Reserapport - KI-student
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: NordPlus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Joni Panula
E-postadress: joni.panula@stud.ki.se

Innan avresa

Mitt motiv för utbytet var mitt intresse för hjärt- och thoraxkirurgi. Den enda möjligheten för praktik inom denna specialitet var en SVK-kurs under termin 5-6. Tyvärr blev jag inte vald till kursen då. Därför sökte jag utbyte i hjärt- och thoraxkirurgi i Finland. Jag valde just Åbo universitet då mina anhöriga bor i Åbo. Som finländare blev det inte det vanliga utbytet med kulturkrockar och främmande språk osv. utan jag betraktade det mer som en chans att se vardagen på hjärt- och thoraxkirurgi innan jag tar examen.


Informationen var lättillgänglig både från KI och Åbo universitet. KI har en lista på partneruniversitet på termin 11 (https://pingpong.ki.se/public/courseId/5586/lang-sv/publicPage.do?item=5872822). Åbo har också en lista på möjliga kurser och kliniska rotationer (https://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/courses/Pages/Courses-at-the-Faculty-of-Medicine.aspx). Jag sökte Clinical Rotations in Surgery och efter kontakt med koordinatorn per mail, kom vi överens om subspecialitet inom kirurgi. Inga speciella intyg eller vaccinationer behövs tänka på.

Ankomst och registrering

Jag tog båten kvällen innan möte med koordinatorn. Man ska lämna MRSA test innan man kan börja i kliniken. Introduktionsdagar erbjöds i början av terminen men då jag började senare så kunde jag inte delta i dessa. Jag fick dock all nödvändig information och handouts på introduktionsföreläsningar i efterhand. Alla utbytesstudenterna får personlig fadder som man kan be om hjälp med det praktiska.

Ekonomi

 Kostnadsläget ligger ungefär på samma nivå än i Sverige. Man kan betala kåravgift (55 €, frivillig men rekommenderad) för att få studentkort och behörighet till studentrabatter. Bland annat kostar studentlunch endast 2,60 €, vilket minskar kostnader avsevärt!

Boende

Man kan söka lägenhet från TYS (liksom SSSB, https://www.tys.fi/en/). Dessa lägenheter är relativt förmånliga (300-450 €/månad) och i hyfsat skick. De ligger ett par hundra meter från campuset och sjukhuset.

Studier allmänt

Utbildningssystem: Den största skillnaden mellan Finland och Sverige är det att I Finland har man 6 års utbildning med legitimation direkt efter examen utan AT-tjänst. Däremot gör man 9 månaders vårdcentralstjänstgöring inbakad i ST-utbildning. Utöver klinisk praktik under terminer utför man så kallade amanuenstjänster som är betalda - dessa mest under somrarna. Annars är utbildninsstrukturen i Finland lik med den i Sverige: prekliniska kurser de första 4-5 terminer och sedan kliniska kurser.


Sjukvårdssystem: Det finns inga stora skillnader mellan sjukvårdssystem. I Finland är sjukvårdshierarkin mer framme än i Sverige. Detta yttrar sig t.ex. som tydlig arbetsfördelning mellan läkare och sjuksköterskor under ronder: det finns mindre plats för diskussioner. Sjukhushygien är inte heller lika uttalad i Finland: läkare kan bära sina civilkläder under läkarrock och ha armbandsur i handen under ronden. Sammanfattningsvis är dessa små skillnader och det handlar mer om nyanser.


Lärarrelationer: Genom att vara i samma klinik under hela 10 veckors period så kunde man bilda en bra relation med lärarna (specialister och ffa. ST-läkare). Man fick successivt mer ansvar och utmanande uppgifter.


Patientkontakter: Flera kontakter dagligen under ronderna.Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Jag läste kurs Clinical Rotations in Surgery, vilket var egentligen 10 veckors VFU-praktik. Man kunde själv föreslå subspecialitet inom kirurgi och kunde byta mellan flera specialitet om man ville. Jag började med hjärt- och thoraxkirurgi men då jag trivdes på kliniken så fortsatte jag där hela 10 veckor. Utbildningsformen var i princip VFU med praktik under dagarna och självstudier i kvällarna. Som kandidat är man med på ronder på hjärtintensiven, hjärtövervakningen och den vanliga vårdavdelningen. Jag hjälpte med remisser och epikriser samt t.ex. fick dra ut pleura- och epikardiumdrän postoperativt. I operationssalar ser man hela operationsfältet från anestesis sida vilket gjorde det lätt att följa operationer. Dessutom fick jag assistera och t.ex. suturera hudincision efter man tagit bort vengraften. Jag fick också sätta ett par pleuradrän. Generellt får man göra mycket om man tar initiativ.

Språk och kultur

Som finländare hade jag själv inga svårigheter med språket eller kulturkrockar. Språkkurser erbjöds. Vissa patienter pratar svenska och alla handledare kan engelska och/eller svenska.

Fritid och sociala aktivteter

Generellt är studentliv i Finland mycket mer livligt än i Stockholm. Det finns goda möjligheter till sociala aktiviteter och idrott. Man kan skaffa ett Campus Sport -kort som gör behörighet till olika aktiviteter (www.campussport.fi/sv/ingangssida). Utbytesstudenter hade egen Facebook-grupp som möjliggjorde lätt kontakt med andra studenter.

Sammanfattning

Som sagt, så var detta utbyte mer som en vanlig klinisk placering för mig pga mitt ursprung. Däremot var utbytet otroligt värdefullt då jag kunde träna kirurgiska färdigheter och fick se vardagen inom hjärt- och thoraxkirurgi.