Reserapport - KI-student
Lärosäte: Panepistimio Kritis
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18

Innan avresa

Jag var skoltrött och less på kyla och regn. När jag öppnade förtäckningen över restutbyten hittade jag En utbytesplats på Kreta, på Engelska. Perfekt, tänkte jag! Informationen om utbytets innebörd var dock ganska sparsam. Innan avresan stämde jag av med kursansvarige vad som förväntades av mig under de kliniska placeringarna.

Ankomst och registrering

 Jag kom till värduniversitetet UOC vid min kursstart dvs en månad före grekerna börjar. Vid ankoms fick jag ett suveränt mottagande av utbytesadministratörerna som visade mig runt på det tjusiga men nedgångna universitetet samt det mindre tjusiga och ännu mer nedgångna sjukhuset. Jag fick även se gynekologkontoret och träffa ett par läkare. En bra start! Dock hade professorn och tillika chefen för gynekologi varit avstängt mycket pga oetiskt beteende. Gynekologi rekommenderas inte på PAGNI. Pediatrik var dock bättre och professorn där hade en vänlig och progressiv stil. Flera ronder var ex på engelska.

Ekonomi

 Jag upplevde kostnadsläget som ca 70-80% av det i sverige rådande kostnadsläget. Hyran för min centralt belägna lgh var 300 Euro. Lokalt vin och rakia var billigt eller gratis. Gyro kostar mellan 2,5-4 euro.  

Boende

 Jag ordnade boende genom lokala kitesurfskolan. Vet inte om UOC ordnar boenden, men de rekommenderade olika hotell som långtidsuthyr under lågsäsong. Dessa ställen är dock lite avlägsna och rekommenderas inte av mig. Dock finns en mycket aktiv ISN grupp i heraklion som sammanställt privata hyresvärdar. Det är värt att ta kontakt med dem på “sociala medier”.

Studier allmänt

 

Till min stora fasa bedrevs ingen egentlig undervisning för utbytesstudenter, utan all undervisning kretsade kring avdelningens ronder, operation och till viss del mottagningsarbete. Tyvärr var stora delar av denna “aktivitet” på Grekiska vilket passade mig halvbra (för att underdriva lite). Detta med undantag för instutionen för pediatrik där professorn ansträngde lite sig för att göra engelska ronder och arrangera seminarier på engelska. Detta lyckades i ca 50% av fallen.


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Till skillnad från i Sverige förväntas Grekiska studenter ha gjort klinisk teori före klinisk placering, på typ preklin. Därför hölls endast ett fåtal seminarier som mestadels var på grekiska.

Språk och kultur

Största delen av “undervisningen” var på grekiska. Det gick inte att följa med på merparten av “undervisningen”. Operation gick bättre eftersom man då i alla fall kunde se vad de gjorde. Även förlossning var okej i det avseendet. Jag hade dock tur som träffade kollegor som till viss del kunde översätta.


 

Fritid och sociala aktivteter

 Ja, det arrangerades många aktiviteter, särskilt kring ätande och inte minst drickande. På helgerna annordnades utflykter på ön. Ibland var det båtresor till närliggande öar. Man får ta kontakt med ISM gruppen på “sociala medier”. De är väldigt aktiva.

Sammanfattning

 

Jag bestämde snabbt att förkorta resan och läsa den sista kursen hemma. När jag kom hem var kursansvarig benägen att godkänna mitt utbyte, men jag tyckte inte jag lärt mig nog. Efter att ha kuggat praktiska provet i Gyn bestämde jag mig för att be om att få göra om de kliniska placeringarna jag precis “gjort” i grekland. Detta gick dock mycket smidigt och KI var förvånansvärt snabba och flexibla. När jag dessutom iu efterförloppet bad att få göra en SVK kurs från T11 i slutet av termin 10, gick även detta för sig. Stor eloge till KI för detta.


Sammantaget är jag jätteglad att jag resta. Jag fick fina minnen och vänner för livet. Därutöver fick jag se en helt annan typ av sjukvård, kretsande kring stora gå-ronder med upp till 30 personer, i salar med om 10 patienter. Något som jag endast kommit i kontakt med via anekdoter om hur svensk sjukvård brukade bedrivas för många år sedan.Kreta är dessutom en helt fantastisk plats. Jag skulle starkt rekommendera utbyte här, men lägga vikt på att kunna lite grekiska alternativt vara beredd att göra om terminen hemma.  Att åka under en SVK period skulle också kunna vara ett alternativ.