Reserapport - KI-student
Lärosäte: Albert Einstein College of Medicine
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Sara Ström
E-postadress: sara.strom.2@stud.ki.se

Innan avresa

Enligt mig, så lär en sig oftast som allra mest om sig själv och sitt eget sätt att handla när det ställs i perspektiv mot någonting nytt. Jag har därför alltid haft för avsikt att försöka få till ett utbyte under min utbildning på Karolinska – primärt för att få perspektiv på den svenska vårdapparaten och min utbildning i Sverige, men också för att få uppleva en annan kultur under en lite längre period. Jag gjorde mitt utbyte under termin 11 på Läkarprogrammet, vilket fungerade supersmidigt (den sista terminen är nämligen till stor del är vigd åt studentvalda kurser, vilka ganska lätt kan bytas ut/tillgodoräknas i form av utlandskurser istället). Jag sökte i första hand utbyte i New York på AECOM (Albert Einstein College of Medicine) och hade turen att få en utav de två platserna där. Jag sökte mig hit delvis för att jag hört mycket positivt om amerikansk sjukvård (och såklart sett den porträtteras i såväl serier, filmer, böcker och vetenskapliga artiklar); men också för att kurserna jag var intresserad var förlagda till sjukhus i Bronx, där patientklientelet har vitt varierande etnisk och kulturell bakgrund samt låg socioekonomisk status jämfört med sjukhusen på Manhattan.  


Att vara utbytesstudent i USA innebär MYCKET pappersarbete inklusive vaccinationer, HLR-intyg, visumansökan och nätbaserade infektionskurser. Dock så fick jag all viktig information om hur jag skulle gå tillväga lång tid innan utbytet från såväl Karin Forslund (internationell handläggare på KI) som utbytesansvarig på värduniversitet AECOM. MEN! Se till att läsa igenom dessa instruktioner noggrant och i god tid innan utbytet – att ansöka om visum samt att få till alla vaccinationer kan ta en hel del tid, så det bästa är att försöka få det klart så snart som möjligt.

 

Något som kan vara bra att veta är att när man har blivit antagen till utbytet i New York (från KIs sida), är att man ska skicka in ytterligare en ansökan till värduniversitet för de kurser man vill läsa. De kurser man väljer mellan är samma kliniska elektiv som de amerikanska studenterna erbjuds (jag läste ”Pediatric Endorcrine” samt ”Infectious Diseases”), där kurserna oftast är 4 veckor långa. Till skillnad från KIs motsvarande SVKs, så består kursen nästan enbart av klinisk verksamhet (dvs inga föreläsningar), vilket innebär att man skuggar/går bredvid en ST-läkare på specifik avdelning.

 

Här kan en läsa om de kurser som finns: https://www.einstein.yu.edu/education/student-affairs/registrar/visiting-students/elective-course-descriptions.aspx.
New Yorks tunnelbana

Ankomst och registrering

Det fanns inte några direkta instruktioner om hur lång tid innan kursstart man bör vara på plats, men jag såg till att vara där ett par dagar innan för att hinna installera mig någorlunda innan praktiken började (vilket räckte gott och väl). Tyvärr erbjöd AECOM ingen introduktion till universitetet och dess studentliv och någon fadderverksamhet såg jag inte heller till, utan istället fick jag fundera ut det mesta gällande kurserna själv på plats (dvs var och när de skulle äga rum etc) - men det var inte alltför svårt att leta upp rätt mailadresser för att kunna få vägledning. På min första kursdag var personalen närmast förvånad och var inte helt med på att jag skulle vara där, men det löste sig sedan snabbt och fungerade ändå jättebra -amerikaner är ju i regel väldigt vänliga och hjälpsamma. 


På andra kursen så fick jag däremot ett välkomstmail en månad innan kursstart, fick ett ordentligt schema för kursen samt hade regelbunden mailkontakt med min huvudhandledare, så jag antar att det varierar lite från kurs till kurs hur strukturerat allting fungerar.

 

5th avenue

Ekonomi

Det tillkommer en hel del utgifter i samband med ett utbyte i USA – kostnader för visum, obligatoriska intyg samt webbaserade kurser är sådant som ofrånkomligt tillkommer utöver kostnader för resa och logi. Dessa kostnader kan vara svåra att hålla nere, men tips för att spara pengar är att boka sina flygbiljetter samt att kolla upp vilka vaccinationer som behövs i god tid innan avresa. Gällande vaccinationer så kan man tjäna på att ta kontakt med CityAkuten Vaccination & Resemedicin vid Hötorget – de har en del samarbeten med KI, vilket gör att en kan få en del vaccinationer subventionerade.


Vilka vaccinationer som erbjuds KI-studenter kan en läsa om här: https://ki.se/utbildning/vaccination-for-ki-studenter

Boende

När det kommer till boende så ÄR det dyrt att bo i New York. Vi var två studenter från KI som delade på boende och valde att aktivt leta boende på Manhattan snarare än i Bronx (där sjukhusen/campus ligger) för att kunna ta del av och ha närhet till restauranger, barer och kulturella event på kvällar och helger. Vi använde oss av Airbnb för att hitta boende, med slutresultatet att vi hittade en etta i Midtown för ca 25 000 SEK/månad (för oss ingick det då städning, sängkläder samt förbrukningsartiklar som tvål/tvättmedel/diskmedel etc + en otroligt hjälpsam husvärd/vaktmästare som hjälpte oss med det mesta). Vi hyrde lägenheten via ett företag som heter Heritage Apartments och var supernöjda med boendet, som låg centralt på en lite lugnare gata med närhet till tunnelbana (http://www.hapt.com.sg/serviced_apartments/).

 

Även om det är både dyrare och längre resväg till sjukhusen (för oss tog det mellan 50 min-1,5 tim att ta oss till respektive sjukhus) så tyckte vi att det var otroligt värdefullt att bo på Manhattan; men man kan få hjälp via värduniversitetet att hitta lägenhet/korridorsrum på campus i Bronx ifall man vill dra ned på kostnaderna. OM du väljer att bo på Manhattan så är dock ett hett tips att handla mat i Bronx på väg hem från sjukhuset – där är matpriserna ungefär som i Sverige, medan motsvarande priser i mataffärer på Manhattan nästan är dubbelt så höga.

 

Studier allmänt

Utbildningen för läkarstudenter ser lite annorlunda ut i USA jämfört med Sverige. Där läser man nämligen först 4 förberedande år på college (”Pre-med”) innan man börjar den 4 år långa läkarutbildningen (”Medschool”). Vad jag har förstått så är de 2 första åren därefter relativt lika våra 2 första prekliniska år, men därefter skiljer sig våra utbildningar åt. De amerikanska studenterna läser nämligen i stort sett alla sina kliniska kurser under år 3 (internmedicin, kirurgi, psykiatri, öron-näsa-hals, OB/gyn etc), medan år 4 vigs åt längre block inom 2 specifika områden som studenterna väljer själva. De kliniska placeringarna inom respektive specialitet är således kortare, men tempot är högt och dagarna längre – vissa veckor innebär placeringar 6 dagar i rad och man har heller inte sommarlov eller jullov som i Sverige. I slutet av år 3 och år 4 kan man välja fördjupningskurser i form av kliniska elektiv där man skuggar specialister inom ett specifikt område (dvs d kliniska elektiv som vi som utbytesstudenter också kan ta del av).

 

Läkarutbildningen följs därefter av ett år som ”intern” i antingen kirurgi eller internmedicin (ish som vår AT-tjänst) och därefter 3-5 års ”residency” inom specifik specialitet (ST-tjänst). I vissa fall kan man ytterligare subspecialisera sig under 2-3 år som ”fellow”, innan man slutligen betitlas som färdig specialist (”attending”). Arbetsbördan är tyngre på såväl läkarstudenterna som de juniora läkarna (dvs de som gör sin motsvarande AT- och ST-utbildning), med långa arbetspass och mycket att göra. Vanligt är att avdelningens resident/fellow pre-rondar patienterna på förmiddagen och läser på om dessa, innan hen noggrant presenterar och går igenom patienterna för ansvarig specialist/överläkare. Därefter rondar man patienterna gemensamt ytterligare en gång och kommer upp med en slutgiltig handlingsplan - vilket skiljer sig från Sverige, där ST-läkarna jobbar mer självständigt och utan att behöva ”dubbelronda” och göra allting två gånger tillsammans med specialisten.

 

De mest påtagliga skillnaderna för mig som svensk läkarstudent var dels hierarkin inom läkarkåren (ex kan man kalla en fellow vid dennes förnamn, men ska alltid betitla en attending som ”dr + efternamn”), men också hur många ”hundår” som de blivande specialisterna måste arbeta sig igenom (som ovan nämnt). Ytterligare en stor skillnad sker i mötet med patienten; där behandlande läkare måste ta i beaktning huruvida patientens försäkring förväntas täcka sjukhuskostnader och behandling – något som vi i stort sett slipper tänka på i Sverige. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI


Jag gjorde mitt utbyte under termin 11 på läkarprogrammet och tillgodoräknade mig därför de två SVK-perioder som avslutar läkarprogrammet. Första perioden så läste jag en kurs i "Pediatric Endocrine" och nästkommande 4 veckorsperiod en kurs i "Infectious Diseases".

 

Båda kurserna som jag läste under min tid på AECOM erbjöd inblick i det kliniska arbetet inom respektive specialitet, vilket i praktiken innebar att jag följde med de läkare och sköterskor som jobbade på enheten. Jag kunde uppleva att man som student blev relativt passiv i mötet med patienten, eftersom man primärt förväntades skugga den ansvarige specialisten under rondarbete och mottagningar snarare än att ta egna patienter (vilket jag är van att göra i större utsträckning hemma i Sverige). Det kan självklart ha att göra med att mina medstudenter inte hade läst lika långt på sin utbildning (kurserna var anpassade för amerikanska läkarstudenter i slutet på år 3) och därför kanske inte förväntades ta egna patienter på samma sätt som man gör på termin 11 (som jag läste då jag gjorde mitt utbyte). Eftersom inga föreläsningar eller seminarier erbjöds under kurstiden samt att tentor eller tyngre redovisningar saknades, så antar jag att de kliniska elektiven är utformade som ”smakprov” på de smalare specialiteterna snarare än att man ställer höga krav på självständighet och eget ansvar – det blir så lätt/tufft som man själv gör det till helt enkelt! 


Jag vill dock ge en eloge till handledarna och i stort sett samtliga medarbetare på avdelningarna/mottagningarna som var OTROLIGT hjälpsamma och mer än gärna ville undervisa, svara på frågor och quiza en, vilket var givande som bara den! 

Språk och kultur

Undervisningen skedde föga förvånande på engelska och var därför lätt att följa med i. MEN – det är svårt att hänga med i alla förkortningar som amerikanerna slänger sig med (vilket de gör ungefär exakt hela tiden, både i text och muntligen), men man vänjer sig - tips är att använda ett av alla lexikon för ”medical abbreviations” som finns på nätet! Det tog dessutom ett litet tag att bli klok på hur man tolkar provsvar och liknande eftersom man använder andra enheter i USA, men även här finns bra konverteringsmallar och referensvärden som man kan googla fram på nätet. Det är dessutom högt i tak när det kommer till att fråga om vad saker behöver - generellt sett så är amerikaner imponerade över hur bra vi svenskar kan prata engelska!

 

Den amerikanska kulturen skiljer sig inte nämnvärt från den svenska, med undantag för att människor i större utsträckning är mer öppna, pratglada och inbjudande mot främlingar än i Sverige. Jag råkade med andra ord inte ut för några större kulturkrockar under min tid i USA förutom en och annan pratglad främling på tunnelbanan i så fall (där jag till en början kanske kände mig lite svenskt misstänksam innan jag insåg att det bara var vänlighet/nyfikenhet som fick dem att börja prata med mig).   

Central Park

Fritid och sociala aktivteter

Eftersom de kliniska elektiven oftast erbjuds till max 1-3 studenter åt gången (vilket för mig innebar att jag fick läsa den första kursen samt halva den andra kursen som ensam student) så hade jag tyvärr inte så mycket kontakt med andra studenter överhuvudtaget (de sista två veckorna fick jag dock sällskap av två amerikanska studenter som läste slutet på år 3 av sin utbildning). Som jag nämnt tidigare så såg jag inte heller av så värst mycket studentliv under de två månader jag läste på AECOM, vilket var lite tråkigt - kanske hade det funnits möjlighet till om jag mer aktivt letat efter det dock.

 

Även om jag således inte bjöds in till eller deltog i sociala aktiviteter anordnade av universitetet, så är jag långt ifrån besviken på de fritidsaktiviteter som New York har att erbjuda. Fantastiska caféer, restauranger och barer; joggingturer genom Central Park; magiska musikaler på Broadway; vackra utställningar på American Museum of Natural History; matmarknader i Williamsburg; promenadstråk över gamla tågsspår mellan höghusen längs med Manhattan High Line; middagsbio på Nitehawk Cinema och Late Night Stand Up är bara några av de saker som man kan ägna kvällar och helger åt!

Bild från teatern som visar musikalen The Book of Moromn på Broadway

Sammanfattning

Världen växer till en alltmer global plats, där geografiska avstånd tycks minska och landsgränser ha allt mindre betydelse (i alla fall för några få förunnade). Turister och flyktingar; business men och affärskvinnor slår sig ned på platser långt ifrån sina hem; migrerar för att få vara med dem de älskar eller tvingas lämna dem bakom sig. Oavsett kulturell eller etnisk bakgrund så försöker vi människor sedan att anpassa oss; hitta sammanhang där vi känner oss behövda och uppskattade. Gemensamt för alla människor är att vi behöver värme, mat och tak över huvudet – samt att vi ibland råkar ut för olyckor eller blir sjuka. 

 

För att kunna bedriva en mångkulturellt inriktad vård krävs mångsidiga lösningar för att undvika att missförstånd, okunskap och fördomar står i vägen för kommunikationen mellan patient och behandlande läkare. Fungerar de lokala riktlinjer som vi har i Sverige idag för alla patienter? Hur kan jag som blivande läkare tänka och anpassa mitt arbete för att nå fram till den enskilda patienten? Hur står sig svensk sjukvård internationellt sett – vad fungerar och vad kan vi bli bättre på?

 

Jag är mer än nöjd med mitt utbyte på AECOM. Utbytesperioden kommer visserligen inte att påverka mina studier vid KI eftersom det var det sista jag gjorde under utbildningen (jag tog examen bara någon dag efter att ha kommit hem), men jag har lärt mig väldigt mycket som jag kommer att bära med mig i mitt kommande yrkesliv. Förutom nyttiga teoretiska och kliniska erfarenheter så har jag nämligen fått insikt i den amerikanska sjukvården; vilket i förlängningen gett mig perspektiv på hur vi arbetar inom vården här hemma i Sverige. Jag har fått chans att lära känna människor och knyta nya kontakter samt fått uppleva hur det är att bo i ett annat land och ta del av dess kultur för en period som i alla fall sträcker sig längre än bara en semester.

 

Med andra ord kan jag starkt rekommendera att åka på utbyte till New York och AECOM och jag kan bara hoppas att jag själv får chans att åka tillbaka hit någon mer gång i framtiden.

Bild över Manhattan tagen från Brooklyn