Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Addis Ababa University
Utbildningsprogram: Medicinsk Pedagogik
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 9
Namn: Jonas Nordquist
E-postadress: Jonas.Nordquist@ki.se

Boende

Jag tog mit själv från flygplatsen till hotellet där jag bodde under den korta vistelse jag var i Addis. Jag deltog sedan direkt i en examenshögstid och en lärarlunch med fakulteten. Första dagen användes sedan till att gå runt på universitetet, besöka olika avdelningar på sjukhuset etc.

Språk och kultur

Engelska. Etiopierna talar mycket bra engelska och det fungerar utmärkt att enbart använda detta språk. Etiopierna är lätta att ha att göra med. Jag har tidigare undervisat i Mozambique och Uganda (i Afrika) och tycker möjligen att de grupper jag hade förmånen att ha var något mer blyga och reserverade än de jag är van från Uganda. 

Fritid

Två mindre utflykter inom Addis (söndag och fredag) i övrigt arbete och motion på hotellet. 

Övrigt

Inga direkta mer än att Addis som stad inte ska överskattas vad gäller säkerhet. Detta hindrar dock inte att utbytet har varit mycket rikt men när vi sänder studenter måste säkerhetsfrågorna bedömas ordentligt. På samma sätt måste det bedömas vilka lärandemål som studenternas olika delkurser faktiskt ska uppfylla, hur de examineras och lärarnas pedagogiska kompetens. 

Annan verksamhet

Undervisade hela tiden eller deltog i möten. Kvällarna användes till förberedelse av nästa dags undervisning.

Förberedelser

Jag valde att söka lärarutbyte till Etiopien efter det att vi haft besök av en delegation från Addis under våren 2011. Antalet studenter skulle utökas drastiskt på läkarprogrammet (från 90 - 350) per intagningsomgång vilket riskerar att underminera kvalitén drastiskt i utbildningen . Det föreligger därför stort behöv att höja den pedagogiska kompetensen och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Den verksamhet som bedrivits på Medical Case Centre ansågs vid besöket på KI under våren 2011 vara av intresse för utbildningen i Addis. Vidare antog vi som stipendiat en deltagare från Addis till vår internationella ledarskapskurs vi håller med BMJ. 

Tillsammans utifrån detta identifierade sedan jag och dekanus för medicinska fakulteten i Addis behovet av pedagogisk utveckling och vi utformade sedan kursprogrammet tillsammans. 

Reflektioner

Bristen på läromedel är akut men med hjälp av ökad tillgång till internet kommer e-journals och e-books att radikalt ändra förutsättningarna för studenterna i Etiopien att få tillgång till egna och uppdaterade läromedel. I övrigt har undervisningsgrupperna ökat radikalt och detta utan något resurstillskott till universitetet. Detta kommer få mycket stora konsekvenser inte minst för den kliniska undervisningen.

Undervisning

Övergripande syfte: Att etablera kontakter med University of Addis Abeba och undersöka möjligheten till pedagogiskt vidareutvecklingssamarbete inom ramen för utbildningar inom hälso- och sjukvården.

 

Övergripande resultat: Intagningen på universitetet i Addis Abeba ökade i september 2011 från 60-90 studenter på läkarprogrammet per år till 320 utan att resurserna ökar. Detta motiverar starkt behovet av pedagogisk vidareutbildning av lärare inom universitetet för att inte minska kvalitén av lärande bland studenterna. Under veckan utbildade jag (tisdag – onsdag) 30 kursföreståndare i grundläggande universitetspedagogik; yt- och djuplärande, curriculum alignment, examination, andragogik, SOLO-taxonomi samt konsten att skriva kursmål och sedan examinera dem. Under andra delen av veckan (torsdag – fredag) undervisade jag respektive två kursomgångar av studenter med kliniska placeringar i lärandemål och examination.

 

Kronologiskt program

 

4 september –måndag

 

Denna dag ägnades åt en introduktion av universitetet (University of Addis Abeba) tillsammans med Lars Smedman. Vi fick också besöka universitetssjukhuset (Black Lion Hospital) som är landets, 77 miljoner invåndare (!), enda ”referral  hospital” ; Vi besökte internmedicinska och pediatriska avdelningar samt barn- och vuxenakutmottagningarna. Därtill besökte vi också pediatriska IVA- och pediatriska IVA. 

 

Vid sidan av besöket i den kliniska undervisningsmiljön gick dekanus igenom situationen för universitetet och de pedagogiska utmaningar som måste mötas.

 

5-6 septeber – Tisdag  och onsdag

 

Plarts: Winston Hotel, Churchill Avenue, Addis Abeba

 

Tid: 0830 - 1700

 

Utbildning av kursföreståndare i grundläggande pedagogik. De båda dagarna var en snabbkurs i förutsättningarna för att driva högkvalitativ utbildning enligt vad som ovan nämnts.

 

7 – 8 september – torsdag och fredag

 

Plarts: Winston Hotel, Churchill Avenue, Addis Abeba

 

Under dessa två dagar genomförde jag två kurser, alltså gick samma kurs båda dagarna fast med olika grupper. Deltagarna omfattade 25 personer per dag, alltså total 50 personer av studenter som just nu genomgick kliniska placeringar i sin utbildning (senare delen av framför allt läkarprogrammet).  Dessa två kurser fokuserade främst på vikten av tydliga lärandemål och att kriterierna i examination tydliggörs. Mycket av materialet var deras eget och vikten och behovet av så kallad formativ examination diskuterades.

 

Sammanfattning

 

Totalt utbildade jag 30 kursföreståndare under två dagar samt 50 seniora studenter under respektive en dag. Min totala undervisning uppgick till 8,5 timmar per dag (8,5 *4), alltså totalt ca 34 timmar men detta inkluderar ca 4 timmar lunch tid och ca 2 timmar (totalt för alla fyra kursdagarna) kaffepauser för de fyra dagarna sammanlagt.

 

Fortsättning

 

Gemensamt med dekanus och Lars Smedman beslutades att jag ska komma tillbaka en vecka i mars och genomföra en liknande kursvecka med lärare och andra kursföreståndare samt att jag ska involveras i det strategiska arbetet på fakulteten i arbetet med att tydliggöra lärandemålen och kriterierna för bedömning i olika former av examination.

 

Veckan var för mig mycket spännande och jag tycker att mitt besök var väl förberett och väl organiserat av universitetet samt att det fanns en stark vilja att göra mitt och vårt gemensamma arbete till ett återkommande inslag School of Health Sciences interna kvalitetsarbete med att stärka lärarnas pedagogik och universitetets pedagogik för att maximera studenternas lärande under de materiellt mycket knappa förhållanden som föreligger. Därtill bör framhållas ett en av de Scholars som gått den internationella pedagogiska ledarskapsutbildningen som vi gett tillsammans med BMJ finns på University of Addis Abeba. Lars och jag hade förmånen att möta honom och han kan bli ytterligare en viktig länk i arbetet med att stärka det pedagogiska arbetet i Etiopien. 

Undervisningstimmar

Jag undervisade totalt 34 timmar på fyra dagar samt använde första dagen till möten och platsbesök. Min söndag vid ankomst användes till deltagande i en examenshögtid och en fakultetslunch.