Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: La Trobe University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 11
Namn: Anna Hjelmstedt
E-postadress: anna.hjelmstedt@ki.se

Boende

 

Bostad var ordnad. Vi blev hämtade på flygplatsen av Helen McLechlan och Della Foster. Jag har bott centralt i Melbourne i ett lägenhetshotell 5 minuter från La Trobes forskningscentrum, City Tempo. Kostnadsläget var acceptabelt.

Språk och kultur

Undervisningen bedrevs på engelska och jag upplevde det som helt okomplicerat. Australien ligger väldigt nära Sverige när det gäller värderingar och därför upplevde jag inga svårigheter med att möta den australiensiska kulturen.

Fritid

 

Jag blev mycket väl omhändertagen av mina australiensiska  kollegor som visade mig runt i Melbourne.

Övrigt

 

Vistelsen vid barnmorskeprogrammet vid La Trobes universitet har berikat mig både professionellt och personligt. Jag bedömer att vi har goda möjligheter att samarbetet med La Trobe till att även omfatta forskningssamarbet i framtiden.

Annan verksamhet

 

Jag har utbytt mycket forskningserfarenheter och dessutom sammanstrålat med en doktorand från Umeå.

Förberedelser

 

I våras vistade Professor Della Foster och Associate Professor Helen McLLevlan barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet.

Vi diskuterade då om och hur vi skulle kunna anordna ett studentutbyte med La Trobe universitetet i Melbourne. Under tiden har vi haft täta kontakter med representanter för La Trobe.  Innan avresan fick vi ett program för vårt arbete i Mebourne. 

Reflektioner

 

Det finns en fullständig enighet om att avtal skulle skrivas vilket nu också sker.

Undervisning

 

Jag undervisade barnmorskestudenterna i icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder i samband med förlossning. Jag deltog också i två seminarier, ett om amning och fetma, ett om mor-barn-relation. Aktiviteterna och föreläsningen rönte stor uppmärksamet och stort intresse.  Jag har besökt dels den kliniska verksamheten vid Royal Women’s Hospital och funnit de bästa förutsättningarna för våra studenter. Jag har också besökt barnmorskeutbildningen på La Trobe och informerat mig om kurser och organisation.

Diskussioner har förts med internationaliseringsansvarig Sonia Reissenhoffer samt programansvarig  Michelle N. Det ser ut som om den första studentkullen till Sverigs skulle kunna planeras till nov-dec 2012 eller i maj 2013. Våra studenter skulle kunna komma redan ht 2012 i september.I båda utbytena har vi tänkt oss kliniska kurser.

 

 

Dessutom hade jag en hel del diskussioner med rektor vid barnmorskeprogrammet Bill Mc Guiness, som ställde sig mycket positiv till utbyte. Han ville gärna skicka lärare också, vilket skulle vara en utmärkt idé att även vi gjorde. 

 

Undervisningstimmar

 

1 timme föreläsning

5 timmar seminarier

5 timmar klinikbesök

5 timmar besök med personer involverade i utbyte