Reserapport - KI-student
Lärosäte: The University of Sydney
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 16/17

Innan avresa

Jag såg mycket fram emot möjligheten att under den sista terminen på läkarprogrammet förlägga delar av den sista SVK-perioden utomlands. Jag såg fram emot att få lite ledig tid mellan läkarprogrammets integrerade sluttentamen och sommarens jobbstart som underläkare efter examen. Jag valde Sydney då det är ett engelskspråkigt land med sol och närhet till havet. Sydney är en fantastisk stad i ett land med spännande natur, stränder för bad, sol och surfing samt trevliga människor som talar engelska. Sydney har också ett kulturutbud och restauranger i världsklass! 


Informationen om utbytesstudier var god, med mail varje termin med all information. De internationella handläggarna är alltid lätta att kommunicera med och är ett ovärderligt stöd både innan, under och efter utbytet. Gå på deras informationsträffar eller boka ett möte via mail eller telefon för att ställa frågor! 


KI har goda möjligheter för utbytesstudier med många samarbeten med universitet över hela världen, men vill man åka till en specifik destination råder viss konkurrens om platserna. Därför är mitt råd att relativt tidigt under utbildningen överväga hur högt just du värderar en specifik destination och sätta det i relation till hur mycket tid du vill lägga på att meritera dig för detta. Att meritera dig för högre meritkategori kräver planering och framförhållning. Se dokumentet “Prioriteringsordning för läkarstudenter som söker utbyte” på pingpong för vilka typer av engagemang som meriterar under respektive meritkategori. Tänk på att dessa kriterier uppdateras emellanåt, håll dig uppdaterad! 


Under min ansökningsomgång krävdes meritkategori B för Sydney. Det motsvarade ett års ordförandeskap inom kårverksamheten Medicinska föreningen. Vidare bör du skriva ett bra motiveringsbrev samt tänka på att engagemang med “internationell prägel” meriterar ytterligare. 


När du väl är antagen bör du planera ditt studieupplägg. SVK-perioden under termin 11 är 15 högskolepoäng och utbytet i Sydney är 12 högskolepoäng. Därför behöver man läsa en kurs på 3 högskolepoäng under terminens första del, som kvällskurs. Under våren 2017 gavs Sexualmedicin 3 högskolepoäng. Universitetet i Sydney var mycket flexibla gällande hur man ville förlägga sina 8 veckor, vid min ansökningsomgång. 


Vill du inte missa examensceremonin bör du planera så att dina 8 veckor i Sydney tar vid snarast efter läkarprogrammets integrerade sluttentamen. Detta gör att du får någon vecka innan examen att resa runt lite extra i Australien. En annan modell är att efter läkarprogrammets integrerade sluttentamen planera in två veckors ledig tid innan kurserna tar vid i Sydney. Du kan då landa någon vecka i Stockholm efter tentan eller välja att resa runt lite innan ditt utbyte tar vid i Sydney. Du missar då examensceremonin.

Ankomst och registrering

Jag var på plats onsdagen före måndagen då jag skulle börja. 4-5 dagar var mer än tillräckligt för att komma till rätta i Sydney. 


Introduktionen på Royal North Shore Hospital var utan anmärkning. Varje måndag börjar ett antal nya “elective students” som får en kort introduktion av ansvarig på plats. Mycket god information ges via mail innan introduktionen och själva introduktionen är komplett med möjlighet för dig att ställa ytterligare frågor.


Ekonomi

Inför utbytet är den stora kostnaden det speciella visum som man ansöker om. Kostnaden blir omkring 5500 för detta, som då innefattar bland annat en hälsoundersökning samt kostnader för blodprovstagning och lungröntgen. Information om hela denna process ges komplett på Australiensiska ambassadens hemsida, som länkas till i det material du får från den internationella handläggaren då du är antagen. 


Utöver detta kräver Royal North Shore Hospital utdrag ur belastningsregistret både från polismyndigheten i Sverige och i Australien. Vidare krävs en del vaccinationsintyg och titrar på bland annat uppnådd immunitet efter hepatit B vaccination. Man kan även behöva komplettera sitt vaccinationsskydd; jag fick bland annat komplettera med boostrix dTpa-vaccin samt intyga detta. Dessa kostnader blev för mig totalt omkring 3000. Information om hela denna process, med vaccinationer och utdrag ur belastningsregister, ges komplett i materialet från University of Sydney och på deras hemsida, som länkas i det material du får från den internationella handläggaren då du är antagen.


En annan större kostnad inför utbytet är flygbiljett, räkna med omkring 12000. Boka med god framförhållning framförallt för att du själv i större utsträckning ska kunna välja flygbolag och rutt med eventuell layover på vägen till Sydney. Jag bröt upp den långa resa Stockholm-Sydney med en veckas stopp i Hong Kong. Man kan enkelt göra liknande stopp i Dubai och Singapore eller i en hel rad andra städer i Sydostasien, om man så önskar detta. Väntar du in i det sista med att boka resan händer det inte speciellt mycket med priset, men resan kan bli längre, få mindre attraktiv avgång- och ankomsttid eller att rutt med eventuell layover inte går att påverka i lika hög utsträckning. 


Liksom Stockholm är Sydney generellt sett en dyr stad. Då man är på plats som besökare drabbas man ofta hårdare då man kanske äter ute lite mer och har ett något dyrare boende än hemma. Man kanske även vill passa på att resa runt lite extra innan, under eller efter utbytesperioden, vilket kostar pengar. Vad du vill göra på din fritid i Sydney påverkar också dina kostnader. 


Man kan styra sina kostnader genom att välja olika typer av boende, på vilket sätt man vill äta (laga egen mat, äta ute) samt hur mycket rundresor man vill ägna sig åt samt vad man vill göra på sin fritid i Sydney. 


CSN erbjuder merkostnadslån för dina studier utomlands. Information om detta finns på CSNs hemsida. 


Från KI utgår resebidrag om 6000 kronor. Det finns även goda möjligheter att ansöka om stipendier för dina utbytesstudier. Information om detta finns i det material du får från den internationella handläggaren då du är antagen. Därtill krävs många arbetstimmar från din sida om du vill ansöka om dessa stipendier samt söka efter andra stipendier att söka. 


Sammanfattningsvis är det viktigt att man ser över sin ekonomi och innan ansökan gör en bedömning om man kommer att klarar utgifterna. Man bör också välja den nivå på boende, mat, övriga rundresor och fritidsaktiviteter som ens ekonomi klarar av. 


Boende

Jag hade arrangerat boende på förhand genom airbnb.se, där ett par hyrde ut ett rum med eget badrum och delat kök. 39 nätter för 16223. Boendet låg nära Bronte beach och Bondi Junction (hub för kollektivtrafik och shopping). 

För den sista månade hade jag bokat en egen lägenhet via airbnb.se, då i Manly (kustförort norr om staden), då med ett rum, badrum och kök. 28 nätter för 14681. Boendestandarden för dessa boenden var helt utan anmärkning. Något att tänka på är att Stockholms vår är Sydneys höst och att mindre väl isolerade hus i Sydney gör att det kan vara kallare än man tror om natten. 


Jag valde dessa boenden då jag ville prioritera att ha närhet till havet, med stränder, kustpromenader samt Sydney Harbour National Park. Resvägen till North Shore Hospital blev därmed omkring drygt 1 timme en väg. Boende kan självklart arrangeras närmare sjukhuset om man så vill. 


Du kan dela boende för att hålla kostnaderna nere. Man kan även söka boende via gumtree.com.au och flatmates.com.au. Ett tips är då att boka någon eller några veckor via airbnb för din första tid i Sydney, hotell eller hostel och därefter leta boende på plats. Genom nyss nämnda hemsidor är det kan man möta upp den som hyr ut och se på rummet med egna ögon och eventuellt förhandla om priset.


Studier allmänt

Generellt kan sägas att studieperioden i Sydney har varit mycket mer fri från obligatorier än motsvarande kurs eller placering skulle ha haft i Stockholm. Det är därför viktigt att du själv på förhand definierar för dig själv vad du vill ha ut av din utbytesperiod och därefter tar för dig. Tänk på att det är din, och ingen annans, utbildning och kompetensutveckling det rör sig om. 


Jag önskade maximera tid i operationssalen, för att där lära mer anatomi och öva grundläggande kirurgisk teknik. Jag upplevde mig vara uppskattad och alla var mycket välkomnande. Precis som hemma i Stockholm är det viktigt att du tar egna initiativ, tar för dig och är tydlig med vad du vill och inte vill göra.


Förslagsvis frågar du under din första dag sjuksköterskorna på avdelningen var “interns” motsvarande våra AT-läkare sitter. Då du följt dessa “interns” en tid identifierar du snart “registras” som är motsvarande våra ST-läkare. Det är mest värdefullt för din utbildning inom varje given specialitet att följa en “registrar”. “Consultants” och “professors” finns också som mer seniora kolleger i ditt team. Man är alltid välkommen att ställa frågor till vem som helst i teamet. Generellt kan sägas att alla i teamet är välkomnande och nyfikna på dig som “elective student” och villiga att lära ut. Men som sagt, visa att du vill lära och ta för dig. Med din punktlighet, ditt engagemang och din närvaro de första dagarna vinner du ett ovärderligt förtroende som senare under placeringen öppnar många dörrar. Ställ krav!


Patientvolymerna på Royal North Shore Hospital är större än på Stockholms storsjukhus och patientkontakten under rond blir därmed kort. Det är dock lärorikt att lyssna till kliniska resonemang kolleger emellan och ronden ger en god inblick i vad systemet med privata och allmänna sjukförsäkringar innebär för patienter och behandlare. Den korta patientkontakten är en av skillnaderna jämfört med Stockholm.


På opererande specialiteter rondar “interns” och “registras” patienterna med stöd av “consultants” och “professors” på vissa mer komplexa patienter. Efter rond tar “interns” blodprover, dokumenterar och ordnar med patientens remisser och försäkringspapper och svarar på patienters och anhörigas frågor. “Registras” går efter rond till mottagning eller operation; vanligen antingen till ett elektivt eller akut patientflöde. Man är som “elective student” välkommen att skrubba in på samtliga ingrepp, det finns alltid plats för en läkarstudent sa en “consultant” till mig. Denna mycket inkluderande atmosfär var mycket värdefull för mitt lärande. 


En skillnad på operation i Sydney jämfört med Stockholm är att “registras” sätter KAD på patienten, preparerar operationsfältet, genomför en något modifierad tvättritual och därefter själv tar på sig operationsrock och sterila handskar. “Registras” fortsätter därefter med att sterilklä patient och operationsfält. Det var mycket lärorikt att vara med vid dessa moment som vi ser mycket lite av i Stockholm. 


Dresscode är vid rond och patientkontakt på avdelningen och mottagning smart casual. För herrar innebär detta skjorta, chinos eller kostymbyxor samt formella skor. För damer motsvarande, täckta axlar och knän samt platta skor med täckt tå. Operationskläder för operation tillhandahåller sjukhuset.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Man hade stora möjligheter att få just de placeringar man önskade, den omgång jag sökte till University of Sydney. Utbudet var stort, flera internmedicinska och kirurgiska placeringar fanns att välja bland. Universitetet i Sydney var också mycket flexibla och tillmötesgående gällande vilken period man ville förlägga sina 8 veckor. 


Upper gastrointestinal surgery.

Större patientvolymer var en tillgång under denna placering. Genom att delta vid rond och därefter i dagens operationsprogram fick jag god fördjupad inblick i handläggning av vanliga patientgrupper inom övre GI-kirurgi. Man är alltid välkommen att ställa frågor och vara med överallt, men man måste ta för sig och visa att man är villig att lära sig och redo att hantera undervisning och även kritik. Undervisningsstilen skiljer sig något jämfört med Stockholm. Mycket mer prekliniska kunskaper och teori undervisas även i kliniska sammanhang. Seniora kolleger kan ibland ställa mycket svåra frågor om väldigt specifika proteiner. Ha tålamod! Oftast visar det sig ha stor/viss klinisk relevans. Låt dig inte nedslås över om du inte kan svaret, tänk på att vederbörande enbart ställer de frågor som han eller hon själv kan svaret på. Lär och njut av ny kunskap! 


Morgonen började vanligen med rond vid klockan 07:00. Vid 08:30 har 50 patienter rondats över hela sjukhuset, dels på avdelningen för övre GI och dels på satellitavdelningar så som intensivvårdsavdelningen. 


Beroende på dag följde jag därefter en “registrar” i antingen det elektiva földet eller i akutflödet. Jag assisterade vid alla operationer som var aktuella för dagen. Vanligen var akutflödet slut vid 14-15 då kvällsjour tog vid. Det elektiva flödet tenderade hålla på till klockan 17-18. 


Akutflödet bestod i appendektomier, cholecystektomier, diagnostiska laparoskopier eller laparotomier, buktrauma, främmande kropp, brock med akut inklämning, ileus, sårruptur, anastomosläckage. Det elektiva flödet bestod i brockplastiker, gastric sleeve och gastric bypass, stentinlägging av esofageala strikturer, SMA-syndrom, levercystor, esofagusresektion, leverresektion. 


Tisdagar innebar klinikmöte. Då hade en “registrar” gått igenom rapporterade komplikationer och dödsfall på avdelningen och presenterade dessa förlopp som patientfall. Tillsammans med hela teamet diskuterades därefter vad som hade hänt, om någon av de mer seniora kollegerna hade sett detta tidigare eller om något bör göras annorlunda nästa gång. Mycket lärorikt! Rekommenderas starkt. Väl värt en mycket tidig start på morgonen. 


Vissa dagar följde jag en “intern” under en vanlig dag. Största skillnaden här är att dessa läkare tar alla blodprover, sjuksköterskor tar inga blodprover. Så det finns mycket goda möjligheter att öva venpunktion. Vidare under dagen är det mycket administrativt arbete, bland annat ifyllande av blanketter som gäller sjukförsäkring samt remisser för röntgen eller andra undersökningar. Man svarar även på anhöriga och patienters frågor samt går igenom medicinlistor. Man dokumenterar också det man kommit fram till på ronden samt rapporterar till patientansvariga sjuksköterskor. 


Jag fick under denna placering mycket tid på operation. Detta var mycket värdefullt för mig då jag fick värdefulla erfarenheter om anatomi i övre GI-kanalen och bukväggen, vävnadskännedom och viss kirurgisk teknik. Vidare fick jag en hel del teoretisk undervisning från seniora kolleger som alltid är mycket uppskattat. 


Vascular surgery. 

Kärlkirurgi var en mindre specialitet; patientvolymerna var cirka 5-15 patienter att ronda per dag. Det fanns ingen specifik avdelning, utan de flesta patienter var satellitpatienter. Ronden är lärorik att vara med på för att följa patientförloppen. 


Operationsprogrammet varierar beroende på dag. Vanligen angioplastier av arteriella förträningningar någon dag, revision eller anläggande av AV-fistlar någon dag och njurtransplantationer vissa dagar. Möjligheten att assistera på operation är begränsad, men man är alltid välkommen att vara med och man ser radiologin mycket bra på håll. 


Klinikens torsdagsmöte var mycket lärorikt med diskussioner kring svåra fall, planering inför operationer, komplikationer samt föreläsningar. 


Öppenvårdsmottagningen var också en lärorik del av placeringen. Här fick jag träffa patienter och självständigt öva riktad anamnes och status. 


Under denna placering fick jag mycket tid att öva undersökningsteknik av de kärlkirurgiska patienterna både på avdelning, operation och på mottagning. Det fanns mindre möjlighet till att assistera på operation vid denna placering. 


Språk och kultur

Man förstår och gör sig väl förstådd med engelska. Det kan vara en idé att studera generella fraser och generell vokabulär på engelska som rör de specialiteter som du har placeringar vid, då vi från utbildningen i Stockholm lär oss anatomi och prekliniska kompetenser på engelska för att under senare kliniska terminer glida över allt mer på svenska. Det kan därför ibland vara svårt att hitta rätt ord för vanliga vardagliga kliniska situationer på engelska. Bra hemsida för detta ändamål: http://medinelingua.eu


Utbytesstudenterna från Storbritannien och USA kände sig mycket hemma i det Australiensiska sjukvårdssystemet. För mig som svensk student är var de mest utpräglade kulturskillnaderna att ha privata kläder på sig vid patientmöten och uppleva den mer utpräglade hierarki mellan seniora och juniora kolleger. Även undervisningsstil med frågor, men också med ett något större fokus på prekliniska kompetenser hör till kulturskillnader att notera. Det är intressant att observera dessa kulturskillnader, men var egentligen inget som påverkade mig speciellt mycket. Konformera till rådande dresscode, var adekvat och artig samt lyhörd. 


Fritid och sociala aktivteter

Varje onsdag arrangerade ansvarig på sjukhuset en mötesplats på en lokal pub. Det var ett uppskattat tillfälle att möta upp med övriga utbytesstudenter som man kanske bara såg emellanåt på lunchen på sjukhuset. 


Sydney är en fantastisk stad om man uppskattar havet och naturen, samt kultur och bra mat och vin. 


Restauranger och barer har en avslappnad och tillmötesgående atmosfär. Topplistan på trevliga områden är Watsons Bay, King Street Wharf, Coogee, The Corso i Manly, Grounds of Alexandria och Chinatown. Även Surry Hills huvudgata Crown Street är bra. Bra vin från regionens Hunter Valley rekommenderas starkt, men även vin från övriga regioner i Australien. Ät mat från hela värden med betoning på bra fisk, men Sydney har framförallt en starkt rotad asiatisk matkultur. Ta en dagstur till Hunter Valley i norr för avslappnad och välkomnande vinprovning. 


Det finns otaliga möjligheter till vandring nära citykärnan, så som Sydney Harbour National Park och Ku-Ring-Gai Chase National Park. Kolla även in Royal Botanic Gardens! Bondi till Coogee Costal Walk är fantastiskt fin för en promenad eller springtur. North Head i Manly likaså. Snorkla eller gör dyk i Gordons Bay i söder eller på Shelly Beach i norr. Undvik Bondi beach till förmån för Bronte beach en kort promenad söderut. Bra surf! Eller bara häng på stränderna. Fortsätt ännu längre söderut till Coogee för en mer avslappnad strand omgiven av bra restauranger och rooftop bars. Många locals på helgerna. 


Köp studentrabatterade biljetter för event på Sydney Opera House. Kolla in Art Gallery of New South Wales och White Rabbit Gallery. För historia se Rocks Discovery Museum och The Museum of Sydney. Shoppa Aēsop eller god choklad på Kakawa eller Haigh´s i Strand Arcade och Queen Victoria Building.


Dagsturer som är värda en helg inkluderar Newcastle (Region Art Gallery och en fin Costal Walk), Blue Mountains och Royal National Park i söder har fantastiska vandringar längst kusten från strand till strand. Palm Beach norr om staden med en vacker fyr är perfekt för whale watching. 


Man kan flyga inrikes relativt billigt och Melbourne är möjligt att besöka över en helg. Likaså Tasmanien. Lite längre resor i landet kan man passa på att förlägga både innan och efter sitt utbyte; exemplevis Cairns (Stora Barriärrevet och Daintree Rainforest) eller Queensland med exempelvis Brisbane som utgångspunkt. Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag rekommendera utbytesstudier under sista SVK-perioden på läkarprogrammet. Möjligheterna var mycket goda att få just de placeringar man önskade och som utbytesstudent hade jag stora möjligheter att påverka hur jag ville utforma min utbildning. Flexibiliteten var mycket stor och alla handledare jag träffade var mycket tillmötesgående.


Erfarenheter från ett annat lands sjukvårdssystem var berikande och möjligheterna att knyta kontakter var goda. Sydney var också en fantastiskt avkopplande stad med härlig natur, restauranger, kultur och strand.