Reserapport - KI-student
Utsikt från El Cerro Arco
Lärosäte: Universidad Nacional de Cuyo
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 16/17
Namn: Petra Roxå
E-postadress: petra.roxa@stud.ki.se

Innan avresa

Jag hade redan varit iväg på ett utbyte via KI under termin 6 då jag åkte till Bryssel, och då den terminen blev en väldigt viktig upplevelse och jag lärde mig mycket om medicin, mig själv och även plockade upp ett nytt språk ville jag inte missa möjligheten att göra det igen. Den här gången ville jag göra ett utbyte utanför Europa och även bättra på min spanska, varför Sydamerika blev den självklara destinationen. Att jag sedan valde Mendoza berodde på att jag ville åka till en mindre stad, och jag tänkte att läget vid foten av Anderna skulle vara en perfekt bas för utflykter och vandringar.

Som vanligt var informationen och stödet från den internationella handläggaren på KI jättebra och det var inga problem att få ihop rätt papper till ansökan. Däremot upplevde jag kontakten med partnervuniversitetet UNCUYO som ganska rörig. De missförstod hur länge jag skulle vara där och trodde länge att jag skulle göra utbytet en hel termin trots att jag tydligt talat om vilka veckor jag skulle vara där, och de kunde inte heller ge mig något definitivt besked på vilka kliniska placeringar jag skulle få utan sa att det skulle bestämmas när jag väl var på plats. Utöver den något förvirrade kontakten med handläggaren i Mendoza var det ganska enkelt med ansökan till UNCUYO. Eftersom Sverige har fritt turistvisum till Argentina så länge man inte stannar längre än 90 dagar behövde jag inte ansöka om något studentvisum, och den enda ytterligare informationen de var intresserade av var detaljer från Kammarkollegiets försäkring.

Ankomst och registrering