Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 3
Namn: Eva Sillerström
E-postadress: eva.sillerstrom@ki.se

Boende

Vi tog en taxi från flygplatsen till hotellet. Därifrån hade vi gångavstånd till universitetet Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
Nästa dag promenerade jag till universitetet och blev mycket väl mottagen.
Det var bra att bo inom promenad avstånd till universitetet.
Vi blev presenterade av hela lärarkåren och sedan en rund-vandring av skolans lokale,vart man kom kände man sig välkommen.
Första dagen åt vi lunch med hela lärarkollegiet och diskuterade likheter och olikheter inom våra program.


Språk och kultur

Det gick väldigt bra med studenter och lärare att prata engelska. 

Fritid

Det var inte mycket fritid på en kort resa. Men av handledarena som visade runt mig på sjukhuset Egaz Moniz  och det mikrobiologiska laboratoriet och därefter visade runt mig  med bil så lag såg floden och centrum av gamla stadskärnan.
Övrigt

Det är lättare att samarbete med personer man har träffat i verkligheten. Det är mycket enklare att beskriva för våra kommande utbytes-studenter, hur  det är att studera vid detta universitet

Annan verksamhet

Vi diskuterade om samarbete via nätverk inom utvecklingsarbete.

Förberedelser

Jag hade mail kontakt med den internationella kordinatorn angående mitt besök 
Jag ville se kliniska laboratorier som våra svenska studenter är tänkta att vara placerade,
Jag vill också träffa de två studenter som skulle komma till KI på vårterminen och diskutera vilka kurser som fanns att 
välja på.
Jag kunde även tänka mig undervisa inom mikrobiologi om det fanns någon passande kurs under tiden jag var där.
Schemat från värd-universitetet var klart innan jag åkte och detta kändes skönt eftersom det var min första resa utomlands med lärarutbyte

Reflektioner

Det var väldigt bra att få träffa de utbytes studenter som skulle komma till KI bara två månader efter mitt besök. Studenterna och jag kunde skräddarsy deras val av kurser. Studenterna kände en lättnad att ha träffat mig (kursansvarig) inför sitt utbyte många frågor kunde besvaras.
Att få besöka ett mikrobiologisk laboratorium där våra svenska studenter i framtiden kan bli placerade, att analyserna är liknande.

Undervisning

Våran utbildning är 3-årig och utbildningen i Portugal 4-årig. Det kan märkas att deras studenter har lite mer teoretisk och praktisk
erfarenhet än våra studenter
.Relationen mellan student och lärare är mycket mera öppen här på KI än värd-universitetet.

Undervisningstimmar

Första dagen var det möte med lärarkollegiet , där alla inblandade lärare och ledning presenterades som hade med utbytes-programmet med KI, Efter lunch kade jag en föreläsning i Mikrobiologi för tredje års  studenterna med med mycket frågor efter föreläsning.Efter pausen pratade jag om vilka kurser Erasmus studenter till KI kan välja, sedan presenterade två av våra egna studenter hur det är att bo i Sverige och studera på vårt program

Därefter hade jag möte med läraren och de två studenter som var nominerade att åka till Sverige.


Andra dagen var jag på ett kliniskt laboratorium i mikrobiologi där det tog emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning.För att se hur handledning gick till och vilka analyser de gjorde.PROGRAMME PROPOSAL – AC, CPL and MN

 

 

3rd November

4th November

 

 

AC

CPL

MN

 

AC

CPL

MN

9h-10h

 

Meeting: Fredrik Brolund + MN teachers

10h-13h

 

10h-12h

Welcome Meeting: KI Team + International Relationship Office + CPL teachers + ACSP teachers + MN teachers

Visit to Microbiology Laboratory in Egas Moniz Hospital, and School Laboratories

Visit to Santa Maria´s Hospital

 

12h-13.30h

Lunch at ESTeSL

13h

Lunch at ESTeSL

13.30h-14.30h

Eva Sillerstrom Clinical Microbiology to 3 rd year students  ACSP

Meeting: Fredrik Brolund + CPL teachers

 

 

14.30h-15.30h

Mona Esbjörnsson - “Diversity

14h30-15h30

Mona Esbjörnsson - “Diversity”

15h30-17h30

Eva Sillerstrom - Presentation of KI  and AC course in KI to 3 rd year students

Omra Ghazal Heikkinen and Ryiam Matti - presentation

Fredrik Brolund – Lecture to 4th year of CPL and MN

16h-17h

KI team -  Meeting with ERASMUS´s students for 2nd semester (AC + CPL +MN)

 

 

20 h

Dinner - KI Team + International Relationship Office + CPL teachers + ACSP teachers + MN teachers