Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 6
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Eftersom det är en kollega vid universitet i Florens som bokar hotell så får jag förmånen att betala enligt deras avtal, vilket gör att hotelkostanden blir lägre än om jag skulle boka själv. Hotellet är familjedrivet vilket innebär att jag blir varmt mottagen troligtvis också för att jag kommer tillbaka år från år.

Språk och kultur

Universitet önskar att undervisningen sker på engelska som ett led i studenternas utveckling, det innebär inget hinder för mig. Språkkunskaperna har utvecklats enormt under de år jag varit där från att ca 25% som förstod och kunde tala till idag ca 85%. De som har det mest problematiskt är de spansktalande studenterna.

Fritid

Det finns hur mycket som helst att göra på egen hand, jag får alltid förfrågan om det är något speciellt jag vill se eller göra, inbjudan till luncher eller middagar, möten mm.

Övrigt

Har inga övriga synpunkter!

Annan verksamhet

Det förekommer flera möten med personer på ledande befattningar vid universitet, sjukhuset och andra universitet såsom Monash University i Australien som har en site i Prato. Universitet vill gärna att sammarbetet fortsätter.

Förberedelser

Eftersom det är åttonde gången jag reser till Università Degli Studi di Firenze med studenter i Florence och Prato så börjar förberedelserna redan året innan.

Reflektioner

Det är otroligt roligt och spännande att lära känna och försöka förstå andra sätt att organisera och bedriva undervisning och forskning. Det är olika förutsättningar och traditioner som påverkar de olika valen. Jag ger ofta exempel på de komplexa situationer som studenter och lärare befinner sig i olika vårdcontext både härhemma och utomlands.

Undervisning

Undervisningen är väldigt starkt lärarcentrerad med mycket katedrala föräsningar. Eftersom jag arbetar studentorienterat och studentaktiverande så för vi många diskussooner om styrkor och svagheter med de olika undervisningsformerna. Inom färdighetsträning har undervisningen lagts om till mer studentaktiverande former som seminarier där studentgrupperna själva får arbeta med olika teman, vilket inte förekom när jag började min undervisning.

 

Min undervisning behandlar vetenskaplig teori och metod med exemplet omvårdnadsteorier och är upplagd utifrån forskningsprocessen som struktur vilket innebär en kort introduktionsföreläsning, datasökning i datorsal, sammanställning av data, analys av det framkomna materialet där fem olika perspektiv tas fram och gruppindelning sker. Sen följer eget förberedelsearbete inför examination som sker utifrån ett case där de olika perspektiven ska visa att studenterna kan använda sin nya kunskap. Examinationen avslutas med en reflekterande diskussion om vilket perspektiv som ger bäst effekt utifrån casets problem.

Undervisningstimmar

Totalt 22 lektioner.