Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Dalhouise University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 9
Namn: Anders Kottorp
E-postadress: anders.kottorp@ki.se

Boende

Bostad ordnades av mig själv; goda erfarenheter och Universitetspris pa Cambridge Suites i Halifax med gangavstand till Dalhousie. Frukost och internet ingar.

Språk och kultur

Inga sprakliga hinder eller större kulturskillnader mellan Canada och Sverige

Fritid

Sociala aktiviteter ordnades inte pga kort vistelse. HAlifax är en stad motsvarande Umea i känsla och lokalisation. Aktivt och avslappnat kulturliv.

Övrigt

 Inga övriga kompletterande kommentarer.

 

Utbyte med Dalhousie kan fortsätta, men viktigt fa ordning pa studentutbytet vilket i dagsläget har kranglat inom Dalhousie (för att ta emot studenter).

Annan verksamhet

deltog ocksa i forskningsaktiviteter:

 

Datainsamling och preliminär analys av data

 

Artikelskrivning

 

Forskningsseminarier

 

Handledning av postdoc

Förberedelser

Forskningssamarbete och undervisning inom programmet har gjorts vid tidigare besök i Hallifax/Dalhousie. Detta var första gangen som undertecknad gjorde detta inom ramen för ett lärarutbyte.

Reflektioner

Positiva erfarenheter med utbyte med canada (saväl Halifax som Montreal). finns manga likheter mellan saväl program som forskningsfokus inom Arbetsterapi mellan länderna.

Undervisning

manga likheter finns i pedagogiskt upplägg och samband klinik-praktik.

 

En skillnad är att studenterna gar i ett masters-program som ocksa ger Arbetsterapeut-examinen (jmf med vart eget Bachelor-program).

 

Eftersom Dalhousie är ett studentavgiftsfinansierat universitet sa paverkar det demografin bland studenterna, vilket resulterar i mindre heterogenitet än i vara egna program.

Undervisningstimmar

Undervisning:

 

Seminarier: 3h (10%)

 

Handledningstid: 4h + 3h (20%)

 

Föreläsning: 2h + 2h (15%)

 

Planering/samverkan/projektplanering: 4h (15%)

 

Ovrig tid: 15h (40%)

 

Totalt: 33h (100%)