Reserapport - KI-student
Lärosäte: Oslo Metropolitan University (Högskolen i Oslo og Akershus)
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Emilio Morales Caceres
E-postadress: emiliomoralescaceres@hotmail.com

Innan avresa

Jag kommer från Spanien och har bott i Stockholm i nästan 7 år. Jag är väldigt intresserad och nyfiken på det Skandinaviska samhället/kulturen. Det var så spännande att kunna göra utbytesstudier i ett annat land i Skandinavien. Det är därför jag tog chansen med Erasmus-programmet och valde att genomföra mina utbytesstudier i Norge. Jag har studerat hela Termin 5 av sjuksköterskeprogrammet i Oslo. När vi skulle skriva min ”learning agreement”, blev jag lite osäker. Detta för att studieupplägget i värduniversitetet skulle bli lite annorlunda i jämförelse med Termin 5 på KI. Jag skulle studera en kurs på deras Termin 4 och sista kursen av deras Termin 6. En annan sak som jag var lite bekymrad över var språket. Detta för att jag har spanska som modersmål och jag trodde att det kanske skulle vara krävande att få undervisningen på norska, men jag bestämde mig och körde på. Internationell studiehandledare på värdeuniversitetet var så bra och hjälpsam. Hon kontaktade mig för att hjälpa till med flyttningen/ordna dokument, söka boende, m.m. Men jag hade redan ordnat allt detta då jag skulle bo hos en släkting i Oslo under studiernas gång.

Ankomst och registrering

Jag anlände i Oslo två dagar innan mina praktiker skulle börja. Det var en fredag kl.23:00. Jag blev kontaktad av värdhögskolan före avresan för att få information. En person från värdhögskolan skulle hämta flera utländska studenter på Oslo Centralstation. Jag blev frågad om jag ville bli hämtad också. Men för mig var allt redan löst. Morsans släkting som bor i Oslo skulle hämta mig på stationen och hjälpa mig med bagaget. 


Väl framme vid registreringen blev det lite ”tight”. Min praktik startade kommande måndag kl. 07:00 och innan dess behövde jag vara registrerad. Problemet löste sig genom att den internationella studiehandläggaren mötte mig i skolan lördagen innan praktikens start och jag fick hjälp med att skaffa studentbevis, inloggningsuppgifter och passerkort. Efteråt följde hon mig till högskolelektorn som skulle vara ansvarig för mig under praktikerns gång. Både högskolelektorn och internationella studiehandläggaren var mycket hjälpsamma. De visade mig vilka bussar och tåg jag skulle ta för att åka på praktikern på måndag. Bemötande upplevde jag som mycket gott från dem båda.

Ekonomi

Inför avresan erhöll jag 80 % av Erasmus-stipendiet. Det hjälpte mig väldig mycket med alla utgifter som uppkom under studiernas gång. För att resa till Oslo köpte jag en flygbiljett som kostade 1800 kr inkl. extra bagage. Jag hade tur och behövde inte betala boendedeposition. Detta då jag skulle bo hos morsans släkting. Jag betalade lite för att hjälpa hemma med hyran och andra utgifter. Det var ca 2000 kr.


Det som gäller för att hålla kostnaderna ner i Oslo är precis samma saker som hemma. Det är viktigt att undvika att köpa i "Narvesen" (Norges motsvarighet till Pressbyrån), 7-eleven mm. I stort sätt är allt i Norge dyrare än i Sverige. Jag brukade gå och handla mat på ”Rema1000” varje vecka. Det är en av de billigaste matkedjorna i Norge. Jag hade sparat pengar före resan. Men jag hade en viss osäkerhet om mina pengar skulle räcka fram till terminens avslutning. Det som jag gjorde för att hålla en stabil ekonomi var att arbeta som undersköterska hos Oslo-kommun. Otroligt nog fick jag jobb direkt som ”timmis”. Jag brukade ta 7 arbetspass per månad. Detta hjälpte mig avsevärt att klara ekonomin på ett gott sätt.

Boende

Det som handlar om boende i Oslo hade jag inte undersökt så mycket. Detta för att jag skulle bo (som jag har sagt) hos morsans släkting. Men studiehandläggaren kontaktade mig innan avresan för att förmedla information om hur man skulle gå tillväga för att söka boende. Hon var så snäll och hjälpsam. Hon skickade mig ett mejl med några webbsidor för att ansöka boende. Morsans släktning hade ett extra rum och det var perfekt för att studera. Nackdelen med att bo hos släktingen var att man behövde byta buss tre gångar på väg till praktiker/universitetet. Det var ca 1 timme och 30 min.

Studier allmänt

Sjuksköterskeprogrammet i Norge är i stort likt utbildningen i Sverige. De har precis samma som oss, 3 år och en total av 180 hp poäng. Ämnena/kurserna är också väldigt lika. Den enda saken som jag reagerade på var att i Norge har man mer praktik än teori. Man har 50 veckor av verksamhets integrerat lärarande, medan vi har här i Sverige 38 veckor under utbildningen. Vi har mer teori än de norska studenterna och större fokus på den medicintekniska delen. En annan skillnad är att bedömningen på praxis är fylld av lärare och inte av handledare. Under praktikerns gång träffades vi varannan vecka på universitetet för att gå igenom vår ”reflektionslogg”. Det vill säga, 4 dagar på praxis i sjukhuset och 1 dag på skolan. Vi hade som uppgift att skriva en ”logg” varje vecka som reflektion över de erfarenheter vi fått under den gångna veckan. På skolan berättade vi om våra upplevelser på praxis och presenterade loggen för de andra medstudenterna. De norska lärarna har mer kontakt med studenterna under praktikern än de svenska lärarna har. Genom reflektionsmöten och att lärarna tar del av uppgifterna som vi skriver, fås en bättre uppfattning av studentens kunskap. Detta underlättar för läraren att värdera om vilken nivå studenterna ligger på under praktikern. På detta sätt tycker jag att alla studenter bedöms med samma mått. Har man en dålig handledare som fyller bedömningsformulär tillsammans med en lärare som inte känner studenten, kan det leda till att en orättvishet uppstår.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI

Jag kunde inte få samma upplägg som mina kurskamrater i Stockholm och inte följa den ordinarie kursplanen för Vård vid akuta sjukdomstillstånd, Ledarskap och pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning samt Valbara kurser. Programdirektör, den utländska studiehandläggaren och jag undersökte om vilka kurser skulle passa bäst för genomförande av utbytesstudierna. För att kunna samla poängerna erbjöd värdeuniversitetet mig: 


·      Kursen ”Kliniske studier i sykepleie, medicin,15 hp av deras Termin 6”. 

·      Kursen ”Kliniske studier i sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid,15 hp” av deras Termin 4.


Kliniska studier i sykepleie, medicin


Denna kurs är en slutexamination i praxis av hela sjuksköterskeprogrammet för de norska studenterna. I kursen ingick 10 veckor praxis på ett sjukhus. Jag blev placerad på en stroke-rehabilitering-avdelning där många äldre patienter fanns. Det som jag reagerade på var att jag började på vårdavdelningen direkt utan att ha teori. Det visar sig att de norska studenterna redan hade haft teori på deras termin 5. Jag blev stressad och osäker och gick och pratade med högskolaslektorn. Hon sa att jag inte behövde vara orolig. Detta för att hon var medveten att jag gick på termin 5 och inte på sista terminen. Det skulle inte krävas samma av mig som hos de norska studenterna.  I denna kurs kunde man ha en max 20 % av frånvaro. Kursen började 6/1 och slutade 25/3. 

 

Kliniske studier i sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid.


Denna kurs ingick totalt 15 hp. Vi jobbade i grupp av nio personer för att skriva ett projektarbete. Projekten innehöll en total av 14000 ord. Vi blev placerade två dagar på en skola med barn i åldrarna 10-18 år. Efteråt skulle vi undersöka i litteraturen/forskning och skaffa en problemformulering och vidare en forskningsfråga. Vi valde ”Hvordan kan helsesøstre bidra før å forebygge psykiske utfordringer hos barn og ungdommer mellom 13-18 år, som vokser opp i en flerkulturell kontekst”. Det som skulle examineras i denna kurs var bland annat; att ha kunskap om forskningsprocessen, ha kunskap om den demografiska och epidemiologiska grunden för hälsofrämjande och förebyggande på individ- och samhällsnivå, att ha kunskap om folkhälsa och de faktorer som påverkar detta, att ha kunskap om Ledarskap, grupprocesser och kommunikation samt kunna lösa konflikter i grupp, m.m.

Språk och kultur

I stort sätt är det norska språket väldigt lik det svenska. Det finns några små skillnader i grammatiken och flera ord är helt olika. De första veckorna blev jag väldigt trött i huvudet. Detta för att det krävdes en större fokus och uppmärksamhet för att kunna följa ett samtal. Jag vet inte varför men norrmännen kunde förstå mig väldigt bra. Jag hade dock svårigheter att förstå dem i början. Jag tror att orsaken kunde vara att mitt modersmål är spanska. Detta kan ha bidragit till att jag inte kunde förstå språket fortare i början. Inte minst kan det vara en annan orsak att det finns många olika dialekter i Norge. Det kan finnas stora skillnader på några delar av Norge när det gäller språket. Speciellt ”nynorsk” som dessutom skrivs lite annorlunda. Efter ett tag gick det bra och jag kunde förstå och skriva på ett förståeligt sätt. Jag fick mycket hjälp av min släkting för att rätta skolans uppgifter. Jag är väldig tacksam för det.   


Den norska kulturen är ganska lik den svenska, tycker jag. Det finns inte stora skillnader. Det som jag upplevde är att norrmän är väldigt hjälpsamma och glada. Jag upptäckte det först och främst på mina praktiker på vårdavdelningen. Det blev de bästa praktikerna som jag har haft sedan jag började studera sjuksköterskeprogrammet. Jag upplevde en god miljö där alla bidrog och hjälpte varandra på ett gott sätt. Det kändes väldigt bra för mig att komma varje dag till min praktik. Jag kände mig trygg och säker. Jag upplevde också att norrmän är mer öppna än svenskar. Det var väldigt lätt att få norska vänner i Oslo. 


På menyn stod ofta ”risgröt”, vilket verkar vara en väldig typisk mat i Norge. Jag lärde mig att laga rätten. På min arbetsplats brukade patienterna käka det varje lördag. En annan matvara som käkas i Norge brunost. Det är en väldigt god, söt, mörk ost som finns i alla affärer. Denna ost har jag aldrig sett i Sverige. 

Fritid och sociala aktivteter

Det är otrolig men jag skaffade många kompisar på kort tid. Norrmännen er väldig vänliga. Jag brukade träffa några kompisar varje vecka och gå runt och ha fika/kaffe/middag. Detta beroende på vilken dag jag var ledig från universitetet/extrajobbet. 


Vi brukade gå på "Aker Brygge". Det är ett fint område bredvid vattnet där det finns massor med restauranger och barer. Här, som i resten av staden finns många statyer utplacerade, och under sommarmånaderna underhåller plötsliga vattenshower från hål i marken människorna som spatserar förbi. Vidare längs hamnen vid Aker Brygge ligger massor med båtar och restauranger. Och båtar med restauranger ombord. Priserna här nere ligger högre än restaurangerna inne i centrum men så får man en fantastisk utsikt över havet.


Eftersom jag älskar opera kunde jag inte missa det nya operahuset. Där var jag med kompisar tre gånger och vi såg bland annat den populäraste ”Spanska Dramatorgo Carmen". Jag tittade också på ”bale” en av dessa gånger. Operas byggnad kan liknas vid skidbackar ner i havet nedanför och det är öppet för allmänheten att traska upp för backarna och på de högre höjderna njuta av utsikten bort mot "Holmenkollen"(området där jag bodde). Man kan gå runt på operataket och se in genom de stora fönsterna…  


Om du åker till Oslo, rekommenderar jag dig att ta en promenad i "Frognerparken". Parken är gigantisk, ett Oslos Central Park där hundar springer runt fritt, där många olika sorters rosor odlas, där folk joggar på de många stigarna och där fåglarna häckar vid vattendragen. Det mest förvånande som parken har är att det är präglad av nakna statyer av män och kvinnor i alla åldrar, storlekar. Den mest spektakulära statyn står i mitten utav parken och sträcker sig många meter upp i luften och är en fängslande gestaltning av hundratals individuella individer i naturlig storlek huggen ur ett och samma stenblock… 

Sammanfattning

Genom att ta denna möjlighet med Erasmus har jag kunnat se och reflektera hur det är att vara sjuksköterska i ett annat land. Även om att Sverige och Norge är så nära länder och utbildningsystem är väldig lika, finns flera skillnader… En av de bästa upplevelserna i mitt utbyte var att kunna samarbeta med människor från andra länder. Denna kulturella mångfald gav mig sättet att kombinera originella idéer vid produktion av vårt projektarbete i kursen nr 2… Att göra utbytesstudier är något som jag rekommenderar till alla studenter. Till en början kan det verka skrämmande att resa till ett främmande land, gå ett annat utbildningssystem, interagera med människor i ett annat land. Men det som jag tycker är att man få chansen att resa till en värld av möjligheter full av kulturell rikedom, extraordinära individer, fantastiska platser och mycket mer. Man upptäcker själv vem man är och vad man kan åstadkomma.