Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Saint Petersburg State University
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 5
Namn: Miriam Mints
E-postadress: miriam.mints@ki.se

Boende

Resan till St: Petersburg tar knappt en timme med flyg. SAS har direktflyg dit. Väl på plats jag blev mottagen av en representant från universitetet som körde mig till hotellet. Hotellet bokades tillsammans med biljetter och visumet via Ticket Affärsresor. Jag bodde på hotell ”Angleterre”. Priset för ett enkelt rum var runt 1700 SEK. Hotellet ligger centralt, rummet var bekvämt och personalen var trevlig. Saint-Petersburg State University ligger på ca 45 minuters gångavstånd från hotellet . Mina värdar hämtade mig med bil på morgonen, och jag promenerade till hotellet efter avslutad arbetsdag. Prisläget i St: Petersburg är mycket högt, speciellt i centrala delar av staden.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på ryska men jag hade mina presentationer på engelska. Studenterna talar god engelska, dock talade professorerna som vi träffade endast ryska. Studenterna var intresserade och pålästa inom ämnena och väl förberedda inför seminarier.

Fritid

Precis som förra gången, har värduniversitetet tyvärr inte ordnat några sociala aktiviteter. Det var synd men jag var förberedd på detta från förra besöket. Eftersom ryska är mitt modersmål, var det lätt för mig att ta mig runt. Jag besökte två teaterföreställningar. Förra gången upplevde jag St.Petersburg som en säker stad. Denna gång blev jag tyvärr bestulen på min Iphone redan första dagen. Så, man bör vara försiktigt även i centrala delar av staden.

Övrigt

Jag har upplevt utbytet som mycket positivt och intressant. Jag ser fram emot fortsatt samarbete och utbyte med St.Petersburg State University.

Annan verksamhet

I samband med förra besöket blev det tydligt att värdlärosätet var intresserat av att samarbeta på flera punkter. Jag hade då informationsmöte angående möjligheter för studenter från värdsuniversitet att komma till Karolinska Institutet för klinisk rotation. Det var flera studenter som anmälde sitt interesse för att komma till KI för klinisk rotation. Lärare från St. Petersburg State University har haft intervju med alla som har önskat komma till KI och har valt två studenter. Jag hade möte med dessa studenter och information angående deras kliniska rotation vid KI. Dessa två studenter kommer att söka kursen för klinisk rotation för HT 2012 vid KI. Jag har skickat all information beträffande dessa studenter till internationell avdelning vid KI. Vi har även diskuterat möjligheter för lärare att komma till KI. Två lärare har anmält sitt intresse.

 

Åtminstone en av de lärare vill komma vid samma tidpunkt som deras studenter. I samband med förra besöket diskuterades gemensamma forskningsprojekt. Denna gång hade jag tillsammans med den ansvarige för forskning och undervisning vid universitetet träffat fyra läkare, en av de är specialist inom obstetrik och gynekologi och tre är under ST-utbildningen. Alla de har påbörjat projekt vid St. Petersburg State University och är intresserade av gemensamma projekt och även PhD programmet vid KI.

 

Två av de läkarna har redan skickat in sina dokument till Ki för bedömning av grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå vid KI. Värdsuniversitetet är också positiv till att ta emot studenter från KI för klinisk placering. Jag bedömer möjligheterna till fortsatt samarbete som ypperliga, har hållit e-mail- och telefonkontakt med lärare från universitetet .

Förberedelser

Det var min andra resa på ett år inom programmet för lärarutbyte. Därför behövdes inte några särskilda förberedelser. Visumet och biljet beställdes via Ticket Affärsresor och gick väldigt smidigt.

Reflektioner

Jag har upplevt utbytet som mycket positivt och intressant. Jag har redan etablerat regelbunden kontakt med två av lärarna och ser fram emot att fortsätta samarbete. Till hösten kommer två studenter för klinisk rotation och eventuellt en lärare. Om dessa studenter kommer att uppleva utbildningen som värdefull, kommer det att resultera i att flera söker sig till KI. Detta innebär att kontakterna kommer att fortsätta och fördjupas. Även möjligheterna till gemensamma forskningsprojekten är goda. Jag har anmält mig till seminariet som arrangeras av utbildningsavdelningen vid KI och där kan man dela med sig med sina erfarenheter från utbytet och inspirera andra kollegor till lärarutbyte.

Undervisning

Läkarutbildningen inom obstetrik och gynekologi är uppbyggd på ett annat sätt än i Sverige. Man läser obstetrik och gynekologi under fjärde till sjätte åren av läkarutbildningen. Utbildningen tar sex år. Under fjärde året ingår gynekologi och obstetrik i grundkurser som anatomi, histologi, etc., medan mer kliniskt inriktade kurser återfinns under de senare terminerna. Man läser flera ämnen samtidigt och har flera kurser samtidigt. Undervisningen är uppdelad i föreläsningar och seminarier, dock är föreläsningar dominerande.

 

Relationen mellan lärare och elev är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt. Exempelvis stiger alla studenter upp när läraren kommer in i rummet. Man kontrollerar närvaro vid varje föreläsning och seminarium. Kurslitteratur inkluderar böcker i obstetrik och gynekologi på ryska, handouts delas inte ut. Undervisningen är mer inriktad på teori än på praktik. I samband med mitt besök denna gång hade jag seminarier, bedside undervisningen och examination för studenter termin 10 och 11.

 

Seminarier var på följande tema:

 . Endometrios

· Cervixdysplasier

 · Uterus cancer

· Uterus myom

· Blödningsrubbningar hos fertila kvinnor

· Postmenopausala blödningar

 

Bedside undervisning:

Ovariala Cystor · Operationsmetoder inom gynekologi

 

Jag har tagit aktiv del i samband med praktiskt prov vid examinationen för studenter termin 10.

Undervisningstimmar

Jag befann mig vid lärarsätet mellan kl. 9.00 och 16.00 alla arbetsdagar. Jag hade varje dag minst 2 seminarier och en bedside undervisning. Jag har varit med vid praktiskt prov i samband med examinationen för studenter termin 10. Övrig tid hade jag föreläsningar för läkare under utbildning och specialister.