Reserapport - KI-student
Lärosäte: T.E.I. Athinon
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17

Innan avresa

Mitt motiv till att söka utbyte var att få en placering inom habilitering och då detta inte erbjöds i termin 4 på programmet så valde jag att söka mig till utlandet. Jag fick av studievägledaren på ki höra gott om Elepaps verksamhet i Aten och passade på att söka. Det som kändes mindre positivt var att det handlade om en reseperiod på 10 veckor vilket kändes långt. Det blev 5 veckor på KAT allmänna sjukhus avdelning för ryggmärgsskada och stroke samt 5 veckor på Elepaps inom habilitering. Funderingar jag hade innan ansökan var hur jag skulle klara mig med grekiska som språkbarriär och om det kanske vore bättre att plantera sina frön inom verksamheter i stockholm istället för att underlätta för framtida jobbmöjligheter. Detta då jag inte ansåg Grekland vara ett land jag i framtiden ville jobba i. Man behövde inte tänka på något speciellt innan avgång, bara det basala med att ha med pass, sjukförsäkringskort och flygbiljetter med sig. Men även intygen och underskrifterna från KI kändes viktigt inför starten på universitetet i Aten. 

Ankomst och registrering

Jag va på plats fyra dagar innan och av det arga bemötandet jag fick på TEI universitet vid registrering så skulle jag tipsa om att vara på plats minst en vecka innan första praktik dagen. Allt sköttes från två separata universitets campus med ca 40 minuters bussresa mellan dem. Upptäckte tidigt att grekerna arbetar i sin egen takt, kommer till jobbet när det känns rätt och mycket pappersarbete sköts för hand. Vilket gjorde de första dagarna logistiskt väldigt tidskrävande. Det erbjöds ingen introduktionskurs vilket heller inte behövdes. Det fanns dock Erasmus Aten som facebook grupp och där hittades det på resor och event som man kunde haka på under vistelsen i Aten. 

Ekonomi

Då jag inte tar något csn lån utan bara bidrag så jobbar jag mycket vid sidan av studierna för att täcka boende, mat etc. i Stockholm. Under utbytestiden blev det då att jag inte kunde arbeta in pengar utan planerade i förväg och arbetade under sommaren in en kassa som jag sen under höstens utbytesstudier kunde fördela på boendet i Stockholm (vilket stod tomt under perioden), boende i Aten, mat och logistik/flyg etc. Då maten är billigare både i mataffären men även att äta ute i Grekland i jämförelse med Sverige så kom man undan väldigt bra. (Man gick aldrig hungrig) Jag va ekonomiskt alltid på plus sidan under hela perioden. Det fanns på plats inga obligatoriska utgifter i samband med studierna. När man i Sverige dricker en kaffe på EspressoHouse för ca 50 kr. Så kunde man i Aten för samma pris dricka tre kaffe som va lika fint om inte finare. 

Boende

Jag ordnade tillsammans med resekamrat boende via AirBnb. Detta gick alltid smidigt men vi fick byta boende tre gånger första två veckorna då vi  innan avfärd inte visste vart i Aten vi skulle göra vår praktik. Vi lärde känna områdena genom att hörde oss runt med de lokala, men öven andra studenter som gjorde sin praktik på samma ställe. Standarden vi valde skulle ha det basala med två sovrum och ordentligt kök. Vi sökte till områden som kändes trygga under hela dygnet, med nära till tunnelbana, bussar och gångavstånd till butiker, matstråk och mataffärer. Vi lyckades en fantastisk värd som hyrde sitt AirBnb först på en veckan så att vi kunde känna efter om vi trivdes och senan skrev vi sinsemellan ett  kontrakt för resterande veckor som vi skulle vara i Aten. Ett tips är att välja värd för boendet utifrån kommunikationen. Det är väldigt viktigt att förstå varandra så att en god engelska från bägge parterna är att föredra.

Tips! Betala inte i förskott om man har en dålig magkänsla. Undik också att tänka,, 'vilken populär gata, här vill jag bo' .. för då kommer du förmodligen sova minus timmar per natt pågrund av tutande bilar, sopbilar som jobbar på nätterna och katter som skriker åt varandra. Välj boende utifrån område och inte utifrån hur piffigt det ser ut inne i bostaden. 

Camuset för TEI va på andra sidan stan i förhållande till sjukhuset och habiliteringen som jag skulle vara på, så det blev väldigt få visiter till campuset. Det fanns 'matkort' man kunde köpa väldigt billigt som gällde i campus matsalen för lunch samt middag. Men detta blev för krångligt med tanke på distanserna så det köpte jag aldrig.

airbnb.se är bra tips för att hitta boende!
Undvik att hitta boende via  facebook sida Erasmus housing Aten, det verkar vara massa lurt folk som tar för mycket betalt för ställen som inte alls är bra. 
Studier allmänt


Kursen jag gjorde i Grekland var endast inom praktik. Det var 5 veckor på allmänsjukhus ryggmärgsskada och stroke samt 5 veckor inom habilitering.


Allmänt fick jag direkt en stark känsla av vi (professionen) och dem (patienter), denna känsla höll i sig under hela perioden. Handledarna som fanns tillgängliga hade ofta en svag relation till det engelska språket så det krävdes mycket tålamod att förstå vad som pågick. På den första praktikplatsen fanns det andra studenter på plats som agera tolk, vilket förenklade kommunikationen och lärandeprocessen. Handledarna berättade känna sig en stor press till att agera som goda mottagare och handledare, detta då KI som institut hyllades högt av mottagar universitetet och anknytande verksamheter. Handledarna stämde ofta av kring hur man upplevde lärandet och praktiken samt om något behövdes mer eller mindre av. Man kände sig inkluderad i deras arbete och fick med tiden mer praktiskt ansvar för patienter. Skillnaden till sverige och praktik man gjort i Stockholm är att handledarna inte visat osäkerhet eller brytt sig så starkt över vad man tycker om hur de utför sina jobb. I stockholm har man som studerande gjort det som ombetts om och reflekterat minder över handledarnas kvalité i deras praktik. Arbetsdagarna var ofta kortare än schemalagt och det fanns tyvärr inte tydliga mål för handledarna att följa. Man försökte kommunicera lärandemål tillsammans med handledarna men de hade en mall som var på grekiska och som skulle prickas av.


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 4 på KI
Jag valde i termin 4 att göra min 10 veckors praktik i Aten. Den ersatte då kursen: "Aktivitet och åtgärder- dagliga livets aktiviteter" på 15 högskolepoäng. 

Praktiken ersattes då istället med "Placement i Occupational therapy, Technological Eduactional Intitution of Thessaloniki. Vilket motsvarade samma poäng som i det svenska högskolepoäng systemet. 

Det motsvarade inte det som mina klasskamrater fick uppleva under sin praktik i verksamheter/ sjukhus runt om i Stockholm. Det är mer på observation nivå i Aten främst pågrund av språkbarriären som båda parterna upplever studerande samt handledare sinsemellan. En avsaknad av journalföring finns på verksamheter i Aten vilket även det oroade mig i mina framtida möjligheter till arbete. Examinations formen på sjukhuset var att ena dagen få en uppgift att göra en rehabiliteringsplan för två patienter där olika diagnos förelåg. Detta kom som en överraskning och skulle examineras dagen efter av handledaren som läste och antingen godkände eller bad en att göra om uppgiften. Så är man inte ok med snabba puckar så skulle man få panik. Så det va tur att jag tyckte det va kul, fick man reflektera och tillämpa sina kunskaper från tidigare. Jag har lärt mig att jag vet mer än jag tror, både praktiskt och teoretiskt, och att dessa verkligen går hand i hand.

Språk och kultur

Språket var en stor barriär i lärandet då bristen på kommunikation gjorde att man ofta inte förstod vad som pågick och inte heller kunde få en förklaring. Engelska användes som kommunikationsmedel men då även det engelska språket var svårt för handledarna så hjälpte ofta inte detta. Kulturellt upplevde jag folket i allmänhet ha ett eget sätt att förklara händelser på och även förskriva grundorsaken till det som händer. Ofta fanns det religiösa, kulturellt eller ‘vi har alltid gjort såhär’ betingelser till vad som hände under praktiken.


Är man nyfiken och har enkelt för språk så lärde man sig uttryck och fraser fort. Detta förenklade vardagen och man kunde följa med i de ibland livliga händelser där man firande av namnsdagar med mat och dryck. Det fanns språkkurs med två lektioner i veckan, vardera 2 timmar långa. Att närvara på dessa va krångligt rent logistiskt då de hölls under kvällstid på universitets campus på andra sidan stan. Kursen var intensiv och riktades till studenter som skulle tillbringa minst ett halvår i landet och kursen skulle tentas i slutet. Denna kurs blev i slutändan inte aktuell för mig då det tog för mycket energi att närvara och innehållet inte va väldigt användbar inom klinisk praktik. Språket lärde jag mig enklast under arbetstid och efter då man umgicks med andra grekiska studenter.


Fritid och sociala aktivteter

Det arrangeras genom Erasmus+ akiviteter för studenter. Oftast va dessa pub rundor eller resor till andra platser i Grekland. Man fick stå för kostnaderna själv, men fick ofta ett väldigt rabatterat pris.

Jag tog mig själv friheten att teckna ett medlemskap på ett gym i närheten där jag bodde. Allmänt så har Grekerna bra engelska, är väldigt öppna för nya människor och får alla att känna delaktiga samhället. De andra studenter som man kunde komma i kontakt med var främst de studenter som gjorde praktik på samma sjukhus och avdelning. Detta gällde olika professioner och stämningen kändes alltid avslappnad och positiv mellan studenterna. Staden kan kännas krånglig i början med alla olika t-banelinjer och tåglinjer men efter bara någon vecka har man bra koll, sen är det lite svårare att veta vilka områden som är säkra och mindre säkra. Bästa är att ta hjälp av de studenterna som jobbade på praktiken. De kände till stan väldigt bra och fick med en på events runt om i staden.


Sammanfattning

Utbytesstudierna har haft en positiv inverkan på min skolgång och praktik. Utbytet med alla möten med nya människor inom branschen har gett mig perspektiv på hur vården upplevs beroende på levnadssituation. De kulturella skillnaderna har öppnat upp mitt sätt att tänka och även finna empati på nya sätt till andra människors liv. Efter att ha varit på vissa avdelningar inom vården så har jag sökt mig till liknande praktikplatser även här i Sverige. Jag har då fått se två totalt separata världar av vilken vård som finns inom den allmänna sektorn och hur arbetsterapeutens roll är föränderlig beroende på vilka omständigheter man arbetar inom. I det stora hela var utbytes perioden en fantastisk upplevelse som gav mig inblick i hur arbetet som arbetsterapeut kan gå till. Att spendera hösten i soliga Aten med att få uppleva kulturen, det lokala livet och alla fantastiska människor har blivit ett underbart minne för livet!