Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitetet i Tromsø
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: NordPlus
Termin: Vårtermin 16/17

Innan avresa

Jag har tänkt på att göra ett utbyte sedan jag började studera vid Karolinska Institutet. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet att få möta en ny kultur, lära sig ett nytt språk och få möjlighet att se hur sjukvården fungerar i ett annat land. För mig lät möjligheten att få åka till Universitetet i Tromsö och Universitetssykehuset Nord-Norge, UIT/UNN, i Tromsö med ett närbesläktat språk och fina natur som en fantastisk möjlighet. Under termin 7 kirurgterminen var det också svårt att få ihop utbyte till andra orter i norden såsom Bergen i Norge och Aarhus i Danmark på grund av deras kursupplägg. På UiT/UNN i Tromsö fanns det möjlighet att göra kliniska rotationer under 8 veckor varför jag valde att söka detta. Kursen heter "MED-3008 Clinical rotation 8 weeks". https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=371497. På Uit/UNN i Tromsö erbjöds olika antal veckor för kliniska rotationer, se, https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=393990&p_dimension_id=88126&men=28714.

Jag kom igång väldigt sent med ansökan till UIT/UNN på grund av ett det inte gick att ordna utbyte till mitt förstahandsval och blev nominerad att söka en restplats till UIT/UNN. Tack vare att jag hade en kursare som skulle göra ett utbyte till UIT/UNN i Tromsö, bra kommunikation med terminsansvarig på KS, och bra information från både handläggare vid KI och UIT/UNN, gick det att ordna så att jag hade ett fungerande  "learning agreement" för kirurgterminen trots alla de obligatoriska momenten. Moment som jag missade fick jag hjälp av studieledningen vid KS Solna att ta igen på andra datum så att utbytet skulle bli möjligt. Vid nominering fick jag ett inlogg till deras internetsida för ansökning (https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uit). Där anmälde jag kursen MED-008, vilka avdelningar jag önskade vara på och bifogade learning agreement, CV och andra dokument de efterfrågade. Antagningsbeskedet kom inte förrän i december med slutgiltiga placeringar. Detta föranledde att det blev lite stressigt i slutändan att hitta boende, ordna med de sista dokumenten och få ihop schemat på kirurgen så att alla moment skulle täckas.

Inför utbytet i Tromsö behövdes inga vaccinationer eller visum. Dock så var vi tvungna att uppvisa ett negativt MRSA-prov som var taget senast 14 veckor före ankomst. Beroende på var man som student har studerat eller arbetat kunde man även bli tvungen att uppvisa ett intyg på att man inte hade tuberkulos.

 https://uit.no/Content/505895/Self-declaration-MRSA-TB-2017.pdf

För att jag skulle ha tid att testa mig för MRSA och få provresultat innan ankomst planerade jag mitt schema i samråd med Karolinska Institutet. KI Studenthälsan bekostar inte MRSA-testning utan det är upp till studenten själv. Jag testade mig på Cityakuten Hötorget och betalade 700:- kr för detta.
Tromsö harbour

Ankomst och registrering

Det rekommenderades att man anlände 1-3 arbetsdagar före den första dagen på den kliniska rotationen för att hinna registreras, få ett sjukhus ID-kort, inlogg etc. Detta föranledde att jag och min kursare hade bokat flygbiljetter upp till Tromsö på torsdagen för att hinna installera oss i våra respektive boenden och på fredagen hade vi ett möte med studievägledaren. Vi visades då runt på sjukhuset och fick information om vart omklädningsrum, bibliotek, avdelningar och andra faciliteter fanns. Då fick vi även ett passerkort.


https://www.uit.no/utdanning/program/274285/medisin_profesjonsstudium


Måndagen efter startade vi på respektive avdelning. Då utbytet gällde 9 veckors klinisk placering på tre olika avdelningar och som söktes som fristående kurser hade vi inte samma kursplan som läkarstudenterna vid UIT och därför mötte vi inte andra studenter. Genom respektive boende träffade vi dock andra studenter och varje vecka fick vi information om olika event i byn, såsom studentquiz på Driv, från studentrådgivaren vid Samskipnaden. Hade vi anlänt vid terminsstart hade vi även kunnat närvara vid en introduktionsvecka.


http://samskipnaden.no/tromso

Nordlys (norrsken) vid Telegrafbukta

Ekonomi

Vardagslivet i Tromsö var lite dyrare jämfört med vad det kostar för mig att leva i Stockholm. Maten kostade generellt sett lite mer i Tromsö. Ett sätt att få ner kostnaderna var att handla på de lite billigare affärerna, såsom Rema1000, där de också har studenterbjudanden om man laddar ner deras app.

Det finns fantastiska möjligheter till natur- och friluftsliv i Tromsö men det kostar rätt mycket att hyra utrustning. Ett tips om man är en skidfantast är att ta med sig egen utrustning såsom längdskidor. Det finns även en affär i byns centrum som heter Turbo. Där kan man som student låna begagnad skid- och turutrustning gratis under en veckas tid!

Under vårt utbyte fick vi varje vecka tips från utbytesrådgivaren om event under veckan. Många av dessa event var gratis eller prisvärda. Jättebra för att komma undan billigt.
Food-week! Restaurangmat för en billig peng

Boende

Då antagningsbeskedet kom i december kom vi igång sent med bostadsletandet. Genom deras studentorganisation, Samskipnaden, erbjöds jag ett studentrum för ca 5000:- NOK på den norra delen av ön. Efter kontakt med bekanta som studerar i Tromsö blev jag dock rådd att söka boende mer centralt då det är bättre bussförbindelser mer centralt på ön. http://samskipnaden.no/tromso

Detta föranledde att jag skrev på flera hemsidor i jakten på ett boende. Jag letade på deras motsvarighet till blocket, https://www.finn.no, gjorde en profil på https://hybel.no där det går att både söka efter singelboenden och kollektiv. Jag skrev på två facebookgrupper, "bolig till leie/önskes leid i TROMSÖ!" och "Svenskar bosatta i Tromsö" varav jag blev kontaktad från "bolig till leie/önskes leid i Tromsö".

Jag hyrde en stor lägenhet med en annan norsk läkarstudent. Det var otroligt tacksamt att bo med en annan student då jag fick tips på allt från studentarrangemang, billiga mataffärer och information om sjukhuset och deras sjukvårdssystem. Genom henne mötte jag också flera andra studenter. Jag betalade 5600:- NOK i månaden och hyresvärdarna bodde direkt ovanför i fall det skulle vara några problem med lägenheten. Lägenheten hade hög standard med tvättmaskin, två badrum och separata sovrum. Lägenheten låg på 5min promenadavstånd ner till centrum och 10min med buss till sjukhuset.

Utsikt från boende

Studier allmänt

Studierna vid UiT/UNN liknar studierna vid Karolinska Institutet till stor del. Det finns en fin lärandemiljö på båda skolor med personer om är väldigt måna om studenter, och om man bara visar intresse för deras specialitet och profession blir man vänligt bemött. Studenterna vid UIT/UNN verkade ha god kontakt med sina lärare och det kändes inte som att det var en hierarkisk stämning på sjukhuset. I likhet med Sverige sätts det stort värde på interprofessionellt arbete. I patientkontakten verkade patienter ha större respekt för både studenter och läkare och större respekt för vården. Då UiT/ UNN har ett väldigt stort upptagningsområde var det flera patienter som rest i timmar för att få specialistvård. Detta system medför också att patienterna har en helt annan relation till sin husläkare som sköter en stor del av deras vård. Då jag gjorde kliniska rotationer hade jag ingen kontakt med andra läkarstudenter på utbildningen utöver de som jag träffade privat. I Norge går läkarstudenterna i 6 år och därefter har de turnus i 1,5 år (vår motsvarighet till AT).  På UiT läser studenterna de 4 första åren på UiT i Tromsö. Därefter kan de bli utplacerade att göra specialist och primärvård på andra delar i Nordnorge, Bodö, Hammerfest etc. I Tromsö åkte studenterna på utbyte under termin 7 som är deras internationella termin och forskningsintresserade studenter erbjöds även att söka en forskningslinje med större forskningsfokus.

https://uit.no/utdanning/program/274285/medisin_profesjonsstudium

Eftersom jag hade kliniska rotationer på UIT/UNN följde jag inte de norska studenternas kursplan. Jag hade bara praktik från måndag till fredag och ingen teori vilket gjorde att det var mycket eget ansvar när det gällde att läsa på teorin. Dagarna på UIT/UNN började varje dag klockan 7:30 med morgonmöte och rond och jag brukade sluta runt 15:30 då turnusläkarna, motsvarar våra AT-läkare, gick hem för dagen. Gick man med primärjourerna blev dagarna oftast lite längre men det kan jag absolut rekommendera då det ofta är ett lite snabbare tempo och man får se och göra väldigt mycket. Mina två bästa dagar på UIT/UNN i Tromsö hade jag en lördag med anestesijouren och en heldag plus kväll med ortopedjouren. På dagarna fanns det fanns det möjlighet att gå med turnusläkarna, deras motsvarighet till AT-läkare, och hjälpa till med avdelningsarbete, gå med läkarna på mottagning eller se över operationsschemat och prata med ansvarig operatör för att höra om det var möjligt att vara med. Den första veckan gick jag mycket med turnusläkarna på avdelning innan jag förstod att jag hade möjlighet att vara med på allt bara jag frågade den ansvariga personen. 


Vid de elektiva inskrivningarna hade jag mer ansvar än vad jag hade haft i Sverige tidigare, något som kändes ovant till en början. Efter inskolning av turnusläkarna tog jag inskrivningar själv och bad om hjälp när jag kände mig osäker. Eftersom jag inte hade någon teori passade jag på att läsa på föreläsningar i de luckor jag hade under dagarna mellan inskrivningar eller mellan operationer.  Det var otroligt ovant för mig att det inte fanns en lika tydlig plan för mig på UiT/UNN som det hade funnits i Sverige. Vi hade fått kontaktpersoner på våra avdelningar som alltid var avdelningscheferna på plats. Detta gjorde att det kunde vara svårt att få kontakt med dem innan placeringen skulle börja. På UIT/UNN var jag tvungen att planera allt själv och se till att alla lärandemål blev uppfyllda. Detta var till en början rätt ansträngande men man lär sig och jag uppskattar i efterhand det som jag lärde mig av att vara tvungen att ta så mycket ansvar för mina studier. Läkarna, sjuksköterskorna, fysioterapeuterna och de andra på sjukhuset var otroligt tillmötesgående om man frågade dem om det var möjligt att gå med. 


Tips är att prata med din kontaktperson eller en studieintresserad läkare och fråga vad som finns på avdelningen, hur man kan vara med på operationer, vilka som är intresserade av att ha studenter etc. Jag hade lärandemålen med mig och använde flitlistan som fanns på Pingpong för att få med mig alla olika moment. Sedan var det upp till mig själv att ta kontakt med respektive person. Var aldrig rädd för att fråga om olika moment som du vill ha fått gjort! Sjukhuspersonalen var alltid väldigt tillmötesgående.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 7 på KI
Jag läste kursen MED-3008 uppdelat på dessa avdelningar.
-3 veckor på urologisk/endokirurgisk avdelning - motsvarande 2v urologi och 1v bröst- och endokrinkirurgi
-2 veckor på anestesi
-4 veckor på ortopedisk avdelning

Urologisk/Endokirurgisk avdelning
Jag tyckte den urologiska/endokirogiska avdelningen var väldigt bra men det kräver att man som student tar väldigt mycket eget ansvar för att få alla delar av sin utbildning. Jag fick ta inskrivningar på avdelning och fick träna många urologiska moment såsom per rectum. Jag fick även se det operativa förloppet från inskrivning till utskrivning och diskuterat röntgenbilder på ronden. Jag fick se flera olika operationer såsom TURB och RALP och jag fick vara med och assistera. Jag fick även vara med på den öppna mottagningen och se vilka urologiska frågeställningar som togs upp där. Tack vare att det var en blandavdelning kunde jag ta kontakt med den endokirurgiska sidan och jag fick möjlighet att vara med på bröst- och thyroideaoperationer och vara med på bröstmottagning.

Alla turnusläkare går jourer så det var genom dem jag kom i kontakt med kirurgjouren och gick med. Det finns alltid möjlighet att gå med nere på akutmottagningen och där finns det både kirurgiska och medicinska fall att se!

Anestesi
På anestesin började jag vid 7:30. Även här var det väldigt viktigt att få kontakt med någon studentvänlig läkare eller sjuksköterska som man kunde gå med. Jag gick mycket med primärjouren (Ö-hjelp, ögonblicklig hjälp) och var mycket nere på dagop. Rekommenderar detta då jag fick bra kontakt med sköterskorna som jobbade där och lite kontinuitet vad gäller läkare. Går att få med sig alla moment från flitlistan. Sjuksköterskorna är fantastiskt kompetenta och fick lära mig mycket av dem.

Tips är att hitta läkare och sjuksköterskor som är bra pedagoger och ha med dig listan från anestesin där det står vad du ska göra. Sjuksköterskorna gör väldigt mycket arbete vad gäller PVK, blanda och administrera mediciner, vätska etc så ligger man på och ber dem gå igenom alla moment och om du visar att du vill lära dig kan du få göra jättemycket. Hade mitt bästa jourpass på anestesin där jag gick halva tiden med en läkare och halva tiden med en sjuksköterska.

Ortopedi
Jag hade min ortopediplacering som sista placering i Tromsö och det var den definitivt bästa. Turnusläkaren jag gick med var väldigt intresserad av mitt lärande och tillsammans gav hon mig tips på vilka läkare som var bra pedagoger på operation och öppenmottagningen. Sedan tog jag själv kontakt med fysioterapeutansvarig på avdelning för att få se rehabilitering efter operation, arbetsterapeuterna för att se hur dessa kunde hjälpa vid olika ortopediska diagnoser, sjuksköterskorna på den öppna mottagningen som gick igenom gipsning och ansvariga läkare på operation. Jättekul med den öppna stämningen på ortopeden och det interprofessionella sammarbetet som fungerade väldigt bra. 

Det blev många långa dagar på ortopeden och men det kändes värt det. Alla var väldigt tillmötesgående och jag har fått se många olika vinterrelaterade olyckor men även mer avancerade trauman flögs in. Jouren på ortopeden hade ofta det väldigt stressigt med extremt mycket patienter men där fick jag vara med och assistera vid reponering och gipsning, se många skärskador, trauman, frakturer etc. Ortopeden har ett starkt sammarbete med andra professioner och det är väldigt lärorikt att ha sätt alla bitar och vad alla olika professioner gör.

Radiologi 
På ortopeden var vår kontaktansvarige väldigt tillmötesgående och han hjälpte oss få kontakt med ansvarig på radiologen för att vi skulle kunna gå med dem en dag. Då fick vi studera ortopediska röntgenbilder med handledning. Jag fick även kontakt med en läkare som hade jour på helgen som jag kunde gå med. Ortopeden på jouren gick ofta igenom bilder så det är ett jättebra tillfälle att fråga om ortopedin.

Språk och kultur

Det gick väldigt fort att komma in i norskan och den nordnorska dialekten i Tromsö. Det finns vissa ord som jag var tvungen att lära mig men det gick generellt sett väldigt bra på sjukhuset att göra sig förstådd på "svorska", blandning mellan svenska och norska, med både patienter och läkare. Det arbetade även många svenska sjuksköterskor och läkare på Universitetssyrehuset Nord-Norge, UNN, vilket kanske bidrar till att många förstår svenska bra.

Kulturen i Norge är till stor del lik den i Sverige. Det var en öppen kultur på sjukhuset mellan läkare och studenter, ej hierarkiskt, och människorna jag träffade var ofta väldigt öppna och tillmötesgående. Det finns även en väldigt uttalad friluftskultur och många var intresserade av skidsport uppe i Tromsö på grund av den fina naturen och fjällen.
Norsk semla

Fritid och sociala aktivteter

Varje vecka fick jag och min kursare ett utskick från studentrådgivaren vid Samskipnaden över event som hände i byn under veckan, gratis målarstund på Nordnorsk museum, quizkväll på studentpuben, skidturer som ordnades under helgen etc. Det fanns även en facebookgrupp för utbytesstudenter som när vi studerade hette " UiT International in Tromsø Alumni - Spring 2017" 

Det fanns även ett studentgym på campus, Kraft, där man som student kunde bli medlem billigt. Sjukhuset och universitetet låg i anslutning till varandra så det gick snabbt att gå emellan.

http://samskipnaden.no/tromso/studentidretten-i-tromso

Tromsö har fantastiska möjligheter till olika typer av skidaktiviteter och turer. På ön fanns det flera längdspår som gick runt och jag fick höra om studenter som tog skidorna till skolan. Vilka spår som fanns och när de hade preparerats kan man se på denna hemsidan: https://skisporet.no/setView/69.6764908/18.9531708/12/norges_grunnkart

Sammanfattning

Under detta utbyte har jag lärt mig väldigt mycket och jag tror att allt det jag upplevt i Tromsö och UIT/UNN kommer att påverka mina studier och kommande yrkesroll positivt. Det var väldigt ansträngande i början att det inte alls fanns en lika tydlig plan för mig på UiT/UNN som det gör vid Karolinska Institutet. Detta har dock lärt mig att ta ansvar för mina egna studier och mitt egna lärande. Det gör en också mer tacksam till studierna vi erbjuds vid KI med ett tydligt schema. Under utbytet har jag också insett vilken tillgång det finns på sjukhus att lära sig mer om man frågar. På UiT/UNN har jag också insett att trots att Sverige och Norge har ett liknande sjukvårdssystem och kultur så används andra riktlinjer/ procedurer vid olika diagnoser och sjukdomar, att det inte alltid är tydligt vad som är rätt eller fel när det kommer till bra vård. Vilka procedurer/riktlinjer som används kan vara påverkade av evidens, tradition, ekonomi och kompetens hos läkare. Jag tror även detta kommer kunna påverka min framtida yrkesroll på ett positivt sätt  Jag är jätteglad att jag har fått möjlighet att se sjukvården från ett annat perspektiv, uppleva ett nytt land och lära mig ett nytt språk.


Uppe på fjället vid Tromsdalen.