Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 23
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Åkte detta år igen med Turkish Airline vilka jag kan rekommendera. Vi blev upphämtade av min kollega och koordinator på flygplatsen med  en transport från Paramedical schools, Vi var bokade sedan länge som alltid på Makerere Guesthouse och det blev ett varmt välkomnande. Prisvärt boende men framförallt träffar man andra personer som är involverade i utbyte, projekt etc från Sverige och andra länder. Det blir ett erfarehetsutbyte och nätverkande.

Språk och kultur

Undervisar på engelska och språket har en afrikansk dialekt som kan vara svår att förstå i början men detta fungerar då vi har vår kontinuitet med att det alltid är koordinatorn som åker med. Kulturella skillander finns men vi har ett öppet klimat lärare emellan och har alltid spännande diskussioner.

Fritid

Som koordinator har jag även tagit på mig ansvaret att planera lite utflykter då det kan vara skönt att komma iväg minst en helg från intensiva Kampala. Vi brukar då kombinera med ett arbetsmöte men även bara ha fritid. Jag har där byggt upp goda kontakter med exempelvis en säker chaufför som kör oss och det brukar då vara alla lärare som är där från KI. Detta år var vi 8 personer från sjukgymnast -och arbetsterpiprogrammet som åkte till VI-skogen i Masaka för att få en presentation av detta fantastiska projekt som även vi kände att vi kunde lära oss av. Vi fortsatte sedan till Mburu national park.

Övrigt

Anmäl dig alltid till ambassaden på platsen, lätt ordnat via internet.

Annan verksamhet

Detta år var ett historiskt år då den första Nationella arbetsterapi kongressen genomfördes under tre dagar. Kongressen var planerad till veckan efter vi åkt hem vilket föranledde till att jag skrev ett mail och beskrev vad våra representanter  från KI skulle kunna bidra med vilket gjorde att de flyttade hela konfererensen. Vi var fyra personer från KI som presenterade arbetsterapi forskning samt att Kerstin Tham som är professor i Arbetsterapi hade en keynote där hon kunde presentera utvecklingen av arbetsterapi i Sverige och i världen. Vi genomförde även en workshop där 50 personer deltog i att diskutera bedömingsintrument från ett kulturellt perspektiv då de flesta instrumenten är utvecklade i västvärlden. Vi utvecklade i stort sett ett nytt ADL(Aktiviteter i dagligt liv)- instrument för ett Uganda kontext. Våra studenter från Sverige deltog.Vi kunde även under kongressen passa på att fånga upp och genomföra en första fokusgrupp med de studenter som tidigare varit på studentutbyte inom LP-programmet till Sverige inför utvärderingen nästa ansökta utbytesperiod. Nationella arbetsterapi kongressen var en fantastisk händelse och visade på ett fantastiskt samarbete mellan KI och Makerere University.

Förberedelser

I detta lärarutbyte inom Linneaus-Palme med arbetsterpiprogrammet i Kampala, Uganda har vi valt att ha en kontinuitet dvs jag som koordinator har åkt med en ny lärare varje år vilket har visat sig framgångsrikt. Jag förbereder då min kollega redan i Sverige i utbytet gällande undervisningen men även det  praktiska såsom exempelvis vaccinationer. Vi hade ett schema som var planerat tillsammans med våra kollegor i Kampala  redan innan vi åkte från Sverige. Jag hade även förberett en ny ansökan samt rapport till Internationella programkontoret som jag tillsammans med min kollega och kooordinator i Kampala sedan kunde arbeta vidare med och skicka in från Uganda.

Reflektioner

Ett otroligt lärorikt utbyte både avseende studenter och lärare som har tagit tid att bygga upp och som vi arbetar hårt för att hitta nya vägar till fortsatt samarbete. Just nu har vi en doktorand registrerad på KI och vi söker hela tiden nya möjlighet att söka pengar.  Jag skriver alltid någon reseberättelse via email  till kollegor på arbetsterpiprogrammet i Sverige för att även på detta sätt få kollegorna att känna sig delaktiga och detta bidrar till internationalisering på hemmaplan.

Undervisning

Undevisade enligt planering med våra kollegor i Kampala. Har en del undervisning tillsammans (svenska och ugandiska lärare), såsom då det handlade om att skriva projektplan vilket stärker undervisingen med olika perspektiv samt  skapar ett nära samarbete oss lärare emellan. Detta år började vi även planera för hur vi ska utvärdera programmet. Det har tagit lång tid att bygga upp detta utbyte och vi var eniga att vi gärna skulle kunna fortsätt några år till och diskuterade även möjligheter för detta.

Undervisningstimmar

Vi arbetade i stort sett varje dag på lärosätet från klockan 9.00-16.30 ,5 dagar /veckan men det var då varvat med direkt undervisning, handledning av studenter. För  "våra" egna svenska studenter var reflektionstiden viktigt för dem men även den handledning av PM som genomfördes  för både de ugandiska och svenska studenterna. Vi genomförde lärarmöten på arbetesterapiprogrammet  samt interprofessionellta möten med sjukgymnnastprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Vår kollega/koordinator är registrerad doktorand på KI sedan 2010 och vi genomförde handledningsmöten med honom. Undervisning ca: 30% seminarier, föreläsningar resterande handledning.