Reserapport - KI-student
Bellevue strand i Aarhus
Lärosäte: Aarhus Universitet
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: John Nyberg
E-postadress: john.nyberg@hotmail.se

Innan avresa

Jag valde att söka utbyte under T10 för att jag var trött på att alltid gå till samma föreläsningssalar på KI och omgivande sjukhus utan var istället sugen på att pröva på något annat. Uppehållstermin passade mig inte då jag vill bli klar med utbildningen så ett utbyte var istället den perfekta lösningen. Jag sökte i första hand utbyte i Australien, men är nu i efterhand mycket glad att det blev Aarhus istället. Det fanns mycket matnyttig info om terminen i Aarhus på Aarhus universitets hemsida och KI har som bekant väldigt bra info om utbytena som erbjuds. Vaccinationsmässigt är det inget extraordinärt då Danmark knappast är ett exotiskt land på den fronten.

Ankomst och registrering

Jag ankom till Aarhus på torsdagen och om jag inte missminner mig var första introdagen på universitetet måndagen efter. Det var helt tilltäckligt med tid. Jag rekommenderar verkligen att vara där första introveckan, även om de danska medicinstudenterna fortfarande var på semester, då det anordnas en hel del studiesociala aktiviteter den första veckan. Man får en medicinstudent som fadder och jag hade en hel del kontakt med min under terminen, vilket var mycket trevligt. Hur mycket man ses beror helt säkert på hur bra man kommer överrens med personen, men man får även hjälp med praktiska saker som att hämta ut lägenhetsnyckel till studentboendet, om man så önskar.

Ekonomi

Danmark är lite dyrare än Sverige när det kommer till livsmedel och hyra. Danska kronan var rätt mycket starkare än svenska när jag var där, vilket säkert påverkade en del i negativ riktning. Alkohol är väldigt mycket billigare än i Sverige, och även morötter, vilket danskarna äter konstant.

Boende

Bostad ordnades av universitetets "botadsförmedlning" AU housing. Jag hamnade mitt emellan sjukhuset och universitetet, perfekt läge. Man kan välja preferenser för bostad i ansökan, t.ex. korridor eller eget rum.

Studier allmänt

Studiemässigt är det väldigt likt KI med föreläsningar, seminarier och sjukhuspraktik. Den största skillnaden är att klassen är större (ca 200 studenter) och troligtvis p.g.a. detta har man delat upp så att en del startar med sjukhuspraktik direkt efter en kort introduktionsvecka, medans andra halvan startar med den teoretiska delen. Jag startade med praktik, vilket var bra då jag kastades ut i en miljö där jag var tvungen att lära mig danska snabbt då det gör det lättare att kommunicera med personal och patienter. Det gav mig även mer tid att plugga inför tentan då det inte är mycket obligatoriskt under den teoretiska delen. Föreläsningarna håller lite lägre kvalitet än på KI, men det kan bero på att de är på engelska, vilket är lite utmanande för en del föreläsare. Angående tillgodoräknande av kursen när man kommer hem har jag inte mycket att säga, då jag inte fått det tillgodoräknat ännu.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Gynekologi obstetrik och pediatrik samt tillhörande SVK.
Upplägget är nästintill identiskt med KI. Det enda som saknas är barnkirurgi och barnpsykiatri.
Kursen examineras med en MCQ och två dagar OSCE. OSCEN var relativt lätt utan praktiska moment, enbart pappersfall med diskussisonsfrågor.
Finns även en professional course, vilket vad jag fått höra av utbytesansvarig på KI ska kunna tillgodoräknas som SVK. Den kursen är väldigt lik vår PU, men kommunikationstränik etc.

Språk och kultur

Jag hade relativt lätt att snappa upp danskan då jag varit i Danmark ett par gånger förut. Det erbjuds gratis språkkurs på danska motsvarigheten till SFI (Lærdansk). Enligt min uppfattning lär man sig mer på att bara snacka med de danska studiekamraterna eller andra danskar. Danskarna är mindre reserverade än svenskar, vilket är rätt trevligt.

Fritid och sociala aktivteter

Första veckan är det intro för alla studenter på universitetet med aktiviteter på studentpubben. Detta fortsätter hela terminen och en gång i veckan anordnas international night på samma plats, då många utbytesstudenter kommer för att festa. Utöver detta finns det fredagsbarer, en för var fakultet. Medicinpubben är givetvis den bästa (läs med mest drag). Vill man öva på danskan är fredagsbaren ett hett tips då det är lättare att uttala orden efter några öl. Är man mer intresserad av sport finns en bra löpningsklubb som heter Run for friendship - rekommenderas varmt!

Sammanfattning

Sammantaget är jag väldigt glad över att det blev Aarhus istället för Australien för jag har svårt att se att utbytet kunde bli bättre, framförallt studiesocialt. Det finns ju även en fin strand i Aarhus som ni ser på bilden. Kul också att lära sig ett nytt språk, danskan är relativt lätt för svenskar. Danmarks sjukvård är mycket lik den svenska men det finns en del små skillnader. Jag tror det är bra att ha erfarenhet av det danska systemet inför framtidens arbete med tanke på nordiskt samarbete inom flera specialiteter.