Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Högskolen i Oslo
Utbildningsprogram: Tandtekniker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 08/09
Antal dagar: 5
Namn: Nagham Katif
E-postadress: nagham.kati@ki.se

Boende

Jag fick ett tips om ett bra hotell i Oslo, som låg väldigt centralt och nära Högskolan, Hotel Thon Cecil. Detta hotell visade sig vara bra.

Tyvärr så är ju det dyrt i Norge, en av lärarna på högskolan tipsade mig om ett annat hotell som skulle vara billigare; Hotell Rica Hollberg, och detta hotell låg också centralt.

 

När jag kom till högskolan på måndag morgon möttes jag av studierektorn och de övriga lärarna. Jag fick ett passerkort  och togs på en liten rundvandring i huset som utbildningen låg i. Detta var väldigt bra, för jag kunde röra mig fritt utan att behöva störa lärarna i sitt arbete.

Språk och kultur

Det norska språket är ju väldigt lik svenskan så undervisningen skedde på svenska. Ibland hade jag svårt att förstå vad lärarna och studenterna sa men vi redde ut det  ganska snabbt. 

Kulturen är också lik den svenska, så jag kände mig trygg och det var som att vara hemma!

Fritid

Lärarna bjöd på middag, på en indisk restaurang och det var väldigt trevligt och maten var god. Jag fick ett tillfälle att prata med de om annat än utbildningen.

För övrigt blev jag tipsad om att besöka slottet, Nobel Peace Center, operan samt hamen. Eftersom jag bodde centralt så hade jag gångavstånd till affärerna och även Karl Johan Gata, som är den stora gå gatan i centrala Oslo.

Övrigt

Jag hoppas att de övriga lärarna på utbildningen får ett tillfälle att göra ett lärarutbyte.

Jag ser fram emot nästa besök!

Annan verksamhet

Jag deltog inte i annan verksamhet.

Förberedelser

Syftet med utbytet var att träffa lärarna på Tandteknikerutbildningen, på Högskolan i Oslo, och diskutera ändringarna som har uppstått efter att de införde sin nya utbildningsplan. Dessutom så ville jag passa på och se hur handledningen på laboratoriet gick till, samt diskutera med lärarna hur de bedömer praktiska arbeten.

Det är alltid bra med att få se hur andra gör för att få lite nya idéer.

 

Det krävdes inga speciella förberedelser, boka flyg och hotell.

Reflektioner

Det var väldigt givande att göra detta utbyte. Jag har fått väldigt många idéer och jag har delat med mig av min upplevelse till mina kollegor. Vi diskuterar eventuella ändringar, i en liten skala till och börja med. 

Det skulle vara väldigt bra om någon av lärarna från Hio kunde komma hit så att vi får ytterligare ett tillfälle att sitta och prata om undervisningsformer samt om olika sätt att bedöma arbeten och studenternas prestationer.

Det vore bra om vi kunde få till ett samarbete inom kursen examensarbete.

Undervisning

Tandteknikerprogrammet på Oslo högskola (Hio) har vissa likheter med programmet här på KI. Utbildningen är 3 årig, och antagningen sker inför höstterminen, men det sker ingen antagning var tredje år. Detta för att minska risken för att utbilda mer tandtekniker än vad som behövs. 

 

Under år 1 läser studenterna naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi mm), protetik, dentala material mm.

År 2 läser studenterna protetik, dentala material och ortodonti mm

År 3 läser studenterna protetikimplantat, gör ett examensarbete på 15 hp mm

Studenterna på KI läser inte biologi, kemi mm, detta är ämnen som studenterna ska ha läst på gymnasiet. Istället börjar vi med en introduktionskurs som ges till alla studenter som går termin 1 på de tre programmen på institutionen (tandläkare, tandhygienister och tandtekniker).

 

De norska studenterna gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under två terminer; termin 4 i 4 veckor och termin 5 i 8 veckor.  De resterande veckorna som studenterna är på skolan varvas studierna med teori, praktik samt patientarbeten. En tandläkare kommer till högskolan 1 dag i veckan och studenterna får ta del av den kliniska aspekten samt får träffa patienterna och vara med vid provning och fastsättning av de protetiska konstruktionerna som de (studenterna) har tillverkat.

 

I likhet med utbildningen på Hio så varvar vi teori med praktik, men den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är betydligt längre; under termin 4 är VFU 17 veckor och termin 5 är VFU 10 veckor lång, och det är under dessa 27 veckor som studenterna gör patientarbeten. Vi har samarbete med studenterna på tandläkarutbildningen, vilket möjliggör kommunikation och insyn i respektive yrkeskategori samt gemensamma patientarbeten.

 

Inför år 3 på tandteknikerprogrammet på Hio, väljer studenterna specialiseringsområde inom protetik, fast eller avtagbar protetik. Detta är något som vi inte har på utbildning på KI. Alla studenterna läser alla kurser och vill man specialisera sig så kan man göra det när man börjar arbeta.

Undervisningstimmar

Utbytet varade i 4 dagar och var väldigt givande.

  • Dag 1 höll jag en föreläsning för studenterna på termin 5 och på eftermiddagen hade jag ett möte med HiOs representant och diskuterade utbytet i detalj.
  • Under dag 2 var jag med och handledde studenterna på termin 1 på lab, de arbetade med olika tandanatomiuppgifter.  På eftermiddagen fortsatte representanten och jag med att diskutera utbytet samt likheter och skillnader utbildningarna emellan.
  • Dag 3 hade lärarnastudiedag och då fick jag ett tillfälle att titta på deras kurslitteratur samt examensarbeten. På eftermiddagen jag på lab och handledde studenterna på termin 5, som arbetade med patientarbeten.
  • Dag 4 på förmiddagen var jag på lab och handledde studenterna på termin 5, som fortsatte med sina patientarbeten.