Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidade de Lisboa
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 16/17
Namn: Nadja Tanja Gladborg
E-postadress: nadja.gladborg@stud.ki.se

Innan avresa

Jag har alltid haft passion för att resa, uppleva nya ställen och andra kulturer. Därför tyckte jag att ett utbyte är något som passar mig alldeles utmärkt eftersom jag får både resa, ta del av en helt annan kultur men också studera inom ett område som jag älskar och får chans att uppleva från andra synvinklar.

Att Portugal blev mitt förstahandsval hade mest att göra med att jag verkligen ville hamna i en studentmiljö där jag fick uppleva skillnad och vars system inte skulle likna vårt egna lika mycket så jag fick se hur det var att studera och arbeta med detta yrke under helt andra omständigheter.  Samt kom jag även i kontakt med andra utbytesstudenter som hade besökt samma universitet tidigare och fick veta att det var det jag nog letade efter.

Vidare blev jag väldigt välinformerad från KI när det gäller utbytet och så tycker jag att man fick mycket bra vägledning när man var fundersam över hur man skulle ta tillväga vid vissa funderingar osv. Kontakten från partneruniversitetet var kanske inte lika effektiv som det kunde ha varit men det fungerade ändå då man fick sina svar tillslut. 

Samt visste jag även att det skulle vara bra för min egen del att ligga bra till på kliniken och att jag ska ha goda teoretiska resultat för att få en chans att åka iväg på utbyte. På så sätt såg jag till att verkligen vara duktig med att försöka få till alla mina kliniska pass och se till att få det jag behövde göra för att inte ligga efter vid hemkomst och uppleva någon stress. 

Ankomst och registrering

Efter att vår sista tenta i feb var skriven åkte vi iväg till Portugal några dagar senare och fram till avfärd var schemat väldigt fullspäckad. Vi ankom till Lissabon två dagar innan kursstart, vilket kändes lagom för att hinna ställa sig in i lägenheten, packa upp och bekanta sig med området. 

Vår första skoldag blev vi väl mottagna på FMDUL (Faculdade de Medicina Dentária da Universidade) av en professor som var ansvarig för oss. Vi blev även introducerade för den internationella koordinatorn samt så fick vi en bra rundtur runt skolan. Det kändes även tryggt att professorn gav ut sin mejladress samt telenr om vi hade några funderingar eller om det uppstår några problem under vår tid här.  Det fanns ej direkt någon fadderorganisation på skolan utan våra kursare såg till att ta hand om oss.

 

Ekonomi

När det kommer till ekonomin är det billigare att leva i Portugal jämfört med i Sverige.  Allt är generellt lite billigare, men turisttäta områden är lite dyrare dock. Taxiresorna kunde ligga på €4-€8 per resa så det var ändå billigt att ta sig runt då man oftast delade på taxiresorna. Om man skulle till en strand utanför Lissabon var det smart att ta tåg och en tur-och retur resa kunde ligga på ca €4, vilket upplevdes som väldigt billigt. 

Slutligen kostar även ett månadskort i Lissabon hälften så mycket än vad SL debiterar för ett månadskort i Stockholm, så även där sparade man pengar.

 


Boende

Vårt boende ordnades vis Airbnb ungefär 2 månader innan vi skulle vara på plats. Det var en väldigt smidig och säker hemsida som jag skulle rekommendera starkt! Vi bodde i Campolide området, ett område som låg väldigt bra till i Lissabon då man var nära skolan men kunde även promenera till innerstan samt att det låg väldigt nära Amorerias som är ett stort köpcenter.  Busshållplatsen där vi tog bussen till skolan låg väldigt nära, sedan var det en bussresa på upp till 20 min. 

Det är såklart lite dyrare att hyra från Airbnb men för att vi ville känna oss trygga med vårt val av lägenhet och inte behöva hamna i trassil vid ankomst så tyckte vi att det var värt att satsa på det. Det som dock skiljer sig med lägenheterna i Portugal var att de är väldigt dåligt isolerade, så det var otroligt kyligt inomhus på nätterna så därför är det väldigt viktigt med att ha element eller något liknande så man slipper frysa. 


Studier allmänt

Gällande studier så hamnade vi tillsammans med femteårseleverna och arbetade med dessa på kliniken för att de låg på samma nivå som vi ligger i vårt fjärde år. 
Schemat var uppdelat efter ämne, sedan såg varje vecka likadan ut endast att det som skilde sig vecka från vecka var vem som var den ansvariga behandlaren och vem som assisterade. Detta turades man då om veckovis. Ex kunde vi ha avtagbar protetik på måndagförmiddag och sedan osk på eftermiddagen. Därför jobbade man också här i par, något som skiljer sig från KI då vi självständigt börjad jobba från och med termin sju. 

När det kommer till patientkontakten samt relationen mellan teori och praktik var detta något som jag upptäckte skilde sig mycket från vårt system.  Vi är vana med att behandla en patient från början tills att patienten är färdigbehandlad, däremot var detta ej något portugiserna var vana med. Det kändes ofta som att det var väldigt diffust vem som var ansvarig för terapiplaneringen och vem som var ansvarig för patienten. 

Vidare kändes det ej som att studenterna hade brist på lärare på sal jämfört med vad det ibland kan kännas att vi har på KI då man får länge sitta och vänta på sin tur i lärarkön. De var väldigt pedagogiska och försökte fråga relevanta saker under behandlingen för att kunna integrera studenten mer. 

Slutligen var studenterna där också tvungna att själva köpa in det som behövdes under kliniken, så som vinkelstycken, filar för att kunna rensa maskinellt och klinikkläder samt mycket annat. Något som vi inte ens behöver tänka på hemma i KI. 


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 8 på KI


Kirurgi

Surgery

Extraktionskursen måste ha varit ett av de mest givande kände jag på grund av att vi fick extrahera så många olika sorters tänder och verkligen ta för oss här. Deras kkir pass inkluderade också utredningar för slemhinneförändringar samt suturtagningar och även opex. Så vi fick se väldigt mycket på ett pass. En fördel också som jag tyckte var att vi fick verkligen öva på att lägga suturer då de såg till att göra det efter varje extraktion. 


Orofacial smärta och käkfunktion

Occlusion

Svårare för oss under dessa pass då formulären vi skulle ha som underlag var på portugisiska och här handlade det mycket om kommunikation, vilket brast ibland då det var väldigt många patienter som inte kunde tala eng så väl. Det var även väldigt korta behandlingstider under dessa pass så man kunde bli rätt stressad och det var svårt att hinna med det man ville. Här fick ens partner ta över väldigt mycket. 


Avtagbar protetik

Removable prosthodontics

Hade en fast grupp där vi var tre. Patienter var det ingen brist på och under ett pass träffar man 2 patienter. Det var ofta kontroller, att pat även kunde komma akut med en illasittande protes samt gjorde jag tillsammans med mina partners en helprotes. Varje grupp har en specifik lärare som är ansvarig för dem, vår va väldigt pedagogisk och försökte verkligen involvera mig så mycket som möjligt. Cariologi

Dentistry

Här såg lärarna till att introducera oss ordentligt inför amalgam då de visste att vi ej hade någon erfarenhet av detta. Sedan fick vi utföra amalgamfyllningar på plasttänder för att prova hur materialet fungerar och ska bearbetas. Här upptäcktes det att deras studenter utför hela behandlingen med kofferdam på från start för alla fyllningar.