Reserapport - KI-student
Utsikt över Bologna (Parco di Villa Ghigi).
Lärosäte: Università di Bologna
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Malin Goude
E-postadress: malin.goude@stud.ki.se

Innan avresa

När jag först fick höra om möjligheten till utbyte på psykologprogrammet så lyssnade jag bara med ena örat. Jag trodde mig veta redan då under första terminen att det inte var något jag ville göra. När termin fyra väl kom hörde jag att flera av mina klasskamrater skulle söka. Någonstans där föddes tanken om att jag kanske skulle söka trots allt, se vad som händer. Termin sex kändes långt bort och jag tyckte det verkade vara en spännande utmaning för mig. Därför sökte jag med detta som motivering:

 

One of the scariest things one can do is to leave what feels safe. One of the things one can do to flourish is to try new things and abandon safety. 

This is what I would like to do. 

 

När antagningsbeskedet väl kom befann jag mig på auskultation i Huddinge. Jag kunde inte förstå att jag fått en plats till Italien. Valet av just Italien berodde främst på avståndet till Sverige. Det var viktigt för mig att landet jag skulle åka till inte låg för långt bort från Sverige och jag kände inte heller någon frestelse att åka till ett grannland. 

 

Jag upplevde att det var mycket att förbereda inför utbytet så därför gick hösten innan väldigt snabbt. Förberedelser som att söka kurser, söka studiemedel hos CSN, beställa personbevis från Skatteverket, beställa sjukförsäkringskort från försäkringskassan, färdigställa learning agreement (och försöka förstå vad det innebar). Jag åkte därför till Italien med en tjock plastficka med diverse papper. För att alltid vara på den säkra sidan. Jag tyckte att jag hade väldigt mycket med mig "i onödan" men om något oväntat inträffat så hade jag säkert inte känt likadant. Som sagt, better safe than sorry. Innan avresa kan jag definitivt rekommendera att prata med de som åkt tidigare år, för mig var det till stor hjälp och jag gengäldar gärna genom att hjälpa er som åker vt-18 (och såklart även åren efter). 

 

Tips! Mycket bra information finns på den här länken: http://www.unibo.it/en/international/exchange-opportunities-at-Unibo/exchange-programme-erasmus/before-leaving

Ankomst och registrering

Jag reste till Bologna tillsammans med två klasskompisar och vi var på plats nästan en vecka innan skolstart. Att ha nästan en vecka på sig att lära känna området, känna in landet och miljön tycker jag var väldigt skönt. Jag lämnar det dock osagt om det verkligen är nödvändigt, det är nog en smaksak. Eftersom att vi (= jag och mina två kursare) valde att bo i Bologna så åkte vi tåg till Cesena, där fakulteten för psykologi ligger, några dagar innan skolstart. Väl på plats träffade vi den internationella handläggaren och där fick vi hjälp att registrera oss. Tänk på att ta med learning agreement, legitimation och ett passfoto (det finns fotoautomater lite här och var, t.ex. vid tågstationen). Det kan också vara bra att ha en tid bokad med handläggaren så att hon vet att ni kommer! Jag upplevde att det generellt var mycket rörigare i Italien än i Sverige... men jag blev inte förvånad så jag försökte ta tillvara på den nya, mer avslappnade kulturen. 


Det erbjöds ingen speciell introduktionskurs och det tycker jag var synd. Det hade varit väldigt trevligt att få träffa andra utbytesstudenter och "komma in mer" i Italiens skolsystem. Mycket av den informationen som jag önskat under ett tillfälle av välkomstinformation dök upp under terminens gång men då kunde det ibland upplevas som "för sent". Det fanns ingen direkt fadderorganisation (som vi kände till) heller så ibland kände man sig lite vilsen, men då var det väldigt skönt att ha sina svenska kursare att bolla lite frågor med. Likaså tidigare kursare. 


Tips! När ni skriver in er hos handläggaren, kolla om ni där kan lämna era mailuppgifter för att kunna kontaktas av era kursföreståndare om t.ex. en föreläsning skulle bli inställd. Gör detta annars med respektive kursföreståndare/föreläsare.

Ekonomi

Eftersom vi valde att bo i Bologna så spenderade vi 78 euro i månaden på pendelkort till Cesena men det fanns inga obligatoriska kostnader inför utbytet. Kostnadsläget i Italien är något billigare än i Sverige, men jag tyckte mig inte märka någon större skillnad. Vi hade alla ordnat med varsitt ISIC (International Student Identity Card) som ska kunna ge utbytesstudenter rabatt på diverse saker men detta använde vi aldrig. 

Något jag tycker man definitivt ska utnyttja när man befinner sig i Italien är "Aperitivo"! Det är perfekt för studenter! Aperitivo innebär en slags plockbuffé från cirka kl. 18-22 där du köper en drink/vin/öl/alkoholfritt och får denna buffé på köpet. På så sätt kan du få en lätt middag för 5-7 euro! Om jag skulle rekommendera en aperitivo skulle jag säga Lab16 eller Caffe Zamboni i Bologna, de har båda väldigt mycket olika rätter och ligger precis på bargatan där ni kan träffa många nya människor och framför allt studenter. 

Allt som allt kommer man långt på studiemedel från CSN och stipendiet från KI. Däremot reste vi väldigt mycket så jag använde även sparade pengar. Jag vill dock slå ett slag för att inte "snåla". Emellanåt tyckte jag pengaångesten komma... När pengarna gick åt till alla möjliga resor. MEN, det är värt det. Jag ångrar det inte idag. 

Tips! Utnyttja tågsträckan. Om ni köper pendelkort, se till att upptäcka städerna ni passerar innan Cesena. Det gjorde aldrig vi och det kan jag ångra lite idag. Faenza ska vara fint har jag hört!
Utnyttja inte bara apperitivon, prova Italiens alla olika pastarätter! Här är vi på en tvärgata till Basilica di San Petronio.

Boende

Efter att ha läst andras reserapporter från utbytesstudier i Italien, fick jag känslan av att is i magen var bra att ha, att söka boende på plats kunde vara det smidigaste. Däremot tyckte vi att det kunde vara skönt att åtminstone försöka ordna bostad på plats i Sverige. Sagt och gjort. Vi började sökandet på https://www.airbnb.se/ och hittade där flera tänkbara alternativ. Efter några dagars sökande hittade vi en lägenhet på https://www.homeaway.se/. Vi tog kontakt med hyresvärden och på lite knackig engelska skrev vi kontrakt för hela utbytesperioden. 

Lägenheten var förmodligen över vad standarden annars är och vi var väldigt nöjda. Det var oerhört skönt att ha en lägenhet stå och vänta på oss när vi anlände till Bologna. Vi betalade cirka 4000 kronor var i månaden. För mig var därför boendekostnaden lägre än hemma i Sverige. Bostaden låg i stadskärnan, bara tio minuter till stadens alla butiker och 15 minuter till tågcentralen. Från tågcentralen tar det cirka en timme att åka till Cesena.

Tips! Vi skrev kontrakt redan i november så det kan vara bra att vara ute i god tid. 
Utsikt från toppen av vår lägenhet.

Studier allmänt

Att studera i ett annat land innebär oftast att frångå ett utbildningssystem man är van vid och byta detta mot ett annat. I Sverige och på KI är jag van vid att föreläsningarna startar på utsatt tid, att betygskriterier är utstakade, och att riktlinjerna för vad jag förväntas kunna efter avslutad kurs gås igenom. Så fungerade det inte riktigt i Italien. Beroende på kurs kunde föreläsningarna börja en kvart-tjugo minuter senare än schemalagt. Betygskriterier tycktes inte existera och vid förfrågan av dessa förstod kursföreståndaren först inte riktigt vad vi menade. Vad jag skulle ha lärt mig efter avslutad kurs var också något "luddigt". En vana att ha det mesta uppstyrt förvandlades till en ovana av rörighet. Det var bara att försöka uppskatta anti-stressen som rådde, att ta tillvara på det tillsynes långsamma tempot.

Något som förvånande mig var betygssystemet. Betygsskalan är 0-30 varav 18 poäng är godkänt. Det verkade dock som att 25-30 poäng var det vanligaste att få. Min känsla var att varierande prestationer kunde få samma resultat... Något jag skulle tillskriva bristen på betygskriterier. Relationen mellan lärare är mer auktoritär än i Sverige. Generellt känns lärare mer distansierade från studenterna. 

För oss, liksom tidigare års utresande, var det svårt att hitta kurser som motsvarade 22.5 hp eftersom att majoriteten av kurserna hölls på italienska. Vi valde dock att läsa 7.5 hp på distans från KI och detta passade mig väldigt bra eftersom att jag gärna ville läsa den kursen (Klinisk forensisk psykologi)! På grund av undervisningsspråket blev sökandet efter kurser baserade på att få ihop rätt mängd poäng, snarare än det som lockade mest. Något synd då det blev mycket arbets- och organisationspsykologi, ett fält som inte intresserar mig så värst. Svårighetsgraden i kurserna varierade då en del kurser hölls på masternivå tillsammans med andra utbytesstudenter.  

Tips! Kolla upp kursernas slutdatum innan du bokar din hembiljett. Examinationer infaller ofta första veckan i juni. Tänk också på att försöka sprida ut plugget eftersom att kurserna läses parallellt. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI

Jag läste totalt 17 hp vid Bologna universitet och dessa kommer att tillgodoräknas som del av termin 6 på psykologprogrammet. Jag läste även 7.5 hp på distans från KI och dessa är också en del av termin 6. Således har jag läst 23.5 hp.  

Clinical Applications of Positive Psychology 6 credits, kurskod: 70244

Den här kursen var i undervisningsform mest lik undervisningen vid KI. Två föreläsningar i veckan i traditionell hörsal. Den skiljer sig dock från KI genomatt de flesta föreläsningarna utspelar sig på eftermiddagen från kl. 14-18. Positiv psykologi är en relativt ny gren inom psykologin och har ett annorlunda fokus än traditionell psykologi. Positiv psykologi handlar om välmående och positiva känslor. Det handlar om att maximera människors styrkor för att skapa ett så bra mående som möjligt. Positiv psykologi har skiftat fokus från det negativa till det mer positiva. 

 

Examinationsformen var valbar: skriftlig salstentamen (28 flervalsfrågor + några öppna frågor) alternativt skriftlig och muntlig redovisning av valt ämne samt en muntlig fråga. Vi valde det senare alternativet och skrev då en rapport på fem sidor om positiva emotioner och välmående hos psykotiska patienter. Vi höll även i en redovisning om detta på cirka 10 minuter. Den muntliga frågan var jag väldigt nervös över och hade försökt plugga på allt som vi lärt oss under kursens gång (kursen sträckte sig från mars till slutet av maj). När det väl var dags gick jag och mina två kursare in i ett rum tillsammans med läraren och där fick vi individuellt välja ett ämne som vi läst om och berätta om det. Läraren ställde sen två-tre frågor om det valda ämnet och sedan var vi klara. För att få välja denna form av examination krävdes 80 % närvaro av föreläsningarna (vi upplevde dock aldrig att läraren tog närvaro...). 

 

Emergency and Risk Psychology 4 credits, kurskod: 70270

Den här kursen undervisas för masterstudenter som går ett program kallat Erasmus Mundos i arbets- och organisationspsykologi, men kan läsas av erasmusstudenter likt mig själv. Kursen syftar till att identifiera och beskriva mekanismer som påverkar säkerheten inom högriskyrken, så som blåljuspersonal. Störst fokus läggs på de så kallade icke-tekniska färdigheterna (t.ex. stress, kommunikation och ledarskap) och hur dessa kan påverka och påverkas för att förebygga ett säkert arbete. 


Denna kurs var den mest strukturerade och föreläsaren gjorde det intressant att lyssna. Kursen bestod av föreläsningar och workshops. Examinationen var en salstenta bestående av 28 flervalsfrågor och fyra frågor som krävde ett kort svar. Den varade 50 minuter. Ett tips är att (göra det mest uppenbara) verkligen läsa kurslitteraturen och inte bara plugga på det som sägs under föreläsningarna. Som jag nämnt är arbets- och organisationspsykologi inte min favoritgren inom psykologin men jag tyckte att denna kurs höll god kvalité. 

 

Research project in Psychometrics 3 credits, kurskod: 82511

Denna kurs är endast för erasmusstudenter och för oss innebar det denna gång att läraren endast undervisade oss tre från KI. Inför denna kurs hade jag verkligen önskat att jag repeterat det jag lärt mig på tidigare kurser i Psykometri. Det är inget måste men jag tror att det hade varit lättare. 


Kursen bestod av två tillfällen i veckan i cirka tre veckor. Vi fick fördjupade kunskaper i psykometri och statistik genom att analysera färdiga databaser i SPSS. Vid två tillfällen var vi även på ett sjukhus i Cesena där forskaren som höll i kursen, bedrev forskning tillsammans med andra kliniker. Under dessa tillfällen fick vi se patienter testas med hjälp av olika testbatterier och elektroniska metoder för att mäta ögonrörelser. Vi blev väl omhändertagna och det var väldigt intressant att få se en del av den kliniska miljön i Italien. Examinationen bestod av att välja och använda en statistisk metod på en databas från ett examensarbete som genomförts på sjukhuset. Därefter analysera resultaten och skriva om dessa i en rapport som sedan redovisades.


State-of-the-Art in WOP Psychology 4 credits, kurskod: 70271

Denna kurs är precis som Emergency and Risk Psychology inom Erasmus Mundos-programmet för masterstudenter inom arbets- och organisationspsykologi. Kursen varierar från år till år beroende på vem som blir gästföreläsare. Detta år var det en professor och tidigare ordförande för EAWOP från Schweiz. 


Kursen bestod av endast fem tillfällen (kl. 9-17), två i slutet av april och tre i slutet av maj. Dessa tillfällen bestod av diskussioner där läraren satt längst fram och vi studenter runtom. Kursen och diskussionerna behandlade ämnen som job crafting, career orientation och psychological contracts. Examinationen bestod av att klassen delades upp i tre grupper och varje grupp fick varsitt ämne. Vi skulle alla intervjua två personer om deras arbete. En initial intervju för att ta reda på hur arbetssituationen såg ut och på så sätt ge råd på sätt att förbättra situationen. En andra intervju skulle ta reda på hur förändringen gått. Jag upplevde den här kursen som för avancerad men jag upplevde även att det saknades konkreta riktlinjer. Tyvärr var jag väldigt besviken på den här kursen. Jag hoppas att den kommer vara bättre och mer givande för kommande års studenter. 

Språk och kultur

Vi valde endast kurser som gavs på engelska på grund av den självklara anledningen att ingen av oss kan italienska. Det var för oss inga problem att hänga med i undervisningen. Däremot kunde jag uppleva att italienska studenter drog sig lite för att prata med oss, något jag tror beror på språkbarriären. Tempot i till exempel Emergency and risk psychology var mer likt tempot i Sverige medan tempot i Clinical applications of positive psychology var lägre och innehöll mycket upprepningar (ibland även på italienska). 

Det erbjöds språkkurser i Bologna och detta fick vi mejl om redan på höstterminen men vi anlände för sent för dessa och genomgick därför inte någon språkkurs. Jag hade gärna velat lära mig mer italienska men samtidigt hade mer fritid då gått till det och det vet jag inte om jag velat ge upp. Däremot hade jag gärna ägnat mer tid åt att läsa lite italienska på egen hand. Jag tycker dock att man lär sig bara genom att befinna sig i landet. Uttryck, menyer och skyltar bidrar till lärandet och så småningom till lättare fraser. 

Tempot i Italien är som det förväntade, mycket lägre än i Sverige och framför allt Stockholm. Jag tror inte att jag såg en enda person springa till tåget eller bussen (annat än mina svenska vänner)! Utöver det så är språket ytterligare en skillnad. Inte att vi pratar svenska och de italienska men variationen av engelska är stor. Många unga kan bra engelska men det finns många som inte kan ett ord. En annan kulturskillnad typisk för Italien är kroppsspråket! 

Tips! Skaffa appen duolingo för att lära dig lättare ord och fraser. Sök efter italian hand gestures på youtube för att se italienarnas kroppsspråk!
Passa på att äta mycket gelato, bland det bästa med Italien!!

Fritid och sociala aktivteter

Bologna är en stad full av liv och där finns alltid nya saker att utforska. Detta kan antingen göras på egen hand eller tillsammans med andra erasmusstudenter. ESN Bologna (http://www.esnbologna.org/) och Erasmusland (http://www.erasmusland.org/) är två olika organisationer som håller i diverse studentaktiviteter så som barrundor, vinprovningar och resor. När vi anlände till Bologna engagerade vi oss inte i någon av dessa organisationer utan upplevde staden mer på egen hand. Jag skulle däremot rekommendera att så tidigt som möjligt hitta på något med någon av dessa organisationer då det blir lättare att träffa nya studenter och skaffa sig vänner. Jag åkte på en dagsutflykt till Cinque Terre tillsammans med Erasmusland och det är en av de bästa utflykterna jag gjort! Vi åkte också på en fyra dagar lång resa till Neapel (Capri, Ischia, Sorrento, Vesuvio och Pompeii inkluderat) och det kan jag definitivt rekommendera. Det är en väldigt härlig stämning att åka så stora gäng tillsammans! Det bästa sättet att få kontakt med andra studenter är enligt mig helt klart på detta sätt och i och med att alla är erasmusstudenter så träffar man studenter från världen över.

Vi utforskade inte Cesena men upplevde staden som gemytlig. Jag tror att det fanns en del studentaktiviteter där men dessa gick vi miste om. I Bologna gick vi några gånger till Empire English Pub på det som kallas "Tandem", ett tillfälle då man träffas och lär sig varandras språk. Jag tror att det var varje tisdag från kl. 19/20 och då kan man passa på att äta aperitivo. Vi spenderade även mycket tid i parken Giardini Margherita. Där finns ett café, barnkaruseller, en glasskiosk, gungor och en stor damm med sköldpaddor! Det är en jättlik park där människor i alla åldrar samlas för att umgås. I parken finns det även stor möjlighet till utomhusträning och bra spår att springa i. Finns intresse för gym så finns det lite överallt i staden. 

När det fanns tid över (vilket det fanns ganska ofta på grund av schemats variation) så reste vi. Detta gjorde vi nästan alltid med tåg (http://www.trenitalia.com/) men vi hyrde även bil en gång och åkte då till Mantova, Sirmione (Gardasjön) och Verona. Att resa med tåg till Florens tar bara 35 minuter och att åka till ställen som Milano, Rom och Rimini tar inte mer än två timmar. Vi avslutade vår resa med att åka till Sardinien (Alghero) för lite sol och semester. Direktflyg dit tar inte mer än en timme och 35 minuter. 

Tips! Ta med en bok och vandra upp till Parco Di Villa Ghigi och se Bologna uppifrån, det är väldigt vackert! För att få hjälp med saker som boende, vart man ska handla, vart man ska hänga etc., gå med i facebookgruppen Erasmusland Bologna - Erasmus Bologna 2017/2018https://www.facebook.com/groups/1866161423596607/?fref=gs&hc_location=group.
Cinque Terre och en av de fem små fiskebyarna: Manarola.

Sammanfattning

Jag är oerhört glad att jag tog chansen att åka på utbyte. Det finns ingenting med det jag ångrar, annat än att jag över huvud taget tvekade. Utbytesperioden har påverkat mig på det klyschiga sättet att jag tror mer på mig själv. Jag har överkommit hinder som Italiens långsamma byråkrati, kommunicerat på engelska/tyska med butiksägare och talat i mikrofon på engelska inför en klass jag inte känner. Jag har vunnit mycket livserfarenhet på de här dryga tre månaderna. Framförallt har jag haft väldigt roligt och det hoppas jag kunna använda som bränsle de sista två åren på psykologprogrammet. 

Några sista tips! Sitt och plugga på café, gärna utomhus. Det är så mysigt och något helt annat än hemma i Sverige. Det kan också vara bra att skriva en lista på det du hoppas göra och få ut av perioden i Italien! Jag önskar dig all lycka till och bistår gärna med svar på funderingar!

Piazza Maggiore. Det största torget i Bologna där många studenter brukar samlas.