Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidade de Lisboa
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18

Innan avresa

Sen dag ett på tandläkarprogrammet har jag känt att jag vill åka på utbyte. Att få chansen att under en period på 3 månader få studera och uppleva en helt ny stad är helt fantastiskt och något jag är väldigt tacksam över att ha fått ta del av. Mitt val av stad, Lissabon,  var en självklarhet för mig då jag tidigare varit i Portugal och blivit smått förälskad i kulturen och människorna. Nu i efterhand kan jag säga att den lilla förälskelsen utvecklats till en storslagen romans!

Att söka till universitet i Lissabon, Faculdade de Medicina Dentaria da Universidade de Lisboa (FMDUL) var enkelt då endast en blankett behövdes fyllas i. Vaccin och intyg var inget som behövdes skickas in. Vi hade lite kontakt med den internationella handläggaren vid universitetet angående vår ansökan som skickades in, annars sköttes ansökan via vår handläggare på KI. 

Via samtal med lärare som ansvarar för utbytet på tandläkarprogrammet såg jag till att jag låg bra till gällande kurskrav för att kunna åka på utbyte. Det är viktigt att ha koll på vad man vill ha gjort klart innan man åker och att man informerar sina patienter att man kommer vara borta en period. Därför även viktigt med bra planering inför behandlingar och att inte spara för svåra eller krävande behandlingar till slutet, då det kan behövas fler pass än vad man planerat för.
Ankomst och registrering

Vi var på plats två dagar innan kursstart vilket jag tycker räcker bra. På den tiden hinner man lära känna området och ta reda på hur man tar sig till universitetet. Jag och en kursare bodde i en lägenhet tillsammans med en portugisisk tjej som gick i vår klass, då hennes roomies var på utbyte på KI när vi var i Lissabon. Det gjorde vår ankomst ännu mer välkomnande och trygg. 
Vi hade tyvärr ingen introduktionskurs på skolan utan fick börja direkt på kliniken. På protetiken behövde vi preppa en krona på plasttand och ta avtryck på pelare innan vi fick arbeta på kliniken. I övriga kurser hade vi ingen introduktion. Informationen kring vår första dag på skolan var väldigt oklar, så jag rekommenderar att ni hör av er tidigt angående tid och plats inför första dagen på skolan. När vi väl hade vår första dag var det passerkort till omklädningsrum, skåp och registeringar som vi fick göra. Vi fick också en snabb rundtur i skolan. 
De har en väldigt fin studentförening på skolan som är väldigt glad över att få utbytesstudenter dit, vi blev varmt välkomna av föreningen och det var de som visade oss runt bland annat. Ekonomi

Kostnadsläget i Lissabon är relativt lågt jämfört med andra storstäder i Europa och jämfört med Stockholm. Trots detta är det bra att spara pengar i förväg för utbytet då man ändå lätt spenderar en del där. Jag sparade pengar under höstterminen och tillsammans med de sparpengarna samt CSN-bidrag och erasmus bidrag så kunde jag leva bra och även göra det jag ville som att åka på resor och utflykter. 

Vi hade inga obligatoriska avgifter utöver 5 euro för vårt skåp i omklädningsrummet som vi sedan fick tillbaka i slutet när vi lämnade in skåpnyckeln. 

Busskort var billigt jämfört med Stockholm, speciellt om man är under 24 år. Jag fick betala 28 euro för ett månadskort (under 24år). Även lite längre resor till andra städer är relativt billigt jämfört med Stockholm. Ett tips är att vid tågresor till andra städer säga att man är student då man får resa för rabatterat pris. Generellt är det bra att alltid fråga om studentrabatter vid resor eller inträdesavgifter till museum och dylikt. 

Flygresan till Lissabon landade på ca 2000 kr tur och retur. Vi bokade flyg relativt tidigt vilket jag rekommenderar. SAS ungdom är en bra sida att kolla flyg på om man är under 24 år. 

Några exempel på vad mat kan kosta: 


- Lunch i skolan = 3-4 Euro
- Lunch ute = 6-10 euro
-Middag = ca 15 euro
- Drink = 5 euro
- Fika = Mycket billigt! Kaffe kostar oftast mindre än 1 euro

Boende

Jag och min kursare kontaktades av två tjejer som skulle på utbyte på KI och fick frågan om vi ville hyra deras rum medan de var i Stockholm. Detta var en fantastisk boendemöjlighet för oss då lägenheten låg bra placerad i förhållande både till skola och innerstad. Det absolut bästa med att vi fick hyra dessa rum var att vi fick bo med en tjej som gick i vår klass, och hon var otroligt öppen och välkomnande. Vi hade alltså väldigt tur med boende! 
Vi betalade 270 euro/månad i hyra vilket var väldigt bra. Det finns många lägenheter och rum att hyra via t.ex. airBnb men detta var en låg hyra i jämförelse. 
Jag tipsar att försöka få kontakt med utresande portugisiska studenter då det finns en chans att de behöver hyra ut sin lägenhet, och om inte är det ändå bra att ha kontakt med dem då de kan hjälpa en att få kontakt med andra som hyr ut eller bara ge allmänna tips. Det portugisiska folket är oerhört vänliga och hjälpsamma!

Studier allmänt

I Lissabon är studierna upplagda på så vis att de tre första åren läser man mycket teori och de två sista åren är i stort sett kliniska. Vi hade klinikpass varje dag i skolan och oftast var det två pass per dag. Vissa eftermiddagar var det föreläsningar eller seminarium som vi inte deltog i då undervisningen sker på Portugisiska. 
Utbildningssystemet på skolan skiljer sig en del från systemet vi har på KI. Vi fick arbeta tillsammans två och två med studenter på femte året. Jag upplevde studenterna i vår klass som väl pålästa och väldigt självständiga i sitt arbete. Lärarrelationerna skiljer sig från hur det är på KI då lärarna har mer auktoritet. De kan upplevas som strängare eller hårdare i sitt sätt att prata med studenterna jämfört med lärare i Sverige. Lärarna ställer relevanta frågor för att se till att man förstår vad man gör och varför man gör det, något jag uppskattade mycket. Det är viktigt att komma ihåg att tilltala lärarna som Dr. eller Professor.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 8 på KI


Avtagbar protetik - Prótese Removivel

Här arbetade vi med proteser, både partiella och helproteser. Det var mycket vanligare att göra proteser i Lissabon är på KI, därmed hade vi en hel del patienter på denna kurs. Här jobbade vi med proteser. Passen var oftast uppdelade så man hade två patienter per pass, en patient där man arbetade för att framställa en protes och en patient som kom in för kontroll av hygien och användning av protesen. Jag tycker att denna kurs var väldigt givande då vi inte har så stor erfarenhet av avtagbar protetik. 

 

Bettfys - Oclusao

Denna kurs upplevde jag som svår för oss utbytesstudenter att ta del av då undersökningarna görs på portugisiska med långa undersökningsprotokoll som var svåra att översätta till engelska. Studenterna på kursen slipade in bettskenor och lärde patienter rörelseövningar likt det vi lärt oss på KI.

 

Cariologi - Clinica de Dentisteria

 

En av de mer givande kurser på utbytesterminen. Restaurativa lagningar av olika slag. Jag fick bland annat göra flera klass 5 fyllningar som jag inte hade gjort mycket av på KI. Det fanns inte lika mycket material och instrument att använda sig av jämfört hur vi har det på KI, vilket gjorde att man fick vara lite kreativ och lära sig att lösa problem med det man har. Min klinikpartner som jag jobbade med hade många bra tips som jag kommer att använda mig av i framtiden. Lärarna var pedagogiska och ställde frågor och förklarade vad de menade på ett tydligt och illustrativt sett. Amalgam är något som vid vissa tillfällen används på kliniken, jag och min klinikpartner gjorde en fyllning av amalgam, det var intressant att se hur materialet används. 

 

 

Kirurgi - Cirurgia/Médicina Oral

 

 

Extraktioner, opex och oral medicin. Slemhinneförändringar och orala patologiska tillstånd var betydligt vanligare i Lissabon och det var givande att få se dessa i kliniken då vi sällan stöter på dessa tillstånd på KI. Jag och min klinikpartner diagnostiserade cancer på tungan på en av våra patienter. Biopsi tagning är betydligt vanligare än på KI. Studenterna extraherar betydligt fler tänder än vad vi gör på KI, där med verkade de mer kunniga och erfarna i ämnet än oss. 

 

 

Pedodonti - Odontopediatrica

Undervisningen i detta ämne skiljde sig en del från KIs.Här upplevde jag att vi har ett stor fördel med undervisingen på KI. Kofferdam användes för lagningar, klammer och annorlunda protetiska lösningar. Inskolning var inget de använde sig av och jag tycker vi har en helt annan förståelse för hur barn behöver bemötas för att kunna behandlas på ett smidigt sätt. 

 

Endo -  Endodontia

Här märktes skillnaderna markant mellan KI och universitetet i Lissabon. Mycket av arbetet gjordes med handfilar. Stor begränsning när det gäller material. T.ex rensade jag en tand manuellt där rotfyllningen hade särskilda guttaperka som ska användas, dock var de slut när jag skulle rotfylla och fick anpassa mig till annat material som försvårade rotfyllningen betydligt. Jag lärde mig dock mycket på denna kurs då en av lärarna som jag hade var oerhört pedagogisk. Det var även intressant att se hur annorlunda ämnet kan behandlas och ändå uppnå bra resultat. Jag upplevde röntgen som en svårighet särskilt i just endodontin då det var tidskrävande utan digital utrustning. 

 

 

Fast protetik - Prótese fixa

Trevliga lärare, enda kursen där vi hade en sorts introduktion då vi fick preppa en krona och ta ett pelaravtryck på plasttänder. Det fanns en stor patientbrist då protetiska lösningar är dyra i förhållande till ekonomin i landet. Jag hade ingen egen patient att arbeta på men assisterade min klinikpartner och fick se olika sätt att ta avtryck och olika sätt att tänka vad gäller protetiska lösningar. 

 

 

Språk och kultur

De flesta portugiser talar väldigt bra engelska och där med  hade vi inga svårigheter att förstå oss på studenter, lärare och sköterskor på kliniken. Om man  vill lära sig portugisiska under utbytet så erbjöds språkkurser för rabatterat pris via en organisation utanför skolan som heter Erasmus Life Lisboa. Vissa av patienterna på skolan talade inte engelska men då hade vi alltid vår portugisiska klinikpartner som kunde tolka. All undervisning skedde på portugisiska men då vi inte var med på teorin var det inget problem för oss. Journalföring och annan administration skedde också på portugisiska och den delen fick våra portugisiska klinikpartners sköta. Därmed var språket aldrig en barriär för att kunna klara sig bra på skolan. Desstutom lärde studenterna i vår klass oss gladeligen enklare fraser att använda oss av på kliniken och i vardagen. 

Portugiser är generellt sett väldigt vänliga och varma. Vi blev bemötta fint och välkomnande vart vi än var. Om man behöver hjälp med något i skolan var alla väldigt hjälpsamma, både studenter och personal. Denna vänlighet speglades även i vardagen när man stannade en främling på stan och frågade om vägbeskrivningar osv. 

Fritid och sociala aktivteter

Studentkåren på skolan

Kåren på skolan arrangerar ett antal olika event som man gärna får ta del av som utbytesstudent. Rekommenderar att gå på dessa då man snabbt lär känna de portugisiska studenterna som är öppna och trevliga. T.ex. gick vi på ett Fado-event (traditionell portugisisk sång) och även en resa till Algarve över en helg som arrangeras av studentkåren.  En stor höjdpunkt var ett event som heter dental awards som är en slags gala som anordnas på skolan i slutet av terminen. Information om dessa event finns på posters som hängs upp i skolan samt via deras facebook sida. Studenterna är ofta väl medvetna om vilka events som finns så man kan alltid fråga dem med. 

Erasmus Life Lisboa

ELL (erasmus life lisboa) är en studentorganisation för alla olika slags erasmusstudenter. Alltså ett bra ställe att ta sig till om man vill lära känna andra erasmusstudenter då vi på skolan är få erasmusstudenter. Organisationen är belägen i Baixa chiado, alltså centralt i Lissabon och är lätt att ta sig till. Finns många olika event som arrangeras via denna organisation, allt från fester till resor. Kostar runt 20 euro för ett medlemskap. Jag gick på enstaka event och utnyttjade inte denna organisation till fullo då jag lärde känna många i vår klass väl och umgicks mycket med portugiserna. Något jag utnyttjade med medlemskapet var surfing till bra pris (ca halva priset med medlemskap). 

Vardagslivet

I och med att vi bodde med en portugisisk tjej i vår klass hade vi det lätt för att smälta in i den vardagen som studenterna i vår klass har. Vi umgicks mycket med dem på det sätt som de umgås på, allt från spontana kvällsfikan till middagar och fester. Jag upplevde generellt en större spontanitet i livet i Lissabon. Som utbytesstudent finns det alltid något att göra i staden då den är oerhört livlig alla dagar i veckan och det finns massor att upptäcka. Som motion hade jag ett gymkort i en månad och sedan promenerade jag mycket dagligen, både för att röra på mig men mest för att det är en så fantastiskt vacker stad som man inte får nog av. 

Resor

Jag rekommenderar starkt att försöka resa runt i Portugal under sin vistelse då det kan skilja sig mycket från stad till stad i landet. Dessutom är det billigt att resa inom landet och det finns bra tågförbindelser till de flesta städer. Jag besökte Porto, Algarve, Coimbra och Aveiro. Jag fick god kontakt med några studenter i klassen som blev goda vänner, och flera av resorna åkte jag med dem.
Det finns även närmre resmål i utkanten av Lissabon som t.ex. Sintra och Cascais. Dessa resmål är oerhört sevärda och lätta att ta sig till. Missa inte dessa!

Tips på restauranger och barer

- Atalho Real - riktigt gott kött, prisvärt och bra läge på restaurangen
- TimeOut market - marknad med massor med olika rätter att testa på. Ett måste!
- Padaria Portuguesa - cafe med nybakat bröd och fika för väldigt bra priser! Bra lunch och frukost. 
- Indisk mat - finns många indiska och nepalesiska restauranger, alla som jag testade på var mycket bra. 
- Park Bar - takterass med riktigt bra utsikt
- Zero zero - bra pizzeria med fin uteservering
- Nicolau - Grym brunch

Nattlivet i Lissabon är oerhört bra och livligt. Det finns många klubbar och barer att välja på! Ett tips är att testa på flera olika ställen då staden har mycket att erbjuda. 

Shopping

Det finns goda shoppingmöjligheter i Lissabon. I stan finns det många butiker men även i gallerior som ligger ca 20 min från stan med tåg har mycket att välja på. Kan även rekommendera en outlet som heter Freeport Outlet. 


Stränder

Cascais 
Carcavelos
Costa de caparica (Min favorit)
Sammanfattning

Jag tycker att min utbytesperiod var oerhört givande och rolig. Det har gett mig ett helt annat perspektiv på tandvård och breddat mina vyer kring problemhantering och kreativitet på kliniken. Jag fick inte många kurskrav gjorda, lyckades bli klar med en endo molar, men det är inte något jag ser som ett problem då erfarenheterna av utbytesperioden överväger att få många kurskrav avklarade. Genom att åka på utbyte fick jag uppleva att leva i en främmande stad och studera på ett helt nytt sätt och det är obeskrivligt underbart. Jag växte både som tandläkarstudent och person genom att utsättas i nya situationer både skolmässigt och socialt. Denna period är absolut något som jag kommer att ha med mig i min framtida yrkesroll men även i mitt privatliv. Att få ta en paus från skolan i KI var skönt och välbehövligt, och nu känner jag mig laddad med ny energi för att ta mig an sista året på skolan.