Reserapport - KI-student
Holmenkollen, Oslo
Lärosäte: Oslo Metropolitan University (Högskolen i Oslo og Akershus)
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Marina Rönnholm
E-postadress: marina.ronnholm@stud.ki.se

Innan avresa

Jag fick möjligheten att åka till Oslo på utbytesstudier i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet. Redan i första terminen på sjuksköterskeprogrammet informerades jag om möjligheten att få åka på utbytesstudier under utbildningen och tanken på att ansöka väcktes då. Såklart hade jag många tankar fram och tillbaka om för- och nackdelar, utvecklingspotential, livssituation m. m. som fick mig att vela fram och tillbaka, men ju längre tiden gick desto mer fastbesluten blev jag på att ansöka då jag såg stora utvecklingspotentialer för mig.


Motiv

Mina motiv till att delta i ett utbytesstudieprogram var viljan att utveckla mig själv både som sjuksköterska men också som person. Jag har alltid strävat till att blir en mer självständig och självsäker person och genom utbytesstudierna hoppades jag kunna uppnå det. Sedan några år tillbaka har jag personlig erfarenhet av att flytta ensam till ett annat land. Denna flytt utvecklade mig på många sätt och vetskapen om hur mycket detta utvecklade mig, gjorde att jag lockades än mer av att ansöka om utbytesstudier.Vidare ville jag upptäcka nya kulturer och traditioner, träffa nya människor, lära mig nya språk och ifrågasätta mina nuvarande tankesätt, inställningar och åsikter samt få erfarenhet av sjuksköterskeyrket från ett annat land.

 

Om du som läser detta fungerar på att ansöka om ett utbytesstudieprogram, då vill jag starkt rekommendera att våga skicka in ansökan. Nu i efterhand var utbytesstudierna till Oslo en av de bästa upplevelserna jag någonsin varit med om.

 

Intyg och vaccination

Fördelen med att åka på utbytesstudier inom Norden är att du slipper vaccinationer, MRSA-provtagning, intyg på språkkunskaper och betyg etc. Sjukvården och utbildningssystemet i Norge är näst intill identiskt med de svenska systemen. 

Ankomst och registrering

Termin fem på sjuksköterskeprogrammet på KI är uppdelad i tre kurser, Akutkursen, Ledarskapskursen och den valbara kursen. Jag fick möjligheten att gå första halvan av terminen på KI och examineras i Akutkursen och tillgodoräknade både Ledarskaps- och den valbara kursen som utbytesstudier. Tur hade jag också eftersom Akutkursen avslutades två veckor före jag skulle påbörja mina studier i Oslo. Det vill säga, under en veckas tid hade jag möjligheten att uppleva Oslo som turist istället för student. Under den veckan lärde jag känna staden och kulturen, hur lokaltrafiken fungerade, butiker och öppettider samt så hann jag iordningsställa mitt nya boende.

 

Eftersom jag anlände mitt i terminen, vilket är mer ovanligt, erbjöds jag ingen introduktionskurs av partneruniversitetet. Dock de utbytesstudenter som anländer i januari har alltid en s.k. “Buddy-Week” där studenterna får lära känna varandra och skolan samt bli tilldelad en fadder. Jag däremot erbjöds en introduktionsdag på campus och möte med både handledandelärare och ansvarige för utbytesstudenterna.

 

Till en början - besvikelsen på informationsutbytet och VFU-platsen

När jag anlände till Oslo och inledde mina utbytesstudier blev jag till en början besviken på min VFU-plats och kommunikationen mellan mig, VFU-platsen och campus. Jag kände mig inte mottagen på det sätt jag hade sett fram emot och önskat ifrån campus sida. Jag fick på egen hand vid ett flertal tillfällen ta kontakt med campus för att få den information som jag kände att jag behövde. Men efter ett samtal med ansvarige på campus kring detta blev informationsutbytet mycket bättre. Dock, kände jag mig också besviken på VFU-placeringen jag blivit tilldelad då jag valt kursen för utbytesstudierna med omsorg för att få den typ av placering jag önskat, men som i detta fall inte stämde överens med den typ av VFU-plats jag fick.

 

I efterhand kan jag dock se detta som något som stärkte mig och utvecklade mig. Jag lärde mig att hantera mina känslor och stress samt att omvandla något negativt till något positivt. Nu när jag är klar med mina utbytesstudier och ser tillbaka på tiden på VFU:n, har jag nästintill bara fina minnen. Situationen jag befann mig i tvingade mig att fokusera på det positiva och på utvecklingspotential istället för att fastna i det jag var besviken över. När jag kom över besvikelsen kändes allt väldigt mycket lättare. Dock vill jag uppmana alla kommande utbytesstudenter att kommunicera tydligt med alla parter och att se till att få den information du behöver. 

Akerhus fästning

Ekonomi

Priserna i Norge är högre än i Sverige, speciellt priser för aktiviteter, restaurangbesök och mat, detta bör du ha i åtanke före du inleder dina utbytesstudier och planerar din ekonomi. Dock de ända obligatoriska kostnaderna jag hade under utbytesstudietiden var bostadshyran och lokaltrafik-biljett. Boendekostnaderna kunde jag också själv reglera utifrån önskemål på typ av studentboende, det fanns alltså ett stort spektrum av studentboende.     

 

För att dra ner på kostnaderna rekommenderar jag att finna billiga butiker och planera inköp. Nedan följer tips på vart du kan finna billigare alternativ i centrala Oslo. Exempel på billiga matbutiker är “Kiwi” och “Rema 1000”. Billig frukt och grönt fann jag i stadsdelen Grønland. Lägre priser för inredning, kökstillbehör eller liknande fann jag på “IKEA”, “Normal” och “Nille”. Dessutom finns det ett flertal secondhand butiker samt loppmarknader som ordnas med jämna mellanrum på skolor och offentliga platser.  Vidare hade jag möjlighet att köpa begagnande föremål av andra studenter i den studentby jag bodde.  

Boende

Mitt partneruniversitet samarbetar med företaget SIO av vilka jag ansökte om studentbostad. SIO erbjuder studentbostäder till studenter från Norge och utbytesstudenter. Det var lätt att ansöka om boende på deras hemsida och deras kundtjänst återkopplade snabbt vid frågor. Som jag tidigare nämnt hade jag själv möjlighet att välja typ av bostad, storlek, pris, delat eller eget kök och badrum samt i vilken stadsdel jag önskade bo i. 

Studier allmänt

Sjuksköterskeutbildningen i Norge är precis som i Sverige en treårig Bachelor utbildning med både teori och VFU. Mitt partneruniversitet i Oslo var Høgskolen i Oslo og Akerhus (HIOA) men som nyligen gått med under namnet OsloMet, som numera är namnet för alla universitet i Oslo. Sjuksköterskeundervisningen i Norge genomförs med föreläsningar, studiegrupper, inlämningsuppgifter, seminarium, kommunikationsträning och praktisk träning. VFU-perioder utförs i äldreomsorg, psykiatri, hemtjänst, kirurgisk- och medicinskenhet.

 

Lärarrelationer upplevde jag som goda och lik mina relationer med lärarna på KI det vill säga lättsamma. Eftersom jag var utbytesstudent var lärarna måna om att hålla god kontakt med mig även om jag sällan var på campus. Jag uppmuntrades fler gånger att ringa dem på deras arbets- eller privata telefon om jag kände att jag behövde. 


Relationen till patienterna som sjuksköterska eller student var också lik det jag är van vid i Sverige. Patienterna har respekt för vårdpersonal och samarbetar med dem. Sammanfattningsvis upplever jag att både vården och utbildningen är väldigt lik i Norge och Sverige. 

Jag som deltar i patientaktivitet på rehabiliteringscentret

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI


Jag genomförde en 11 veckors VFU på ett rehabiliteringscenter i Oslo och deltog inte i någon teoretisk kurs. VFU:n tillhörde kursen “Clinical nursing studies in medical units”. Kursens beskrivning på skolans hemsida lyder: “Studenten kommer erhålla kunskap om omvårdnad på medicinsk vårdinstans. Studenten kommer lära sig om Norsk vård och organisation. Dessutom kommer studenten få färdigheter och inblick av samarbete och kommunikation genom gruppbaserade arbetsuppgifter. Studenten har både en klinisk handledare och en handledare på skolan”.

 

Till en början kändes 11 veckor som en lång tid för en VFU, men tiden på rehabiliteringscentret gick väldigt snabbt och det var otroligt lärorikt. Tack vare den långa VFU-tiden hann jag komma in i arbetet som sjuksköterska och fick därmed i slutet av perioden arbeta nästintill helt självständigt och jag blev tilldelad egna patienter som jag hade ansvar för från inskrivning till utskrivning. Dessutom hann jag komma in i gemenskapen bland arbetskollegorna och jag upplevde att jag blev behandlad som en kollega istället för en student av dem.

 

Jag lärde mig mycket om sjuksköterskans roll under rehabilitering. Patienterna som vårdades på boendet hade bl.a. Parkinsons sjukdom, neurologisk sjukdom, haft stroke eller blivit amputerade. Vid första anblick uppfattade jag sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter som tvetydliga men efter några veckors VFU kunde jag börja greppa sjuksköterskans roll. Den tydligaste arbetsuppgiften som sjuksköterskorna har på ett rehabiliteringscenter är medicinering och skötsel av ADL. Utöver dessa arbetsuppgifter ska sjuksköterskan stötta och bekräfta patienten i sin rehabilitering samt informera och utbilda patienten om dennes egna sjukdom/tillstånd. Vidare jobbar sjuksköterskorna mycket med att bevara patientens autonomi, värdighet och integritet genom att låta patienten, utifrån dennes egna förutsättningar, utföra så mycket som möjligt av hens egen ADL, aktiviteter, förflyttning och beslutsfattande. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för patienternas nutrition, elimination, sömn och psykosociala funktioner. Sjuksköterskornas roll på ett rehabiliteringscenter är således omfattande och mångfacetterad.

 

Min VFU-period var lång och jag kunde ibland känna att jag tappade fokus på effektiv inlärning. För att underlätta detta satte jag, tillsammans med min handledare, upp veckoteman och mål. Exempel på veckoteman var diabetes, sår, vitala parametrar, läkemedelshantering och ledning/undervisning. Under varje vecka skulle jag alltså ha fokus på det specifika temat och min handledare anpassade mina arbetsuppgifter utifrån detta. På detta sätt hade jag alltid något att göra även de dagarna som var lugna. Att göra veckotema och mål behöver inte vara något prestigefyllt eller stressrelaterat. I slutet på veckan avsatte jag och min handledare tid till att gå igenom temat och målen och repeterade vad jag lärt mig. Ibland presenterade min handledare ett patientfall som berörde temat och målen, vilket vi diskuterade kring.  


Språk och kultur

Norge som land är mycket likt Sverige, kulturen, religionen, traditioner och politiskt system är nästintill identisk med vårt svenska sådant. Även språket upplevde jag gick väldigt bra att förstå. Till en början hade jag svårt att urskilja orden, då norrmännen ofta kan prata “sluddrigt” och snabbt. Men bara efter en vecka gick det bättre. I regel så upplevde jag att norrmännen hade lättare att förstå mig än tvärtom och därför bad jag dem ofta att prata långsammare och tydligare. Jag lärde mig också att förstå sammanhanget i stället för varje ord i en mening.

 

För att lära mig norska snabbare började jag följa norska profiler på sociala medier och titta på norsk TV. När jag väl började min VFU så gick det otroligt snabbt för mig att lära mig norska. Jag lärde mig nya ord varje dag och att använda dem i mitt eget språk.

 

För mig var det inte aktuellt att gå en språkkurs innan utbytesstudierna och jag upplever inte att jag hade haft behov av det heller. Det jag däremot kunde ha förberett mig med var att ta reda på vanliga ord och göra en egen ordlista före min avresa.

 

The Viking Ship Museum

Fritid och sociala aktivteter

Jag är väldigt tacksam för att min handledare på campus presenterade mig för andra utbytesstudenter på sjuksköterskeprogrammet. Med tanke på att jag sällan var på campus utan ute på VFU umgicks jag sällan med andra studenter. Men tack vare att min handledare presenterade mig för två sjusköterskestudenter från Italien fick jag två nya vänner från start. För mig var det lättare att skapa kontakt med andra utbytesstudenter än med studenter från Oslo, detta troligtvis för att utbytesstudenter ofta kommer ensamma vilket gör att vi sitter i samma båt så att säga och alla söker efter ett socialt umgänge.

 

Det finns ett flertal Facebook-grupper för utbytesstudenter i Oslo. Genom dessa grupper fann jag information om aktiviteter, evenemang och nya kontakter. Nedan listar jag förslag på grupper:

 

 • Interational Students at OsloMet
 • Erasmus Oslo
 • Kringsja student village

 

Vidare finns det olika appar som jag vill lyfta. Vissa appar jag använde är riktade till turister, “GuidePal” och “Vistit Oslo”, men genom dessa finner man sevärdheter, upplevelser, restaurangförslag m.m. vilket jag fann användbart. Dessutom använde jag mig av lokaltrafik-appar bl.a. “Ruter App”, “Ruter Biljett” och “Oslo Metro”, vilka gjorde det lättare för mig att ta mig fram med lokaltrafiken.

 

Jag rekommendera en hemsida SIO.no. Som jag tidigare nämnt, är det via SIO som de flesta studenter finner studentbostad, men detta företag erbjuder även gym och simhall till studentpris.

 

Om du har möjlighet att åka som utbytesstudent på våren till Oslo så får du inte, eller rättare sagt, lär du inte missa 17:e maj, Norges nationaldag. Som ryktet säger så firar norrmännen sin nationaldag med dunder och brak och det fick även jag vittna till. Dagen fylls med fest, parader, nationaldräkter, livemusik och evenemang.  

 

Slutligen listar jag matställen och platser jag vill rekommendera andra att besöka i Oslo:

 • Mamas pizza
 • Creperie de Mari
 • Funky fresh foods
 •  
 • Ekebergsparken
 • Naturhistoriska museet
 • Vigelandsparken
 • Nationalgalleriet  

17e maj

Sammanfattning

Före mina utbytesstudier var jag rädd, nervös men väldigt exalterad. Mina mål för utbytesstudierna var att utveckla mig både som sjuksköterska men framförallt som person. Jag var rädd för att lämna tryggheten hemma och åka någonstans där jag kanske inte skulle vara omtyckt. Men den dagen jag var klar med mina utbytesstudier och lämnade Oslo, skrev jag ett inlägg på mina sociala medier om hur givande denna tid varit och att beslutet om att komma till Oslo var ett av de bästa besluten jag någonsin tagit. Det blev ett minne för livet som utvecklade mig på många plan. Jag vill därför rekommendera alla att ta chansen att åka på utbytesstudier. Även om det kan verka skrämmande och även om du stöter på problem så kommer utbytesstudierna göra dig starkare. Du kommer att investera i dig själv, du kommer utveckla din kreativitet och nyfikenhet samt personlighet.