Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université Grenoble Alpes
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Anna Maria Kobierska
E-postadress: Anna-maria.kobierska@stud.ki.se

Innan avresa

Jag hade tidigare varit i Frankrike, dels på ett IFMSA-utbyte i Nice efter T6 samt på ett terminsuppehåll efter T8 då jag och en kursare åkte till Chamonix och bodde där en höst för att vila lite från studierna och få en chans att fokusera på andra intressen. Dessa tidigare erfarenheter gjorde att jag längtade tillbaka till Frankrike, både till alperna, språket och kulturen. Då blev ett utbyte till Grenoble ett självklart val. 


Jag tyckte att informationen från KI var bra innan utbytet, den internationella koordinatorn fanns alltid tillgänglig om man hade frågor. Jag upplevde att man på egen hand behövde läsa på litegrann på KI's hemsida för att förstå vad som förväntades av en och för att veta vilka papper som behövdes skickas in. 


Informationen från värduniversitet med den "slutgiltiga" bekräftelsen (letter of acceptance) kom rätt sent och jag ringde till den franska koordinatorn eftersom det tog lång tid att få svar på mail (vässa till franskan lite innan då man har god nytta av den!) Universitetet i Grenoble kräver lungröntgen med frågeställning om TBC, intyg på vaccinationer som ingår i vårt svenska barnvaccinationsprogram (difteri, tetanus, pertussis, polio, mässling, påssjuka, röda hund) samt ett intyg på att man har haft vattkoppor. Även hepatit B och ett tuberkulintest PPD krävdes. 


Vissa saker var möjliga att ordna på plats i Grenoble, jag fick ex en booster med Difteri + Stelkramp + Pertussis utan kostnad. (Pga att man i Sverige fyller på sitt stelkrampsskydd först vid 30 års ålder, men i Frankrike görs det tidigare.)

Det löser sig.

Ankomst och registrering

Jag flög till Grenobles flygplats (GNB) en vecka innan placeringarna skulle börja. Från flygplatsen tog jag en transferbuss som tog ca 45 min till Grenoble. Bussarna matchar avgående/ankommande flyg. Det går även att flyga till Geneve och ta en buss på ca 2 h 30 min till Grenoble, samt att flyga till Lyon och därifrån ta tåg eller buss på ca 1 h. 


Man har ett "intro-möte" inbokat med den franska koordinatorn innan man får börja sina placeringar där man går igenom viktig information för utbytet. Efter mötet har man sitt läkarbesök inbokat dit man går och får sina vaccinationer godkända på en lapp som man sedan tar tillbaka till koordinatorn. Det var kort promenadavstånd mellan koordinatorns kontor och sjukhusområdet där vaccinationsläkaren fanns.


Eftersom jag genomförde utbytet under SVK-perioden på termin 11 som ligger i slutet av terminen så började min första kliniska rotation den 1 april. Integrerad Sluttentamen (IST) låg ca i mitten på mars, vilket gjorde att man hade ca 10 dagar att gå på ev AT-intervjuer eller bara pusta ut efter provet.

Ekonomi

Vaccinationsavgifter innan avresan gick på några hundralappar för mig då jag redan hade gjort de flesta undersökningarna och hade många vaccinationer sedan innan. 

Under utbytet tyckte jag att priserna i Frankrike var ungefär som hemma. Det finns generellt mycket småbutiker för att handla mat och de är att jämföra med våra "Ica Nära", både i utbud och priser. Det finns större supermarché där man kan storhandla till fördelaktigare priser. Bagerier finner man runt varje hörn och där går en baguette eller croissant på ca 1€. Finns även små osthandlare och charkuterier där man kan handla och smälta in lite mer bland fransmännen, samt stora och mindre grönsaksmarknader (särskilt under helgerna). Finns även en hel del "Bio-affärer" med välsorterade ekologiska utbud. 

På sjukhuset fanns en lunchrestaurang där man kunde skaffa ett kort som man fick fylla på med pengar (fråga den franska koordinatorn om detta) där man kunde få en stor lunch för 3-4€. Personligen drog jag aldrig nytta av detta då jag bodde nära sjukhuset och alltid kunde gå hem för att äta lunch, men jag hörde från andra utbytesstudenter att de var mycket nöjda med restaurangen. 
Billigt med croissanter.

Boende

Innan avresa fick man ett mail med informationen från det franska universitet om vilka boendemöjligheter som de erbjöd. De hade både studentrum på campus samt rekommenderade privata uthyrare, utöver möjligheten att hitta något helt på egen hand. 

Jag valde att hitta något via deras "privata uthyrare" då jag skulle genomföra utbytet i Grenoble tillsammans med min partner som skulle åka dit under sin T9-termin samtidigt. Vi skulle då ha 2 månader som överlappade under våra utbyten och ville därför försöka hitta en litet större lägenhet tillsammans. Vi hade tur och fann en som låg på "Ile verte", vilket är ett område som ligger ca 10 minuters gångavstånd från sjukhuset och med 10 minuters gångavstånd till gamla stan/centrum som låg åt andra sidan. Vi betalade 395€ per månad för det och standarden var enkel men vi var mycket nöjda.

Housinganywhere.com är annars en användbar länk!
"Där vill jag bo"

Studier allmänt

Utbildningssystem
I Frankrike läser studerna totalt 6 års läkarstudier. Till det första året antas alla ansökande som utgörs av ett slags "förberedande" år med kurser i fysik, matte, biologi etc och som avslutas med en tentamen där studenter som uppnår en viss poäng sållas bort och de studenter som klarat "ribban" får fortsätta in på det andra året av läkarprogrammet. Det är ganska annorlunda från Sverige där det generellt är väldigt svårt att bli antagen till läkarstudierna, men har man väl kommit in så finns det inga bortsållningar där man får kämpa om att få ha kvar sin plats. Vi har även fler antagningsmöjligheter via högskoleprovet och "Prov och Intervju" på KI. Men både i Sverige och Frankrike är de två första åren mer teoretiska och de resterande mer kliniska med mycket praktik.

Sista året, det sjätte, avslutas med en nationell tentamen där alla läkarstudenter i hela Frankrike skriver ett test och rangordnas utifrån deras resultat i att få välja vilken specialitet de ska fortsätta med samt var i landet de ska få göra den. De behöver inte göra AT utan påbörjar specialiseringen direkt. Detta är också väldigt annorlunda från Sverige där vi tar examen på "samma nivå" samt behöver göra AT innan specialisering. Vid AT-ansökan får vi dock försöka använda oss av kontakter på tidigare arbetsplatser, forskningserfarenhet eller ex kårengagemang och ev utmärkelser under studietiden. I princip det samma gäller för ST-ansökan.

Lärarrelationer 
Jag skulle nog säga att relationen till lärarna är något mer hierarkisk och formell jämfört med Sverige. Jag träffade dock snarare handledare med lärarroller ute på klinikerna, än officiella lärare i universitetsvärlden. 

Patientkontakt
Detta har jag upplevt som relativt lika i bägge länderna. Man har goda chanser till att interagera med patienter och det beror mycket på en själv som student och hur mycket initiativ man tar.

Skillnader? De fanns men snarare i nyanser än svart-vitt.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI
En av fördelarna med att göra utbytet under SVK-period på termin 11 är att man kan välja kliniska placeringar fritt utifrån sina egna intresseområden. Det finns två stora sjukhus i Grenoble: Hopital Nord där de flesta placeringarna görs och som ligger lite närmare centrum/gamla stan samt Hopital Sud som ligger ca 8 km söderut och där man kan hamna om man ska göra ortopedi med idrottsinriktning, reumatologi eller rehab. Jag önskade följande placeringar, och fick alla tre utan problem:

Handkirurgi Nord
Detta var min första placering och således den där jag fick börja med att komma in i språket. Det gick relativt fort och ganska snart kunde jag fokusera på specialiteten i sig. På handkirurgiska kliniken fick man som utbytesstudent välja om man ville vara med på mottagningsverksamheten, på operation eller på akuten (där de franska studenterna fick arbeta mycket självständigt). Man kunde även gå med en specialist på deras enskilda mottagning där de hade mer komplexa fall. Jag var ungefär halva tiden på mottagningen och resterande tid fördelades mellan de andra momenten. På mottagningen var det stor ruljans på patienter och man uppmuntrades som utbytesstudent att ta egna patienter. Man tog en kort anamnes, gjorde en klinisk undersökning, och presenterade fallet för en specialist som hade övergripande ansvar och kunde ha en kort diskussion kring lämplig handläggning. Det var både nybesök och uppföljningsbesök. Mottagningsarbetet var nog det mest givande i jämförelse med kirurgi och akuten, både i att se många olika patientfall och hinna diskutera dem samt för att få språklig övning.

Ortopedi med idrottsinriktning Sud
På denna placering upplevde jag initialt stämningen som mer hierarkisk än på de andra specialiteterna. Jag gick första veckan tillsammans med de franska studenterna på avdelningen där man gick morgonrond i ett stort följe som bestod av en överläkare, 3 ST-läkare, 3-4 franska studenter, 2 sköterskor. Det blev minst sagt fullt inne på patientrummen. De tre andra veckorna fick jag vara placerad på deras ortopediska akut, där stämningen var aningen lättare. Där fick jag introduceras till arbetet som läkare på akuten genom att följa en specialist inom akutmedicin, och sedan ta emot lättare patientfall på egen hand. Det kunde vara allt ifrån mindre trauman på extremiteter såsom tår, fingrar, armar och ben samt luxationer. Jag fick även vara med och reponera axlar, handleder och fingrar. Teamet på akuten var väldigt inkluderande mot studenter och det uppmuntrades till diskussion av patientfall och handläggningar etc.

Dermatologi Nord
På denna placering var stämningen också relativt lättsam där man som student uppmuntrades till att ta egna initativ och vara med på det som man fann mest lärorikt. De franska studenterna var placerade på framförallt avdelningen och hade enstaka dagar eller en vecka som de gick med på mottagning eller kirurgi. Jag gick framförallt på deras akuta mottagning med kortare besök där man fick träffa många patienter och se många olika sorters intressanta dermatologiska åkommor. Jag var även med på dagkirurgin där man tog bort födelsemärken och tumörer, kryobehandlade ytliga hudförändringar. Jag deltog även i några tillfällen med laser-kirurgi som användes till att behandla bla kondyolm och rhinophyma. Hela teamet på hudkliniken var väldigt vänliga och inkluderande mot studenter, många av läkarna gillade att undervisa och diskutera fallen så fort tillfälle gavs. 

Sammanfattningsvis 
Den primära undervisningsformen är kliniska placeringar och då blir det mycket eget ansvar att vara nyfiken, fråga och prata med patienter och diskutera handläggning med kollegor. Jag trivdes väldigt bra med detta upplägg och upplevde att jag lärde mig väldigt mycket, både gällande medicin och språket. På ex handkirurgen organiserades även en timmes undervisning av överläkaren för studenterna på måndagsmorgnar. Vad gäller examination så fanns det på alla tre placeringar krav på att man skulle genomföra en "Observation pedagogique" mot slutet, vilket var en fallpresentation av en patient som man träffat under sin placering. Det genomfördes i grupp tillsammans med de andra franska studenterna, man fick oftast välja om man skulle genomföra det på engelska eller franska. En specialist eller överläkare satt med och gav en bedömning samt feedback och diskussion kring fallet. Det var mycket lärorikt, även för språket.

På slutet av varje placering var det även uppskattat att bjuda på fika, de franska studenterna bakade ofta något eller tog med croissanter. Jag hittade svenska havreflarn i de franska affärerna och tog med, det var uppskattat :-) 

Språk och kultur

Franska
Det fanns en språkkurs som arrangerades en gång i veckan på det franska universitetet. Jag deltog inte i denna själv men hörde från andra utbytesstudenter att det kunde vara snäppet för simpel nivå på den om man redan hade en del gymnasiekunskaper, trots att man blev indelad i grupper utifrån tidigare kunskaper.

Jag förberedde språkkunskaperna innan avfärd genom att gå på franska språkkafeér som arrangeras på biblioteken runtom i Stockholm, särskilt Kungsholmens bibliotek rekommenderas varmt. 

På sina placeringar lärde man sig snabbt de medicinska termerna, särskilt med lite stöd från de andra studenterna som ofta var väldigt hjälpsamma. Passa på att fråga mycket!

Engelska
Generellt var inte engelskakunskaperna de bästa, även hos personer på ST-nivå i 30-års åldern. Men det gick ofta att ta sig fram med en del "nyckelord" ifall det var något man inte kunde på franska. Sen vad gällde den medicinska terminologin på franska så finns det många facktermer som är samma i Sverige via latinet!

Kultur
Vad gäller kulturen så upplevde jag den snarlik som hemma i Sverige. Jag kunde lägga märke till att det snarare fanns skillnader i beteende och uttrycksformer mellan generationer av fransmän, precis som mellan generationer hemma i Sverige. Den största "kulturkrocken" var nog de kontinentala middagstiderna vid 21-snåret, i jämförelse med 17-18 på hemmaplan och att frukost ofta innebar endast en croissant ;-)
När man ville koka sin svenska gröt fick man fly upp till bergen.

Fritid och sociala aktivteter

Det fanns en studentorganisation som heter IntEGre som skickade mail med information kring deras verksamhet och aktiviteter inför utbytet. Jag deltog inte i någon av deras aktiviteter men hörde från andra studenter att det var trevligt och mycket uppskattat! Jag tyckte det var ganska lätt att få kontakt med andra studenter på placeringarna, både franska studenter och Erasmus-studenter. De franska studenterna gick ofta på "apero" vilket är deras motsvarighet till våran afterwork, och de bjöd gärna med en. 

Jag behöll kontakten med några studenter under hela utbytesperioden som jag hittade på aktiviteter på fritiden med. Det finns goda möjligheter till friluftsliv och vi tog varje chans vi hade till att upptäcka nationalparkerna som omger Grenoble och ge oss iväg på vandringar, både dagsetapper och med övernattning. Grenoble's innerstad med gamla stan är också väldigt trevlig med mycket liv på kvällarna, det satt folk och åt på restaurangerna och tog ett glas på uteserveringarna de flesta kvällarna i veckan. 

IntEGres's hemsida: https://www.integre-grenoble.org/
Gör en klassiker - Erasmusstudenter ute på tur!

Sammanfattning

Jag har fått ovärderliga erfarenheter av Erasmus-utbytet; allt ifrån att ordna med formalia inför avfärd och lära sig att ha is i magen och att saker & ting löser sig, till det språkliga och medicinska utbytet under praktiken, alla människor som man lärde känna och hitta på roliga saker med, till alla reflektioner som man gör efter utbytet (och de är många!). Jag har lärt mig att det inte alltid är lätt att vara helt ny och det uppskattas enormt att bli lite hjälpt på traven. Jag har mycket lättare för att se när någon behöver en hjälpande hand och tar gärna oftare initiativ mot mina medmänniskor. Jag känner mig även väldigt öppen inför framtida möjligheter till samarbeten med sjukhus utomlands, och skulle gärna vilja återvända till Frankrike i min framtida yrkesroll.
Vad väntar du på?