Reserapport - KI-student
Lärosäte: Monash University
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 16/17

Innan avresa

Redan från första dagen på psykologprogrammet på KI visste jag att jag ville åka på utbyte till Australien under sjätte terminen. Jag såg det som ett bra tillfälle att förbättra min engelska och att ha några roliga månader utomlands. Därför var det med stor glädje jag öppnade mailen och såg att jag hade blivit nominerad för utbyte på Monash University.

Innan avresan till Monash University i Australien var det en del administration som skulle utföras. Det tog en del tid att hitta olika kurser och att få dem preliminärgodkända. Förutom att söka kurser så skulle vi också köpa flygbiljetter, söka stipendier och ordna med studentvisum. Gällande det senare var det vissa oklarheter huruvida vi behövde göra en medicinsk undersökning på förhand. Det visade sig senare inte behövas.

Ankomst och registrering

Väl i Australien så var det mycket som skulle fixas de första veckorna samtidigt som introduktionsveckan pågick. Vi hade bokat hostel för de två första veckorna och ägnade ganska stor tid till att leta boende. Vi ville gärna bo i kollektiv i närheten av stan, trots att det skulle innebära en hel del pendling ut till campusområdet. Genom Facebook-sidan Fairy floss lyckades vi ordna boende i ett stort kollektiv i Fitzroy, ett härligt område som har en del likheter med Södermalm. Jag är glad över beslutet att bo i stan eftersom många av de vi lärde känna som bodde på campus hade en del svårigheter att ta sig hem under kvällarna när kollektivtrafiken slutat gå. 

Under introduktionsveckan arrangerades många sociala evenemang genom MOVE, som är studentorganisationens klubb för utbytesstudenter. Vi gick på de flesta av evenemangen och lärde känna många andra utbytesstudenter därigenom.

Ekonomi

Min uppfattning är att kostnaderna i Australien generellt är lite högre än i Sverige. För oss som valde att bo centralt gick mycket pengar åt till boende. Dessutom är mat och nöjen rätt dyra och vi valde att resa en lite längre resa till Nya Zeeland under påsklovet. Dessutom kostar tur och retur-flygbiljett till Australien ofta runt tio tusen kronor.

Utöver besparingar så finansierade jag min resa genom merkostnadslån hos CSN, stipendie från KI samt stipendie från Carl-Erik Levins-stiftelse. 

Om man vill hålla ner kostnaderna så tror jag att det kan vara bra att bo inneboende någonstans längre bort från stan, eftersom både boende på campus och rumshyra i stan ofta hamnar runt 6000 kr i månaden.

Boende

Jag hyrde tillsammans med en annan student från KI ett rum i ett stort radhus i området Fitzroy. Som jag beskrev ovan så hittade vi boendet genom en Facebook-sida när vi väl anlänt i Melbourne. Vi bodde totalt 13 personer tillsammans i radhuset, vilket å ena sidan var roligt och å andra sidan trångt (särskilt när alla 13 personer ville laga middag samtidigt i det lilla köket). Trots att vi betalade oproportionerligt mycket för vårt boende så är jag glad över att vi valde att bo i stan. Vi hade barer och restauranger runt husknuten och kunde enkelt promenera in till de mest centrala delarna i Melbourne.

Studier allmänt

Min uppfattning är att studierna på Monash är något enklare än kurserna på KI. Det kan bero på att de kurser jag läste var anpassade för förstagångsstudenter. 

På Monash University så är det inte klasser och program på samma sätt som vi är vana med från KI. De kurser som jag läste var en del av "liberal arts" med studenter som själva plockade ihop sin examina. Därför var det ingen nära sammanhållning i klasserna som jag läste. Därtill sänds alla lektioner även digitalt, vilket gör att många låter bli att åka till det fysiska klassrummet.

Av särskilda skäl läste jag bara en kurs som jag tillgodoräknar mig till psykologprogrammet. Övriga kurser som jag läste under utbytet kan inte tillgodoräknas och redovisas därför inte. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
Gender Theory and Society

Jag är nöjd med kursen Gender theory and society, även om jag i efterhand hade tyckt att det hade varit mer givande att läsa en genus-kurs med mer empirisk hållning. Precis som kursnamnet skvallrar så låg kursens tyngdpunkt på teorier. Tyvärr pratade vi inte så mycket om teoriernas gångbarhet eller praktiska relevans. Kursen hade en tenta efter att ungefär halva tiden hade gått. Därefter var det bara inlämningar och examensuppgift. Min uppfattning är att arbetsmängden i kursen var relativt låg.

Språk och kultur

En av anledningarna att jag valde att söka utbytet i Australien var just möjligheten att få studera på engelska. Jag tycker att det har varit givande att få utveckla min engelska, både i akademiska och sociala sammanhang.

Fritid och sociala aktivteter

I Melbourne finns det fullt av roliga aktiviteter att ägna sig åt under fritiden. Utöver att delta i olika studentrelaterade arrangemang och njuta av stadens parker, jazz-caféer, secondhand-affärer och hippa brunchställen så passade vi på att hyra bil och hikea i nationalparker under helger. Vi tog också kurser i Kite-surfing, vilket jag varmt rekommenderar! 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är jag glad över tiden i Melbourne och på Monash University. Jag hoppas att fler får möjligheten att åka på studentutbyte i Melbourne från KI framöver!