Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université Joseph Fourier (Université Grenoble Alpes)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17

Innan avresa

Jag har tidigare bott utomlands i perioder och längtade åter igen bort. I och med det fördelaktiga utbytessystemet och fantastiska stödet från den internationella handläggaren på ki kändes det självklart att åka till Frankrike. Grenoble blev valet då jag ville bo i en lite mindre studenstad med närhet till Alperna.

Informationen från Ki har varit mycket bra under hela utbytet och den internationella handläggaren har varit ett ovärderligt stöd under hela utbytet. Initialt var informationen från partneruniversitetet tillräcklig  och det var tydligt vad som förväntades från mig. Enligt andra läkarutbytesstudenter har kommunikationen med Universite Grenoble Alpes inte alltid fungerat vid frågor innan terminsstart, mailkontakt bör undvikas i den mån det är möjligt- ring istället. Visst att pappersarbetet från Frankrike tog tid men detta var inget som orsakade några problem för mig.  

Innan avresa kräver universitetet i Grenoble en lungröntgen, intyg för vaccinationer (polio, difteri, tetanus, pertussis, vattkoppor, hepatit  B (samt titrar), och ett tuberkulintest).
Detta visar man upp på ett läkarbesök som universitetet bokar in innan ens placering börjar. Om det var något som man hade missat var det möjligt att ordna det på plats i Grenoble, men det är bekvämt att ha ordnat med alla intyg hemma i Sverige.

Ankomst och registrering

Jag reste till Geneve dagen innan kursstart och tog därefter bussen till Grenoble. Det finns dagligen flera avgångar mellan Arlanda och Geneve. Bussen från Geneve går varannan timme och tar 2h 15 min.
Lyons flygplats ligger ungefär en timmes resväg bort med buss från Grenoble. Även Grenoble har en flygplats, dock kan det vara svårt att hitta billiga flyg hit innan skidsäsongen har startat.
Första dagen var det ett introduktionsmöte (på franska) med utbyteskoordinator och alla läkarstudenter på utbyte, med bra och tydlig information där alla frågetecken rätades ut. Ett läkarbesök var också inbokat innan påbörjad placering. Även universitetet har ett introduktionsmöte för alla utbytesstudenter under terminens första vecka.

På dessa möten berättar de om en försäkring som alla måste ordna med innan första placeringsdagen - men Kammarkollegiets försäkring från KI räcker.

Ekonomi

Jag upplevde kostnadsläget ungefär som i Sverige. Bortsett från kostnaderna inför läkarbesöket (röntgen och vaccinationer) var det inga obligatoriska avgifter. För det mesta hade de inte studentpriser, dock var mycket rabatterat för dem under 25 år, till exempel cykelhyra och spårvagnskort. Första söndag i varje månad var museibesök gratis. Det gick att äta lunch på campus för fördelaktiga priser.

Boende

Universitetet garanterar boende till alla studenter förutsatt att ansökan kommer in i tid. Information om detta kommer via mail där man kan önska att bo i colocation (bo i kollektiv), egen lägenhet, 9 m2 i korridor med gemensamma toaletter, dusch och kök, eller på 12 m2 med eget badrum och gemensamt kök. Kostnad i 9m2 är 155 euro per månad. Bra att veta är att standarden i korridorsboende är väldigt långt under den vi är vana vid i Sverige. Om korridor är ett alternativ rekommenderar jag studentboendet Résidence Ouest, Résidence Berlioz eller Résidence MDE.
http://www.crous-grenoble.fr/ - här finns de boenden universitetet erbjuder.

Jag bodde i studentkorridor med ett rum på 9 m2 de första tre veckorna. Efter det hittade jag en egen lägenhet på www.Leboncoin.fr. Jag bodde mitt i centre ville på ungefär 30 m2 och betalade 500€/månad.

För att få hyra en lägenhet eller rum i Frankrike förväntas man betala en deposit i samband med inflytt. Det motsvarar ofta en månadshyra som man får tillbaka när man flyttar ut förutsatt att rummet/ lägenheten är i samma skick som vid inflyttning. Som student i Frankrike, även utbytesstudenter, går det att ansöka om bostadsbidrag- CAF. Börja med det så snart som möjligt efter ankomst till Grenoble.

Studier allmänt

Det är väldigt annorlunda att vara läkarstudent i Sverige och i Frankrike. De franska läkastudenterna, externes, studerar i totalt sex år och börjar med kliniska placeringar i slutet av tredje året. Efter sista året har de en stor tenta som avgör vilken specialitet de kan välja och därefter börjar de arbeta som ST läkare, interne.
Läkarstudenterna blir inte speciellt aktivt handledda och arbetar (för en liten lön) och utför en blandning av administrativa uppgifter och undersökningar. De spenderar förmiddagarna på klinik och har föreläsningar under eftermiddagarna. Deras placeringar är uppdelade i block, poles, och varje placering är 3 månader lång. De hinner således inte få klinisk erfarenhet i alla specialiteter, men en väldig detaljkunskap inom de områden där de är placerade.
De har föreläsningar enligt sina olika block och då dessa inte stämmer överens med de placeringar som utbytesstudenterna har är dessa inte obligatoriska för utbytesstudenter. Som utbytesstudenterna har man också större möjligheter att under förmiddagarna göra andra saker än att vara på avdelning, till exempel att gå till mottagning eller operation i mån av plats. Självklart är det även okej att ta del av avdelningsarbetet men ingenting som förväntas av dig i lika hög utsträckning som de franska läkarstudenterna
För att få varje placering godkänd måste man genomföra en observation pedagogique som går ut på att presentera ett patientfall för de andra läkarstudenterna och en läkare.

Andra skillnader i det svenska och franska sjukvårdsystemet är hierarkin, både inom de olika yrkeskategorierna (viktigt att säga vous till överordnade) men också patient-läkar-relationen där patientens integritet och autonomi delvis är åsidosatt.
Hygienrutinerna på sjukhuset skiljde sig också från det vi är vana vid. Man fick en rock på avdelning men utöver det använde man privata kläder. På flera avdelningar har de kvar pappersjournaler.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI

Jag läste ÖNH, oftalmologi, neurologi och psykiatri. Varje placering var 4 veckor, detta då 4 veckor är den kortaste placeringen universitetet accepterar (under ht16 hade dock flera erasmus läkarstudenter en sista placering i december som bara var 3 veckor pga jullov, då jag läste psykiatri krävdes dock minst 4 veckor enligt upplägg från Ki). Både beroendemomentet och kurstentan gjorde jag på Ki. Jag gjorde också en jour på psykakuten i Sverige innan jag kunde tillgodoräkna min utbytestermin.

Öron Näsa Hals, 4v

Denna placering började varje dag med en snabb gå-rond på avdelningen tillsammans med läkare, läkarstudenter och sjuksköterskor. Under fredagar leddes ronden av en överläkare och det var ett större fokus på undervisning. Läkarna hade också seminarier för alla läkarstudenter på avdelning någon gång per vecka.
Resterande del av dagen spenderade jag antingen på avdelning, mottagning (consultations) eller på operation (bloc operatoire). Jag trivdes bäst på mottagningen och tyckte att det var mest lärorikt med viss möjlighet att undersöka själv.
På operation fanns det möjlighet att antingen vara med och assistera läkaren eller stå och titta på under operationen.

Oftalmologi, 4v

Min oftalmologiplacering var mer välplanerad än de andra placeringarna. Det var mer tydligt vad som förväntades av mig som student och vad det fanns möjlighet att göra under dagarna.
Jag spenderade mycket tid på ögonakuten, vilket var väldigt roligt då jag fick träffa väldigt många patienter med olika patologier. Jag fick undersöka mycket själv och läkarna var intresserade av undervisning och väldigt trevliga.
Det fanns även möjlighet att (dagligen) vara med på mottagning vilket jag också uppskattade. Det var heller inga problem att vara på operation (och titta på).
Det fanns också en avdelning med inneliggande patienter, väldigt lärorikt att följa samma patienter under flera dagar med möjlighet att undersöka och självständigt prata med patienterna.

Neurologi, 4v

Det fanns flera olika neurologiavdelningar på sjukhuset och de första tre veckorna var jag placerad på en generell neurologiavdelning. Det var en ganska stor och rörig avdelning där min roll var väldigt otydlig. Jag tyckte därför att det var ganska ansträngande att vara på avdelning och var därför bara där på tisdagar och torsdagar då det var rond av hela avdelningen. Resterande tid spenderade jag på mottagning vilket jag rekommenderar. Det fanns många olika mottagningar att välja bland: rörelseproblematik, vaskulär neurologi och epilepsi utöver generell neurologi. Att gå till mottagning var dock på eget initiativ (och flera jag pratade med innan jag gick dit sa att det inte ens var möjligt). De flesta läkare jag var med på mottagning tyckte dock att det var roligt att ha en utbytesstudent där. Det fanns även möjlighet att vara med på operation någon dag under placeringen.
Sista veckan bytte jag till en annan neurologiavdelning, en epilepsiavdelning, som var lite mindre och lite mer inriktat på undervisning varför jag trivdes mycket bättre.

Psykiatri, 4v

Jag var placerad på en generell psykiatriavdelning, en stängd avdelning med omkring 25 inneliggande patienter. Patienterna hade framförallt psykosproblematik- men flera diagnoser var representerade. Detta i kombination med den lite längre placeringen gjorde att det gick att följa de många olika sjukdomsförloppen.
Dagen började med rapport från sjuksköterska. Under resten av förmiddagarna följde jag med läkarna på patientsamtal. Läkarna var väldigt trevliga och undervisningsintresserade, men jag tyckte att det var svårt att ta egna intiativ på avd. På torsdagar var det ”stor rond” vilket höll på hela förmiddagen. Annat att göra var att vara med på ECT behandling eller att följa med en psykiatriker som konsulterade på övriga sjukhuset. Det fanns viss möjlighet att vara med på mottagning, men inte i samma utsträckning som under tidigare placeringar.

Språk och kultur

Tanken på att ha praktik och undervisning på ett språk som inte är engelska är nog det som gör att de flesta tvekar när det gäller utbyten till Frankrike. Absolut är det stundtals väldigt frustrerande att inte kunna uttrycka sig exakt som man vill och ibland inte förstå vad som händer MEN samtliga personalkategorier är vana vid utbytesstudenter. Jag upplevde dessutom att de flesta var väldigt uppmuntrande och imponerade över att man ville lära sig franska. De flesta i den yngre generationen förstår även engelska.

Universitetet erbjuder en gratis franskakurs en gång i veckan under 10 tillfällen. Man gör ett diagnostiskt test och utefter det blir man placerad i grupper. Det gick även att läsa medicinsk franska och för det krävs som lägst en nivå som uppnår B1. Jag skulle dock rekommendera de vanliga franska klasserna. Vokabulär från sjukhuset är något man lär sig ändå.

Fritid och sociala aktivteter

Studentorganisationen Integré arrangerade sociala aktiviteter för utbytesstudenter. Via universitetet kunde man dessutom skriva upp sig på olika sporter. Jag rekommenderar Ecole de glisse för alla som är intresserade av skidåkning.

Jag tyckte att det var fantastiskt att fritt kunna disponera sin tid och resa mycket och dessutom bo med närhet till både Alperna, Rivieran, Italien och Schweiz. Värt att nämna är att det kan vara sparsamt med snö om man har otur och ett utbyte under höstterminen.

Sammanfattning

Jag har haft en fantastisk hösttermin i Grenoble. Jag är tacksam att jag har fått ta del av ett nytt språk och en annan kultur. Oavsett om jag kommer att jobba i Frankrike eller ej är det alltid en viktig upplevelse att ta del av hur vården kan fungera utanför Sverige.