitta kvar.  Detta är inget som gynnar landet med instabil valuta och svågerpolitik bland beslutsfattarna. Jag hoppas bara att landet inte går in i en inflationsspiral likt den Zimbabwe har gått igenom som jag upplevt på nära håll. Människorna på tandläkarhögskolan som jag träffade vad oroliga men ändå optimistiska inför framtiden. Så låt oss hoppas på det bästa.

Annan verksamhet

Tisdag eftermiddag åkte vi ut till en stad som heter Lugazi där tandläkarprogrammet  hade 4 studenter  på 4-6 veckors arbete ute på landsbygden. Detta projekt kallas  COBERS (Community Based Education Research Service) och är pågående under de fyra första studieåren av tandläkarprogrammet. Man vill med detta förmå studenterna att efter examen söka arbete utanför Kampala på landsbygden för att höja befolkningens  "dental awareness".  Problemet är bara att staten inte utrustar distriktssjukhus och mindre sjukhus med dentalutrustning för att de skall kunna bedriva tandvård. Dessutom är inte statens lön speciellt hög.

Tandläkarutbildningen har 2ggr 16 tandläkarstolar utplacerade i en stor sal med en avbalkning emellan. De nyaste stolarna används av sista årets studenter i det kliniska arbetet och de något äldre av de lägre terminerna. 

I ena hörnet av det nyare rummet håller också tredje årets studenter på med det prekliniska arbeterna. De använder extraherade tänder inbäddade i gips att borra i och göra fyllningar på. Skolan skulle behöva utrymme för en fantomklinik och utrustning för en sådan.

Salen med lite äldre tandläkarstolar används för studenter som går på slutet av det tredje året och fjärde året i deras kliniska arbete såsom fyllningsterapi, rotbehandling, barntandvård osv.  Det man slogs av var att det inte fanns så mycket av instrument och material och det beror mycket på att det inte skjuts till så mycket pengar som det borde till skolan från statens sida sett.

Jag tror att ett framtida samarbete mellan MakCHS och KI kommer att bli givande för båda parter. Nu finns det möjlighet att harmonisera studieplanenerna så att studenterna är på någorlunda lika nivå vid utbytet.

Förberedelser

Namn:          Conny Abrahamsson

Anställning: Lärare på tandläkarprogrammet, Ki,Huddinge

Position:      LPkoordinator

Land:            Uganda, Kampala, Makerere University

 

Fick ganska sent reda på att jag skulle  resa genom mobilitetsprogrammet till Uganda. 25/10 kom beskedet och jag skulle åka den 12/11. Såsom varande LPkoordinator och alldeles nyligen lämnat in ansökan om planeringsresor mellan tandläkarprogrammen  ville jag också skaffa mig en visuell uppfattning om stadard på programmet  i Kampala. Jag arbetar deltid på tandläkarprogrammet  och deltid på min privata praktik i Hässelby  och har god kontakt med en del dentalföretag. Därigenom  kunde jag få tag på material som jag kunde föreläsa och demonstrera för eleverna på skolan. Dessutom hade jag fått tag på föreläsningar av patientbehandlingar där jag även kunde visa som diskussionsunderlag för elever och lärare.

När det gäller resor till många afrikanska länder bör man ta kontakt med någon vaccinationscentral för att ta reda på vilka sprutor och malariatabletter som de rekommenderar för det aktuella landet. Eftersom jag i princip bara skulle vara i Kampala fanns det väldigt  liten risk för malariasmitta så jag valde att avstå från den profylaxen. Hepatit var jag redan vacinerad mot. Visum köps på flygplatsen till ett pris av 50US$.

 

Reflektioner

Jag ser bara positivt på utbyte av lärare och studenter efter  den här resan. Möjligheter att få undervisa och deltaga i arbetet på sal med studenterna tror jag kommer att bli bra för båda parter. Behållningen för vår del kan jag se som att det går att arbeta under mer primitiva förhållanden och ändå utbilda goda tandläkare. Utbildningen i Uganda har en fördel med sitt extra år då studenterna är handledda av lärare i sitt 1-åriga "intership" med undervisningsmoment i varje ämne.

Sedan jag kom hem från Uganda har jag haft möjlighet att informera mina kollegor om vistelsen där och även visat bilder. En liten extra sak bara är att tandteknikerna här också vill deltaga i student- och lärarutbyte. Till  dom har jag gett foton av den nybyggda tandteknikerutbildningen och deras studieplan.

MakCHS är ett universitet som satsar framåt och strävar att ligga på topp bland Afrikas universitet. Lärar-och studentutbytet för dem är ett ytterligare steg på den vägen.

Undervisning

Tandläkarprogrammet i Uganda är 5-årig. Dock läser studenterna mer medicinska ämnen och startar med patientbehandlingen först på 4:e året. Efter 5 års utbildning förljer ett års "Internship" där man går igenom alla praktiska undervisningsmoment under handledning från tandläkare.  Relationen mellan lärare och studenter är lite mer formell än vad vi är vana vid på KI.

Tisdagen den 15/11 Började med undervisning - en powerpoint presentation vad gäller grundsatserna i protetik och några fall avtagbar protetik. Presentationen pågick i ca 2 timmar. Därefter var jag ute på sal och hjälpte studenterna med patientbehandlingen fram till lunchen klockan 12.00.

Onsdag eftermiddag klockan 14.00 inledde jag en föreläsning och demonstration av nyare compositematerial som jag hade fått med mig från Sverige. Fyllningar gjorde jag på extraherade tänder som var fastsatta i gips. Därefter fick studenterna prova på själva och jag hjälpte till.

Torsdag förmiddag hade tre studenter förberett var sin patient där de ville att jag skulle visa hur man gjorde compositefyllningar. Fortfarande är amalgam förstahandsval vid fyllningsterapi generellt sett.

Fredag förmiddag föreläste återigen om avtagbar proteitik genom att demonstrera ett komplicerat fall med kronor och betthöjning i kombination. Dessutom visade jag en presentation om maskinell rensning vid rotbehandling. Sedan rensade vi upp några extraherade tänder där studenterna fick pröva på själva. Jag hade tagit med mig den egna maskinen.

Undervisningstimmar

Föreläsningar:                      4 timmar

Demonstrationer:                4 timmar

Hands-on:                             3,5 timmar

Klinisk demonstration:       2,5 timmar

Resa till Kawolo site:          4,5 timmar

 

Övrig tid på tdl-skolan:     13 timmar