Reserapport - KI-student
Trondheim
Lärosäte: Norges teknisk-naturveitenskapelige universitet
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Linda Boman
E-postadress: linda.boman@stud.ki.se

Innan avresa

 

Ansökan till universitetet i Trondheim skulle skickas in senast 1 maj. Detta görs dels elektroniskt och i pappersform. Inte alltför invecklat, men se till att vara ute i god tid. Svar kom ganska sent, i slutet av juli.

Eftersom det är ett grannland i Norden, så behövs varken visum eller vaccin. Man måste dock fylla i ett schema om MRSA. Norska studenter måste få en polisrapport vart 3e år om att de är ostraffade, detta var inte nödvändigt för utbytesstudenter.

Ankomst och registrering

 

NTNU anordnar en välkomstvecka, veckan före studierna börjar. Detta för att lära känna andra utbytesstudenter och staden. Studierna i Trondheim börjar i mitten av augusti, så några veckor tidigare än i Sverige.

Första dagarna måste man ordna tillgång till interna internetsidor, skaffa en norsk studentmail och ett student-ID kort som ger tillgång till omklädningsrum och sjukhuslokaler. Man måste även söka om att få ett skåp i omklädningsrummen, detta kan ta någon vecka.

Nobelprisvinnare

Ekonomi

 

Norge är dyrare än Sverige i det mesta, från boende till mat osv. Man får studielån som vanligt,  men det kan vara en bra ide att ha en extra inkomst, såsom ett jobb vid sidan av eller liknande. Jag jobbade extra de gångerna vi hade inläsningstid. Andra studenter i klassen jobbade extra på helgerna.

Boende

 

NTNU kan hjälpa till att ordna studentboende. Det finns flera ”studentbyar” runtom stan. Vet ej helt vad kostnaden för detta är, eftersom jag ordnade boende privat. Men en vanlig boendekostnad kan ligga kring 5-6000 kr/månad. Om man vill söka boende privat kan man söka på www.finn.no.

Studier allmänt

 

Läkarprogrammet i Norge är på 12 terminer totalt. Det finns fyra medicinutbildningar, i Tromsö, Bergen, Oslo och Trondheim. Man studerar måndag till fredag med ledigt på helgen.

Det är ganska likt mot Sverige vad gäller teori och praktik, men den längsta praktiken kommer de två sista åren. Åren före det har man ”uketjeneste” då man är utplacerad på olika avdelningar på sjukhuset en till tre dagar per vecka.

NTNU har också PBL-undervisning en gång per vecka, oftast i samma ämne som man har uketjeneste. Uketjenesten och PBL’n görs med samma grupper. De grupperna är på ca 6-8 st.

Läkarprogrammet i Trondheim delar upp varje årsklass i två grupper, där en grupp läser t.ex. ”kurs A” på hösten och den andra gruppen läser ”kurs B”. Sen på vårterminen byter de kurser. Det är några gemensamma veckor varje termin. På slutet av läsåret, i juni, skrivs en stor tenta.

Föreläsning

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
 

Termin IIB är på tredje året av läkarprogrammet. Där är man på dessa avdelningar: Klinikk for hjertemedisin, Kreftklinikken, Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, Medisinsk mikrobiologi, Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for radiologi, Lungeavdelingen, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Avdeling for karkirurgi och Klinikk for thoraxkirurgi.

Då har man som nämnt tidigare uketjeneste och PBL inom samma ämne. Föreläsningarna kommer dock i annan följd, eftersom olika grupper har olika uketjeneste för varje vecka.

På hjärtavdelning startar dagarna med ett morgonmöte med olika teman. Sen blir man utplacerad på ex.vis sluten vård, öppen vård, pacemakerlaboratorie, angiografi. En dag har man övningar på simulatorcentret.

På lungavdelningen får man undersöka egna patienter, som sedan gås igenom med lärare i grupp. Man får också vara med på bronkoskopi. Man får öva på att ta blodgas på varandra. Det är också övningar på simulatorcentret.

På hematologiavdelningen får man möta patienter på sluten och öppen vård, se på benmärgsaspiration/biopsi samt göra utstryk av eget blod med mikroskopering av det.

På gastroavdelningen är det ett morgonmöte med olika teman. Sen blir man utplacerad på antingen sluten vård, öppen vård, gastroskopi eller koloskopi.

På gastrokirurgin får man möta patienter på sluten och öppen vård, samt vara med på gastrokirurgiska operationer.

På kärlkirurgin får man vara med på operationer av kärl. Det är också röntgenmöten och möte av patienter på sluten och öppen vård.

På thoraxkirurgin får man undersöka patienter på sluten vård, som sedan gås igenom i grupp med lärare. Man får också vara med på thoraxoperationer.

På onkologiavdelningen får man möta patienter på öppen och sluten vård.

På medicinsk mikrobiologi sitter man med grupparbeten och diskuterar olika provtagningar och mikrobiologisk diagnostik av luftvägsmikrober och infektioner i blod. Man får träna på att ta nasofarynxprov på varandra. Det är också mikroskopering av olika preparat.

På röntgenavdelningen är det undervisning i grupper med teori och patientfall.

Grupprum

Språk och kultur

 

Norge är väldigt likt Sverige som land. Språket skiljer sig inte heller särskilt mycket. Den trönderska dialekten i Trondheim kanske är lite svårare att förstå än vissa andra norska dialekter. Men definitivt inget problem att förstå vad lärare och klasskamrater säger. De flesta norrmännen förstår svenska väldigt bra, så det funkar helt fint att prata svenska på utbytet.

Det är ingen större skillnad i vilka butiker som finns jämfört med Sverige och maten är väldigt lik. Sen är det kanske lite mer ”ut-på-tur” kultur i Norge än i Sverige.

Fritid och sociala aktivteter

 

Vi var ett par utbytesstudenter från olika länder i klassen. Eftersom jag har bott tidigare i Trondheim hade jag gamla vänner där att umgås med. Jag jobbade också vid sidan av studierna.

Trondheim är en stor studentstad, så det finns många aktiviteter att göra. Man har även studentrabatt på vissa träningscentrum och det finns egna studentgym på campus också. Det finns gott om restauranger och barer i stan. Där finns också bio, teater och fotbollsarena.

För de intresserade är det heller inte långt till naturen, där man kan gå turer eller åka skidor vinterstid. Det är inte så långt att resa till Storlien eller Åre heller om man vill ta en helg där.

Studentersamfundet

Sammanfattning

 

Det var väldigt kul att åka på utbyte till Trondheim. Det är ett modernt och fräscht sjukhus som byggdes för några år sen. Kulturen, språket och utbildningen är väldigt lik Sverige. Det är dock dyrare att bo och leva än i Sverige, så det kan vara en bra ide att spara ihop lite pengar eller ha någon annan inkomst än bara studielånet. Klassen var otroligt snälla och trevliga, väldigt välkomnande och sympatiska. Det samma gäller lärarna som var jättetrevliga.  Även om studierna där liknar väldigt på studierna i Sverige, så är det inte så enkelt att få tillgodoräkna dessa.