Reserapport - utresande lärare
Westmead hospitals huvudentré. (flip-flopen utbyts lämpligen innan inträde :))
Lärosäte: Hanoi Medical University
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 12
Namn: Per Tornvall
E-postadress: per.tornvall@karolinska.se

Boende

Initalt hade man sagt att man skulle hjälpa mig med hämtning på flyplatsen, eventuellt mer men på grund av de ovan beskrivna svårigheterna i kontakten så fick jag ordna allt själv. Bodde på ett mycket bra lägenhetshotell "Somerset Grand Hanoi" mitt i centrum av Hanoi. Det kostade cirka 1000 kr per natt för en lägenhet. Det finns mycket billigare boende men läge och standard är viktigt då man är borta en längre tid och tillbringar en del tid på hotellet med förberedelser och skrivarbete. För övrigt är kostnadsläget lågt i Hanoi och det finns många bra restauranger till rimligt pris.

Språk och kultur

Tyvärr var engelska kunskaperna dåliga bland studenterna. Jag fick hjälp med att tolka föreläsningarna av en ST-läkare, Dr Trang som var mycket hjälpsam. Utan henne hade nog inte mycket av de förmedlade kunskaperna gått fram. Engelska kunskaperna verkade bättre hos ST-läkarna och framför allt specialisterna som verkade ha goda möjligheter att åka utomlands på kongresser. Några stora kulturskillnader såg jag inte. Fick dock intrycket av att man var mindre disciplinerade i Vietnam då man verkade gå och komma lite som man ville, telefoner ringde och så vidare.

Fritid

Man var generösa med luncher och bjöd till och med ut mig på fest tillsammans med ST-läkarna från klinikens sida. Universitetet ordnade inga sociala aktiviteter alls. Det finns mycket att se i och kring Hanoi. Staden känns trygg och säker bortsett från trafiken som är intensiv och ger upphov till mycket dålig luft i staden.

Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

Annan verksamhet

Träffade flera intressanta personer på universitetet. Dels Dr Mattias Larsson som forskar kring HIV i Vietnam, dels Professor Chuc som bedriver ett 20-årigt forskningprojekt tillsammans med flera svenska universitet, bland annat KI. Intresse finns för fortsatt utbyte kring forskning, bland annat diskuterade vi möjligheterna till ett projekt kring reumatisk hjärtsjukdom där man skulle kunna utnyttja det nätverk som finns kring Hanoi för epidemiologiska men också för genetiska studier. Dessa möten gav intressanta inblickar i sjukvårdsstrukturen i Vietnam.

Förberedelser

Jag har alltid varit intresserad av att resa och har arbetet både i Australien och England. Fick idén om utbytet från en kollega som varit i Uganda med stipendium från Linnéus-Palme. Ville åka till ett utvecklingsland, Uganda kändes dock lite osäkert då man inte kan röra sig fritt där, varför det blev Vietnam. Fick ganska snart kontakt med Dr Birger Winbladh som hjälpt mig mycket, bland annat med den initiala kontakten med kardiologen Professor Viet som bland annat varit rektor vid Hanoi Medical University. Fick snabbt ett svar att jag var välkommen. När vi skulle planera detaljerna uppstod dock problem då Dr Viet inte svarade på mailen längre. Efter ett förvirrat telefonsamtal med Dr Viet fick jag kontakt med Dr Hung som bekräftade att jag var välkommen två veckor i början på december 2011. Jag förberedde sammanlagt 7 föreläsningar på engelska, varav ungefär hälften riktade sig framför allt mot studenterna och den andra hälften mer mot läkare under specialistutbildning. Kontaktade Dr Hung som lovade att ordna det praktiska. Fick dock aldrig någon detaljplanering eller tid eller plats jag skulle infinna mig. Visste dock naturligtvis vilken klinik och sjukhus jag skulle till och när jag väl kom så fanns det en läkare vidtalad som tillsammans med mig planerade undervisningen veckovis. I övrigt var det inget praktiskt att ordna inför resan annat än att man måste vara ute i god tid för att få bra pris på flygbiljetter till Hanoi.

Reflektioner

Det har varit en mycket positiv erfarenhet. Mitt intryck är att läkarutbildningen i Hanoi kan förbättras avsevärt avseende innehåll. Kunskapsnivån är klart lägre än på KI. Jag tror att ett fortsatt lärarutbyte kan bidra till att höja denna nivå. Jag kommer att informera kollegor och evenuellt skriva en artikel om mina upplevelser i Vietnam. Pedagogiskt sett har jag inte lärt mig något nytt men naturligtvis fått en större undervisningserfarenhet.

Undervisning

Läkarutbildningen påminner en hel del om den svenska, den Vietnamesiska är dock på 6 år. Som i Sverige har man ett par prekliniska år och därefter är utbildningen förlagd till undervisningssjukhus. Studentgrupperna var dock större än jag var van vid. På undervisningsronderna kunde det vara upp till 20 studenter. Relationen student-lärare är svår att uppskatta beroende på språksvårigheter och kulturella skillnader men intrycket är att lärarna är mer auktoritära i Vietnam.

Min undervisning bestod av katedrala föreläsningar för studenter och läkare under specialistutbildning samt undervisningsronder.

Undervisningstimmar

Cirka 5 timmar undervisning i form av föreläsning per vecka samt cirka 3 timmar bedside undervisning per vecka. Deltog för övrigt i en del diskussioner kring fall där man önskade mina synpunkter på såväl diagnos som behandling.