Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidad Nacional de Cuyo
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 17/18

Innan avresa

Jag sökte utbyte för att jag dels ville uppleva vården i ett annat land, förbättra mina spanskakunskaper samt även få en inblick i kulturen och landet i övrigt. Jag valde att åka till just Universidad Nacional de Cuyo för att det dels hade fått bra omdömen enligt tidigare reseberättelser men även pga. att det är en chans att se en stad och del av Argentina som jag troligtvis inte annars hade besökt. Att jag dessutom valde Argentina beror på att jag tidigare åkt på utbyte till ett annat spansktalande land och tyckte det skulle vara intressant att jämföra kulturskillnader men se hur språket skilde sig.


Informationen från KI angående möjligheten till utbytesstudierna tycker jag var tillräckliga, mycket tack vare tidigare reseberättelser och information från den internationella handläggaren på KI.

Inga särskilda vaccinationer eller intyg behövdes för att åka till Mendoza, Argentina utöver de vanliga dokument som krävs för utbyte.
Universidad Nacional de Cuyo var flexibla gällande planering av de praktiska moment jag skulle genomföra där nere och det var inga problem att få de antal veckor jag behövde. Man kunde välja mellan de olika placeringarna som läkarstudenterna i Mendoza genomförde år 6.

Man blev även tilldelad en fadder som också var läkarstudent och som var mycket behjälplig och kunde svara på olika funderingar man skulle kunnat tänkas ha.

Ankomst och registrering

Jag skulle rekommendera att man är på plats någon vecka innan kursstart. Detta för att hinna registrera sig hos universitetet, vid medicinska fakulteten och sedan ha några dagar att hitta boende.

Ekonomi

Argentina och Mendoza är generellt sett något billigare än Stockholm. 
Maten är även den generellt sett lite billigare men inte så mycket. Att gå ut och äta kostar runt 40-150 kr (ca 80-300 pesos) beroende på vart man äter. 
Inga obligatoriska kostnader likt kåravgift eller vaccinationskostnader tillkom.

Boende

Jag hade bokat 7 dagar på hostel för när jag skulle komma ner. Detta var tillräckligt för att hinna titta på flera olika rum och bestämma sig för ett. Detta är dock inte optimalt då jag kom ner mitt i terminen. Det fanns fortfarande rum/lägenheter tillgängliga, dock var läget och priset något sämre på de som fanns. Det tog dessutom mycket tid att kontakta hyresvärdar och titta på lägenheter. Därför skulle jag rekommendera att försöka anordna ett boende innan ankomst.
En hemsida håller på att byggas upp där utbytesstudenter ska kunna leta och hitta olika bostäder att hyra, enligt en student som är aktiv inom en utbytesorganisation på UNCUYO.
Universitet har även en lista på tidigare hyresvärdar som hyrt ut rum till studenter.

Hyra ett rum i en centralt belägen lägenhet som man delar med en person kan ligga på runt ca 2000-3500 kr/mån. Glöm inte att tänka på att vatten, gas och el inte alltid är inräknat.
Standarden på lägenheterna var varierande där de flesta ändå var okej. 
Mendoza är en relativt stor stad och det kan därför vara bra att skaffa sig ett kort för att kunna åka kollektivtrafik (kortet kostade ca 20kr och en resa ca 5 kr). 
Min rekommendation är att välja ett boende ganska centralt då det är ett säkrare område och det är relativt lätt att ta sig till olika ställen.

Genom universitetet kan man även registrera sig för att gratis få hyra cyklar från cykelstationer som är utplacerade på olika ställen i staden (bl.a. universitet och Hospital Central).

Studier allmänt

Jag hade på förhand valt att göra kliniska placeringar inom kirurgi och gynekologi men väl på plats var det enklare att göra kirurg och medicinplaceringar då detta gjordes på samma sjukhus som dessutom låg mer centralt. Det var inga problem att byta.
Jag blev placerad på Hospital Central.

Jag genomförde endast praktiska moment i Argentina och tillhörde därför ingen kurs. Detta innebar att jag inte gick på några föreläsningar. Dock har de Argentinska studenterna kliniska placeringar under sitt 6e år och jag gick därför med 3-5 argentinska studenter på varje placeringar under praktiken. 

En skillnad som student i Argentina är att man generellt sett inte är riktigt lika delaktig som i Sverige. Man fick tex inte lika mycket ansvar i patientmöten och inte heller assistera i någon utsträckning under operationer. Detta berodde dock även på vilken placering man var på, vilken handledare man hade samt även på vilket initiativ man själv tog. De flesta handledare var dock trevliga och villiga att förklara och undervisa.

Normalt sett innefattar SVK-perioden under T11 15 HP vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Jag valde dock att läsa en kvällskurs som KI erbjöd, detta för att kunna göra 8 veckors utbyte istället för 10 veckor.

På medicinplaceringen hade vi tex en överläkare som alla studenter (ca 5 st.) följde. Vi gick och träffade olika patienter tillsammans som vi sedan diskuterade, vi fick olika diagnoser som vi skulle läsa på och sedan diskutera tillsammans. Överlag en riktigt bra struktur och överläkaren tog sig verkligen tid och ansträngde sig för att man skulle få ut så mycket av placeringen som möjligt.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI
Jag gjorde utbyte under SVK-perioden termin 11 vilket innebar att det var relativt fritt vilka ämnen man kunde få läsa. Dock begränsade universitetet i Argentina vilka kurser man kunde läsa eftersom man var tvungen att välja ett ämne som de studerar under år 6. Bland dessa fanns medicin, kirurgi, gynekologi och pediatrik.
Det var inga problem alls att anordna så man fick genomföra det önskade antalet veckor av varje placering. I mitt fall blev det 4 veckor kirurgi på Hospital Central, 1 vecka kirurgi på Hospital Italiano (privat sjukhus. Anordnat detta själv) samt 3 veckor medicin på Hospital Central.


Kirurgi – Hospital Central (4 veckor)

Jag genomförde 4 veckors praktik på kirurgavdelningen på Hospital General. Man började ca kl 7:30-8:30. Tisdag och torsdag gick man rond på morgonen. På ronden gick vi runt med andra studenter, ST-läkare och överläkare. ST-läkarna rapporterade sina patienter inför hela gruppen, som kunde vara upp emot 30 pers (alla fick inte plats i salen)! Efter ronden och därefter anamnestagande och status på intressanta patienter höll någon/några ST-läkare en presentation av ett patientfall eller en specifik diagnos.
På måndag, onsdag och fredag var det kirurgidagar då man fick vara med på sal och titta på olika ingrepp, allt från gastric bypass och kolecystektomier till coloncanceroperationer och lipomborttagning.
Placeringen var ganska lärorik, dock var läkarna inte speciellt måna om att lära ut. Det fanns heller ingen vidare struktur för vad man som student skulle göra. Tre andra studenter hade samma placering under tiden jag var där.


Kirurgi - Hospital Italiano (1 vecka)

Det här var en placering som vi hade ordnat själva då vi första dagen gick med en läkare som även arbetade på Hospital Italiano. Hospital Italiano är ett privat sjukhus vilket märktes dels på utrustningen och dels på patient-typen. Utrustningen var modernare och patienterna mer välbärgade.
På Italiano blev vi mycket trevligt bemötta och de var måna om att undervisa och att vi förstod. Många läkare kunde även förklara lite på engelska om det var något man inte hängde med på. Här gick man dock inte med andra studenter.
Vi gick främst med på olika kirurgiska ingrepp, bland annat plastikkirurgi, pediatriska ingrepp, gynekologiska och gastroenterologiska.
Sammanfattningsvis var detta en mycket intressant och givande vecka.

Medicin – Hospital Central (3 veckor)

Medicinplaceringen på Hospital Central var mycket bra och givande. Den var mer uppstyrd än kirurgplaceringen och man gick med 3-4 andra läkarstudenter från Argentina samtidigt som man hade en ansvarig överläkare som gick med oss och rondade och förklarade intressanta fall. Man tog anamnes och status på patienterna och sedan diskuterade man fynd i grupp med de andra studenterna och överläkaren. Senare under dagen hade man ofta en diskussion om ett visst medicinskt område med överläkaren och/eller en fallpresentation som hölls av en ST-läkare på kliniken.

Språk och kultur

Jag studerade spanska under gymnasiet samt att jag studerade lite på egenhand innan utbytet. Detta gjorde att det gick relativt bra att följa med i språket. På sjukhuset pratades i princip bara spanska, dock kunde man prata engelska med vissa läkare.
Den argentinska spanskan skiljer sig dock en del från den spanskan som pratas i Spanien.

Utanför sjukhuset umgicks jag mycket med den andra svensken som också gjorde utbyte i Mendoza.

Tyvärr fick man inte uppleva studentlivet i någon större utsträckning då man endast gjorde placeringar på sjukhuset och därmed sällan var på universitetet. Att man även kom mitt i terminen gjorde att man redan missat introduktionen och många aktiviteter som hölls i början för utbytesstudenter.

Jag upplevde ingen större kulturkrock utan det var lätt att anpassa sig efter livet i Mendoza. 
De flesta argentinare var mycket vänliga och välkomnande. I Argentina görs det mesta senare än man är van vid i Sverige. Man äter tex middag senare (kanske kl 22), går ut senare (ofta inte innan kl 02) och man brukar dessutom ha en siesta på dagen (mellan ca 14 och 17) då många affärer är stängda.

Fritid och sociala aktivteter

Det finns mycket att göra på fritiden bland annat finns det väldigt många olika vingårdar man kan åka till för vinprovning. Det finns bland annat en mycket trevlig vin-tour man kan ta i Maipu där man cyklar till olika vingårdar och provar deras viner.
Mendoza ligger även nära Anderna vilket ger möjlighet för bergsvandring om man gillar det. Man kan även åka på rafting, zip-lining och liknande.
Det finns många barer man kan gå ut på under, i princip, alla dagar i veckan. Även olika klubbar finns, dock ligger de en bit utanför Mendoza och man tar sig bäst dit med taxi.

Sammanfattning

Utbytet i Mendoza var mycket givande och roligt och jag kan varmt rekommendera att åka dit om man får möjlighet. Att få en inblick i hur vården är uppbyggd i ett annat land är något man kommer ha med sig och man får ett nytt perspektiv på vården och utbildningen i Sverige.
Utbytesstudier är ett fantastiskt sätt att dels få en inblick i ett annat lands kultur, vård och historia samtidigt som man lär känna många härliga människor.