Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 5
Namn: Tanja Tomson
E-postadress: tanja.tomson@ki.se

Boende

För resan från Entebbe till Kampala hade taxi bokats via Serena hotell som vi blev rekommenderade att bo på denna gång. 

Serena var dyrare än tidigare alternativ men prisvärt. Utöver allmänt god service fungerade internet utmärkt och business center hjälpte till med allt vi behövde i samband med kursförberedelserna. 

Mottagandet på Makere University var utmärkt bl.a. fick jag audiens hos professor Nelson Sewankambo (principal) motsvarande rektor College of Health Sciences. Det måste understrykas att samarbetet inte är nytt. 


Språk och kultur

Engelska fungerar mycket bra som undervisningsspråk.

Upplever mig har kommit närmre kulturen genom samtal med forskare lärare, studenter och inte minst invånarna i Kampala.

Fritid

Gemensam middag ordnades näst sista dagen där möjlighet till framtida planer fanns men även samtal om livet i Uganda och hur det är att arbeta på Makerere.
Fick också en guidad tur till fots genom Kampala city. Iögonfallande var bl.a. det mkt stora antalet banker och mycket nybyggen ett tecken på ett samhälle i dynamisk utveckling. Åtminstone den urbana delen...  

Veckan var intensiv och det fanns inte utrymme till mycket  andra sociala aktiviteter. Dock är jag lovad forsränning och Jonas safari nästa gång!

Övrigt

Pedagogiskt ledarskap och utveckling för framtidens akademiker och hälsoarbetare är något som ligger i tiden. Vårt samarbete med Makerere är ett steg i internationaliseringens tecken och vi hoppas kunna vidareutveckla idén till att skapa ett regionalt institut för pedagogisk ledarskap i Östra afrika. Ett annat gemensamt mål är publikationer som synliggör vårt programöverskridande, interdisciplinära samarbete. Tankar på att beforska projektet finns.

Annan verksamhet

Diskussioner om framtida samarbete pågår ständigt och det finns planer på att prof. Sewankambo ska komma till Stockholm under HT 2012 för att delta i ett 1-dags konferens/workshop om "A new century for  Health Professionals" som PD Tanja Tomson driver tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin. 

Ki/Makerere samarbet inbegriper åtskilliga KI institutioner. Därutöver leder EU projekt som EQUIP (KI-koordinator), SURE och ARCADE. 
Möjligheten till fortsatt samarbete ses som mycket fruktbart.

Förberedelser

Denna resa genomfördes tillsammans med Jonas Nordquist, Medical Case Center, (MCC) och är en fortsättning på föregående resa 29 januri-5 februari 2010. Då planerades att ett ledarskapsrogram ska utvecklas tillsammans med Makere, College of Health Sciences.

Utifrån detta påbörjade samarbete med Makerere och en gemensam plan för utvecklandet av en kurs för pedagogiska ledare, universitetslärare, adminsitrativ personal m.fl. gavs kursen "Leadership for change in Higher Education". Hela kursen utvecklades tillsammans med Makerere medarbetare på College of Health Sciences, Isaac Okullo, dekan samt Ian Munabi, senior lecturer, dpt of Anatomy samt mig själv och Jonas Nordqvist, MCC.

Programansvariga för kursen är Isaac Okullo, Makerere och Tanja Tomson, KI.
Lämpligt material såsom vetenskapliga artiklar, undervisningsmaterial och annat planerades och utveklades gemensamt innan resan. 

  

 

Reflektioner

Det är glädjande att se att denna kurs är genomförd samt fått lysande utvärderingar!

Vi ser bägge fram emot nästa steg som bl.a. inbegriper två nya kursomgångar under 2012 (mars och ev oktober om finansiering finns).
Dokumentation av programmets/kursens utveckling, publicering etc.
Förslag att utveckla denna ledarskapskurs till en inter-dicsiplinär kurs som inkluderar läkare, sjuksköterskor och folkhälosvetare allt med syfte att utveckla  framtidens akademiker/hälsoarbetare.
 
Vårt arbete kommer att presenteras i en workshop på KI, 8 mars 2012, "lärande genom internationalisering" där detta mycket fruktbara samarbete kommer synliggöras i en paneldiskussion.

Undervisning

Kursens upplägg bygger på tre andra ledarskapsprogram. Det lokala LDP programmet som Makerere har utvecklat, BMJ/KI kursen som ges på KI och en annan kurs som ges på Harvard. På detta sätt har en hybrid skapats som är anpassad till Makerere och dess kontext. 
Kursen bestod av en blanding av didaktiska och interaktiva inslag vilket gav utrymme för deltagarnas egna reflektioner. Detta uppskattades mycket. 
Ingen formell examination utfördes men deltagarna fick uppgifter som relaterade till det aktuella undervisningsämnet och beroende på undervisningsform planerades olika uppgifter som de skulle förhålla sig till, fundera över eller finna lösningar till.
 
Deltagarna kom från flera av Makereres schools (School of Medicine, School of Public Health och School of Biomedical Sciences) samt HR avdelningen vilket bidrog till en interprofessionell kultur. Alla var genuint intresserade och bidrog till erfarenhetsutbyte. Schema för de tre dagarna finns nedan.  Dag 2 & 3 började med återkoppling från föregående dag mellan 8.30-9.00.
 
Genom utvärderingen fick vi återkoppling på att kursen var mycket uppskattad (tabell 2), ögonöppnare, vissa ville att den skulle ges årligen och att mer tid behövdes för delar av innehållet. Några citat från deltagarna: "This is a very good program that may need to be given more days thatn three days" "Everybody needs these leadership skills in order to carry Makerere forward",  "The leaders of the department need to attend this program in order to be managers who lead", "the sessions were higly interactive so it was not more of imposing but participation on an individual basis and that can only be great for learning".
 
 Schema 28-30/11 8.30-17.00
 

Participant registration

registration

Start of workshop-opening remarks and introductions

Speech

Workshop expectaions

Group activity

Mision and vision

Presentation

Tea break

Snack

Leadership and management

Presention

Leadership and management

Plenary and group work activity

Lunch

Meal

Culture and politics

Presentation and group work

Tea break and depature

snack

Workshop recap-portfolio – ”aha moments”

Group activity

Problem setting

Presentation

Problem solving

Presention

Tea break

snack

Negotiating

Presentation Plenary and group work activity

Lunch

Meal

In depth Negotiations: Feedback, Assessment and Evaluation

Presentation and group work

Tea and departure

snack

Workshop recap-portfolio – ”aha moments”

Group activity

Adult learning theory

Presentation and group activity

Tea break

snack

Solo taxonomy: deep and surface learning

Presentation Plenary and group work activity

Lunch

Meal

Assessment

Presentation and group work

Workshop evaluation

plenary

Certificate award and closure

ceremony

Tea and departure

snack

Dinner for facilators

Dinner


Table 2: Summary of ratings for the individual aspects of the leadership for change program Makerere

 Aspect of program being evaluated

N

Median

Disagree

N(percent)

Neither agree nor Disagree

N (percent)

Agree

N(percent)

Completely Agree

N (percent)

The content of the program met my expectations

19

4.00

0

3 (15.8)

9 (47.4)

7 (36.8)

The program enhanced my leadership capacity

19

5.00

0

2 (10.5)

7 (36.8)

10 (52.6)

 The Program enhanced my ability to formulate a mission-vision-action analysis

19

5.00

0

5 (26.3)

4 (21.1)

10  (52.6)

The program enhanced my capacity to conduct a political analysis

18

5.00

0

6 (33.3)

2 (11.1)

10 (55.6)

The program enhanced my capacity define a problem

18

5.00

0

1 (5.6)

7 (38.9)

10  (55.6)

The program enhanced my capacity to find solutions to leadership problems

18

4.00

0

3 (16.7)

7 (38.9)

8 (44.4)

The program enhanced my capacity to negotiate

18

5.00

0

1 (5.6)

6 (33.3)

11 (61.1)

The program enhance my capacity to conduct a cultural analysis from a leadership perspective

18

4.50

0

3 (16.7)

6 (33.3)

9 (50.0)

The program enhanced my understanding of adult learning theory

18

4.00

0

4 (22.2)

6 (33.3)

8  (44.4)

The program enhanced my understanding of different quality of deep and surface learning

18

4.00

0

4 (22.2)

6 (33.3)

8  (44.4)

The program enhanced my understanding of the assessment process

18

5.00

1 (5.6)

0

7 (38.9)

10 (55.6)

I would recommend the program to other staff in my department

19

5.00

0

0

2 (10.5)

17 (89.5)

 

Undervisningstimmar


Kursen kan denna gång betraktas som en slags pilot inför nästa kurs som sannorlikt blir en veckokurs. 
Värduniversitetet bedömde att tre dagar var mer lämpligt för att få med personalen  från "human resourses" att delta vilket också lyckades.

Kursen hölls på Fiarway hotel 28-30 November. Start 8.30-17.00
Totalt antal undervisningstimmar: ca 24h

1 december
Utvärdering: 3h
Planering nästa steg: 4h
 
2 december
Övrig tid: 3h