Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Bournemouth University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 5
Namn: Ewa Andersson
E-postadress: ewa.andersson@ki.se

Boende

Vistelsen och ankomst: Vi blev hämtade av lärarna på busstationen som sedan tog oss till vårt hotell, som bokats hemifrån. Det var ett mycket bra hotell med god standard, prisvärt med gedigen frukost och bassäng. Hotellet heter "Belvedere", vilket vi rekommenderar varmt. Vi började vår vistelse med att besöka universitetet.

Språk och kultur

Vi hade tillräckligt med kunskaper i språket för att kunna utföra undervisning samt för att diskutera pedagogik och forskning med kollegor. Inga större kulturkrockar förutom ett annat genustänk, mer traditionella könsroller.

Fritid

Vi hann inte med mycket fritid men vi tog en promenad vid havet, med en fantastisk natur. Staden är liten och det finns stort utbud med restauranger och shopping. Bra kommunikationer med buss. Vi hade mingel med lärarna en kväll, vilket ledde till många reflektioner kring vår vård i båda länder.

Övrigt

Det framkom också att vården är mindre läkarstyrd än i Sverige, vilket kan påverka även våra inkommande studenter. Det är bra att ha kunskap om vårdens villkor, när man ska förbereda våra studenter inför deras kommande utbytesstudier och utlandsvistelser.

Annan verksamhet

Annat utbyte: Vi planerar att göra ett forskningsutbyte när det gäller utvärdering av gruppmödravård. Allison Taylor kommer att fortsätta denna kontakt med mig.

Förberedelser

Kontakt med Universitetet: Den första kontakten med Bournemouth University inleddes hösten 2002. Allt sedan dess har både lärar- och studentutbyten skett mellan våra universitet. Under våren 2012 får vi besök av två lärare.

 

Syftet med resan och lärarutbyte, som jag gjorde tillsammans med en kollega från Södersjukhuset, var att få insikt i studenternas utbildning både i klinik och på universitet, för att ge kommande utbytesstudenter rätt stöd (både utresande och inresande). Detta kan också inspirera till ett eventuellt forskningssamarbete i framtiden.

 

Värdarna för vår vistelse var kommande inresande lärare; Allison Taylor och Elisabeth Davies. Dessa värdar var förträffliga att få oss inbegripna i utbildningen. De hade planerat ett schema som omfattade studiebesök där studenter befann sig samt sociala kontakter med andra lärare vid BU. De hade också planerat våra föreläsningar för studenterna. Vi hade fått ett utförligt program för denna vecka innan vi reste så vi kunde förbereda och planera vår vistelse optimalt.

 

Jag har tidigare haft kontinuerlig kontakt med värduniversitetet samt har besökt dem vid två tillfällen tidigare. Jag kommer att fr.o.m. hösten 2012 att ansvara för KIs kontakt med detta universitet.

Reflektioner

Ubyte på sikt: Vi lärare har utbytt erfarenheter både pedagogiskt och kliniskt under denna vistelse. Vi föreläste för studenter om hur vi bedriver vård i Sverige, både postnatalt och i mödrahälsovården. Vi presenterade även KI, då vissa av dessa studenter är kandidater till att söka utbyte vid KI inom ramen för vårt utbytesavtal. Vi hade möjlighet att samtala med studenter i Bournemouth om deras erfarenheter som studenter.

 

Under vår vistelse lärde vi oss att England har en mer tillåtande attityd gentemot normal förlossningar i hemmet samt vattenförlossningar. På tisdagen närvarade vid lektioner om vattenförlossningar på klinik och hemförlossningar med Sharon Hurrell. Hon är barnmorska från en klinik i Bournemouth, Winchester. Senare under veckan diskuterade med klassen om vattenförlossningar och jämförde inställningar till vatten förlossningar i våra länder. Vi hann även diskutera med lärarana synen på normala förlossningar i England.

Undervisning

Utbildningen och dess skillnader gentemot Sverige: UB bedriver sin utbildning utifrån EU-direktiv vilket innebär vissa skillnader. Det vi bland annat uppmärksammade var att exempelvis kravet på antal förlossningar är enligt EU direktiv 40 st. Vid KI är kravet 50 st. Vidare finns i England två olika typer av barnmorskeutbildningar, där den ena kräver en avslutad sjuksköterskeutbildning innan man utbilda sig till barnmorska under 3 år (denna utbildning ges vid B.U.).

 

En annan skillnad var att barnmorskestudenterna får gå ut i klinik tidigt under sin utbildning, redan första året. De får göra praktik på alla enheter där en barnmorska kan arbeta. Andra skillnader är att barnmorskorna inte har förskrivningsrätt av preventivmedel i England, vilket innebär att detta moment inte finns i utbilningen, de får inte utbildning i suturering eller anläggande av instrument under förlossning.

Undervisningstimmar

Min undervisning: Jag deltog aktivt i undervisning av studenterna på årskurs 1 och 3 under två heldag. Upplägget var först teori och sedan diskussioner. Ämnen var mödrahälsovård samt barnets första timmar efter förlossningen. Vidare gav jag en föreläsning om mitt forskningsprojekt för dessa studenter. Min kollega och jag var också ute i klinik under 2 dagar och hälsade på vår barnsmorskestudent från KI samt BU-studenter. Övrig tid diskuterade vi forskning med våra kollegor.