Reserapport - KI-student
Lärosäte: Tokyo Metropolitan University
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Sebastian von Stedingk
E-postadress: sebvonstedingk@gmail.com

Innan avresa

Redan i T1 när vi fick höra om möjligheten att åka utomlands så började jag att tänka på vart jag ville åka. USA och Indien var även de högt upp på listan men valet föll ändå på Japan. Japan var mer intressant eftersom kulturen är mer annorlunda mot vår, i jämförelse med USA, samt att de brottas med liknande problem som vi gör, med en åldrande population. Före det att vi åkte ner så uppmuntrades vi att prata med de studenter som åkte förra året och det var även från dem som jag fick mest information och tips. Vi fick även i god tid välkomstbrev och schema från TMU vilket gjorde att man kunde förbereda sig på ett bra sätt. Eftersom jag enbart hade för avsikt att stanna i Tokyo och andra storstäder så behövde jag inte ta några vaccin.

Ankomst och registrering

Vi anlände ungefär fem dagar före det att kursen började. Detta för att lära oss hitta, komma in lite i ”gunget” samt överkomma jetlag... Det kändes som ganska lagom med tid, även om man säkerligen kan tillbringa tio år i Tokyo utan att bli uttråkad. Första kursdagen var ägnad åt att få inlogg, hitta på campus samt en snabb inblick i hur Japans sjukvårdssystem fungerar. Det gav oss en bra grund på vilken vi kunde lägga till information och kunskap som vi fick under kommande, mer specifika, föreläsningar.

Ekonomi

Tokyo som stad har tonvis att erbjuda. Allt ifrån gatukök till Michelinrestauranger, från VR-utflykter till gigantiska parker. Det som slog mig var att det gick på ungefär ett ut att äta ute eller att köpa hem mat att laga. Det, kombinerat med ett litet kök i vår hyrda lägenhet, gjorde att jag åt 90% av mina måltider ute, alternativt köpte hem. Det som verkade kosta på mest var resorna. I Tokyo betalar man per station man reser, samt att man betalar olika mycket beroende på vilket tågsystem man använder. Det gör att om man vill till Tokyos utkanter och tillbaka så kan det kosta ca 140 kr tur och retur. Att åka till och från skolan från där vi bodde, kring Nippori Station, kostade ca 35 kr tur och retur.

Boende

För att hitta boende så sökte vi på AirBnB och hittade en lägenhet som bidrog till upplevelsen. Detta eftersom vi sov på japanskt traditionellt vis, på futon (en halvtunn madrass) på tatami (en sorts halmmatta). Inledningsvis var detta något obekvämt men jag vande mig förhållandevis fort. Vissa lägenheter har västerländska sängar men många sover på futons och de har även fördelen att man lätt kan rulla undan sängarna och därmed ha en ökad boendeyta. Vi bodde som sagt nära Nippori Station, i området Arakawa, vilket hade väldigt goda kommunikationsmöjligheter, både till skolan och andra områden, samt ett riktigt bra utbud av bra restauranger och affärer.

Studier allmänt

Våra studier bestod framförallt av föreläsningar och studiebesök. Föreläsningarna var om vitt skilda ämnen såsom sjukvårdssystemet i Japan, framtiden med en åldrande befolkning och trädgårdsodling för dementa. Vi fick även vara med på lektioner för deras sjuksköterskor samt fysioterapeuter. Vi fann många likheter mellan vår fysioterapeututbildning, med en blandning av teoretiska och praktiska moment, och deras, medan det var större skillnader för sjuksköterskorna. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI

Kursen syftade mot interprofessionellt lärande (IPL) och vi fick arbeta med ett patientfall gruppvis med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Vi fick även delta i seminarium och gruppövningar om IPL. Detta, i kombination med att vi spenderade mycket tid tillsammans, gav åtminstone mig en klart förbättrad förståelse för hur de andra professionerna jobbar och ser på saker. Denna kurs ersätter alltså den ämnesöverskridande kursen som vi skulle haft i slutet av T6.

Språk och kultur

Språkkunskaperna bland lärarna var väldigt olika. Vissa föreläsare läste innantill från ett papper som de skrivit ner på förhand medan andra förde diskussioner på flytande engelska. De som var ”ansvariga” för oss var väldigt duktiga på engelska och extremt välkomnande och tillmötesgående. De hade en välkomstfest samt avskedslunch för oss samt bjöd in oss på flertalet roliga kvällsaktiviteter såsom konserter, fyrverkerifestivaler och goda middagar. De var även väldigt duktiga på att förklara och förbereda oss på de många kulturella seder som finns i Japan. Och oskrivna regler finns det många. Men man ursäktas ofta för att man är så kallad ”gaijin”, det vill säga utlänning. Det var just de många kulturella skillnaderna som, i mitt tycke, gjorde den här resan till någon extraordinärt.

Fritid och sociala aktivteter

På fritiden så turistade vi mycket i olika delar av Tokyo, varje område skulle kräva minst en månads enskild uppmärksamhet för att man skulle kunna se hälften. Eftersom vi hade så lång tid i landet så fanns det även tid för träning och ”vanligt” liv. Vi lyckades hitta ett sportcenter (http://www.arakawa-sposen.com/, enbart på japanska men Google Translate gör ett OK jobb) där man kunde gå på gym, simma samt en hel del annat. Japanerna var, som vanligt, väldigt hjälpsamma även om enbart ett fåtal kunde prata engelska.

Sammanfattning

Från den här kursen så kommer jag nog, rent kunskapsmässigt, att ta med mig några nya angreppsvinklar på, framförallt, äldrevård och personcentrerad vård. Jag har fått en förståelse hur man jobbar med fysioterapi, samt övrig vård, i Japan med deras åldrande befolkning, ett problem som vi kommer att tampas med i Sverige inom kort. Från mina studentkollegor har jag lärt mig väldigt mycket om hur deras respektive professioner jobbar och ser på en patient vilket kommer att underlätta väldigt mycket i framtida samarbeten.

Som avslutning vill jag bara säga att den här resan var en av de absoluta höjdpunkterna med utbildningen så här långt och det är något som jag verkligen rekommenderar alla till att försöka åka på. Det är ett oerhört bra sätt att bredda sin erfarenhetsbank och vidga sina vyer, men framförallt var det väldigt extremt tokkul!