Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Dublin - Trinity College Dublin
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 16/17
Namn: Helena Arvidsson
E-postadress: helena.arvidsson.1@stud.ki.se

Innan avresa

Jag är övertygad om att nya intryck får oss att växa som människor. Som tandläkarstudent kanske du inte alltid kommer hem med massa kurskrav avklarade, men oavsett så är du nya erfarenheter rikare. Så jag visste redan när jag började termin 1 att jag ville åka, det var till och med ett urvalskriterium för mig i val av universitet. Jag valde att åka till Dublin efter att ha deltagit i internationella dagarna, läst reseberättelser och pratat med tidigare utbytesstudenter. Det som tilltalade mig var hur mycket kliniktid med patientkontakt som erbjöds. Dessutom får studenterna i Dublin mycket kontakt med kirurgi. Jag hade redan varit till Dublin flera gånger och gillar staden.

Informationen var tydlig, med flera träffar i person innan avresa. Det var lite svårt att få rätt intyg från Trinity för anmälan till CSN, men det gick att ordna. 

Ankomst och registrering

Utbytet startar den 1/3, vilket innebär att senast sista februari bör man vara på plats. Första 4 dagarna introduceras man till lokalerna, rutinerna och journalsystemet. Det ges ingen genomgång av materialen som används på kliniken eller tekniker de föredrar vid olika behandlingar.
 Kurserna är relativt små, ca 35 studenter och behöver du hjälp med något så är de väldigt hjälpsamma.

Ekonomi

För att bli antagen måste man som student själv bekosta blodprov och intyg för Hep A och B samt TBC antikroppar. Det kostade runt 1000 kr, och vi gjorde det hos Svea Vaccin på Centralen. Gör det i god tid, för det händer att blodprovet inte räcker för analys eller kommer bort i posten.

Livsmedel och restaurangbesök kostar snarlikt som i Stockholm. Vi veckohandlade på Lidl och lagade matlådor till hela veckan.

Man får räkna med att en 3a i centrala Dublin kostar mellan 20000 kr och 25000 kr i månaden. (Om man vill dela på boende då)

Inför utbytet sparade jag ihop en budget på 30000 kr utöver CSN och Erasmusstipendiet. Så mycket behöver man inte om man inte vill gör utflykter runt i landet under utbytet.

Boende

Trinity erbjuder möjlighet att söka boende i Trinity Halls , som ligger 20 min bort med lokal transport. Vi valde att inte söka eftersom vi ville bo tillsammans. Därför valde vi att hyra en lägenhet inom promenadavstånd från Trinity. Man får räkna med att en 3a i centrala Dublin kostar mellan 20000 kr och 25000 kr i månaden.

Det är svårt att få tag i bostad, så ligg i och mejla och ring så mycket ni orkar.

Vi valde en lite dyrare lägenhet som hade värme, el och städning inkluderad. Att ha städningen inkluderad var väldigt smidigt eftersom delat boende blev mer friktionsfritt. Lägstanivån på innetemperaturen skiljer sig stort från i Sverige, och många hyresvärdar har det med svenska mått väldigt kallt i sina fastigheter. Då var det skönt att sj'älv få rå om termostaten. Lägenheten var dessutom helt nyrenoverad, och hade egen tvättmaskin.


Studier allmänt

Vid DDUH är förhållandet till lärarna mycket mer hierarkiskt än vid KI. Det är viktigt att använda rätt titel, vilket kan vara svårt ibland, men de flesta har överseende med oss utbytesstudenter som inte är från de brittiska öarna. En del behandlingar genomförs på andra sätt än hemma, vilket innebär att det lönar sig att läsa på ordentligt på deras Blackboard och fråga andra studenter innan. Då flyter arbetet på bättre och du får mer gjort på dina klinikpass. 

All undervisning förutom PBL sker på kliniken, och under utbildningen har studenterna fantastiskt mycket patientkontakt. Lärare ställer mycket frågor till studenterna inför och under behandlingarna, så det gäller att vara påläst om det du ska göra. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 8 på KI
Advanced Restoratives and Intergrated Patient Care
Under dessa kurser, som motsvarar 3 klinikpass i veckan, genomför studenterna sin egen patientbehandling. De sköter sina egna tidböcker och kallelser. Man har samma handledare (3 stycken) varje vecka. Motsvarar vår Klinisk odontologi 5.

Peadiatric Dental care
Ett pass i veckan, i början på preklin. Där lär sig studenterna att preparera för stainless steel crowns, eller hur man använder hall crowns. Även hur man placerar separeringsligaturer och band, genomför pulpektomi enligt cvek eller splintar tänder efter trauma. Därefter börjar patientbehandling.

Orthodontics
1 pass varannan vecka med egen patient. Studenterna här ger inte bara interceptiv behandling, utan assisterar även i behandling med fast apparatur

PDC och Ortho motsvarar tillsammans vår barn och ungdomstandvård.

Oral Surgery
Käkkirurgi, med mottagning, diagnostik och behandling. Alltså mycket mer djupgående käkkirurgikurs än hemma på KI.


Oral Medicine
Mottagning, diagnostik och behandling av patienter med olika orala sjukdomar. 

Emergency Care
Motsvarar akuttandvård

PBL
Problembaserat lärande. 1 pass i veckan som man förbereder 2 fall inför. Vi valde att delta i den undervisningen fram till påsk. Därefter valde vi att fokusera på våra egna tentamen. Motsvarar vår AUTT.

Språk och kultur

Just den hierarkiska strukturen är svår att vänja sig vid, och jag kom ofta på mig själv med att glömma bort mig. När man är ute med folk är också kulturen kring att lämna utrymme i konversationen annorlunda, och irländare menar inte att vara oartiga. Känner man att man inte får utrymme så får man ta utrymme. Engelska förväntas du kunna väl vid utbytets start.

Fritid och sociala aktivteter

Trinity har många event för utbytesstudenter, tyvärr så kommer vi 2 månader efter alla andra så vi missar mycket på den sidan. Trinity har många idrottsklubbar. Jag gick med i klättringsklubben vilket var väldigt roligt och givande. Ett härligt sätt att lära känna nya människor utanför DDUH. Det är bra att gå med i en klubb så tidigt som möjligt, för efter påskledigheten så börjar tentaperioden för övriga trinity studenter och klubbarna avslutar sin verksamhet i stort. Det finns massor att se i Dublin och omnejd, så se till att ta er ut på lite dagsutflykter också!
 

Sammanfattning

Mitt utbyte har varit oerhört värdefullt för mig. Det har gett mig en annan uppskattning för min egen utbildning, men också ett kritiskt öga mot min egen kliniska vardag. Jag har breddat mina medicinska och odontologiska kunskaper och känner mig tryggare i min yrkesroll.