Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université Paris Descartes (Paris 5)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Namn: Awad Smew
E-postadress: awad.smew@stud.ki.se

Innan avresa

”Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveux yeux." -Proust


Jag hade sedan början av läkarutbildningen varit intresserad av att åka på utbytesstudier och lockades av att som läkarstudent uppleva och lära mig mer om ett sjukvårdssystem i ett annat land, samtidigt som man utsätter sig själv för kulturella och akademiska utmaningar och nya situationer. Jag har tidigare bott i Frankrike, och närt en dröm om att komma tillbaka i en professionell roll. Jag valde att söka till Paris Descartes som är Frankrike högst rankade medicinska fakultet och beläget centralt i Paris, i det trevliga 6e arrondissement.


Ansökan till KI är smidig och enkel. Det som krävs till LINK är ifylld ansökningsblankett med rangordnade val, CV, personligt brev, rekommendationsbrev, LADOK-utdrag samt intyg om eventuell KI- eller kårmerit. 


När man väl får platsen från LINK börjar det riktiga arbetet. Utbyteskoordinatorn på KI för de utresande studenterna är oerhört hjälpsam och infomerar i detalj om ansökningsförfarandet, förmedlar kontakt med utbytesansvarig på Paris Descartes, och hjälper till att skicka den fullständiga ansökan till Paris. Förbered dig på ett franskt administrativt berg, och otaliga mejl med svarlatens till franska administratörer. Men bli inte avskräckt - det är absolut värt allt arbete och all tid och jag kan inte annat än med varmaste ord rekommendera detta utbyte! 


Kontrollera noggrant vilka dokument som krävs för din ansökan, för det kan säkert komma att ändras, men som vägledning följer här en lista på dokument som behövs i den franska ansökan:

 • Ansökningsblankett (Application for exchange studies, "Fiche de pré-inscription")
 • Learning agreement påskrivet av dig, ansvarig lärare för den termin man åker på samt utresande utbyteskoordinator
 • Lista på rangordning av vilka kurser man vill läsa
 • Erasmusblankett ("Contrat étudiant Erasmus)
 • Personligt brev på franska ("Lettre de recommendation")
 • CV på engelska/franska
 • Språkintyg ("Certificat de langues")
 • LADOK-utdrag ("Relevé de notes")
 • Försäkring ("L'attestation d'assurance de responsabilitité civilie, professionnelle et rapatriement") som fås av KI
 • Kopia på europeiskt försäkringskort ("Carte européenne d'assurance maladie")
 • Kopia på identitetshandling
 • Kopia på studentkort
 • Vaccinationsintyg för barnvaccinationer samt hepatit B ("Certificat de vaccination")
Påbörja denna ansökan i god tid och följ de utsatta deadlines stenhårt! 

Ankomst och registrering

Terminen börjar ca 1 månad senare i Paris än Stockholm, iallafall på hösten. Veckorna före terminstart, och alltså innan start av de obligatoriska kliniska placeringar, finns en introduktionsvecka för nya studenter samt för Erasmusstudenter. Då jag åkte på höstterminen och skulle läsa ögon- och ÖNH-kursen på termin 9 innan jag åkte till Paris hann jag inte vara med på denna vecka utan anlände till Paris på onsdagen innan kursen började måndagen efteråt. Om möjligt, räkna med att åka ned en vecka innan kursstart. OBS! Det räcker inte att komma helgen innan med tanke på den administrativa massan som finns att ta sig igenom innan man kan börja sin placering. 

När man anländer till Paris bör man så snart man har möjlighet infinna sig hos utbytesansvarig på fakulteten för att registrera sig och få information om schema och andra praktikaliteter. Man är även tvungen att skriva in sig hos universitetet, vilket utbytesansvariga koordinerar. Det kan ta lite tid, så räkna med en hel dag totalt till denna exercis. Efter inskrivning får man studentkort som ger tillgång till alla byggnader och bibliotek samt är ett generellt måste i Paris med tanke på alla studenterbjudanden som finns. 

Kårföreningen AMPC ("Amicale Médecine Paris Cordeliers) anordnar introduktionsaktiviteter i början av terminen för nya läkarstudenter som klarat det första året (se avsnitt Studier allmänt) och utbytesstudenter. De ordnar även faddrar till de utbytesstudenter som vill. Gå in på deras fb-sida för mer information. 

Ekonomi

Det går att leva i Paris för ungefär samma kostnader som i Stockholm. Utbytet kostar ingenting, och utbytesstudenter behöver inte betala någon avgift för att skriva in sig på universitetet till skillnad från de franska läkarstudenterna. Via KI får man ett Erasmusbidrag. I Frankrike kan studenter (ubytesstudenter inkluderade) dessutom söka bostadsbidrag ("CAF"). Det går såklart också att söka externa stipendier. Via sjukhuset får man betalt för den praktiken man genomför. Kåren på Paris Descartes har samarbete med banken BNP Paribas kontor på Bd St Germain och man får 100 euro om man öppnar ett gratis studentkonto där. Det underlättar att ha ett franskt bankkonto om man ska hyra lägenhet, erhålla "CAF"-bidrag och få lönen från sjukhuset. 

Boende

Värduniversitetet erbjuder inte boende men kan hjälpa till att förmedla kontakt med bostadsservice. Att hitta boende i Paris på egen hand om man inte är van vid den franska bostadsmarknaden kan vara svårt, så jag rekommenderar starkt att man börjar undersöka sin bostadslösning i god tid innan avresa. 

Jag bodde på det svenska studenthemmet i Cité Universitaire. Cité Universitare har en mängd olika studenthem där det bor både internationella och franska studenter. Det är beläget i 14e arrondissement vilket är praktiskt för Paris Descartes då de afflierade sjukhusen ligger alla på samma sida av staden. Till studenthemmen kan man endast söka om man är universitetsstudent på minst masternivå, gästforskare eller liknande. Ansökan sker en termin i förväg via svenska studenthemmets webbsida, där det också finns mer information. Det kostar ca 500 euro/månad för ett enskilt rum. Standarden är bra, rummen är fräscha och det är trevligt att lära känna andra franska och internationella studenter.

Studier allmänt

Likt de flesta andra europeiska länder är läkarutbildningen i Frankrike sexårig. Till första året antas alla studenter som vill, men för att gå vidare till det andra året krävs att man presterar bland toppskiktet på utslagstentamen. Läkarstudenterna får gå om första året två gånger, därefter är de spärrade för att läsa medicin i Frankrike. De franska studenterna är alltså väl studiemotiverade från dag 1, vilket till stor del präglar studentlivet och studietiden. Prestationskraven slutar dock inte där. I slutet av utbildningen skriver de sluttentamen "ECN" ("Épreuves classantes nationales") som är en nationell standardiserad tentamen som alla läkarstudenter i Frankrike gör samma dag. Utifrån de resultaten får den enskilde studenten en nationell rankning, som avgör inom vilken specialitet denne får specialistgöringstjänst, och i vilken stad. Följaktligen är de flesta franska läkarstudenterna oerhört stressade och studerar varje kväll på de olika biblioteken, "BU" ("Bibliothèques universitaires") till sent. Det kan vara bra att känna till detta om man ämnar integrera i sin nya franska klass.

Läkarutbildningen
Efter det första utslagsåret, som kan liknas vid ett naturvetenskapligt biomedicinskt basår, är år 2 och 3 prekliniska. Från år 4 (D2) samt under år 5 (D3) har de franska läkarstudenterna kliniska placeringar varvat med teori. År 6 (D4) har de mindre mängd klinisk placering som de i större mån får välja själva, och mer tid för förberedelse av "ECN". 

På Paris Descartes är läsåret är uppdelat i tre terminen ("trimestre") à tre månader. De kliniska kurserna är grupperade i teman eller "pôles". Man läser ett tema varje termin. "Pôle 5" är exempelvis neurologi, psykiatri, oftalmologi, otorhinolaryngologi samt maxillofacial kirurgi. Under denna tre månaders period har studenterna kliniska placeringar på förmiddagarna varje dag inom ett av de ingående ämnena, och på eftermiddagarna är det föreläsningar, seminarier eller övningar på kliniskt träningscenter enligt rotation för att teoriskt gå igenom alla de ingående ämnena. Vilken placering studenten får avgörs via lottning. Studenterna får visserligen inte kliniskt rotera genom alla specialiteter, men systemet har många fördelar - genom att vara på samma praktik i tre månader hinner de integrera bättre i placeringen, få mer ansvar och bli mer självständiga. Eftermiddagarnas teoretiska block går igenom det väsentliga i respektive ämne och det finns även möjlighet till viss träning av vissa praktiska moment eller färdigheter i de specialiteterna de kliniskt inte haft praktik. 

Under de kliniska placeringar är de franska läkarstudenterna väl integrerade i vårdteamet, har specifika arbetsuppgifter och förväntas vara väl pålästa. På praktiken kallas läkarstudenterna "externes", till skillnad från ST-läkarna som kallas "internes". "Externat" är namnet på de kliniska åren D2, D3, D4, och studenterna får betalt av sjukhuset för de timmar som de arbetar på sjukhusen. Läkarstudenternas roll på avdelning är att på morgonen ronda patienten själv för att under en senare rond rapportera till en mer senior kollega som själv rondar patienten, ställer frågor till studenterna och bedömer deras statusundersökningar. Läkarstudenterna har även flertalet administrativa uppgifter som att skanna och faxa dokument. På kliniken anordnas normalt någon form av teoretisk fallbaserad undervisning också.

Förutom förmiddagspraktiken, inkluderar en klinisk placering oftast jourer kvällstid ("gardes") och helgdagar ("astreintes"). För varje jour ersätts läkarstudenten med 50 euro, och det finns krav att genomföra ett 20-tal jourer under hela "l'externat". På jourtid får man vanligen middag på sjukhuset. 

Efter examen
Efter "ECN" och beroende på rankning börjar de examinerde läkarstudenterna direkt specialistutbildning ("internat"). "Internat" är cirka 4-6 år beroende på klinisk specialitet och en tuff period i en ung läkares karriär. De arbetar hårt, långa dagar, går mycket jourer och tjänar mycket låg lön (första året under "internat" i Paris 1500 euro före skatt/månad (!) ). Under den tiden skriver de också ett vetenskapligt arbete, "doctorat" även kallat "thèse". Detta är inte att förväxla med doktorandstudier och leder inte till en PhD, men är ett krav för att kunna bli specialist och titulera sig doktor ("docteur") i Frankrike. Den som vill arbeta på universitetssjukhus och avancera i karriärstrappan där behöver dessutom genomföra doktorandstudier. För att påbörja en PhD, krävs en master i medicinsk vetenskap eller liknande först utöver läkarstudierna, vilket vissa läkarstudenter börjar redan under studietiden eller under "internat". 

För en specialist i Frankrike finns möjlighet att arbeta kvar på universitetssjukhus eller att gå över till det privata vårdsystemet som är mer utvecklat än i Sverige. Där arbetar de på privata sjukhus eller öppnar egen mottagning ("clinique"/"cabinet"). Många specialister kombinerar privat mottagning med arbete på större sjukhus till vilket de remitterar befinitliga patienter och från vilket de rekryterar nya patienter. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI
Jag läste kurser motsvarande termin 9 "Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke" vilket är praktiskt eftersom "Pôle 5" motsvarar samma ämnen. I början av terminen läste jag ögon- och ÖNH-kursen i Stockholm på KI, och hann därefter till Paris för terminsstart. För att hinna läsa både neurologi och psykiatri under samma tre månaders block fick jag möjlighet att ha två stycken praktik à 6 veckor. Denna lösning är en överenskommelse mellan KI och Paris Descartes för att möjliggöra för KI-studenter att åka dit. Det ska inte vara något problem att få till två kurser under samma period, även om de franska administratörerna kanske initialt kommer att hävda det. 

Jag läste alltså kliniska placeringar i neurologi i 6 veckor först, därefter 6 veckor psykiatri. Efter förmiddagspraktiken är eftermiddagarnas teoretiska sessioner uppdelade på specialitet utspridda över veckan. Schemat får man inte av utbyteskoordinatorn, utan på studenternas utbildningsservice ("la scolarité"). När jag läste var det t ex neurologi på måndag eftermiddagar och psykiatri på tisdagar. 

Generellt rekommenderar jag att vara påläst inför början av placeringarna. Det blir enklare om man har ett hum om de stora dragen i neurologi och psykiatri innan man kommer dit, så att man lättare hänger med. Språket är dessutom en försvårande faktor, så det kan vara värt att lägga ned lite tid på läsa igenom symptomläran ("sémiologie") innan. 

Det är terminstentamen på hela kursen termin 9 och den var obligatorisk för min del, varför jag skrev den i slutet av terminen i Stockhlm efter avklarat utbyte. I Stockholm, var jag också tvungen att gå en jour på beroendeakuten samt en jour på psykiatriska länsakuten. På det stora hela upplevde jag att det material som togs upp på kurserna i Paris motsvarade kursen på KI, med undantag för landsspecifik psykiatrisk juridik och lokala vårdrutiner. Om man följer föreläsningar och ber om seminariematerial från kurserna på KI i förhand, bör det inte vara några problem att uppnå de tilltänka lärandemålen.

523 Neurologie Saint Joseph


Frankrike har en rik medicinhistoria särskilt inom neurologi, och är en av de mest eftertraktade sjukhusspecialiteterna. Det är därför extra kul att läsa just neurologi i Paris. Sammanfattningsvis kan man säga att detta var en av de bästa kliniska placeringarna jag haft på läkarprogrammet! 

Första kursdagen på terminen är alltid en administrativ introduktionsdag. Detta innebär att alla läkarstudenter på denna placering (ca 15 stycken) ska komma överens om datum för jourer för hela terminen (365 dagar om året är det någon läkarstudent som går jour!), hämta läkarrockar och fixa kort till lunchrestaurangen. 

Hôpital Saint Joseph är ett privatägt sjukhus och neurologikliniken innefattar en avdelning med ca 40 vårdplatser, en intensivvårdsavdelning samt mottagningar och elektrofysiologiska labb. Jag var placerad i fem veckor på avdelning samt en vecka på intensivvårdsavdelningen, som har fokus på akuta cerebrovaskulära händelser och trombolys. Neurokirurgi finns inte på Hôpital Saint Joseph, utan de patienter i behov av detta remitteras oftast till Hôpital Sainte Anne. 

På avdelning arbetade jag tillsammans med två andra franska läkarstudenter, en ST-läkare i neurologi samt en specialist i neurologi. Mellan vårdteamen rörde sig också överläkarna samt chefen, professeur Zuber (känd neurolog i Frankrike som skrivit kursböckerna i neurologi). Avdelningsarbetet bestod av att ronda patienter enligt tidigare beskrivning (se avsnitt Studier allmänt). Man ringer även mycket konsultsamtal och skriver remisser. Inskrivningar görs vanligast på eftermiddagarna av ST-läkarna då läkarstudenterna har föreläsningar. Ronden var en oerhörd möjlighet till klinisk undervisning så var förbered på ständig utfrågning och följdfrågor. Jag lärde mig saker varje dag! Som läkarstudent får man följa med sina tilldelade patienter på olika undersökningar, ex DT, EEG, EMG och får således även lära sig om dessa. Man får också utföra lumbalpunktion. Första gången en läkarstudent lyckas med ett praktiskt moment bjuder samma läkarstudent (!) enligt tradition hela teamet på fika. 

Jourtjänstgöring ingår i placeringen. Dagtid på helgdagar kl9-14 är man placerad på avdelning och rondar alla patienter tillsammans med en ST-läkare. Kvälls- och nattjourer går man kombinerade jourer med kardiologkliniken fr kl17-8, och är således på akuten samt är behjälplig neurologjouren vid trombolys. Man får tillgång till ett jourrum att sova i.

Det är mycket undervisning integrerad i klinikens arbete varje vecka - på tisdagar är det gemensam diskussion av svåra patientfall eller presentaiton av ny forskning, på onsdagar röntgenrond där läkarstudenterna presenterar och tolkar röntgenbilder framför hela kliniken, och på torsdagar kandidatundervisning i form av seminarium med en specialistläkare. Examinationen av placeringen bestod av att förbereda och ge en presentation om en neurologisk sjukdom inklusive vetenskapliga referenser utifrån ett patientfall man träffat på avdelningen.

Under min tid på placeringen såg jag ett brett panorama av vanliga neurologiska patienter och tillstånd inklusive stroke, MS, epilepsi, Parkinsons sjukdom, utredning av demens, ALS, Guillain Barré, encefalit, meningit, yrsel och migrän.   

502 Psychiatrie Sainte Anne

Hôpital Sainte Anne är ett av Frankrikes äldsta sjukhus och det mest kända inom psykiatri. Det var bl a här man för första gången kartlade det första neuroleptikas egenskaper. "Je suis allé à Sainte Anne" används ibland på franska för att säga att man blivit "galen". Den psykiatriska kliniken på Sainte Anne består av fyra slutenvårdsavdelningar (varav en/två låsta), två öppenvårdsmottagningar, ett beroendecentrum och forskningsavdelning. Som läkarstudent blir man placerad på någon av slutenvårdsavdelningarna. 

Eftersom jag bytte till denna placering mitt i terminen hade övriga läkarstudenter redan varit där i sex veckor, vilket var en fördel då de gärna informerade mig om rutinerna. Jourschemat hade följaktligen redan lagts första dagen på terminen, men jag lyckades byta med några studenter för att även jag skulle kunna ta några kvällspass på psykakuten, ca kl16-22. 

En vanlig dag börjar kl9 med gemensam sittrond tillsammans med sjuksköterskor och mentalskötare. Därefter ansvarar man som läkarstudent för 3-4 patienter och rondar dessa tillsammans med en ST-läkare. Jag träffade dagligen mina patienter, bedömde deras psykiatriska och somatiska status samt diskuterade med ST-läkaren. En dag i veckan var det storrond vilket innebar att alla patienter på avdelningen en och en fick träffa överläkaren på hans kontor i närvaro av alla fyra läkarstudenter, två ST-läkare samt en eller två sjuksköterskor (!). Innan varje patient skulle den ansvariga läkarstudenten ge en kort rapport av patientens historia, och efter varje patientsamtal blev läkarstudenterna förhörda av överläkaren gällande symptomfynden, differentialdiagnostiken och behandlingen. Återigen, en oerhört intensiv och lärorik undervisningsupplevelse! 

Som läkarstudent fick man också vara med på ECT-behandling av patienterna då ST-läkarna turades om att ansvara för dessa ett par dagar i veckan. Man ska specifikt fråga om att vara med på detta om man vill se det. 

Det anordnades även undervisning på kliniken. På måndagar var det gemensam dragning av patientfall från alla avdelningar där alla läkare diskuterade differentialdiagnostik och behandling. På onsdagar genomförde någon av de seniora överläkarna ett patientsamtal med en inneliggande patient i ett konferensrum framför alla andra läkare och läkarstudenter på kliniken (!). På torsdagar var det forskningsmöte på förmiddagen och på fredagar kandidatundervisning i seminarieform. 

Språk och kultur

Värduniversitet har språkkrav på franskanivå minimum B2 enligt CEFR. Jag rekommenderar starkt att man repeterar sin franska innan avresa. Det finns exempelvis kvällskurser på Stockholms universitet. Att läsa medicin på franska är något helt annat än att tala vardagsspråket, så man ska vara medveten om en initial språkchock. Man kommer dock snabbt in i det, och lär sig nyckelord i den medicinska fackterminologin. Nyanserna i psykiatri kan vara svåra även på ens modersmål och eftersom patientsamtalet är så stor del av ämnet kan det vara bra att läsa neurologi först för att komma in i det hela. 


Fritid och sociala aktivteter

Paris är en fantastisk stad på många plan - historiskt, gastronomiskt, kulturellt! Det är en riktig storstad och således sätter endast fantasti och budget gränsen för ens fritid. Kontakta mig gärna om behov av specifika tips finns. Om man är intresserad av studentliv, finns som tidigare nämnt sociala aktiviteter anordnade av kåren. Dessutom finns oerhört många Erasmusstudenter i Paris, och en uppsjö av aktiviteter riktade till dem. Om man bor på Cité Universitare är det lätt att lära känna nya människor, och det finns dessutom simbassäng, tennisbanor och gym där. 

Sammanfattning

Jag är verkligen nöjd med mitt utbyte på Paris Descartes, som var enormt givande och lärorikt på både ett personligt och professionellt plan. Jag rekommenderar det varmt till den som är intresserad av högkvalitativa kliniska placeringar, i mitt fall neurologi och psykiatri, och dessutom vill tillbringa tid i en så fantastisk stad som Paris!


"If you are lucky enough to have lived in Paris as a young (wo)man, then wherever you go for the rest of your life it stays with you, for Paris is a moveable feast." -Hemingway