Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université Paris Descartes (Paris 5)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Höst- och vårtermin 17/18
Namn: Lovisa Lindmark
E-postadress: lovisa.lindmark@stud.ki.se

Innan avresa

Motiv

Jag har alltid velat åka på utbyte under mina universitetsstudier. Jag ville åka till Frankrike eftersom jag tycker om fransk kultur och pratar franska hyfsat bra. Jag hade redan pluggat i Frankrike under ett utbytesår i gymnasiet och var intresserad av att se hur deras läkarutbildning skiljde sig från vår. Eftersom jag alltid har drömt om att bo i Paris valde jag att söka till ett universitet där. 


Information

Det finns mycket information om utbytesstudier på KI:s hemsida och när man väl blivit nominerad till sitt universitet får man ännu mer information. Trots all information var man välkommen att höra av sig till KI:s internationella handläggare som alltid tog sig tid att svara på frågor. Det var oerhört värdefullt. 


Att tänka på innan avresa

Det man behöver ordna först när man åker till Paris är ett godkänt DELF-prov minst nivå B2. De säger att man måste skicka med diplomet i ansökan men så länge man kan visa upp det vid ankomst är det ok. I Stockholm kan man skriva provet på Franska ambassaden. Eftersom tillfälle bara ges 4 gånger per år bör man anmäla sig till provet så snart som möjligt. Jag hade redan tagit alla vaccinationer som behövdes (hepatit, tuberkulos mm). Boende kan vara bra att börja fundera över i god tid men det kommer alltid ordna sig.

Ankomst och registrering

De första dagarna

Jag var på plats ett par dagar innan min kliniska rotation började. Då passade jag på att registrera mig som student vid universitetet, besöka sjukhuset där jag skulle ha min första placering och öppna ett bankkonto. Det tar ca en halv dag att registera sig vid universitetet och få sitt Franska studentkort. Med studentkortet får man tillgång till rabatter, bland annat i studentrestaurangerna ("Crous"). 


Öppna bankkonto

Man måste öppna ett bankkonto för att få den lön som alla franska läkarstudenter får för sin tjänstgöring på sjukhuset (ca 250 euro per månad). Det är inget man måste göra innan man börjar sin kliniska rotation utan det räcker med att göra under första veckan. Det finns många olika banker att välja på, jag var nöjd med LaPoste men annars finns t.ex. BNP. De flesta tar en låg månadsavgift för bankkortet men annars betalar man ingenting. För att kunna öppna ett konto måste man ha ett bevis på att man är bosatt i Frankrike. Därför får man vänta med att öppna kontot tills man flyttat in på sitt studentboende där man kan be om att få ”Attestation d’hebergement”. Det kan också vara bra att ha med sig sitt Learning Agreement för att styrka att man är student. Jag fick tyvärr vänta ganska länge på att få mitt bankkort och var tvungen att köa länge på deras kontor när jag ville ha hjälp eftersom det var svårt att få hjälp på internet. Var beredd på att mycket är gammeldags och byråkratiskt i Frankrike. 


Introduktionskurs och fadderorganisation

Det erbjuds en introduktionskurs för ca 200 euro i början på höst- respektive vårterminen. Eftersom jag läste en del av termin 9 (ÖNH och ögon) innan jag åkte iväg på utbytet missade jag den kursen. Jag tycker man ska gå kursen om man kan för då får man möjlighet att lära känna andra Erasmusstudenter. Det fanns en fadderorganisation också där man som utbytesstudent fick kontakt med en fransk student som både kunde hjälpa till med praktiska saker och ta med en på rundtur i stan. 

Université Paris Descartes, 12 Rue de l'École de Médecine

Ekonomi

Jag spenderade nog lite mer pengar i genomsnitt per månad i Paris än jag gör hemma, men det berodde nog mest på att jag passade på att göra fler saker än jag normalt gör hemma. Om jag inte hade gjort det hade jag kanske till och med spenderat mindre i Paris eftersom det går att komma billigt undan med maten. 


Mat

I studentrestaurangerna kan man få en trerätters lunch för 3 euro. Det är inte alltid så gott men väldigt prisvärt och man kan välja på kött, fisk och vegetariskt. På alla sjukhus finns det också personalrestauranger som oftast är ännu billigare och godare. I affärerna är det ungefär samma priser som i Stockholm men om man köper mat på marknaden är det oftast billigare. 


Transport

SL-biljetter kostar ungefär lika mycket i Paris som i Stockholm. Om man köper ett årskort får man 50 % avdrag som student och betalar då ca 175 euro. Eftersom kostnaden per månad är 75 euro lönar det sig att köpa årskortet även om man bara stannar tre månader. Det finns flera olika varianter av city bikes i Paris. Vélib liknar det vi har i Sverige, med cyklar parkerade i cykelställ. Det finns också flera asiatiska märken som Gobee.bike, oBike och Ofo's, vars cyklar inte parkeras i ställ utan varsomhelst på gatorna. 

Efterrättsbuffé i studentrestaurangen

Boende

Jag bodde i La Cité Internationale Universitaire. Det är ett stort campus för internationella och franska studenter, men det är mest internationella studenter som bor där. Man kan söka boende via det franska universitet eller på egen hand. Jag sökte både via universitet och Svenska studenthemmet. I slutändan fick jag boende på båda sätten men tackade ja till Svenska studenthemmet. Alla studenthem i la citén har utbyten sinsemellan för att det ska bo studenter från olika länder i alla hus. Ungefär 50 % av alla studenter som söker till Svenska studenthemmet blir utplacerade i andra länders hus. Jag fick bo i La maison des provinces de France. Där betalade jag 560 euro för ett ganska stort (16-18 m2) rum med eget badrum och gemensamt kök. Huset var gammalt men i bra skick och relativt nyrenoverat. I köket fanns mikro, ugn och spis men varken köksredskap eller porslin så det måste man själv ta med. Rummen städades en gång i veckan och köket städades varje dag. Därför var det väldigt fräscht. 


La cité internationale ligger i arrondissement 14 i södra Paris, nära utkanten. Det finns en pendeltågsstation precis vid campus (RER B) och en tunnelbanestation på 5-10 minuters gångavstånd. Eftersom jag var placerade på sjukhus i arrondissement 14 och 15 kunde jag lätt ta mig dit till fots. Om man söker boende via universitetet erbjuder de även boende i studentrum mer centralt. Jag kan verkligen rekommendera att bo i la citén även om det ligger i utkanten av stan. Dels är det fantastiskt att bo där tillsammans med så många studenter från världens alla hörn, dels går det väldigt snabbt att åka in till centrum (10-15 minuter med pendeltåget eller tunnelbanan).


Länkar

Svenska studenthemmet

Cité internationale universitaire de Paris

Mitt studentrum

Studier allmänt

Allmänt 

I Frankrike är läkarutbildningen 6 år. I slutet skriver alla studenter ett slutprov och blir rankade efter resultatet. Den rankningen avgör sedan var i Frankrike och inom vilken specialitet de gör sin specialistutbildning. Direkt efter avslutad grundutbildning påbörjar man sin specialisering. Grundutbildningen är teoretisk de första tre åren. De sista tre åren varvas teori och praktik. Läkarstudenter som fortfarande läser grundutbildning kallas ”externer” och de som gör sin specialisttjänstgöring kallas ”interner”. 


Praktik 

Praktiken liknar den praktik vi har i Sverige på många sätt även om det finns vissa saker som skiljer sig. Till att börja med har de färre placeringar men varje placering är 3 månader lång. En nackdel är att de inte får praktisk erfarenhet av alla specialiteter, men en fördel är att de får fördjupad kunskap inom vissa områden redan under grundutbildningen. En annan skillnad är att de kliniska rotationerna i Frankrike känns lite mer som ”jobb” än i Sverige. De har placeringar varje förmiddag fram till lunch, går fler jourer, har oftast bestämda uppgifter och får en liten lön för praktik och jourer. Även utbytesstudenter får lön, lika mycket som vårt studiebidrag ungefär. En annan skillnad är sjukhuskläderna. I Frankrike bär alla läkare och läkarstudenter en enkel läkarrock över sina vanliga kläder. Det är ovant och känns konstigt i början men man vänjer sig snabbt. När jag kom tillbaka i Sverige kändes det konstigt att åter använda scrubs (eller ”pyjamas” som de säger i Frankrike). 


Teoretisk undervisning

På eftermiddagarna är studenterna fria att disponera sin egen tid. Man kan gå på föreläsningar, men de flesta studenterna går till biblioteken för att plugga enskilt. Förutom att plugga till terminstentan pluggar de också till slutprovet. Så gott som alla deltar även i kvällskurser för att plugga inför slutprovet. Jag tror att de franska studenterna i genomsnitt pluggar mer än vad vi gör, vilket säkert till stor del beror på att de måste få ett bra resultat på slutprovet. Men självklart skiljer sig ambitionsnivån mellan olika studenter precis som i Sverige. Jag skrev tentorna hemma men det går att skriva dem i Frankrike om man vill. Som jag förstod det är tentorna oftast flervalsfrågor och elektroniska (men görs i skrivsal).

Bibliothèque interuniversitaire de Santé, 12 Rue de l'École de Médecine

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI

Psykiatri 

Jag hade en 6 veckor lång psykiatriplacering på Hôpital Sainte Anne. Jag var på en sluten avdelning. Det var framför allt patienter med affektiva och psykotiska tillstånd som vårdades där. På avdelningen fanns ett uppehållsrum med tv, fotbollsbord, piano mm. Det fanns också en park som patienter kunde få tillåtelse att gå ut i. Det fanns två isoleringsrum. Första dagen fick vi en rundvisning och dörrnycklar. Sedan fick jag och en annan läkarstudent skriva in vår första patient. 


Vår uppgift var att ta status, anamnes och EKG. När vi gjort det rapporterade vi till ST-läkaren som sedan följde med oss tillbaka och tog en fördjupad psykiatrisk anamnes. Därefter skulle vi skriva en intagningsanteckning i journalen (elektronisk) och tolka EKG. Det gjorde vi med alla patienter som kom till avdelningen. De första dagarna gick jag med de andra två studenterna men tog inga patienter själv. Det gick bra och både läkarna och de andra studenterna var förstående och hjälpte mig ofta och gärna. Något som var lite svårt i början var att komma in i det franska medicinspråket men efter att ha fyllt i ett par journaler (med mycket hjälp av de andra studenterna) lärde jag mig de viktigaste förkortningarna. 


Avdelningsarbetet varvades med en del föreläsningar. De hölls i aulan som låg på sjukhusets bottenvåning. Antingen kom en forskare inom psykologi eller psykiatri och föreläste eller så presenterades patientfall. Då pratade en överläkare med en patient under en timme inför en ganska stor publik av läkare, psykologer och studenter. Alla patienter blev självklart tillfrågade men jag undrar hur det kändes för patienterna när de satt där framme. I vilket fall som helst var patientfallen intressanta och mycket lärorika. 


En gång i veckan gick vi på gemensam rond till alla patienter. Specialisten höll i patientsamtalen och efteråt diskuterade vi vilka symtom de visat, hur väl det stämde in på olika syndrom och gjorde upp en fortsatt plan. Ett par gånger stannade jag kvar på eftermiddagen. Det kan rekommenderas eftersom det är då de flesta patienter kommer och jag då fick se patienternas tillstånd innan de fått medicinering. Det fanns möjlighet att gå jourer på natten eller kvällen men det enda jourpasset jag hade låg en lördagsmorgon. Jag gick inga fler jourer eftersom jag ändå skulle var tvungen att gå ett par jourer i Sverige. I efterhand ångrar jag att jag inte gick några kvällsjourer i Frankrike också för jag hade nog fått lära mig mycket. 


Neurologi 

Efter min psykiatriplacering hade jag en 6 veckor lång neurologiplacering på samma sjukhus, Hôpital Sainte Anne. De var inriktade på vaskulär neurologi men hade också en avdelning med mer allmän neurologi. Där lades patienter in för utredning av neurologiska tillstånd under 1-2 veckor. Jag spenderade mest tid på den allmänneurologiska avdelningen. 


Studenternas uppgifter var att göra fullständigt somatiskt och neurologisk status på alla patienter. Vi delade upp patienterna mellan oss så att alla fick ett par var per vecka. Vi gjorde status och tog anamnes vid inskrivning och hade sedan ansvar för våra patienter. Förutom att skriva journal fick man skriva remisser, ringa konsulter och ibland leta efter gamla pappersjournaler. Man fick också följa med patienterna på undersökningar och göra enklare saker som t.ex. test för ortostatisk hypertention, minnestest mm. 


Två gånger per vecka gick vi rond. Då fick alla presentera sina patienter för specialisten, underläkarna och de andra läkarstudenterna och sedan gick vi gemensamt runt till alla patienter. Det var ofta mycket givande eftersom specialisten då kunde visa typiska neurologiska fynd. Precis som i Sverige uppmuntrade de oss studenter att öva på att rapportera våra patienter på ett strukturerat sätt, typ enligt SBAR. Det var väldigt givande att få träffa så många patienter. Det var mindre givande att vara tvungen att vara tvungen att göra så mycket sekreterarjobb, eftersom det tar mer tid som utbytesstudent och inte är så lärorikt.

Kurser motsvarande termin 10 på KI

Gynekologi

Min sista placering var inom gynekologi och obstetrik på Höpital Saint-Joseph. Det var väldigt modernt jämfört med Sainte Anne. Där roterade studenterna varje vecka mellan olika placeringar, samtliga inom gynekologi-obstetrik. Man kunde vara placerad på akuten, mottagningar, operation, vårdavdelning eller BB. 


Den första veckan gjorde vi studenter upp ett schema för hur vi skulle rotera så att alla fick prova på alla avdelningar och så att det fanns tillräckligt med studenter på varje avdelning. På operationssalarna behövdes till exempel tre studenter varje vecka. Där var vi nästan alltid ombytta men det varierade hur mycket vi fick göra, oftast inte så mycket. Specialisten undervisade ST-läkaren och läkarstudenten assisterade. 


Dessutom skulle någon läkarstudent gå jour varje natt. Varje student fick flera vardagsjourer och ett par helgjourer under en tremånadsperiod. Jag gick ett par helgjourer. Som läkarstudent skulle man dels följa (minst) en kvinna som förlöste någon gång under natten/kvällen, dels vara på gyn-akuten. De underströk att huvudsyftet var att få se förlossningar men eftersom man förväntades hjälpa ST-läkaren på gyn-akuten, som oftast var överbelastad, var det ibland svårt att komma ivåg till förlossningssalen. Under jouren fick man också gå med på akuta snitt och andra akuta operationer. Jourpassen var tuffa, stressiga och lärorika. Vissa läkare jag gick med var ganska otrevliga under jourpassen när de var stressade. Det var tråkigt att bli dåligt bemött men sedan ursäktade de sig efteråt.

Trött efter en intensiv nattjour på gynakuten och förlossningen

Språk och kultur

Det tog ett tag för mig att komma in i språket. Jag hade varit på utbyte i Frankrike fem år tidigare och inte pratat så mycket franska sen dess men klarade mig utan större problem. 


Mat och dryckeskultur skiljer sig en hel del från den svenska. I Frankrike är lunch och middag de viktigaste måltiderna, men de varken äter eller dricker särskilt mycket däremellan. I Sverige är lunch och middag mindre viktiga (och mastiga) och istället är frukost och fika större. På sjukhuset saknade jag de svenska kaffepauserna i början. Så småningom vande mig vid att arbeta utan paus. Men ibland fikade vi på sjukhuset. Under min psykiatriplacering på Sainte Anne bjöd överläkaren på frukost varje fredag. 


Paris har en stark internationell prägel till skillnad från Stockholm. Jag har aldrig tidigare bott i en så stor stad som kryllar av människor från morgon och kväll och jag tror att det var den största skillnaden för mig. Jag tyckte oftast om att det var fullt av människor. Folklivet på gatan fick staden att kännas levande. Däremot var det inte lika härligt med trängseln i tunnelbanan, som fick trängseln vid T-Centralen i rusningstid att blekna i jämförelse. 

Morgonfika på Sainte Anne med croissanter och pain au chocolat

Fritid och sociala aktivteter

Det organiserades en hel drös av aktiviteter för utbytesstudenter av universitetet, kåren och andra organisationer för internationella studenter. Det fanns otroligt många möjligheter att träffa andra läkarstudenter och andra studenter. Där jag bodde, i Cité internationale universitaire de Paris, organiserades också många aktiviteter för de boende. Tack vare diverse grupper på Facebook och Whatsapp var det lätt att komma i kontakt med och planera aktiviteter med andra läkarstudenter på utbyte. Bland annat kunde man följa med på resor till olika delar av Frankrike och teater tillsammans med andra Erasmusstudenter. 

Jag deltog i en del aktiviteter som organiserades i La Citén, bland annat yoga och improvisationsteater. Jag utnyttjade också simhallen ett par gånger. De flesta aktiviteter var gratis eller väldigt billiga. Man kunde köpa ett gymkort som gav tillträde till ett enklare gym, simhall och gruppträningar för en billig peng.

Sammanfattning

Jag tycker det var fantastiskt roligt att få åka på utbyte till Paris. Visst är det mer krävande att göra praktik utomlands, men det är väl värt den extra ansträngningen. 


 Nu när jag tänker tillbaka på utbytet inser jag hur mycket jag har lärt mig, även om det inte alltid kändes så under tiden jag var där. Rent medicinskt lärde jag mig nog en del extra detaljer som jag kanske inte fått lära mig i Sverige. Jag fick också använda mig av mina kunskaper inom alla olika specialiteter i större utsträckning än hemma, eftersom det var mindre vanligt att ringa konsulter (även om det behövdes ibland). 


Jag lärde mig mer om livet och om mig själv. Det krävdes en del planeringsförmåga, kreativitet och problemlösning för att ordna praktiska detaljer som boende, bankkonto, att registrera sig vid universitetet etc. Att möta så många nya människor gav mig inte bara många goda vänner utan också djupare självinsikt. Så om du funderar på att åka säger jag precis som alla andra – gör det!