Reserapport - KI-student
Lärosäte: Norges teknisk-naturveitenskapelige universitet
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18

Innan avresa

Anledningen varför jag bestämde mig för att åka på ett utbyte var därför att jag ville uppleva hur det var att vara student i ett annat land och även uppleva hur arbetsklimatet är för läkare utomlands. Jag valde att utföra utbytet just i Norge pga. att det är ett land som jag skulle kunna tänka mig arbeta i i framtiden samt att jag hört mycket gott om just Trondheim som studentstad av närstående. 

Jag fick informationen att det fanns ett samarbete med NTNU (Universitetet i Trondheim) genom pingpong. Där fanns det gott om information om vilka terminer det var passligt att åka på (barn/gyn terminen). Det fanns dock ingen information från någon som varit på utbyte där sedan tidigare. Då jag hörde av min till kontaktpersonen för utbyte på KI fick jag alltid snabba svar med användbar information kring utbytet, det uppskattades verkligen!

Jag behövde inte tänka på några särskilda vaccinationer eller intyg innan min avresa. 

Ankomst och registrering

Terminen i Trondheim drog igång tidigare än vad de brukar göra på KI, kursstarten var redan runt mitten av augusti. Det här var någonting jag inte visste om då jag sökte underläkarvikariat för sommaren innan. Av den anledningen var jag tvungen att missa ca 1 vecka av kursstarten pga arbete. Jag fick dock information att det hölls en kursstart med olika evenemang för Erasmusstudenter där man blev tilldelad en fadder som visade en runt i staden och universitetet. 

Trots min sena ankomst var det inte svårt att få reda på den information som jag missat. Jag hörde av mig till den ansvarige för oss utbytesstudenter vid NTNU och träffade henne dagen jag kom till Trondheim. Då fick jag information om schemat, kursupplägget, inloggningsuppgifter mm. 


Ekonomi

Jag erhöll dels CSN studiebidrag samt Erasmus stipendiet under mitt utbyte. Norge är inget billigt land att vistas i, men trots detta gick det bra att leva med bidragen från skolan samt lite besparingar. I samband med utbytet tillkom inga obligatoriska avgifter. Då staden är rätt liten var jag inte i behov av busskort under hela vistelsen, och kunde därav spara lite pengar. Det går bra att ta sig runt i staden på cykel. Utöver det handlade jag man från en lite billigare matkedja (rema 1000) och när vi hyrde bil för att ta oss ut på tur använde vi oss av nabobil där privatpersoner hyr ut deras bilar för en billig peng. 

Boende

Jag ansökte om en studentlägenhet från NTNU men fick svar att det tyvärr inte fanns några att tillgå (vad jag förstått sker någon typ av lottning) och jag fick därför hitta bostad på egen hand. Eftersom Trondheim är en studentstad fanns det många lägenheter från studenter som var borta under deras egna utbyten som gick att hitta på finn.no (norska blocket). Jag och min sambo som reste med mig fann en lägenhet på Solsiden som ligger drygt 30 min promenad från sjukhuset. De flesta studentlägenheterna ligger dock i Moholt. 

Studier allmänt

En stor skillnad mellan uppbyggnaden av inlärandet mellan NTNU och KI är att man vid NTNU använder sig av PBL grupper. Vi indelades i grupper om ca 6 studenter i början av terminen - och det var i dessa grupper som man gjorde praktik, gjorde TBL uppgifter samt PBL uppgifter. Det hänger verkligen på om man har liknande studiementalitet med de andra i gruppen om man kommer att gilla och få ut någonting från att studera på detta sätt. Jag hade turen att vi alla gillade att studera ensamma till att börja med för att sedan sätta oss i gruppen och diskutera. Det fanns även en trygghet då man som utbytesstudent kom in som ny i klassen att det fanns en grupp som man var lite närmare med än resterande i klassen, det var alltså dels pga det här som det var lätt att komma in i klassen och verkligen känna sig välkomnad. 

En sak jag märkte som var annorlunda från KI var att i samband med att man studerade ett klinisk område t.ex gynekologi så anordnade lärarna tillfällen för mikroskopiering och dissektioner av relevanta organ. Det var intressant att få en direkt koppling mellan kliniken och patologi. På KI läser vi ju först patologi under tidigare terminer för att sedan fokusera oss på kliniken och patientbemötande.

Jag valde att tillgodoräkna SVK kursen under mitt utbyte. Det gjorde jag genom att fördjupa mig inom ett område som jag inte hade läst på KI både kliniskt och teoretiskt. Jag valde att fördjupa mig inom gyn. cancer och vistades på den gyn. mottagningen för cancerpatienter, ägnade mig mycket för att mikroskopiera, dissekera samt skriva en kort redovisning om cervikal dysplasi som skickades till kursansvarige på KI.

Då jag kom hem från Norge började tillgodoräknande processen. Det tog  ett tag för resultaten att komma in från Norge men när de väl hade kommit och jag blivit godkänd inom min SVK gick det bra att få terminen tillgodoräknad.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Terminen var uppdelad i olika moment. Jag läste Urologi, Gynekologi, Obstetrik, Barn, Njurmedicin, Endokriniologi. Jag hade redan läst alla moment förutom gyn/obs/barn men var ändå tvungen att läsa alla moment med de norska studenterna för att kunna göra den skriftliga examinationen och OSCE på alla moment. Det var för mig inga problem då det blev en god förberedelse inför sluttentamen samt repetition inför mitt framtida yrkesliv. Samtliga föreläsningar hölls på engelska. Varje moment hade ett visst antal veckor med föreläsningar, vi läste t.ex först 2 veckor urologi i helklass för att sedan under 2 veckor praktisera inom något av de andra momenten i våra PBL grupper. Jag uppskattade att ha en såpass integrerad kurs inom teori och klinik, dock var det inte alltid man kunde ha föreläsningar inom ett område innan man hade praktik vid den avdelningen. 

Föreläsningarna var valfria, men de kliniska dagarna var obligatoriska. Man fick själv gå runt med en närvarolapp och få underskrifter. Under de kliniska dagarna följde man som regel med på på morgonronden med en läkare inom specialiten om praktiken skedde på avdelning, om praktiken skedde på mottagning hade de ofta bokat in att man som student skulle ta patienten för att sedan återkoppla med handledaren ens egen bedömning för att slutligen ta patienten tillsammans med handledaren. Det förekom även rena utbildningsmoment på kliniken som föreläsningar om dialysprinciper under njurplaceringen t.ex. Under obstetrik momentet fick man ibland stanna på nattjour för att kunna se så många förlossningar som man hade tid med. 

Varje torsdag hölls en PBL eftermiddag. Då möttes hela sin PBL grupp tillsammans med en handledare som är specialist inom området. Man blev presenterad med ett patientfall och man skulle som grupp svara på kliniska frågeställningar utifrån fallet. Tanken var att man skulle tänka brett och handlägga patienten på ett så verkligt sätt som möjligt. Efter att man besvarat första delen av patienthandläggandet fick man mer information om fallet som då krävde flera åtgärder. Då det rådde oklarheter i grupper var det tänkt att vi själva skulle kolla upp information instället för att handledaren skulle ge oss svaren - det var en principiell skillnad från våra seminarier på KI. Handledarens uppdrag var att hålla gruppen på rätt spår. Jag tyckte att PBL tillfällena var väl strukturerade och mycket givande, dels därför att det motiverade en att läsa på mer om oklarar fall och dels därför att det fanns en koppling till verkligheten i dem istället för ren fakta. 

Ofta gick man med samma läkare som hade föreläst inom området i helklassen och därför var ofta handledarna väldigt glada att ta emot studenter. Jag upplevde även handledarna som pedagogiska och kunniga. 

Hela kursen examinerades i slutet av terminen med en skriftlig tentamen som gjordes digitalt med flervalsfrågor följt av en OSCE med ca 8 patientfall. Det var den första gången jag gjort en digital tenta, men innehållet var passande och det var lätt att under kursens gång förstå på vilken nivå man skulle ställa sig in för att studera inför tentamen. OSCE momentet är bekant sedan tidigare och fungerade på exakt samma sätt som på KI. 

I helhet tycker jag att jag fått en god grund inom gyn/obs/barn dels praktiskt och teoretiskt. Utbildningen på NTNU fick en att ta egna patienter, komma på egna förlag om handläggning samt få en inblick i praktiska moment som ingår t.ex förlossning.


Språk och kultur

Då sverige och norge är väldigt lika var det sällan jag upplevde någon stor skillnad i kulturen. En oväntad händelse var dock att samtliga butiker stängs på söndagar - tom matbutikerna stänger för att endast hålla en liten bit öppen. Kursen hölls på engelska men jag kunde använda svenska under praktiken för att tala med patienter vilket gick bra. 

Fritid och sociala aktivteter

Det fanns en erasmusgrupp på facebook var det anordnades olika sociala aktiviteter under hela terminen. Jag valde dock att hitta på spontana aktiviteter med klasskamrater som att gå på tur, gå på konserter, gå på UKA (en årlig studentfestival) osv. Utöver det var det lätt att sysselsätta sig med sport. Det finns ett stort gym som NTNU äger var det hålls träningar i t.ex handboll, fotboll, basket, volleyboll osv. 

Staden i sig är som sagt en studentstad likt Lund eller Uppsala. Istället för nationer finns det ett studentsamfund var det anordnas konserter, debattklubbar, sittningar, teater och middagar. Jag inhämtade mest information av vad som händer i staden och på samfundet från vänner i klassen och på facebook. Det var väldigt enkelt att komma i kontakt med andra studenter och hitta på saker under fritiden. 

Nidarosdomen, fika i baklandet och tur i Bymarka är några av de sevärdheter och aktiviteter som jag kan rekommendera!

Sammanfattning

Jag är mycket nöjd över mitt utbyte i Trondheim. Jag har dels inhämtat och lärt mig mycket inom barn/gyn/obst men även haft kul samtidigt. Under tiden i Trondheim fick jag många vänner som jag fortsatt kommer att ha kontakt med. Genom att ingå i flera olika grupper lär man sig även hur man ska ta på sig olika roller i olika konstellationer. Eftersom jag t.ex redan läst urologi, endokrin, njure osv fick jag en roll inom min PBL grupp som ledare då jag var mest informerad inom de områdena. 

Jag tror att det är värdefullt för alla studenter att någon gång åka på åtminstone ett utbyte under deras utbildning för att få en bredare syn på dels arbetet man kommer att tillbringa sitt liv med men även för att träffa människor från andra kulturer.