Reserapport - KI-student
Lärosäte: Kenya Medical Training College
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Sven Lam
E-postadress: svenlam@hotmail.com

Innan avresa

Genom ansöka om utbytesstudier såg jag möjligheten till att få uppleva och utveckla mina kunskaper inom arbetsterapi utifrån ett annat kulturellt perspektiv. Jag har alltid inspirerats och varit nyfiken på olika kulturer och nya tankesätt, därför ansökte jag till universitet i länder så långt bort ifrån mina tidigare upplevelser som möjligt. Eftersom jag aldrig tidigare hade besökt Östafrika, så var alternativen Uganda eller Kenya givna val i min ansökan. Studierna i Uganda pågick i fem veckor och i Kenya pågick studierna i 12 veckor, vilket jag ansåg vara en rimligare tidsram för att hinna uppleva kulturen på ett mer nyanserat sätt.


Redan vid termin 1 informerades vi om möjligheten till utbytesstudier och jag var inställd på att ansöka redan då. Information om värdsuniversiteten samt ansökningsprocessen fanns tillgänglig på KI's hemsida. Vi hade även möjlighet att få träffa två lärare från Kenya Medical Training College (KMTC) i Sverige innan avresa för att ställa eventuella frågor.


Vaccinationer bör kollas upp innan avresa. Vi tog vaccination mot gula febern (obligatorisk år 2016 för att få visum), hepatit och tuberkulos. Vi köpte även malariaprofylax (Malastad) som vi tog vid utflykter till landsbygden. Visum gick att söka online innan avgång, men går lika bra att ordna vid ankomst för 50 USD.

Ankomst och registrering

Vi anlände en dag före kursstart och blev upplockade på flygplatsen i Nairobi av en tidigare kenyansk utbytesstudent samt arbetsterapins sektionschef på KMTC. Det gav oss tid att bekanta oss med campus- och närområdet. Första dagen var en introduktionsdag varpå vi genomgick kursplan, träffade både lärare och studenter. Tidigare utbytesstudenter från KI accentuerade att vi skulle förvänta oss mycket väntan och rekommenderade därför att vi skulle ta med oss något att läsa. Detta gällde även introduktionsdagen.

Campus Nairobi

Ekonomi

Med stipendium från Linneus-Palme tilldelades vi 19.000 SEK. Summan var tillräcklig för att betala alla nödvändiga utgifter såsom flygbiljetter, vaccinationer samt boende och mat under hela utbytesperioden. Levnadskostnaden var förhållandevis väldigt billig i Kenya i jämförelse med Sverige. Dock kunde eventuella utflykter på fritiden vara relativt kostsamma, särskilt inträdesbiljetter till nationalparker.


Kostnadsvariationen kunde variera kraftigt för en måltid, från 5 SEK till 300 SEK. En genomsnittsmåltid med dryck på campus kostade ca. 30 SEK. Strax utanför campus fanns diverse gatukök där priserna var närmare hälften mot skolcafeterian, dock inget jag rekommenderar för den känsliga magen. En fem minuters promenad från campus fanns även café-kedjan Java House med större variation på internationella rätter. De hade ett utbud från det latinamerikanska, europeiska samt till det asiatiska köket, dock det dubbla priset mot skolcafeterian. På Java House hittar du troligtvis även det billigaste kvalitetskaffet.


Vid handel förväntas förhandling om priset! Priset kan i princip alltid förhandlas, även om prislappar finns utsatta. Ett tips är att fråga andra studenter hur mycket en vara bör kosta.


För vår lägenhet betalade vi ca. 1.500 SEK/mån./p.p. Vi fick dock lära oss i efterhand att priset kan vara förhandlingsbart även här. Återigen, fråga era kenyanska vänner.

Frukost på skolcaféet. Snabbkaffe och mandazi, ca. 10-15 SEK.

Boende

Boendet anordnades av skolan och var beläget inne på campusområdet för 1.500 SEK/mån./p.p.. Vi fick tillgång till lägenheten redan vid ankomstdagen. Lägenheten hade två r.o.k. med gemensamt vardagsrum samt toalett och badrum i separat rum. Dock var köket mer eller mindre obrukbart, köksredskap köptes på egen hand. Lägenheten var utrustad med säng, garderob, bord, stolar och soffa. Tvätt görs för hand.


Till några av våra praktikplatser var det gångavstånd. Om inte så fanns det en skolbuss som körde till våra praktikplatser, tur och retur.

Skolbuss

Studier allmänt

Vi var dom enda internationella studenterna på KMTC. Vi studerade således tillsammans med de kenyanska studenterna, vilket var en optimal förutsättning för att utveckla sina kunskaper om arbetsterapin i Kenya. Utbildningen på KI upplevs väldigt teoretisk och forskningsinriktad i jämförelse med studierna på KMTC. Studenterna på KMTC hade väldigt mycket kunskap och erfarenhet inom det praktiska arbetet. En mycket stor del av arbetsterapiutbildningen på KMTC baserades på praktiskt arbete. De arbetade även mycket utifrån ett bottom-up perspektiv. NDT och den biomekaniska modellen upplevdes även appliceras mycket i praktiken. Studierna i allmänt upplevdes starkt präglas av ett medicinskt perspektiv. Studierna berörde nästintill aldrig ämnen vi ofta diskuterar på KI, till exempel evidensbaserat arbete, standardiserade bedömningsinstrument, hjälpmedel eller modeller som CMOP, OTIPM eller MOHO. Resurserna på KMTC var även relativt begränsade, vilket innebar en stor utmaning exempelvis vid sökning av litteratur på bibliotek eller internet. Våra praktikplatser arbetade även med knappa ekonomiska resurser i jämförelse med de svenska sjukhusen. Det innebar att val av åtgärder ibland kunde kräva stor kreativitet och frustration.


På ingen praktikplats fanns datorer, journaler skrevs därför med penna och papper. Det svenska journalsystemet kommer därför kännas främmande vid hemgång. Skeenden i den nya studiemiljön gjorde att jag ständigt behövde reflektera över min roll som arbetsterapeut och mellan allt som skiljer sig mellan KMTC och KI.

Klassrummet

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 4 på KI

Mbagathi District Hospital - Pediatrik


Ett mindre sjukhus beläget strax utanför Kibera (Afrikas största slum). Vi placerades på en pediatrisk avdelning och träffade främst barn med cerebral pares och rakit. Vi fick möjlighet att praktisera funktionsträning i extrimiteter. Vi utförde även bålträning för att träna sitt- och balansförmågan. Mbagathi var mitt första intryck av det kenyanska sjukvårdssystemet och kontrasten var större än vad jag var beredd på. Rekommenderar att diskutera med klasskamrater hur de arbetar och vad som förväntas av studenterna på förhand. På Mbagathi bekantades jag för första gången med NDT (Neurodevelopmental Treatment). Egna patienter uppmuntras att tas i tidigt skede av handledare.


Kenyatta National Hospital (KNH)


KNH är Kenyas största sjukhus och har flera avdelningar där arbetsterapeuter arbetar. Jag och min klasskamrat från KI placerades därmed på olika avdelningar under perioden på KNH. Mina placeringar var på följande avdelningar: 


General Pediatrics - Liknade arbetet på Mbagathi District Hospital, fast med bättre resurser. (Öppenvårdsmottagning)


Sensory Integration - Träffade barn cerebral pares, ADHD samt inom autismspektrumtillstånd. Vi utförde aktiviteter för att träna sensomotoriska färdigheter, såsom taktila sinnen, proprioceptiva systemet, auditiv- och visuell perception, men även motorik och koncentration. (Öppenvårdsmottagning)


Speech Unit - Majoriteten av patienterna var barn med talsvårigheter. Men även ett fåtal stroke-patienter med afasi. (Öppenvårdsmottagning)


Orthopedics - Många typer av ortopediska skador, men ofta förekom underbensfrakturer orsakad av trafikolyckor. (Slutenvård)


Critical Care Unit - Tillverkade ortoser för armar/händer och ben för att motverka rörelseinskränkning i leder. Eftersåg patienternas positionering och utförde kontrakturprofylax. (Slutenvård)


Burn Unit - Liknande som ovan. Här var de flesta patienter var kvinnor och barn. Brännskador är relativt vanligt i Kenya eftersom de lagar mat över öppen eld. (Slutenvård)


Under perioden på KNH fick vi även möjlighet till att göra en utflykt för välgörenhet till Kibera där vi tillverkade ortoser till barn i barnhem.


Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK)


Patientgruppen var barn med autismspektrumtillstånd, cerebral pares eller rakit. Vi tränade bål och extrimiteter för att bibehålla och utveckla funktion samt för att främja aktivitet och delaktighet. Det fanns även en sektion för sensory integration. Likaså en avdelning för hjälpmedelstillverkning, det var inte arbetsterapeuternas avdelning men intressant att se. APDK arbetade även med community based rehabilitation och vi fick möjligheten att göra hembesök i slumområdet Majengo i Nairobis förort.


Mathari - teaching and refferal hospital


Institutionen har både en öppen- och slutenvårdspsykiatrisk mottagning. Vår placering var på slutenvårdsmottagningen samt på den rättspsykiatriska avdelningen (”maximum security prison for the criminally insane”). Vi fick möjligheten att utföra aktiviteter tillsammans med patienter med affektiva störningar, psykossjukdomar, beroende- och substansrelaterade svårigheter samt neuropsykiatriska funktionshinder. Exempel på aktiviteter kunde vara spela fotboll, matlagning, klippa hår, trädgård eller sticka. På eftermiddagen fick vi träna på att ta anamnes och diskuterade frågor i helklass tillsammans med våra handledare.


Teori


Två lärare från KI kom även till Kenya och föreläste. Vi deltog i deras föreläsningar, vilket var en bra möjlighet till att integrera med studenterna på ett teoretiskt plan. Vi hade även möjligheten att besöka KMTC campus i Mombasa samt i Machakos där vi fick interagera med arbetsterapeutstudenter i klassrummet. Vi diskuterade likheter och olikheter mellan Sverige och Kenya. Vi växlade idéer och kunskap inom arbetsterapi, arbetsliv och utbildning. Det var uppskattat bland de kenyanska studenterna och arbetsterapeuter att ta med så mycket material som möjligt, förslagsvis bedömningsinstrument, hjälpmedel eller träningsmaterial.


 

Språk och kultur

Det officiella språket i Kenya är engelska och används inom utbildningen, dock talas swahili i informella sammanhang. Inga språkkurser i swahili erbjöds, men var ej heller en nödvändighet eftersom de mest nödvändiga orden och fraserna fastnade naturligt. Engelska fungerar utmärkt att kommunicera med i skolan såväl som på praktikplatsen. Majoriteten talar även engelska och skyltar är på engelska så det är relativt lätt att navigera i landet. 


Den mest uppenbara upplevda kulturskillnaden handlar om tid och punktlighet. Räkna med en hel del väntan, pole pole på swahili översätts till slowly slowly, det hörs ofta. Imorgon klockan nio, eller om tio minuter behöver inte tolkas ordagrant. Ta med något att läsa.


Kenya är ett väldigt religiöst land med ett stort antal både kristna och muslimer. Kulturell krock kunde bland annat upplevas vid matbordet med bordsböner.  Många gånger äts inte heller måltiden med bestick. Handskakning verkade gälla vid hälsning såväl informellt som formellt, att kramas uppskattades inte av många.

Examensceremoni

Fritid och sociala aktivteter

Andra studenter var överlag väldigt sociala, nyfikna och vänliga. Det var således lätt att få kontakt med andra studenter. Det fanns en fotbollsplan i campusområdet där eleverna spelade och joggade nästan varje kväll. Skolan hade även en egen moské och kyrka.


Praktiken pågick från måndag till fredag, men tider kunde variera mellan de olika praktikplatserna. Om vi slutade tidigare fanns tid att utforska staden. Personligen upplevde jag Downtown Nairobi som ganska ruffigt och otryggt, särskilt efter solnedgång. Andra studenter avrådde mig att ta genvägar genom mindre gränder inne i stan, även under dagstid. Höll mig oftast hemma efter solnedgång, om inte så var det taxi som gällde. Rekommenderar att samla ett par telefonnummer från pålitliga taxichaufförer, även om trafiken är oerhört kaotisk stora delar av dygnet. Nairobi har inget tunnelbanesystem och deras bussnätverk (matatu) kan till en början vara förvirrande och trafiksäkerheten för ’matatus’ upplevdes inte vara högst på prioriteringslistan. Det fanns dock många trygga och fina stadspärlor utanför stadskärnan värda att besöka (några exempel finns på Loney Planet). 


Vi blev hembjudna av våra lärare, även till campus i kuststaden Mombasa där vi också spenderade helgen. På helgerna hade vi även möjlighet att göra utflykter som vi antingen arrangerade på egen hand, tillsammans med andra studenter eller med lärare från KI. 

Arbetsterapeutstudenter hemma hos oss

Sammanfattning

Utbytesperioden gav en fördjupning i mina studier med ökad omvärldsförståelse och internationell erfarenhet inom arbetsterapi. Jag tror att detta kan komma att påverka min kommande yrkesroll bland annat genom ökad anpassningsbarhet  och hantera oväntade situationer bättre. Samtidigt så missade jag 12 veckor av utbildningen på KI, varav 10 veckor VFU i svensk sjukhusmiljö som jag inte tror kan ersättas av erfarenheten i Kenya. Den svenska sjukhusmiljön kunde därför kännas främmande efter hemgång, särskilt vad gäller moment som journalföring, utprovning av hjälpmedel, bedömningsinstrument m.fl.