Reserapport - KI-student
Lärosäte: National University of Singapore
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 16/17
Namn: Norna Werner
E-postadress: norna.werner@gmail.com

Innan avresa

Jag valde att söka till Singapore då det är ett välfungerande land, med god ekonomi men som ligger i sydostasien. I Singapore talar man även Engelska, vilket underlättar. Singapore är även väldigt säkert och har en extremt välfungerande infrastruktur. Om man vill resa till andra lände i asien är Singapore en bra bas.

För NUS behövde man en hälsodeklaration med exempelvis HIV-test, samt bevis på att man hade antikroppar mot mässling, poolio och de vanliga sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet. För att få ett sådant måste man ofta vända sig till en vaccinationsklinik, en utgift man får stå för själv. 

Kommunikationen med KI inför utbytet var mycket välfungerade. Kontaktpersonen på NUS kunde ibland dröja med att svara på mail och ofta i de mailen kanske inte svarat på alla frågor. Men det löste sig alltid till slut. Bra att vara ute i god tid!

Ankomst och registrering

När bör man vara på plats?
Några enstaka dagar innan kursstart så man hinner ordna med mobil abonnemang (medtag pass när du skall skaffa abonnemang/kontantkort) + tunnelbana-kort. 

Det erbjöds ingen introkurs och jag känner inte till någon fadderorganisation. Dock var alla studenter jättevälkomnande! 

Ekonomi

Vaccinationer/intyg:
Jag löste detta privat, men tror att de flesta måste vända sig till en vaccinationsmottg. och det kostar säkert runt 1000kr.

Resa:
Jag flög med qatar airways, dom har relativt billiga biljetter, särskilt om man är lite flexibel kring datum. Kostar runt 5000 kr tor.

Hyra:
Hyra i Singapore är dyrt om man vill bo bra. Första månaden hyrde jag via AirBnb (numera olagligt i Singapore), det boendet kostade runt 14 000 kr mån. För det bodde jag iofs centralt, men i samma hus som en nattklubb, men det var verkligen inte trevligt.

I slutet hyrde jag via en vän en "condo" nära floden med dörrvakt, pool, gym. Det är så de flesta "expats" bor i Singapore och det är även det jag rekommenderar. Det är nästan alltid 30 grader varm och att kunna bada i poolen dagligen är en lyx man borde unna sig under sitt utbyte ;)

Det finns en grupp "svenskar i singapore" på facebook, gå med i denna för tips! Om man hittar någon att dela boende med samt är ute i god tid (undvik airbnb, mkt dyrare + olagligt) kan man hitta bra boende, dock kanske ej billigt!

Mat:
Billigt, på sjukhuset kostar en lunch från 10-70 kr beroende på var man handlar den. Alla sjukhus har "cantines" där man kan köpa billig och god mat! Rekommenderar att testa "Laksa" en god nudelsoppa, samt "singapores kaffe "copi".  Det är dyrare att handla mat och laga än att äta ute i princip. Många köpte sin frukost på sjukhuset vilket kan vara skönt då man börjar vid 7 ibland.

Telefon:
Jag hade Singtel som var superbra, hade ett prepaid kost som jag laddade på med data/whatsapp osv efter hur mkt jag behövde. kostade kanske runt 300 kr månaden. Dock behöver man mkt data för att hitta runt, maila osv. Den flesta kommunikationen med handledare osv sker även via whatsapp.

Busskort:
Köper ett kost i tunnelbanan/vissa 7eleven som man fyller på med pengar. Det är billigt och bra att åka buss/tbana. kanske runt 300 kr mån. Uber är även billigt.

Boende

Dyrare än Sverige, men man kan å andra sidan hyra en "condo" med pool, gym, dörrvakt väldigt centralt och "maxa" sin upplevelse. Jag bodde dåligt första månaden och bra andra. Personligen rekommenderar jag att hyra en "condo" då det är varmt och fuktigt i Singapore så det är väldigt uppskattat att ha en pool att bada i! Det är även roligt att testa då sådant inte finns i Sverige,

AirBnb är olagligt i Singapore, skulle undvika det, dels för att det är mkt dyrare, sen är det lätt att bli lurad. Man få helt enkelt inte det man hyr.
Rek sindan "svenskar i Singapore" på facebook för tips!

Man är ej erbjuden att bo på campus fr NUS.

Jag skulle rekommendera att bo i "river valley", det är väldigt centralt och mycket expats! Singapore är väldigt säkert, så man behöver inte tänka så mkt kring läge.

Studier allmänt

Singapores läkarutbildning är väldigt teoretisk. De flesta börjar direkt efter gymnasiet. Under sina studier bor de flesta kvar hemma hos sina föräldrar då det är praxis att man bor kvar och blir försörjd, då det är extremt dyr hyra. 

Utbildningen är väldigt hierarkisk och underläkarna börjar väldigt tidigt och "consultant" kommer senare och rondar. Studenterna följer ofta en underläkare. En stor skillnad jmf med den kliniska utbildningen på KI var att man som student hela tiden fick springa och let efter den läkaren man skulle skugga. De hade inget morgonmöte, utan de kan dyka upp lite varstans, vid helt olika tider. Det var rätt frustrerande. I Sverige vet man oftast var/när man skall möta upp sin handledare så det är enklare.

Studenterna i Singapore är i regel väldigt duktiga och pålästa. Jag träffade bara studenter på den kliniska delen och de spenderade mycket tid på sjukhuset och med patienter. Så som jag uppfattade det fick de öva mycket i anamnes och status, de fick dock ej göra så mkt mer praktiskt. Ovanlig att få assistera vid op, och det var en stor grej om någon fick sututrera. Det fanns ofta extra undervisning, workshops och seminarier på sjukhuset att närvara vid. Det var väldigt uppskattat. På KI upplever jag att det är lite mindre fokus på teori, mer på kliniskt bemötande och färdigheter. Jag tror det hade varit bra att ev. förankra teorin ytterligare under utbildningen då man senare kan lära sig färdigheterna. 

Läkare är ett högstatus yrke i Singapore och patienter har ett stort förtroende och respekt för läkaren. Som läkare blir man bemött väldigt respektfullt av både patienter och omvårdnadspersonal. Det finns en mer framträdande hierarki än i Sverige. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Värduniversitet Utbyte National University of Singapore, 

NUS 3.4.2017-26.5.2017 


Cardiothoracic Surgery Department, Singapore General Hospital 

SGH 3.4.2017-28.4.2017 


Tjänstgöring:

 • Mån till fredan ca 07.30- 16.00
 • Lör fm 
 • Tot. 5,5 dagar per vecka 

Både slutenvård och mottagning. Ofta rond vid 7.30 på morgonen. 2 dagars operation per vecka, CABG, valv., ffa observera


Inlärning:  Argumenterat för- och nackdelar med operation, risker och ev. post-op komplikationer. Även ställningstagande till mekaniskt vs. Biologiskt valv. Post operativt ffa bedömnning av pat. Funktion, ev. postop infektioner.


Föreläsning/kurser: 

 1. Måndagar undervisning
 2. CTS surgical skills Training, ECMO Cannulation. Kurs där man fick undervisning i att sätta ECMO, Centrala infarter, ultraljudsledd punktion. Simulering på modeller
 3. Angio conferacne , 1 x veckaTake home message Min upplevelse av vården på SGH är att den är av väldigt hög kvalitet. De patienter vi tog emot på mottagningen kunde ofta schemaläggas för operation inom en månad, ofta 2 veckor. De fick vara med att välja dag och diskutera risker och val av valv-protes. Anhöriga var ofta med och deltog. Jag vet inte hur det är i Sverige men den läkare man mötte på kliniken var även den som genomförde operationen och all post-op uppföljning. En annan aspekt av mottagningen var att sjuksköterskan var på rummet och hade en egen arbetsstation, hon kunde till exempel hjälpa till att tolka, skötte allt administrativt och gjorde att varje besök var mycket effektivt. Ofta tog en läkare emot 12-20 pat. På en för- el eftermiddag. Jag upplevde även att patienterna var väldigt lyhörda till läkaren och hade ett stort förtroende för denna. Något som jag idag upplever ganska sviktande i Sverige, ofta känner patienter en viss misstro till läkare, tyvärr. 


Aenastesiology Department, Changi General Hospital 

1.5.2017-12.5.2017 


Tjänstgöring 

Mån till fredag ca 08.30- 16.30 

Tot. 5 dagar per vecka 


Både slutenvård i form av operation, mottagning för pre operativ bedömning och handläggning, samt smärt rond. Denna placering var så kallat ”hands-off”, jag fick ej röra el. handlägga patienter själv, enbart observera och delta in undervisning. Dock var mina handledare måna om undervisning så jag fick tillfälle att diskutera igenom varje patientfall och de metoder som användes för- och nackdelar. 


Undervisning:

 • Pre operativ bedömning 
 • Smärtrond med sjuksköterskor och läkare för pre- och postoperativ handläggning av smärtlindrande behandling så som katetrar, blockader, läkemedel osv. 
 • Anestesisidan på operation, olika typer av kirurgi och olika metoder. Exempelvis längre större operation, snabbare sedering (ögonoperation), larynxmask, ortopedi. ”Rapid” ultraljudsledda blockader inför kirurgi framförallt i syfte att smärtlindra postoperativt.
 • Förelasning, tot 2 gånger. Går igenom aktuell forskning och rapporterat från konferanser som läkare från kliniken närvarat på
 • Fredagskonferans, 2 gånger. Mest statistik från kliniken. Take home message

Min upplevelse från Anesthesi kliniken på CGH var att läkarna och personalen var väldigt måna om undervisning. Jag blev otroligt vänligt bemött och de hjälpte mig beställa mat och få ett skåp där jag kunde ha mina saker. Jag fick vara med på många olika fält inom anestesin för att på så sätt maximera det jag kunde lära mig. De placerade mig även med två handledare som kommit utomlands ifrån vilket underlättade för mig att förstå vad de sade. Changi är ett sjukhus beläget i ett ”sämre” område än ex. SGH. Dom har även en avdelning för enbart fångar. Dock måste jag säga att anestesisidan är väldigt lik den svenska. Den stora skillnaden jag observerade var att inför operation så är det läkare som tvättar och klär patient (kirurgen) och anestessisidan som ansvarar för att motverka trycksår osv. I Sverige är de ffa operationssköterskorna som sköter detta. Jag upplevde att det tog mycket längre tid än i Sverige att starta en operation då det var mkt daltande hit och dit. Det var även vid ett tillfälle som överläkaren (cunsultant) verkligen trakasserade de juniora läkarna när de skulle lägga en blockad. Hon gjorde detta framför patienten och det skapade en otroligt dålig stämning. At kritisera någon framför andra, men framförallt framför en patient är ur mitt perspektiv inte OK. Om jag hade varit patient hade jag inte alls känt mig trygg och jag hade blivit otroligt stressad av hela situationen. Det jag framförallt tar med mig är att våra operationssköterskor i Sverige gör ett enormt viktigt jobb och bidrar till effektiviteten, samt att kirurgerna får mer tid till annat. Jag tar även med mig att kritik ger man personlig, sätt alltid patientens välbefinnande i första hand. Jag upplever inte att min ”hands-off” status påverkade min utbildning nämnvärt då mycket av det som praktiskt genomfördes har jag redan prövat på under min anestesiplaceirng, alt. Var saker som ej är lämpligt för en kandidat att göra. Jag fick ett kompendie som alla underläkare får som går igenom mycket grundläggande anastersi teori och metoder. Jag kunde fördjupa mig i detta och fick ofta tillfällen att ställa frågor. Upplever därför att detta var en placering jag lärde mig mycket på. 


Infeactious Disease Department, Tan Tock Seng Hospital 

15.5.2017-26.5.2017 


Tjänstgöring: 

Mån till fredan ca 08.00- 17.00 

Tot. 5 dagar per vecka 


Både slutenvård på avdelning och öppenvård i form av mottagningar. ”Teachings”, undervisning flera gånger per vecka. Denna placering var så kallat ”hands-off”, jag fick ej röra el. handlägga patienter själv, enbart observera och delta in undervisning. Dock var mina handledare måna om undervisning så jag fick tillfälle att diskutera igenom varje patientfall och de metoder som användes för- och nackdelar. 


Undervisning:

 • Rond på avdelning (HIV) och konsult (satelliter på sjukhus)
 • Mottagning för uppföljning av infektionspatienter, 
 • HIV mottagning
 • Storrond, då man gemensamt på kliniken går igenom svåra fall och diskuterar differentialdiagnoser, vidare utredning och handläggning
 • Rond tillsammans med neuro och neuroradiologi


Föreläsning; 

 • Nosokomiala infektioner o Tropiska sjukdomar, 
 • Malaria, Dengue, Rickettsia 


Take home message 

Mycket intressant placering. Väldigt lärorikt att träffa både välskötta och mindre välskötta HIV patienter. I Singapore är iv-drogmissbruk mycket ovanligt så de flesta patienter som har HIV har fått det via samlag, exempelvis med ”commercial sex workers” el. ”MSM” (men having sex with men). I Sverige och Europa är iv-drogmissbrukare ffa en stor riskgrupp. En annan aspekt som gör MSM väldigt stigmatiserat är att analt samlag mellan två män är olagligt i Singapore (dock är det lagligt mellan man och kvinna). Många som köper sex verkar även resa till andra länder för att göra det, det är både billigt och lätt med tanke på Singapores lokalisation. Vissa patienter tog ej sina HIV läkemedel då de ej riktigt var införstådda i hur de fått sjukdomen och vad den innebar. En annan problematik är att läkemedel ej är gratis i Singapore. Man kan få dem substituerade om man har en låg inkomst, men de blir aldrig gratis. Eftersom HIV är stigmatiserat verkar gratis HIV läkemedel ej vara av prioritet. Jag upplever inte att min ”hands-off” status påverkade min utbildning nämnvärt då Infektion framförallt är en internmedicinsk specialitet. Dvs det handlar mycket om att tolka labb, röntgen svar, odlingar och diverse annan data. Det kunde jag vara med och aktivt delta med frågor och funderingar eftersom jag då ej ”rörde” patient. Ibland om det till exempel fanns auskultationsfynd löste vi det så att min handledare la stetoskopet på patienten och jag kunde på så viss lyssna.

Språk och kultur

Alla har bla Engelska + ett till språk (Kinesiska, Malay, hindu). Dock kallas engelska i Singapore för "singligsh", det är  en annorlunda dialekt där man ofta pratar väldigt snabbt, lågt och använder lite mellanord. Kan vara svårt att förstå.

Singapore är ett speciellt land då det har en befolkning från 3 olika kulturer som är bosatta på en liten yta. Det största problemet var att förstå Singlish och det kunde ibland bli lite missförstånd, men ofta gick allt bra!


Fritid och sociala aktivteter

Singapore är en fantastiskt rolig stad att befinna sig i! Det finns hur mycket som helst att göra och alla studenter var väldigt vänliga! Jag hade turen att ha två "bekanta" som visade sig bo där så vi umgicks mycket. Det finns ett stort expat community i Singapore och mycket roligt som händer! Många som bor i Singapore reser mycket över helgerna och det finns goda möjligheter att utforska regionen!

Saker jag gjorde:
- Food tour, som studenterna arrangerade för mig och en annan utbytesstudent. Vi spenderade dagen med att äta oss runt Singapore och testade olika typer av kök och lokala delikatesser
- Reste till Bali innan mitt utbyte på semester. 
- Botanical gardens 
- Gardens by the bay
- gå på bio
- träna, finns hur mkt roliga träningsalternativ som helst i Singapore, Allt görs på engelska också!
- Besökte Bangkok en helg


Sammanfattning

Mitt utbyta i Singapore utgjorde mina 2 sista månader på läkarprogrammet. Det var ett bra sätt att avsluta sin utbildning på och det var otroligt lärorikt och rolig upplevelse!

Jag har genomfört flertalet kurser utomlands under min utbildning och det är otroligt värdefullt! Att både exponera sig själv i en främmande miljö och kultur, men även verka inom vården i ett annat land är ovärdeliga upplevelser. Idag tror jag att vi alla ser att patienter har så stor variation på bakgrund och för mig som läkare är det viktigt att göra mitt bästa för att kunna ge dem ett bra bemötande. Att spendera tid utomlands i andra kulturer är därför mycket viktigt.