Reserapport - utresande lärare
Underbar liten patient på Mulago Hospital
Lärosäte: Universiteit Leiden
Utbildningsprogram: Biomedicin
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 3
Namn: Johan Lindh
E-postadress: johan.lindh@smi.se

Boende

Togs emot av min kontaktperson. Då jag har personliga kontakter i Leiden kunde jag ordna bostad själ med hög komfort. Allmänt kostnads läge är som i Stockholm

Språk och kultur

Engelska, här liknar Holland Sverige till mkt. och stora delar av befolkningen talar mkt. bra engelska och det finns inga större kulturskillnader, förutom landets syn på användandet av narkotika.

Fritid

Leiden liknar i mycket Uppsala, en studentstad. för den naturvetenskapligt och medicinskt intresserade finns det många aktiviteter. nämnas bör väl vara att Carl Linne disputerade vid universitetet och även att den första tulpanen odlades vid botaniska trädgården i Leiden. Vidare så är staden omgärdad av kanaler och en bra blandning av gammalt ocxh nytt. Det tar även enbart 15 minuter att ta sig dit från den internationella flygplatsenm, Schiphol.

 

K

Övrigt

Ett tips är att redan i förväg kontrollera vilka undervisningsmetoder som förekommer vid universitetet. Man kan då lägga upp sin tid enligt det som studenterna är vana vid. Vidare så rekommenderar jag Leiden university, staden är relativt lite (drygt 100 000) med en övervägande del studenter. Nya moderna byggnader finns utanför den äldre delen där balnd annat Linne har vandrat i som doktorand. Det finns många olika ställen där speciellt historiska medicinska och naturvetenskapliga upptäckter kan ses.

Annan verksamhet

deltog i nätverksbygge för att i framtiden kunna bedriva del av forskning vid lärosätet. Jag bedömmer arbetet som goda chanser till fortsatt verksamhet. Blev tack vare detta inbjuden till fortsatt undervisning på nytt delmoment i juni.

Förberedelser

Utbyte mellan KI och universitetet i Leiden.

Det sker idag ett utbyte varje år mellan universiteten och flera studenter åker mellan universiteten varje termin.   Universitetet ligger cirka 2 timmar från Stockholm och utbildar sina studenter med annorlunda metoder. Syftet var att försöka se fördelar och nackdelar med de olika systemen. Vidare att fortsätta bygga upp nätverk för framtiden.

Då Leiden ligger inom EU behövs inga, visum, vaccinationer etc.

Reflektioner

Jag tänker att driva vi har fler gruppdiskussioner på den svenska utbildningen, ser detta som en stor fördel jämfört med den mer klassiska katedrala undervisningsformen. Är medveten om att det kommer att kosta en del mer men fördelarna är så mkt. större att de borde prioriteras. Kommer att ha fortsatt a kontakter med universitetet och åker gärna tillbaka igen för fortsatt verksamhet.

Undervisning

Biomedicinutbildning liknande den svenska modellen. Däremot så skiljer sig det pedagogiska upplägget från det svenska. Där vi har mer föreläsningar finns det fler gruppdiskussioner. fördelen med dessa gruppdiskussioner är att förutom tt gruppen är mindre så kan artiklar mer användas. I sverige använder vi oss gärna av en lärobok som saknar information som är nyare än 10 år. Det kan ibland vara relevant att söka mer information genom artiklar etc. Detta gå igen även i föreläsningar, där KI mer lägger ut sina föreläsningar till studenterna. föreläsningarn är då ofta mer detaljerade. I Leiden består föreläsningsmaterial mer av övergripande texter. Det detaljerade diskuteras sedan under föreläsningen och tvingar mer studenten till att vara aktiv, till skillnad från KI.

Jag var med i båda formerna, först under en gruppdiskssion mellan studenter, där den seniora enbart gick in om gruppen var på väg åt fel håll. efter det hade jag en traditionell föreläsning inför hela gruppen. Examinationen på min föreläsning utgjordes sedan av att studenten skulle skrriva en kortare sammafattning om det som togs upp.

Undervisningstimmar

Undervisade 3h, 1föreläsning och 2 gruppdisk. Övrig tid vid lärosätet var 2 dagar, då i huvudsak olika metoder diskuterades samt olika forskningsfällt inom parasitologi.