Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 13
Namn: Hélène Fitinghoff
E-postadress: helene.fitinghoff@ki.se

Boende

Jag hade beställt taxi  som kom och plockade upp mig vid 2-tiden på natten då jag landade. Boendet var ordnat i förväg, vi bodde som vanligt på Makerere Guesthouse, standarden är efter Ugandamått helt ok så även kostnaden.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska vilket fungerade bra. Eftersom jag varit i Uganda ett flertal gånger så var det egentligen inget möte med ny kultur men däremot ett ömsesidigt positivt återseende. Kulturkrockar är ju bland annat trafiksituationerna med den oerhört snabba trafiken man tittar inte i backspegeln utan åker fort framåt!

Fritid

Kampala känns som en säker stad, om man följer reglerna för hur man vistas utomhus under kvällstid. Staden är stor och levande människorna är vänliga, alltid ett leende tillbaks.

Övrigt

Åk på lärarutbyte!!

Annan verksamhet

Möjligheterna till fortsatt samarbete finns naturligtvis, arbetsterapeuterna på Mulago Hospital är mycket intresserade av att vi ska komma ner och ha mer ortostillverkning på sjukhuset. Genom L/P och senare INK-medel kommer vi kunna åka ner och undervisa.

Förberedelser

Detta var mitt fjärde utbyte med arbetsterapeutprgrammet på Makerere University. Denna gång var det intressantare än vanligt därför att vi skulle delta i deras första kongress i arbetsterapi, mycket intressant. På grund av detta så blev förberedelserna mer noggranna än vanligt

Reflektioner

Jag har inga negativa erfarenheter av lärarutbyte enbart positiva. Det har alltid varit trivsamt att komma ner till Kampala varje gång och jag tycker absolut att KI skall fortsätta att ha kontakt med utbildningen i Kampala och jag tycker att vi här på hemmaplan ska berätta för alla andra studenter och lärare om hur det är att ta del av liknande utbyten.

Undervisning

Utbildningen är 3-årig, upplägget är liknande vårt förutom att man läser mer grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att sedan läsa arbetsterapi och övriga samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Likheter såväl som olikheter finns när det gäller teoretisk såväl som pratisk undervisning. Vi tycker att vi har mer av diskussion och dialog med våra studenter här hemma. Studenterna i Kampala är mycket pålästa och ställer många frågor.

Min undervisning gällde teoretisk och praktisk undervisning gällande ortoser, där vi gjorde "svenska" ortoser så kallade High-cost-splints som Low-cost-splints från Kampala. Det uppstod en mängd intressanta diskussioner angående detta. Min fortsatta undervsining var i ämnet "How to make a poster" eftersom studenterna snart skulle presentera sina projekt i olika format. Jag hade ett möte med de studenter som kommer till Stockholm nu till våren och förberedde dom på det ena och det andra av intresse. Jag presenterade även CHBR-kursen för hela klassen, flera av studenterna var intresserade av att komma till Stockholm även om det bara är två som är utvalda. Därefter började den nationella konferensen i arbetsterapi där vi alla presenterade olika inslag.

Undervisningstimmar

Föreläsningar: 12 timmar

Handledning: 2

Färdighetsträning: 4