Reserapport - KI-student
Lärosäte: Christian Medical College, Vellore
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 16/17

Innan avresa

Jag har alltid velat studera utomlands och har tagit alla chanser möjligt att göra detta. Jag tycker det är viktigt att förstå hur vården och människans villkor skiljer sig åt i världen. Vellore var egentligen mitt andrahands val då jag redan varit i Indien 3 gånger och även studerat Diabetesmedicin i Indien på termin 5. Men som ni förstår har Indien en speciell plats i mitt hjärta och tackade gladeligen ja då särskilt obs/gyn lär vara extra bra just här jämfört i Sverige där man inte har samma mängd och variation. Jag hittade info lätt på KI-sidan och vidare på CMC-sidan. Det är en del dokument som ska fyllas i och människor man skall träffa. Jag var ute i väldigt god tid men det kan strula sig en del med MOH-avgiften. Min bank sa att avgiften var betald medan CMC sa att MOH inte fått pengar. Jag skickade uttrag från banken igen och det hela nämndes inte igen.


Hade alla vaccinationer sedan tidigare men annars är det lätt att fixa via vaccinationsklinik som har avtal med KI för en reducerad kostnad.

Ankomst och registrering

Jag ankom 2 dagar innan start då jag och pojkvännen behövde fixa eget boende. På första dagen träffade jag och några andra electives Mrs. Sheela som introducerade oss til CMC´s historia, gav ID-kort och placeringsschema. Mitt stämde inte med det jag tidigare angivit men man inser ganska snart att man (i motsats till vad som angivits i ansökningsinformationen från CMC) kan ändra i princip hur man vill och närsomhelst i sina placeringar. En gång i månaden hålls det en välkomstkväll för nya studenter men jag deltog ej i detta p.g.a sjukdom. Man träffar gamla och nya utbytes-studenter konstant på Modale och det är lätt att få nya vänner med mer erfarenhet.

Ekonomi

Under min tid i Indien utfördes en kupp av regeringen för att få bort svarta pengar från marknaden. Många timmars väntande utanför ATM och många gånger fick vi byt-långa pengar emellan varandra för att få ihop det. Internationella kort hade ofta turen att man kunde ta ut multipla gånger per dag vilket var bra då maxuttag var 2000 rupees motsvarande ca. 300 kr. Indien är svinbilligt men se till att ha ett kort med lite avgift per uttag typ ica-banken om detta problem kvarstår. Enda avgiften som krävs om man är på utbyte är till MOH som man får tillbaka av KI. Boende är runt 1000 sekr per månad. Jag blev medlem I MIQ på sjukhuset där de serverar mat typ dygnet runt. Jag åt ofta frukost nästan alltid lunch i 3 månader och det gick på cirka 250 sekr. Man kan spara mycket pengar på att åka buss och inte äta på fin-hotell varje dag. Överlag tjänade jag pengar på att vara borta i Indien trots diverse helgsturer och ganska lyxigt leverne.

Boende

Då jag åkte med min pojkvän och inte make fick vi inte bo på CMC-college campus vilket annars är att föredra och lätt ordnas med info som finns i CMC´s papper. Var ute i god tid så finns plats på Modale med rikt socialt liv och tyst omgivning. Jag och min pojkvän hittade istället boende på plats. Vi hade fått en väldigt gammal lista på rekomenderade boenden. Med hjälp av en tuk-tuk chaufför hittade vi en man med ett hus att hyra ut. 3 r.o.k, gas, vatten, 2 toaletter för 20.000 rupees/månad. Vi betalade nog mer än vad vi borde men vi trivdes bra. Det är oftast lättare att fråga runt än att förlita sig på gamla papper.

Studier allmänt

Tyvärr gick det ingen kurs med gyn/obst när jag var där så kunde inte gå på några större föreläsningar eller seminarier. Träffade emellanåt studenter på kliniken och försökte alltid hänga med om de skulle få någon undervisning. Det hela är inte så uppstyrt och ibland satt man och väntade på en läkare i timmar trots avtalad tid. Studenterna är duktiga, ställer sig upp när läkaren kommer och kallar samtliga för Mam och Sir. Det är hierarki och det är inte ovanligt att man ser yngre läkare bli utskällda inför patienter och andra läkare. Resultatet är att ronderna mumlas fram i rädsla och det är svårt att uppfatta vad som sägs och i kombination med tidsbrist svarar läkare ogärna på frågor och diskuterar fall på en nivå som man är van vid i Sverige. Studenter och interns får handledning och uppgifter vilka de utför i kliniken. Utbytesstudenter får i regel inte röra eller göra någonting och det finns tyvärr ofta ingen som bryr sig om du är där eller inte. Det skrevs klagobrev från andra studenter om detta till ledningen när jag var där. I Sverige är utbytesstudenterna en del av sjukhusen med samma rättigheter som en svensk student. Att förvänta sig det omvända i Indien är inte att rekommendera. Men! Det finns ofta någon person som efter några dagars bekantskap tar sig an dig mer än övriga. Tips är att verka extremt intresserad av ämnet och löjligt tacksam för uppmärksamheten. De som sedan ger dig sin tid är en vän för livet eller i vart fall för CMC-tiden. Många är intresserade av oss utbytingar men de har sjukt mycket att göra så innan ni är vänner undviker de dig helst. Ta med en liten kursbok och läs på när du har möjlighet istället för att rulla tummarna. Kika på anslagstavlor för olika kurser/föreläsningar /event som pågår. Ingen kommer att tala om för dig vad du borde göra eller vad som pågår om du inte frågar.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI

-Gyn (OGI): ca. 3 dagars OPD och 3 dagars OP per vecka och varje dag är det rondning.


-Obst (OGIII): ca.3 dagar Labour room 3 dagar OPD per vecka samt rond varje dag.


6 veckor är för lång tid på dessa placeringar. Efter 2 veckor per unit har man sett det mesta och då man sällan får träna praktiskt/handlägga någonting själv och sällan hinner diskutera fall med läkarna är det inget jag rekommenderar. Det blev dock lite bättre med tiden så jag valde att inte rotera alltför mycket mellan de 5 olika units inom Ob/gyn som fanns. I och med detta blev jag ett känt ansikte och fick skrubba in och göra några något mer avancerade undersökningar än Leopolds manöver. Det fanns också möjlighet att hoppa in på lite olika OP även om de tillhörde andra units och besöka till exempel Reproductive unit, CHAD, RUHSA, Lepra sjukhuset någon dag om man frågar först. Jag hade definitivt behövt mer tid till självstudier för att klara tentan i Sverige men trivdes bra i Labour room och stannade ofta kvar länge. Man ser sjukt mycket intressant och det är ett extremt högt tryck, kan man läsa deras handskrivna journaler är det fullt av lärdomar. Det som gör Obs/gyn till en suboptimal placering är bristande handledning och halv-förbud från högre upp som gör att man sällan känner sig delaktig.


Akuten (EMD): Jag hoppade spontant in på en motsvarande ATLS-kurs under första veckan och fick kontakt med EM-department på detta sätt. Kursen kostade någon 100-lapp men var fantastisk med mat, t-shirt och kurslitteratur inkluderat. Väl på placeringen finns Resuscitation room, General ER, Trauma bay, Emergency-OPD (typ närakuten) alla i anslutning till varan så man kan rotera ganska fritt. Det är ett enormt tryck, väldigt oorganiserat och man längtar snabbt hem till Sveriges trygghet med tydliga direktiv och ansvar. Samtidigt bevittnar man saker på löpande band som man kanske aldrig får se igen och kan lära sig enormt. Jag köpte EMD-manualen som är en slags bibel i sammanhanget och detta hjälpte mig mycket. Akuten är också ett klimat där specialister spekulerar och förklarar för varandra vilket för det till ett lämpligt ställe att snappa upp diverse kunskaper.


ENT I: 1 vecka med var annan dag OPD plus procedurer och varannan Operation. Gillar man ENT kan jag starkt rekommendera detta. Man får se långt gångna tumörer och manifestationer av sjukdom som är ovanligt i Sverige. Jag tycker även att de jag mötte hade väldigt fin patientkontakt och var intresserade av att lära ut även om man var med dem väldigt kort tid.


Dermatologi (DERM I): 1 vecka mestadels OPD men en del procedurer och inslag av undervisning. Man får se mycket svamp men en del ovanligare diagnoser dök upp och jag tyckte det överlag var bra. Ronderna är mummliga och ibland rätt meningslösa men där kan man få se allvarligare sjukdomar som Steven Johnson och bullös pemphigoid.


Barnakuten: Personen ansvarig för denna avdelning är dubbel specialist i akutmedicin och pediatrik samt har skrivit nationella guidelines för akut pediatrik. En sannerligen inspirerande läkare som driver CMCs mest välfungerande sektion. Ronderna är strukturerade, följer ett tema där läkarna får uppdrag att läsa på och sedan lära ut vid nästa tillfälle. Man talar högt och tydligt. Övervakningsavdelning och OPD är precis bredvid resus och man har bra möjligheter att följa patienten. Här hade jag gärna stannat längre.

Tillgodoräknande

Jag fick tillgodoräknat obst/Gyn T10 samt SVK T10.

Språk och kultur

Språk är Engelska mellan läkare och i journaler. De flesta patienter talar diverse språk men även läkarna kämpar med de säkert 10 vanligaste. Lär dig säga några fraser på Tamil så kommer de alla tycka att du är en hyvens människa! Jag älskar Indien som är ett vansinnigt ställe på många sätt. Indierna har mycket humor är ofta lekfulla och alltid vänliga. Jag har under mina >10månader I Indien aldrig känt mig rädd. Ekonomiska problem gör dock att men ofta kan bli lurad om man inte vet vad man håller på med. CMC är kristet och vissa är nästintill fanatiska. De ber och frälser en och undrar om din tro. Svara ärligt och respektfullt så brukar det inte vara några problem. Sjukhuskulturen är väldigt annorlunda då pengar och kontakter avgör vilken vårdkvalité du får även i akutrummet. Det är svårt att förlika sig med detta som svensk läkare men man inser hur privilegierade vi är.

Fritid och sociala aktivteter

CMC anordnar en välkomstkväll för internationella studenter varje månad. Det finns fotbollsplan och andra idrottsanläggningar man kan gå på. Man kan även gå på religiösa aktiviteter men som ateist kände jag mig mest obekväm. Det finns en pool i närheten dit många går efter sjukhuset. På bussen från och till sjukhuset träffar man också en hel del studenter även om man inte bor på Modale som annars garanterar än ett rikt socialt liv. Fråga lokalbefolkningen om vart man skall äta. Det finns en relativt intressant bar (Vellore har i princip inga barer) som heter ”wet and wild” mittemot sjukhuset. På toppen i samma hus finns ett prima ställe att äta en sizzler på. Livet i Vellore är enkelt, härligt i många avseenden men fyllt med oljud. Att fly staden för någon dag i Bangalore för att avnjuta något av flertalet microbryggerier rekommenderas starkt. Att fly upp i någon tyst Hill-station för att få tystnad är också en toppen utflykt.

Sammanfattning

Jag fick mycket ut av min studie tid. Jag fick upp intresset för akutmedicin och fortsatt intresse för att jobba utomlands. Man ser fram emot att vara mer delaktig och lämna rollen som student. Jag tog mycket eget ansvar för mitt lärande och för att vara med i kliniken och det har styrkt min karaktär och mitt kunnande. Det är en fantastisk möjlighet att få se världen medan man studerar. Synd bara att CMC inte tar sitt fulla ansvar och förser en med handledare som har mer tid till att handleda och att man begränsas i att praktiskt handlägga patienter.