Reserapport - KI-student
Lärosäte: Dublin Institute of Technology (Technological University Dublin)
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18

Innan avresa

Redan vid mitt val av utbildning var möjligheterna till utbytesstudier något jag tittade efter. Att BMA-programmet vid KI erbjöd detta, bidrog i viss mån till min känsla av att jag valde rätt utbildning och universitet. Jag har tidigare erfarenheter av bland annat sommarjobb och språkkurser utomlands, varför jag visste att jag skulle klara av en utmaning i form av utbytesstudier, och troligtvis erhålla en positiv upplevelse. Jag är nyfiken på främmande miljöer och människor, och strävar alltid efter nya upplevelser och vidgade vyer.
   När tiden var inne att söka om en plats till utbyte fanns det tyvärr inte mycket att välja på för mitt program och inriktning, utan endast Belgien på hösten och Irland på våren. Tanken på Dublin lockade mig dock direkt, då jag tidigare haft irländska vänner och länge tyckt att det verkar vara ett vackert och spännande land att utforska. Jag tyckte dessutom att det kändes som en bra idé att göra just examensarbete utomlands, samtidigt som fler andra personer hellre ville åka till Belgien. Jag hade varit lite stressad och nervös inför examensarbetet ända sedan termin 1, så jag ville gärna göra något roligt av det. Dessutom underlättade det att bli tilldelad ett projekt och en handledare, så att jag slapp den stressen det hade inneburit att arrangera detta hemma i Sverige. Istället var det förstås mycket annat att organisera inför en utlandsvistelse, men det var egentligen bara boende som krävde stor ansträngning. Jag behövde inga särskilda vaccinationer, och diverse dokument/intyg som skulle fyllas i innan avfärd fick jag tillräckligt med information om och hjälp med.
   En annan anledning till att jag valde att åka, var att jag träffade på en tidigare BMA-student som varit på samma utbyte och verkligen uppmuntrade mig att åka, då hon var väldigt nöjd med sin resa. Jag hade även fått information om Dublin och DIT på Internationella dagen i termin 4.

Ankomst och registrering

Jag anlände till Dublin ett par dagar innan jag skulle träffa min handledare, vilket var ganska lagom så att jag hann komma i ordning och köpa saker jag behövde. Jag anlände dock mitt i terminen, varför jag tyvärr missade introduktionsveckan för Erasmus-studenter. Det anordnades dock löpande aktiviteter under min vistelse, av vilka jag deltog i ett fåtal. Jag hade i förväg bokat in ett möte med den internationella handläggaren på DIT som gav mig en hel del muntlig samt skriftlig information och visade mig runt.

Ekonomi

Min vistelse i Dublin blev väldigt dyr. Det boende jag fick tag på kostade 200 euro per vecka, vilket betyder att jag spenderade ca 28 000 kr på hyra, samtidigt som det totala Erasmus-stipendiet låg på strax över 10 000. Jag fick dock Vårdförbundets resebidrag på 3000 kr, samt merkostnadslån från CSN för de 7,5 hp som skulle tillgodogöras som utbytesstudier. Jag gick ändå väldigt mycket back ekonomiskt, till skillnad från Göteborgsstudenterna som hade ett bättre avtal med Erasmus och även fick stipendium från sitt hemuniversitet.
   Jag hade förstås önskat mer tillskott i form av stipendier och bidrag, men då jag extrajobbat under hela min studietid tyckte jag att det var väl spenderade pengar, och jag skulle råda alla studenter med ekonomisk möjlighet att investera i personlig utveckling i form av utbytesstudier.

Boende

Jag upplevde att ingen försökte hjälpa mig att ordna bostad, vilket hade kunnat underlätta mycket. På DIT fanns det inget campus med studentbostäder, men det fanns många andra campus runt om i stan. Jag hade uppskattat att få hjälp att ordna ett sådant studentrum, men lyckades via länkar på DIT:s hemsida samt Google till slut få tag på ett dyrt sådant, som låg långt från stan. Det alternativa förslaget från DIT var att boka några nätter på hostel, och på plats försöka hitta en privat hyresvärd, men det kändes inte som något för mig. Även om det blev dyrt var jag glad att jag hittat boende i förväg och slapp stressa mer över det, och jag kom att trivas där jag bodde, trots att det tog över en timme att ta mig till universitetet. Standarden var helt ok och jag hade eget badrum med dusch, samt en trevlig irländsk granne.

Studier allmänt

Studierna vid DIT är svåra för mig att jämföra med dem vid KI, då jag inte läste några vanliga kurser vid DIT, och inte har gjort något större laborativt projekt vid KI. Det enda jag kan säga om utbildningssystemet vid DIT är att utbildningen motsvarande BMA-programmet där är fyra år lång istället för tre, och de lokala studenterna verkade mer vana vid självständigt labbande.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
Jag gjorde min datainsamling för mitt 15 hp examensarbete vid DIT, men examinerades vid KI. Jag tycker att det var ett bra upplägg, då jag är van vid KI:s struktur och krav på skriftliga rapporter, medan dessa är ganska annorlunda vid DIT.
   Jag fick jobba väldigt självständigt i labbet på DIT med ett ganska komplicerat forskningsprojekt inkluderande många olika metoder. Vad jag har förstått sedan jag kommit hem till Sverige och pratat med kursare, hade många här hemma mer tillgängliga handledare på plats i labbet. Jag känner dock att jag lärde mig väldigt mycket av att tvingas arbeta självständigt, även om det kändes väldigt jobbigt och stressigt där och då.
   Istället för en valbar kurs fick jag 7,5 hp tillgodoräknade för utbytesstudier. Detta eftersom man måste vara utomlands ett visst antal veckor för att få Erasmus-stipendium. Det blev i praktiken ingen skillnad mellan denna "kurs" och examensarbeteskursen, utan det blev som ett förlängt examensarbete, med fler veckor i labbet än för vanligt 15 hp examensarbete.


Språk och kultur

Jag upplevde inga större språkliga svårigheter, då jag åkte till ett engelsktalande land. Det var ändå en utmaning att skriva mitt examensarbete på engelska och prata det hela dagarna, men det var en bra erfarenhet och jag blev mer självsäker i det avseendet. Jag erbjöds ingen språkkurs i engelska, men ansåg mig heller inte behöva det. Däremot fanns det nybörjarkurser i iriska för utbytesstudenter, men det var inget jag hade möjlighet att prioritera, trots att det hade varit en intressant aspekt av kulturen att få inblick i.
   Den enda riktiga kulturkrocken jag upplevde var kontroversen kring abort. Några dagar innan jag skulle åka hem till Sverige igen skulle irländarna rösta om huruvida abort skulle bli lagligt, vilket innebar att det var en stor grej under hela min vistelse i Dublin. Jag upplevde det som en väldigt känslig fråga att diskutera med irländare. På många lyktstolpar runt om i staden fanns, i mina ögon, helt befängd anti-abort-propaganda. Det fanns dock även skyltar med argument för att rösta ja, och i slutändan röstade 68 % ja.

Fritid och sociala aktivteter

Det fanns ett gym i anslutning till universitetet, samt olika typer av idrott att delta i. För Erasmus-studenter anordnades ibland diverse aktiviteter såsom gratis lunch eller grillkväll, dock deltog jag inte i särskilt många. Jag hade nämligen vänner i form av tre BMA-studenter från Göteborg samt lokala studenter, som också gjorde sina examensarbeten på samma labb som jag. Det var väldigt kul och skönt att det fanns fler svenskar, och även några av de lokala studenterna var väldigt inbjudande och trevliga. Vi åt ofta lunch tillsammans och umgicks en del på fritiden. I Dublin finns även en uttalad pubkultur som det var roligt att ta del av. Vi gjorde dessutom ett par dagsutflykter till vackra platser utanför Dublin, men jag hade önskat att jag haft mer tid över till att resa omkring i landet.
   För övrigt byggde jag upp ett socialt nätverk utanför universitetsvärlden, kopplat till ett fritidsintresse jag har hemma i Stockholm. Det betydde väldigt mycket för mig personligen och bidrog avsevärt till att min vistelse i Dublin blev rolig och trivsam. Om man bara vågar och anstränger sig lite går det utmärkt att lära känna lokalinvånare som utbytesstudent, och just irländare är dessutom ofta väldigt öppna och sociala.

Sammanfattning

Min utbytesperiod inföll precis i slutet av min studietid på KI, vilket kändes som en rolig avslutning. Det var dock en väldigt intensiv upplevelse och en stor utmaning på många sätt. Jag är glad och stolt att jag tog mig igenom det och faktiskt lyckades skriva ihop ett godkänt examensarbete. Jag har fått lite bättre självförtroende överlag tack vare detta, vilket kommer vara stärkande vid jobbsökande och även annat jag tar mig för i livet. Mer specifikt känner jag mig säkrare i labbmiljö och därmed i min kommande yrkesroll, vilket förstås kommer underlätta vid nya arbetsplatser i framtiden, inklusive lönediskussioner mm. Jag tror också att utbytesstudier på cv:t kan göra en mer attraktiv på arbetsmarknaden. Särskilt om man någon gång vill jobba utomlands är det nog en stor fördel att ha den erfarenheten i bagaget, både för egen del och i arbetsgivarens ögon.