Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Liverpool
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Johanna Hilmo
E-postadress: johanna.hilmo@stud.ki.se

Innan avresa

Hej! Nu ska jag försöka sammanfatta min fantastiska termin i Liverpool. Jag hade alltid önskat att få åka på utbyte under den senare delen av läkarprogrammet och det var till ett engelskspråkigt land jag ville. Min stadiga D-merit i KI:s meritsystem tog mig inte till Australien som jag initialt önskat, utan istället blev jag nominerad till Liverpool.

 

Jag visste inte mycket om staden. Dessutom skulle utbytet innebära en hel termin utan teoretisk undervisning i form av alla föreläsningar, seminarier och praktiska övningar som en är van vid att bli serverad. Detta toppades av generell utbytesnervositet – Skulle jag hitta boende? Skulle det bli ett socialt utbyte eller en termin i ensamhet? Efter mycket om och men tackade jag tillslut ja. Så här i efterhand kan jag säga – VILKEN TUR. Min nionde termin på läkarprogrammet kom då att spenderas i Liverpool, och kommer bli ett minne för livet.

 

Efter att ha tackat ja till utbytet anlände information från utbyteshandläggaren på KI, och denna innefattade allt en behövde veta. Både generellt inför utbyte samt angående ansökan till det specifika universitetet. Boka därefter tid med ansvarig ämnesföreträdare för KI så tidigt som möjligt för att få koll på antalet veckor för vardera moment. Jag baserade förslaget på durationen av mina placeringar på tidigare reseberättelser, det kändes som att det fungerat bra tidigare terminer. Jag valde att läsa beroendemomentet hemma sista veckan innan jul. I detta skede var det även bra att läsa i kursplanen för T9, framförallt gällande momenten inom psykiatri för framtida önskemål inför psykiatriplaceringen. Därefter gjorde jag min ansökan till University of Liverpool (UoL).vr det v skede

 fler.v mina plaverpool innan - få k tillslut löste sig med hjälp av utbyteshandläggaren där med fler.v mina pla

Ankomst och registrering

Jag anlände den 28e augusti, ca 1 vecka innan den första placeringen skulle börja. Detta räckte med råge, det var skönt att få tid till att hitta boende, samt att sköta registreringen på universitetet och träffa diverse utbyteshandläggare.

 

Jag valde att flyga till John Lennon Airport i Liverpool med mellanlandning i Dublin (detta är dock ej normalt det billigaste alternativet, att flyga till Manchester är det billigaste och tåget till Liverpool Lime Street tar ca 1 timme). Jag tog därefter in på hostel i city centre, där jag hade bokat första natten.

 

Jag hade under veckan ett möte med läkarstudentkoordinatorn där jag fick information om alla plceringarna. Allting stämde! Den 2:a hade jag ett inbokat möte med utbyteshandläggaren. Eftersom vi läkarstudenter börjar så pass tidigt jämfört med övriga Erasmus-studenter tillstötte det en hel del administrativa svårigheter från UoL:s sida framförallt gällande registreringsprocessen, som dock tillslut löste sig.

 

Angående fadderverksamhet hade jag ansökt om en fadder, men blev tyvärr inte tilldelad någon.

Ekonomi

Liverpool är en betydligt billigare stad än Stockholm. Både vad gäller boende och mat. Jag handlade alltid på Tesco eller Sainsbury’s eftersom de låg närmst. Detta var betydligt billigare än i Sverige, och är ändå kedjor som i Liverpool anses vara dyra. För ännu billigare mat finns t.ex. Aldi och Lidl. Att äta ute är trevligt nog också betydligt billigare, och Liverpool är en stad som kryllar av bra restauranger.

 

Även taxiresor är billigare än i Sverige. Vad som däremot är dyrt är kollektivtrafiken. Det varierar mycket i pris beroende på vilka zoner som önskas, men det stiger snabbt i pris. Dessutom är det vanligast att välja mellan tåg- eller busskort, och bådadelarna kostar betydligt mycket mer. Jag kom undan med att enbart köpa månadskort för tåg under min neurologiplacering för drygt 600 kronor. Därefter köpte jag enbart tur och retur-biljetter de dagarna jag reste utanför stadskärnan.

Boende

På höstterminen blir en inte erbjuden boende från UoL. I Liverpool bor majoriteten av studenterna i ”house-shares” eller ”flat-shares”. Några klassiska studentområden är Smithdown Road (ca 15 minuter med buss till stadskärnan) och Kensington (ca 20 minuters gångsträcka till stadskärnan) med flera. Det är mycket lätt att hitta boende i Liverpool om en kan tänka sig att bo en bit från stadskärnan, alternativt betala upp till 120 pund/vecka för att bo i en studentkorridor i stadskärnan.

 

Jag ägnade dock en stor del av sommaren åt att leta boende i Liverpool. De hemsidorna jag tycker var absolut bäst är liverpoolstudenthomes.org och spareroom.com, där den senare mer innefattar de privata fastighetsägarna. Jag ville bo i stadskärnan (L1, L3) alternativt nära stadskärnan i t.ex. Kensington (L7) och jag ville gärna testa att bo i en ”flat-share” snarare än studentkorridor.

 

Baserat på råd om att gå på visning av boendet innan några beslut fattas var detta mitt mål, eftersom standarden avseende fastigheter är betydligt lägre i England. Detta visade sig vara ett bra råd, vilket ändock krävde is i magen. Därav åkte jag till Liverpool med enbart två visningar i Kensington inplanerade. Kensington visade sig dock vara längre ifrån stadskärnan än vad jag trodde, varför jag letade vidare och tillslut hittade boende i L3, precis vid Lime Street Station, med en hyra på 350 pund/månad. Det var en ”flat-share” med 7 andra studenter, egen toa och dusch samt 2 gemensamma kök med tvättmaskin.

 

Jag är glad att jag valde detta boende, även om wifi:t var väldigt dåligt den första tiden och elementen inte höll måttet när det började bli kallare.  Detta är tyvärr ofta något en måste räkna med när det kommer till studentboenden i Liverpool. Detta löste sig dock mycket bra efter lite klagomål, och läget på lägenheten var guld med nära till allt.

Studier allmänt

I Liverpool är läkarprogrammet 5 år, varav det sista året enbart består av kliniska egenvalda placeringar. Läkarprogrammet består till stor del av PBL och det är väldigt lite teoretisk undervisning. Detta innebär även att en som utbytesstudent här ej heller erhåller så mycket teoretisk undervisning.

 

Efter läkarprogrammet gör de sina 2 år av foundation training, motsvarande AT-tjänstgöring. Därefter följer specialisttjänstgöringen. Detta är alltså i grunden likt det svenska systemet, men det finns dock en hel del skillnader. Den mest påtagliga skillnaden jämfört med svensk sjukvård är faktumet att de har privata kläder, klockor, ringar etc på sjukhuset. Det är ”smart clothes” som gäller sålänge en inte är på operation. På mottagning såsom på intensivvårdsavdelningen. För oss som är vana vid striktare hygienrutiner är detta väldigt svårt att vänja sig vid. Trots att jag i början inte trodde det var möjligt vande jag mig tillslut, men vad som däremot var svårare för mig att komma underfund med var pappersjournalerna. Efter att ha upplevt detta kan jag förstå vart fördomarna om läkares handstil ursprungligen måste komma ifrån.

 

En annan påtaglig skillnad jämfört med sjukvården i Sverige är att hierarkin är betydligt mer uttalad i England. Exempelvis är det mycket viktigt att läkarna tilltalas ”Doctor” eller ”Mister” och i sjuksköterskornas arbetsuppgifter ingår att servera läkarna kaffe och kakor. För oss som är vana vid ofta både fikaraster och lunchraster är det även speciellt att komma till UK där läkarna har så hektiskt schema att de t.ex. ofta äter i mottagningsrummet.

 

Att vara läkarstudent på kliniken rent generellt i UK innebar jämfört med hur det är i Sverige mindre deltagande i klinisk undersökning och mindre interaktion med patienter. Jag inspekterade ofta läkar-patientsamtalen samt undersökningarna, vilket jag upplevde som typiskt för hur praktiken för brittiska läkarstudenter går till.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI

Kurser motsvarande T9 på läkarprogrammet

 

Neurologi (4 veckor)

 

Jag gjorde min neurologiplacering på Walton Centre, ett högspecialiserat neurologi- och neurokirurgisjukhus med patienter som rest långt för att få komma dit. Denna placering påbörjades tillsammans med flera brittiska läkarstudenter (5th years), vilket var toppen för mig och en till Erasmus-student från Linköping, då vi fick tillhöra en klass. Detta innebar för oss att vi fick en introduktion med rundvandring tillsammans med de andra studenterna och att schemat var uppstyrt och innefattade både junior doctor’s teaching och bedside-undervisningar.  En gång i veckan var det även Grand rounds där läkare från sjukhuset drog patientfall. Under denna placering fick jag som mest teoretisk undervisning.

 

Vi alla tilldelades varsin handledare, vars mottagningar och övriga aktiviteter en deltog i. Detta innebar en bra blandning av mottagningar av olika slag samt ronder med ST-läkaren (register doctor) på sjukhusets avdelningar. En kunde även välja bland de övriga överläkarnas (consultants) mottagningar för att få se mycket av de olika neurologiska åkommorna. Det fanns mottagningar för t.ex. MS, neurovasculära åkommor, motorisk dysfunktion, neuromuskulära åkommor samt kognition. Eftermiddagarna kunde en även spendera genom att gå till avdelningen och be en avdelningsläkare ge tips på bra patienter att undersöka, det fanns ofta inneliggande patienter med intressanta kliniska fynd.

 

Mottagningarna var extremt fullbokade och nästan alltid försenade, majoriteten av patienterna fick sitta i väntrummet i flera timmar, men hade sällan invändningar mot detta. Trots allt upplevde jag att läkarna tyckte sig ha tid att undervisa mig mellan patienterna, oavsett om jag hade frågor eller inte. Stämningen bland läkarna på sjukhuset var dock väldigt auktoritär och prestigefylld, en nackdel som medföljer högspecialiserad vård. Som läkarstudent på ett sådant sjukhus innebar det t.ex. att en alltid försökte vara överdrivet hövlig och respektfull samt att det inte var okej för vissa läkare att en var med på mottagningen utan att ha bokat in sig hos hens sekreterare.

 

ÖNH (3 veckor)

 

ÖNH-placeringen gjorde jag på Broadgreen Hospital, ett sjukhus som låg en bit bort från city centre. Det gick däremot en shuttle bus för personal och studenter till och från Royal Hospital of Liverpool varje halvtimme, vilket var otroligt smidigt. Min handledare var van vid KI-studenter och tyckte det var ett ärofyllt uppdrag att vara min handledare då han generellt upplever att svenska läkarstudenter är betydligt duktigare både teoretiskt och kliniskt.

 

Även här var mottagningarna och personalen extremt belastade, och lunchen intogs i regel på 5 minuter i mottagningsrummet. Jag erhöll ett översiktligt schema för hur veckorna såg ut på mottagningen, vilket var super då jag kunde välja mellan de olika mottagningarna! Jag följde mestadels min handledares schema och gick på diverse mottagningar av olika slag där jag fick öva min undersökningsteknik, i betydligt högre utsträckning än vad som erbjöds på Walton Centres mottagningar. Jag gick mestadels på ”general clinics”, men även på ”voice”-, ”vasculitis-” och ”thyroid”-clinics. Här fick jag även närvara (och ibland assistera) på operationer. Jag fick väldigt mycket undervisning under denna placering av alla engagerade och intresserade läkare, vilket verkligen uppskattades.

 

Oftalmologi (2 veckor)

 

Oftalmologiplaceringen gjorde jag på St Pauls eye unit på Liverpool Royal University Hospital. ”The Royal” är Liverpools stolthet. Det var intressant att vara placerad här, då jag som student från Sverige upplevde sjukhuset som i extremt dåligt skick, med mörka, dåligt utrustade och slitna lokaler. Jag hade med hjälp av tidigare reseberättelser kunnat förbereda mig på att denna placering skulle innebära höga krav på teoretisk kunskap, vilket underlättade allting oerhört. Denna placering karaktäriserades liksom på Walton Centre av hög prestige bland läkarna. Här älskade de även att förhöra aka ”grilla” studenterna, och enligt dem bristfälliga teoretiska kunskaper uppskattades inte.

 

Jag hade samma handledare som tidigare Erasmus-studenter haft. Jag följde hans schema som både inkluderade mottagningar och operationsdagar (en gång i veckan). Även här kunde jag välja fritt vilka mottagningar jag ville delta i, och läkarna undervisade fantastiskt bra och lät mig alltid vara med och undersöka patienterna, vilket gjorde detta till en otroligt lärorik placering. Jag fick framförallt på ”general clinics” med blandade ögonåkommor, men även på glaukom- och uveit/irit-mottagningar. Min handledare gav mig varje fredag en uppgift för att testa mina teoretiska kunskaper. Jag var väl förberedd tack vare tidigare Erasmus-studenters upplevelser av detta, vilket gjorde att jag till hans förvåning klarade dessa galant. Det var en härlig känsla.

 

Psykiatri (5 veckor)

 

Min psykiatriplcering hade sin bas vid Mossley Hill Hospital strax utanför City Centre. Här blev jag i god tid innan placeringens start tilldelad ett schema från en av universitetets studiekoordinatorer, vilket var super. Jag hade med hjälp av tidigare Erasmus-studenters erfarenheter gjort önskemål för att få olika placeringar, snarare än att spendera 5 veckor på enbart en avdelning för äldrepsykiatri.

 

Den första dagen fick jag möta min handledare ute i Mossley Hill, honom träffade jag inte igen förrän sista dagen för signatur. Schemat bestod av aktiviteter av olika slag och var väldigt varierande. Jag hade inbokade mottagningar i öppenvården, många dagar på Broadgreen Hospital där jag träffade inneliggande patienter på psykosavdelningar, två dagar på Ashworth Hospital (ett rättspsykiatriskt högsäkerhetssjukhus), hembesök med Early Intervention Team för unga med debuterande psykossymptom samt några dagar på ett sjukhus med barn- och ungdomspsykiatriska patienter. Framförallt dagarna på Ashworth Hospital och psykosavdelningarna var väldigt intressanta och lärorika.

 

Övriga moment som utfördes i Sverige

 

Jag läste den obligatoriska delen av beroendemomentet hemma. Tidsmässigt passade detta perfekt in i min tidsplanering, då jag kunde göra BAS-momentet som ett sista moment innan jul, veckan efter att jag kom hem från Liverpool. För komplett tillgodoräknande av T9 gjorde jag även en psykiatrijour och tentamen i Sverige.

Språk och kultur

Liverpool är en extremt charmig stad på många sätt. Staden kryllar av fantastiska restauranger, trevliga engelska pubbar samt miljarder nattklubbar, museum och butiker. Språkmässigt talar många i Liverpool dialekten Scouse, vilket är en väldigt härlig men för oss ofta svårförstådd dialekt. Det krävdes i början många upprepningar innan en förstod vad som sagts. Det tog ett tag att vänja sig vid hur patienterna på sjukhusen pratade, och det var inte alltid en förstod vad som sades i början. Vissa patienter som talade riktigt bred scouse var totalt omöjliga för mig att förstå även i slutet av mitt utbyte.

 

Det mest anmärkningsvärda med Liverpool och UK är hur artiga och trevliga befolkningen är. Som svensk i UK uppfattas en ofta som väldigt ”direct” i sin framtoning. Svenskar är generellt mer rättfram och säger i större utsträckning vad de tycker om saker och ting. Det tog även lite tid att vänja sig vid att säga please och thanks i varje mening när en t.ex. beställde mat eller handlade. Det ska gärna vara två på varandra följande sätt att säga tack, såsom ”cheers, thanks”.

Fritid och sociala aktivteter

Liverpool är en väldigt social stad med stora möjligheter till att uppleva studentliv, men staden har även såklart mycket annat att erbjuda. Både studentkåren och Erasmusgruppen som finns vid universitetet erbjuder diverse aktiviteter, såsom olika pubbar med teman, quizkvällar, utflykter, fester och konserter. Det lättaste sättet att hålla koll på dessa är via Facebook. Erasmus arrangerar som introducerande aktivitet Afternoon-tea, vilket uppskattas då en får tillfälle att träffa alla Erasmus-studenterna. Där bjöds alla in i en stor Whatsapp-grupp, vilket även gjorde det möjligt att även följa alla aktiviteterna som anordnades inofficiellt i Erasmus-gruppen. Bland de få läkarstudenter som var på utbyte samtidigt var majoriteten från Linköping. Vi kom att umgås mycket, och hittade på mycket tillsammans.

 

Träningsmässigt finns det extremt många billiga gym utan bindningstider i staden. Easygym var ett fantastiskt bra gym! Det var även väldigt värt att lägga tid på att resa runt lite i UK. Jag hann med besök till t.ex. naturreservatet Lake District, London samt Chester (en liten vacker stad 45 min från Liverpool).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är jag extremt nöjd med mitt utbyte. Avseende studierna har praktiken inte erbjudit samma möjligheter till praktisk färdighetsträning som i Sverige, men faktumet att jag har fått möjlighet att uppleva ett för mig främmande sjukvårdssystem och land på ett annat sätt än som turist är övervägande. Det har även rent upplevelsemässigt varit en fantastisk erfarenhet som jag tar med mig för livet, och även i min framtida yrkesroll. Jag har anlänt ensam och utan boende till ett land, utmanats i att bemöta den främmande kulturen i dess sjukvårdssystem. Detta har varit extremt utvecklande. Med detta i bagaget känner jag i större utsträckning än innan att saker faktiskt löser sig, och att en inte ska vara rädd att be den som vet om hjälp. Jag har fått upptäcka Liverpool som stad. Jag har utvecklat mina engelskkunskaper, framförallt har jag kommit över min farhåga att prata engelska. Jag har erhållit vänner för livet. Detta har varit en fantastisk upplevelse som jag alltid kommer minnas med värme.