Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Lessius Hogeschool
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 3

Boende

Undervisningen skedde på en del av Universitet i Antwerpen som låg centralt i staden. Jag bodde på ett enkelt hotell med gångavstånd till både Universitetet och centralstationen vilket var smidigt med tanke på kommunikation till och från flygplatsen i Bryssel. Allt var f ö välordnat och smidigt beträffande logistik etc från värduniversitetet.

Språk och kultur

Engelska var det gemensamma undervisningsspråket. Jag uppfattade att de flesta logopedstudenterna behärskade engelska bra, med några få undantag. Jag fick efteråt höra av flera studenter att det hade  varit lätt att förstå min engelska både i samband med föreläsning samt under min workshop.

Fritid

Antwerpen är en hamnstad med många trevliga restauranger och pubar. Jag passade på att jogga på morgonen samt promenera i gamla staden en av kvällarna jag var där, tillsammans med lärarkollega från Finland. Studenterna hade inte mycket egen tid. Det var långa arbetsdagar och även aktiviteter inbokade en del kvällar. Affärerna stängde relativt tidigt vilket innebar att de inte heller hann shoppa vilket några tyckte var synd. Det finns flera fina kyrkor och andra gamla fina byggnader att titta på om man är intresserad av arkitektur och trevliga marknadsstånd på lördagar att besöka. 

Övrigt

Jag skulle inte tveka att resa på ett liknande uppdrag i framtiden!

Annan verksamhet

I de informella samtalen med andra lärare väcktes en del tankar och funderingar kring ev fortsatt samarbete och utbyte i framtiden, både utbildningsmässigt samt gällande forskningsprojekt.

Förberedelser

Det är givande att möta kollegor från andra länder, både för att bli inspirerad och för att tänka i nya banor på sikt. Därför valde jag att åka på detta utbyte.I möten kan man lära av varandra och få perspektiv och därigenom komma till egna personliga insikter men även påverka kollegor och studenter på hemmaplan. Jag tyckte det var en rolig process att planera och förbereda de undervisningstimmar som jag sedan genomförde tillsammans med tre andra logopeder från olika delar av  Europa. Samtliga kommunicerade obehindrat på engelska, i skrift och verbalt. Det underlättade samarbetet. Alla tog sitt ansvar för att det skulle bli en sammanhållande och intressant undervisning för studenterna.

 

Jag tycker att man ska ta vara på möjligheten att försöka lära känna de man ska samarbeta med under de få dagar man är borta; dels genom att se till att ha kontakt innan och även försöka följa upp kontakten efteråt.

Reflektioner

Det bästa och viktigaste som jag tar med mig från detta utbyte var dels glädjen och förmånen att få planera och genomföra ett undervisningspass tillsammans med logopedkollegor från andra länder som jag inte kände innan utbytet. Det var en spännande utmaning som blev mycket lyckad och till synes uppskattad av studenterna. Vi lyckades få till en bra struktur via mailkontakt ett par månader innan utbytet och väl på plats föll bitarna på plats och vi kände efteråt i gruppen att vi gärna skulle vilja göra om detta i framtiden.

 

Jag var nöjd med min personliga insats både beträffande innehåll och genomförande. Det var även inspirerande och givande att få möta många kloka logopedstudenter som trots de intensiva dagarna i högsta grad bidrog till att det blev en lyckad och intressant utbildningsdag med relevanta frågor och egna inlägg gällande prevention och tidig talspråksutveckling för olika kliniska barngrupper.

Undervisning

Det var ett par mycket späckade och intensiva utbildningsdagar på Lessius University i Anwerpen, där logopedstudenter från hela Europa möttes i augusti 2011. Jag samarbetade med tre andra lärare kring prevention och tidig språkutveckling samt intervention för olika kliniska barngrupper som t ex barn med generell språkstörning och barn med hörselnedsättning.

 

Vi hade dels undervisning i seminarieform samt avslutande paneldiskussion utifrån olika fall. Jag hade även en workshop med tema intervention och videoanalysering enligt en specifik behandlingsmodell: Auditory Verbal Therapy (AVT) med fokus kring föräldrahandledning med diagnostiskt behandlingsupplägg. Titel: Early Intervention for Hearing Impaired Children with focus on parent guidance".

Undervisningstimmar

Jag hade ca 8 timmar undervisningstimmar varav en del av tiden delades med andra lärare. Dessutom informellt utbyte med andra lärare och studenter under ca 8 timmar.